source: subversion/sites/rails_port/config/locales/no.yml @ 20188

Last change on this file since 20188 was 20188, checked in by translatewiki, 8 years ago

Localisation updates from translatewiki.net (2010-02-27)

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 49.7 KB
Line 
1# Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2# Exported from translatewiki.net
3# Export driver: syck
4# Author: Hansfn
5# Author: Jon Harald Søby
6# Author: Laaknor
7# Author: Nghtwlkr
8# Author: Oyvind
9"no":
10  activerecord:
11    attributes:
12      diary_comment:
13        body: Kropp
14      diary_entry:
15        language: Språk
16        latitude: Breddegrad
17        longitude: "Lengdegrad:"
18        title: Tittel
19        user: Bruker
20      friend:
21        friend: Venn
22        user: Bruker
23      message:
24        body: Kropp
25        recipient: Mottaker
26        sender: Avsender
27        title: Tittel
28      trace:
29        description: Beskrivelse
30        latitude: Breddegrad
31        longitude: "Lengdegrad:"
32        name: Navn
33        public: Offentlig
34        size: Størrelse
35        user: Bruker
36        visible: Synlig
37      user:
38        active: Aktive
39        description: Beskrivelse
40        display_name: Visningsnavn
41        email: E-post
42        languages: Språk
43        pass_crypt: "Passord:"
44    models:
45      acl: Tilgangskontrolliste
46      changeset: Endringssett
47      changeset_tag: Endringssettmerkelapp
48      country: Land
49      diary_comment: Dagbokskommentar
50      diary_entry: Dagbokoppføring
51      friend: Venn
52      language: Språk
53      message: Melding
54      node: Node
55      node_tag: Nodemerkelapp
56      notifier: Varsling
57      old_node: Gammel node
58      old_node_tag: Gammel nodemerkelapp
59      old_relation: Gammel relasjon
60      old_relation_member: Gammelt relasjonsmedlem
61      old_relation_tag: Gammel relasjonsmerkelapp
62      old_way: Gammelvei
63      old_way_node: Gammel veinode
64      old_way_tag: Gammel veimerkelapp
65      relation: Relasjon
66      relation_member: Relasjonsmedlem
67      relation_tag: Relasjonsmerkelapp
68      session: Økt
69      trace: Spor
70      tracepoint: Punkt i spor
71      tracetag: Spormerkelapp
72      user: Bruker
73      user_preference: Brukerinnstillinger
74      user_token: Brukernøkkel
75      way: Vei
76      way_node: Veinode
77      way_tag: Veimerkelapp
78  browse:
79    changeset:
80      changeset: "Endringssett: {{id}}"
81      changesetxml: XML for endringssett
82      download: Last ned {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
83      feed:
84        title: Endringssett {{id}}
85        title_comment: "Endringssett: {{id}} - {{comment}}"
86      osmchangexml: osmChange XML
87      title: Endringssett
88    changeset_details:
89      belongs_to: "Tilhører:"
90      bounding_box: "Bounding box:"
91      box: boks
92      closed_at: "Lukket:"
93      created_at: "Opprettet:"
94      has_nodes:
95        one: "Har følgende {{count}} node:"
96        other: "Har følgende {{count}} noder:"
97      has_relations:
98        one: "Har følgende {{count}} relasjon:"
99        other: "Har følgende {{count}} relasjoner:"
100      has_ways:
101        one: "Har følgende {{count}} vei:"
102        other: "Har følgende {{count}} veier:"
103      no_bounding_box: Ingen bounding box er lagret for dette endringssettet.
104      show_area_box: Vis boks for område
105    changeset_navigation:
106      all:
107        next_tooltip: Neste endringssett
108        prev_tooltip: Forrige endringssett
109      user:
110        name_tooltip: Vis redigeringer av {{user}}
111        next_tooltip: Neste redigering av {{user}}
112        prev_tooltip: Forrige redigering av {{user}}
113    common_details:
114      changeset_comment: "Kommentar:"
115      edited_at: "Redigert:"
116      edited_by: "Redigert av:"
117      in_changeset: "I endringssett:"
118      version: "Versjon:"
119    containing_relation:
120      entry: Relasjon {{relation_name}}
121      entry_role: Relasjon {{relation_name}} (som {{relation_role}})
122    map:
123      deleted: Slettet
124      larger:
125        area: Vis område på større kart
126        node: Vis node på større kart
127        relation: Vis relasjon på større kart
128        way: Vis vei på større kart
129      loading: Laster ...
130    node:
131      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
132      download_xml: Last ned XML
133      edit: rediger
134      node: Node
135      node_title: "Node: {{node_name}}"
136      view_history: vis historikk
137    node_details:
138      coordinates: "Koordinater:"
139      part_of: "Del av:"
140    node_history:
141      download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
142      download_xml: Last ned XML
143      node_history: Nodehistorik
144      node_history_title: "Nodehistorikk: {{node_name}}"
145      view_details: vis detaljer
146    not_found:
147      sorry: Klarte ikke finne {{type}}-en med ID {{id}}.
148      type:
149        changeset: endringssett
150        node: node
151        relation: relasjon
152        way: vei
153    paging_nav:
154      of: av
155      showing_page: Viser side
156    relation:
157      download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
158      download_xml: Last ned XML
159      relation: Relasjon
160      relation_title: "Relasjon: {{relation_name}}"
161      view_history: vis historikk
162    relation_details:
163      members: "Medlemmer:"
164      part_of: "Del av:"
165    relation_history:
166      download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
167      download_xml: Last ned XML
168      relation_history: Relasjonshistorikk
169      relation_history_title: "Relasjonshistorikk: {{relation_name}}"
170      view_details: vis detaljer
171    relation_member:
172      entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
173      type:
174        node: Node
175        relation: Relasjon
176        way: Vei
177    start:
178      manually_select: Velg et annet område manuelt
179      view_data: Vis data for gjeldende kartvisning
180    start_rjs:
181      data_frame_title: Data
182      data_layer_name: Data
183      details: Detaljer
184      drag_a_box: Dra en boks på kartet for å velge et område
185      edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
186      history_for_feature: Historikk for [[feature]]
187      load_data: Last inn data
188      loaