source: subversion/sites/rails_port/config/locales/cs.yml @ 20188

Last change on this file since 20188 was 20188, checked in by translatewiki, 8 years ago

Localisation updates from translatewiki.net (2010-02-27)

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Id
File size: 28.7 KB
Line 
1# Messages for Czech (Česky)
2# Exported from translatewiki.net
3# Export driver: syck
4# Author: Bilbo
5# Author: Masox
6# Author: Mormegil
7cs:
8  activerecord:
9    attributes:
10      diary_entry:
11        language: Jazyk
12        latitude: Šířka
13        longitude: Délka
14        title: Nadpis
15        user: Uživatel
16      friend:
17        friend: Přítel
18        user: Uživatel
19      message:
20        recipient: Příjemce
21        sender: Odesílatel
22        title: Nadpis
23      trace:
24        description: Popis
25        latitude: Šířka
26        longitude: Délka
27        name: Název
28        size: Velikost
29        user: Uživatel
30        visible: Viditelnost
31      user:
32        active: Aktivní
33        description: Popis
34        email: E-mail
35        languages: Jazyky
36        pass_crypt: Heslo
37    models:
38      changeset: Sada změn
39      changeset_tag: Tag sady změn
40      country: Země
41      friend: Přítel
42      language: Jazyk
43      message: Zpráva
44      node: Uzel
45      node_tag: Tag uzlu
46      old_node: Starý uzel
47      old_node_tag: Starý tag uzlu
48      old_relation: Stará relace
49      old_relation_member: Starý člen relace
50      old_relation_tag: Starý tag relace
51      old_way: Stará cesta
52      old_way_node: Starý uzel cesty
53      old_way_tag: Starý tag cesty
54      relation: Relace
55      relation_member: Člen relace
56      relation_tag: Tag relace
57      user: Uživatel
58      way: Cesta
59      way_node: Uzel cesty
60      way_tag: Tag cesty
61  browse:
62    changeset:
63      changeset: "Sada změn: {{id}}"
64      download: Stáhnout {{changeset_xml_link}} nebo {{osmchange_xml_link}}
65      feed:
66        title: Sada změn {{id}}
67        title_comment: "Sada změn: {{id}} - {{comment}}"
68      title: Sada změn
69    changeset_details:
70      belongs_to: "Patří uživateli:"
71      bounding_box: "Rozsah:"
72      closed_at: "Uzavřeno v:"
73      created_at: "Vytvořeno v:"
74      has_nodes:
75        few: "Obsahuje následující {{count}} uzly:"
76        one: "Obsahuje následující uzel:"
77        other: "Obsahuje následujících {{count}} uzlů:"
78      has_relations:
79        few: "Obsahuje následující {{count}} relace:"
80        one: "Obsahuje následující relaci:"
81        other: "Obsahuje následujících {{count}} relací:"
82      has_ways:
83        few: "Obsahuje následující {{count}} cesty:"
84        one: "Obsahuje následující cestu:"
85        other: "Obsahuje následujících {{count}} cest:"
86      no_bounding_box: K této sadě změn nebyl uložen rozsah.
87      show_area_box: Zobrazit ohraničení oblasti
88    changeset_navigation:
89      all:
90        next_tooltip: Další sada změn
91        prev_tooltip: Předchozí sada změn
92      user:
93        name_tooltip: Zobrazit úpravy od {{user}}
94        next_tooltip: Další úprava od {{user}}
95        prev_tooltip: Předešlá úprava od {{user}}
96    common_details:
97      changeset_comment: "Komentář:"
98      edited_at: "Upraveno v:"
99      edited_by: "Upravil:"
100      in_changeset: "V sadě změn:"
101      version: "Verze:"
102    containing_relation:
103      entry: Relace {{relation_name}}
104      entry_role: Relace {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
105    map:
106      deleted: Smazáno
107      larger:
108        area: Zobrazit oblast na větší mapě
109        node: Zobrazit uzel na větší mapě
110        relation: Zobrazit relaci na větší mapě
111        way: Zobrazit cestu na větší mapě
112      loading: Načítá se…
113    node:
114      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} nebo {{edit_link}}"
115      download_xml: Stáhnout XML
116      edit: upravit
117      node: Uzel
118      node_title: "Uzel: {{node_name}}"
119      view_history: zobrazit historii
120    node_details:
121      coordinates: "Souřadnice:"
122      part_of: "Součást:"
123    node_history:
124      download: "{{download_xml_link}} nebo {{view_details_link}}"
125      download_xml: Stáhnout XML
126      node_history: Historie uzlu
127      node_history_title: "Historie uzlu: {{node_name}}"
128      view_details: zobrazit detaily
129    not_found:
130      sorry: Promiňte, ale {{type}} s id {{id}} nebylo možné nalézt.
131      type:
132        changeset: sada změn
133        node: uzel
134        relation: relace
135        way: cesta
136    paging_nav:
137      of: z
138      showing_page: Zobrazuji stranu
139    relation:
140      download: "{{download_xml_link}} nebo {{view_history_link}}"
141      download_xml: Stáhnout XML
142      relation: Relace
143      relation_title: "Relace: {{relation_name}}"
144      view_history: zobrazit historii
145    relation_details:
146      members: "Členové:"
147      part_of: "Součást:"
148    relation_history:
149      download: "{{download_xml_link}} nebo {{view_details_link}}"
150      download_xml: Stáhnout XML
151      relation_history: Historie relace
152      relation_history_title: "Historie relace: {{relation_name}}"
153      view_details: zobrazit detaily
154    relation_member:
155      entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
156      type:
157        node: Uzel
158        relation: Relace
159        way: Cesta
160    start:
161      manually_select: Ručně vybrat jinou oblast
162      view_data: Ukázat data k zobrazené mapě
163    start_rjs:
164      data_frame_title: Data
165      data_layer_name: Data
166      details: Detaily
167      drag_a_box: Myší na mapě označte zvolenou oblast
168      edited_by_user_at_timestamp: Upravil [[user]] dne [[timestamp]]
169      history_for_feature: Historie pro [[feature]]
170      load_data: Nahrát data
171      loaded_an_area_with_num_features: Máte načtenu oblast, která obsahuje [[num_features]] prvků. Některé prohlížeče mohou mít potíže při zobrazování takového množství dat. Obecně fungují prohlížeče nejlépe při zobrazování ne více než sta prvků současně – větší množství může způsobit, že bude prohlížeč reagovat pomalu či vůbec. Pokud jste si jisti, že chcete tato data zobrazit, klikněte na tlačítko níže.
172      loading: Načítá se…
173      manually_select: Ručně vybrat jinou oblast
174      object_list:
175        api: Získat tuto oblast pomocí API
176        back: Zobrazit seznam objektů
177        details: Detaily
178        heading: Seznam objektů
179        history:
180          type:
181            node: Uzel [[id]]
182            way: Cesta [[id]]
183        selected:
184          type:
185            node: Uzel [[id]]
186            way: Cesta [[id]]
187        type:
188          node: Uzel
189          way: Cesta
190      show_history: Zobrazit historii
191      unable_to_load_size: "Nelze načíst: Rozměr [[bbox_size]] je příliš velký (maximum je {{max_bbox_size}})"
192      wait: Čekejte...
193      zoom_or_select: Zvolte větší měřítko nebo vyberte nějakou oblast mapy
194    tag_details:
195      tags: "Tagy:"
196    timeout:
197      sorry: Promiňte, ale načítání dat {{type}} číslo {{id}} trvalo příliš dlouho.
198      type:
199        changeset: sady změn
200        node: uzlu
201        relation: relace
202        way: cesty
203    way:
204      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} nebo {{edit_link}}"
205      download_xml: Stáhnout XML
206      edit: upravit
207      view_history: zobrazit historii
208      way: Cesta
209      way_title: "Cesta: {{way_name}}"
210    way_details:
211      also_part_of:
212        one: patří také do cesty {{related_ways}}
213        other: patří také do cest {{related_ways}}
214      nodes: "Uzly:"
215      part_of: "Součást:"
216    way_history:
217      download: "{{download_xml_link}} nebo {{view_details_link}}"
218      download_xml: Stáhnout XML
219      view_details: zobrazit detaily
220      way_history: Historie cesty
221      way_history_title: "Historie cesty: {{way_name}}"
222  changeset:
223    changeset:
224      anonymous: Anonymní
225      big_area: (velká)
226      no_comment: (žádný)
227      still_editing: (stále se upravuje)
228      view_changeset_details: Zobrazit detaily sady změn
229    changeset_paging_nav:
230      showing_page: Zobrazuji stranu
231    changesets:
232      area: Oblast
233      comment: Komentář
234      id: ID
235      saved_at: Uloženo v
236      user: Uživatel
237    list:
238      description: Poslední změny
239      description_bbox: Sady změn v {{bbox}}
240      description_user: Sady změn uživatele {{user}}
241      description_user_bbox: Sady změn uživatele {{user}} v {{bbox}}
242      heading: Sady změn
243      heading_bbox: Sady změn
244      heading_user: Sady změn
245      heading_user_bbox: Sady změn
246      title: Sady změn
247      title_bbox: Sady změn v {{bbox}}
248      title_user: Sady změn uživatele {{user}}
249      title_user_bbox: Sady změn uživatele {{user}} v {{bbox}}
250  diary_entry:
251    diary_entry:
252      comment_count:
253        few: "{{count}} komentáře"
254        one: 1 komentář
255        other: "{{count}} komentářů"
256      comment_link: Okomentovat tento zápis
257      posted_by: Zapsal {{link_user}} v {{created}} v jazyce {{language_link}}
258      reply_link: Odpovědět na tento zápis
259    edit:
260      language: "Jazyk:"
261      save_button: Uložit
262      subject: "Předmět:"
263      use_map_link: použít mapu
264    feed:
265      language:
266        description: Aktuální záznamy v deníčcích uživatelů OpenStreetMap v jazyce {{language_name}}
267        title: Deníčkové záznamy OpenStreetMap v jazyce {{language_name}}
268    list:
269      in_language_title: Deníčkové záznamy v jazyce {{language}}
270      recent_entries: "Aktuální deníčkové záznamy:"
271      title: Deníčky uživatelů
272      user_title: Deníček uživatele {{user}}
273    no_such_user:
274      heading: Uživatel {{user}} neexistuje
275    view:
276      leave_a_comment: Zanechat komentář
277      login: Přihlaste se
278      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} k zanechání komentáře"
279      save_button: Uložit
280      title: Deníčky uživatelů | {{user}}
281  export:
282    start:
283      add_marker: Přidat do mapy značku
284      area_to_export: Oblast k exportu
285      embeddable_html: Vkládatelné HTML
286      export_button: Export
287      export_details: Data OpenStreetMap jsou k dispozici pod licencí <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.cs">Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0</a>.
288      format: Formát
289      format_to_export: Formát exportu
290      image_size: Velikost obrázku
291      latitude: "Šířka:"
292      licence: Licence
293      longitude: "Délka:"
294      manually_select: Ručně vybrat jinou oblast
295      mapnik_image: Obrázek z Mapniku
296      max: max.
297      options: Nastavení
298      output: Výstup
299      paste_html: Ke vložení na stránku použijte toto HTML
300      scale: Měřítko
301    start_rjs:
302      add_marker: Přidat do mapy značku
303      change_marker: Změnit umístění značky
304      click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
305      drag_a_box: Myší na mapě označte zvolenou oblast
306      export: Export
307      manually_select: Ručně vybrat jinou oblast
308      view_larger_map: Zobrazit větší mapu
309  geocoder:
310    description:
311      title:
312        geonames: Poloha podle <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
313        osm_namefinder: "{{types}} podle <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
314      types:
315        cities: Velkoměsta
316        places: Místa
317        towns: Města
318    description_osm_namefinder:
319      prefix: "{{distance}} na {{direction}} od {{type}}"
320    direction:
321      east: východ
322      north: sever
323      north_east: severovýchod
324      north_west: severozápad
325      south: jih
326      south_east: jihovýchod
327      south_west: jihozápad
328      west: západ
329    distance:
330      one: asi 1 km
331      other: asi {{count}} km
332      zero: méně než 1 km
333    results:
334      no_results: Nenalezeny žádné výsledky
335    search:
336      title:
337        ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
338        geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
339        latlon: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">interní databáze</a>
340        osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
341        osm_nominatim: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
342        uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
343        us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
344    search_osm_namefinder:
345      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} na {{parentdirection}} od {{parentname}})"
346      suffix_place: ", {{distance}} na {{direction}} od {{placename}}"
347    search_osm_nominatim:
348      prefix:
349        leisure:
350          garden: Zahrada
351          miniature_golf: Minigolf
352          park: Park
353        place:
354          airport: Letiště
355          city: Velkoměsto
356          country: Stát
357          farm: Farma
358          hamlet: Osada
359          house: Dům
360          houses: Budovy
361          island: Ostrov
362          locality: Oblast
363          municipality: Obecní úřad
364          postcode: PSČ
365          region: Region
366          sea: Moře
367          state: Stát
368          town: Město
369          village: Vesnice
370        tourism:
371          alpine_hut: Vysokohorská chata
372          attraction: Turistická atrakce
373          camp_site: Tábořiště, kemp
374          caravan_site: Autokemping
375          chalet: Velká chata
376          guest_house: Penzion
377          hostel: Hostel
378          hotel: Hotel
379          information: Turistické informace
380          lean_to: Přístřešek
381          motel: Motel
382          museum: Muzeum
383          theme_park: Zábavní park
384          valley: Údolí
385          viewpoint: Místo s dobrým výhledem
386          zoo: Zoo
387  javascripts:
388    map:
389      base:
390        cycle_map: Cyklomapa
391        noname: Bezejmenné ulice
392  layouts:
393    edit: Upravit
394    export: Export
395    export_tooltip: Exportovat mapová data
396    help_wiki: Nápověda &amp; wiki
397    help_wiki_tooltip: Server s nápovědou a wiki k tomuto projektu
398    help_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Main_Page?uselang=cs
399    history: Historie
400    home: domů
401    home_tooltip: Přejít na polohu domova
402    inbox: zprávy ({{count}})
403    inbox_tooltip:
404      few: Ve schránce máte {{count}} nepřečtené zprávy
405      one: Ve schránce máte 1 nepřečtenou zprávu
406      other: Ve schránce máte {{count}} nepřečtených zpráv
407      zero: Nemáte žádné nepřečtené zprávy
408    intro_1: OpenStreetMap je svobodná editovatelná mapa celého světa. Tvoří ji lidé jako vy.
409    intro_2: OpenStreetMap vám umožňuje společně si prohlížet, upravovat a používat geografická data z libovolného místa na Zemi.
410    intro_3: Hosting OpenStreetMap laskavě poskytují {{ucl}} a {{bytemark}}.
411    intro_3_bytemark: bytemark
412    intro_3_ucl: středisko VR UCL
413    license:
414      title: Data OpenStreetMap jsou k dispozici pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0 Generic
415    log_in: přihlásit se
416    log_in_tooltip: Přihlásit se k existujícímu účtu
417    logo:
418      alt_text: Logo OpenStreetMap
419    logout: odhlásit
420    logout_tooltip: Odhlásit
421    make_a_donation:
422      text: Pošlete příspěvek
423      title: Podpořte OpenStreetMap finančním příspěvkem
424    news_blog: Novinkový blog
425    news_blog_tooltip: Blog s novinkami o OpenStreetMap, svobodných geografických datech atd.
426    osm_offline: Databáze OpenStreetMap je momentálně kvůli probíhající neodkladné údržbě mimo provoz.
427    osm_read_only: Databáze OpenStreetMap je momentálně kvůli probíhající neodkladné údržbě pouze pro čtení.
428    shop: Obchod
429    shop_tooltip: Obchod se zbožím s logem OpenStreetMap
430    sign_up: zaregistrovat se
431    sign_up_tooltip: Vytvořit si uživatelský účet pro editaci
432    user_diaries: Deníčky
433    user_diaries_tooltip: Zobrazit deníčky uživatelů
434    view: Zobrazit
435    view_tooltip: Zobrazit mapy
436    welcome_user: Vítejte, {{user_link}}
437    welcome_user_link_tooltip: Vaše uživatelská stránka
438  message:
439    delete:
440      deleted: Zpráva smazána
441    inbox:
442      date: Datum
443      from: Od
444      no_messages_yet: Zatím nemáte žádné zprávy. Co třeba kontaktovat nějaké {{people_mapping_nearby_link}}?
445      people_mapping_nearby: uživatele poblíž
446      subject: Předmět
447      you_have: Máte {{new_count}} nových a {{old_count}} starých zpráv
448    mark:
449      as_read: Zpráva označena jako přečtená
450      as_unread: Zpráva označena jako nepřečtená
451    message_summary:
452      delete_button: Smazat
453      read_button: Označit jako přečtené
454      reply_button: Odpovědět
455      unread_button: Označit jako nepřečtené
456    new:
457      back_to_inbox: Zpět do přijatých zpráv
458      body: Text
459      message_sent: Zpráva odeslána
460      send_button: Odeslat
461      send_message_to: Poslat novou zprávu uživateli {{name}}
462      subject: Předmět
463      title: Odeslat zprávu
464    outbox:
465      date: Datum
466      subject: Předmět
467      to: Komu
468      you_have_sent_messages: Máte {{count}} odeslaných zpráv
469    read:
470      date: Datum
471      from: Od
472      reply_button: Odpovědět
473      subject: Předmět
474      to: Komu
475      unread_button: Označit jako nepřečtené
476    sent_message_summary:
477      delete_button: Smazat
478  notifier:
479    email_confirm_plain:
480      greeting: Dobrý den,
481    lost_password:
482      subject: "[OpenStreetMap] Žádost o nové heslo"
483    lost_password_html:
484      click_the_link: Pokud tedy chcete, kliknutím na níže uvedený odkaz získáte nové heslo.
485      hopefully_you: Někdo (patrně vy) požádal o vygenerování nového hesla pro uživatele serveru openstreetmap.org s touto e-mailovou adresou.
486    signup_confirm_plain:
487      the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Beginners_Guide?uselang=cs
488      wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=Cs:Main_Page&uselang=cs
489  site:
490    index:
491      js_1: Buď používáte prohlížeč bez podpory JavaScriptu, nebo máte JavaScript zakázaný.
492      license:
493        license_name: Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.0 Generic
494        notice: Nabízeno pod licencí {{license_name}}, vytvořeno přispěvateli {{project_name}}.
495        project_name: projektu OpenStreetMap
496      permalink: Trvalý odkaz
497      shortlink: Krátký odkaz
498    key:
499      map_key: Mapový klíč
500      map_key_tooltip: Mapový klíč pro vykreslení mapnikem na této úrovni přiblížení
501      table:
502        entry:
503          admin: Administrativní hranice
504          allotments: Zahrádkářská kolonie
505          apron:
506            - Letištní odbavovací plocha
507            - terminál
508          bridge: Černé obrysy = most
509          bridleway: Koňská stezka
510          brownfield: Zbořeniště
511          building: Významná budova
512          cable:
513            - Lanovka
514            - sedačková lanovka
515          cemetery: Hřbitov
516          centre: Sportovní centrum
517          commercial: Kancelářská oblast
518          common:
519            - Pastvina
520            - louka
521          construction: Cesta ve výstavbě
522          cycleway: Cyklostezka
523          destination: Průjezd zakázán
524          farm: Farma
525          footway: Pěší cesta
526          forest: Les
527          golf: Golfové hřiště
528          heathland: Vřesoviště
529          industrial: Průmyslová oblast
530          lake:
531            - Jezero
532            - nádrž
533          military: Vojenský prostor
534          motorway: Dálnice
535          park: Park
536          permissive: Přístup tolerován
537          pitch: Sportovní hřiště
538          primary: Silnice první třídy
539          private: Soukromý pozemek
540          rail: Železnice
541          reserve: Přírodní rezervace
542          resident: Obytná oblast
543          retail: Nákupní oblast
544          runway:
545            - Vzletová a přistávací dráha
546            - pojezdová dráha
547          school:
548            - Škola
549            - univerzita
550          secondary: Silnice druhé třídy
551          station: Nádraží
552          subway: Metro
553          summit:
554            - Vrchol
555            - hora
556          tourist: Turistická atrakce
557          track: Lesní či polní cesta
558          tram:
559            - Rychlodráha
560            - tramvaj
561          trunk: Významná silnice
562          tunnel: Čárkované obrysy = tunel
563          unclassified: Silnice bez klasifikace
564          unsurfaced: Nezpevněná cesta
565        heading: Legenda pro z{{zoom_level}}
566    search:
567      search: Hledat
568      search_help: "příklady: „Příbram“, „Havlíčkova, Plzeň“, „CB2 5AQ“, nebo „post offices near Mělník“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>další příklady…</a>"
569      submit_text: Hledat
570      where_am_i: Kde se nacházím?
571    sidebar:
572      close: Zavřít
573      search_results: Výsledky vyhledávání
574  trace:
575    create:
576      trace_uploaded: Váš GPX soubor byl uložen a čeká na zařazení do databáze. Obvykle to netrvá víc jak půl hodiny. Až bude zařazen, budete informováni emailem.
577      upload_trace: Nahrát GPS záznam
578    edit:
579      description: "Popis:"
580      download: stáhnout
581      edit: upravit
582      filename: "Název souboru:"
583      heading: Úprava GPS záznamu {{name}}
584      map: mapa
585      owner: "Vlastník:"
586      points: "Body:"
587      save_button: Uložit změny
588      start_coord: "Souřadnice začátku:"
589      tags: "Tagy:"
590      tags_help: oddělené čárkou
591      uploaded_at: "Nahráno v:"
592      visibility: "Viditelnost:"
593      visibility_help: co tohle znamená?
594    list:
595      your_traces: Vaše GPS záznamy
596    no_such_user:
597      heading: Uživatel {{user}} neexistuje
598    trace:
599      ago: před {{time_in_words_ago}}
600      count_points: "{{count}} bodů"
601      edit: upravit
602      edit_map: Upravit mapu
603      in: v
604      map: mapa
605      more: více
606      view_map: Zobrazit mapu
607    trace_form:
608      description: Popis
609      help: Nápověda
610      tags: Tagy
611      tags_help: oddělěné čárkou
612      upload_button: Nahrát
613      upload_gpx: Nahrát GPX soubor
614      visibility: Viditelnost
615      visibility_help: co tohle znamená?
616    trace_header:
617      see_all_traces: Zobrazit všechny GPS záznamy
618      see_just_your_traces: Zobrazit pouze vaše GPS záznamy nebo nahrát nový GPS záznam
619      see_your_traces: Zobrazit všechny vaše GPS záznamy
620    trace_optionals:
621      tags: Tagy
622    trace_paging_nav:
623      showing_page: Zobrazuji stranu {{page}}
624    view:
625      description: "Popis:"
626      download: stáhnout
627      edit: upravit
628      filename: "Název souboru:"
629      map: mapa
630      owner: "Vlastník:"
631      tags: "Tagy:"
632      trace_not_found: GPS záznam nenalezen!
633      uploaded: "Nahráno v:"
634      visibility: "Viditelnost:"
635    visibility:
636      identifiable: Identifikovatelný (zobrazuje se v seznamu a jako identifikovatelné, uspořádané body s časovou značkou)
637      private: Soukromý (dostupná jedině jako anonymní, neuspořádané body)
638      public: Veřejný (zobrazuje se v seznamu i jako anonymní, neuspořádané body)
639      trackable: Trackable (dostupný jedině jako anonymní, uspořádané body s časovými značkami)
640  user:
641    account:
642      email never displayed publicly: (nikde se veřejně nezobrazuje)
643      home location: "Poloha domova:"
644      latitude: "Šířka:"
645      longitude: "Délka:"
646      make edits public button: Zvěřejnit všechny moje úpravy
647      my settings: Moje nastavení
648      no home location: Nezadali jste polohu svého bydliště.
649      preferred languages: "Preferované jazyky:"
650      profile description: "Popis profilu:"
651      public editing:
652        disabled: Deaktivováno, nemůže editovat data, všechny předchozí editace jsou anonymní.
653        disabled link text: proč nemůžu editovat?
654        enabled: Aktivní. Není anonym, smí editovat data.
655        enabled link text: co tohle je?
656        heading: "Veřejné editace:"
657      return to profile: Zpět na profil
658      save changes button: Uložit změny
659      title: Upravit účet
660      update home location on click: Upravit pozici domova při kliknutí na mapu?
661    confirm:
662      button: Potvrdit
663    confirm_email:
664      button: Potvrdit
665      failure: Tento kód byl už pro potvrzení e-mailové adresy použit.
666      success: Vaše e-mailová adresa byla potvrzena, děkujeme za registraci!
667    friend_map:
668      nearby mapper: "Nedaleký uživatel: [[nearby_user]]"
669      your location: Vaše poloha
670    login:
671      account not active: Je mi líto, ale váš uživatelský účet dosud nebyl aktivován.<br />Svůj účet si můžete aktivovat kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu.
672      auth failure: Je mi líto, ale s uvedenými údaji se nemůžete přihlásit.
673      create_account: vytvořit účet
674      email or username: "E-mailová adresa nebo uživatelské jméno:"
675      heading: Přihlášení
676      login_button: Přihlásit
677      lost password link: Ztratili jste heslo?
678      password: "Heslo:"
679      please login: Prosím přihlašte se, nebo si můžete {{create_user_link}}.
680      title: Přihlásit se
681    lost_password:
682      email address: "E-mailová adresa:"
683      heading: Zapomněli jste heslo?
684      help_text: Zadejte e-mailovou adresu, pod kterou jste se zaregistrovali, my vám na ni pošleme odkaz, pomocí kterého si budete moci nastavit nové heslo.
685      new password button: Znovu nastavit heslo
686      notice email cannot find: Je mi líto, ale nemohu najít tuto e-mailovou adresu.
687      notice email on way: Škoda zapomenutého hesla :-( e-mail už je na cestě, takže si budete brzy moci zvolit nové.
688      title: Ztracené heslo
689    make_friend:
690      already_a_friend: Již jste přátelé s {{name}}.
691      failed: Je mi líto, nepodařilo se přidat {{name}} jako přítele.
692      success: "{{name}} je nyní váš přítel."
693    new:
694      confirm email address: "Potvrdit e-mailovou adresu:"
695      confirm password: "Potvrdit heslo:"
696      display name: "Zobrazované jméno:"
697      display name description: Vaše veřejně zobrazované uživatelské jméno. Můžete si později změnit ve svém nastavení.
698      email address: "E-mailová adresa:"
699      fill_form: Vyplňte následující formulář a my vám pošleme stručný e-mail, jak si účet aktivovat.
700      flash create success message: Uživatel byl úspěšně zaregistrován. Podívejte se do své e-mailové schránky na potvrzovací zprávu a budete tvořit mapy cobydup. :-)<br /><br />Uvědomte si, že dokud nepotvrdíte svou e-mailovou adresu, nebudete se moci přihlásit.<br /><br />Pokud používáte nějaký protispamový systém, který vyžaduje potvrzení, nezapomeňte zařídit výjimku pro webmaster@openstreetmap.org, neboť na žádosti o potvrzení nejsme schopni reagovat.
701      heading: Vytvořit uživatelský účet
702      license_agreement: Vytvořením účtu souhlasíte s tím, že ke všem datům, která poskytnete projektu OpenStreetMap, poskytujete (nevýhradní) licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.cs">Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci (by-sa)</a>.
703      not displayed publicly: Nezobrazuje se veřejně (vizte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidla ochrany osobních údajů na wiki, včetně části o e-mailových adresách">pravidla ochrany osobních údajů</a>)
704      password: "Heslo:"
705      signup: Zaregistrovat se
706      title: Vytvořit účet
707    no_such_user:
708      body: Je mi líto, ale uživatel {{user}} neexistuje. Zkontrolujte překlepy nebo jste možná klikli na chybný odkaz.
709      heading: Uživatel {{user}} neexistuje
710      title: Uživatel nenalezen
711    remove_friend:
712      not_a_friend: "{{name}} není mezi vašimi přáteli."
713      success: "{{name}} byl odstraněn z vašich přátel."
714    reset_password:
715      confirm password: "Potvrdit heslo:"
716      flash changed: Vaše heslo bylo změněno.
717      flash token bad: Odpovídající kód nebyl nalezen, možná zkontrolujte URL?
718      heading: Vyresetovat heslo pro {{user}}
719      password: "Heslo:"
720      reset: Vyresetovat heslo
721      title: Vyresetovat heslo
722    set_home:
723      flash success: Pozice domova byla úspěšně uložena
724    view:
725      add as friend: přidat jako přítele
726      ago: (před {{time_in_words_ago}})
727      blocks on me: moje zablokování
728      confirm: Potvrdit
729      description: Popis
730      diary: deníček
731      edits: editace
732      email address: "E-mailová adresa:"
733      if set location: Když si nastavíte svou polohu, objeví se níže hezká mapka atp. Polohu domova si můžete nastavit na stránce {{settings_link}}.
734      km away: "{{count}} km"
735      m away: "{{count}} m"
736      mapper since: "Účastník projektu od:"
737      my diary: můj deníček
738      my edits: moje editace
739      my settings: moje nastavení
740      nearby users: "Uživatelé poblíž:"
741      new diary entry: nový záznam do deníčku
742      no friends: Zatím jste nepřidali žádné přátele.
743      no home location: Pozice domova nebyla nastavena.
744      remove as friend: odstranit jako přítele
745      send message: poslat zprávu
746      settings_link_text: nastavení
747      user location: Pozice uživatele
748      your friends: Vaši přátelé
749  user_role:
750    grant:
751      confirm: Potvrdit
752    revoke:
753      confirm: Potvrdit
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.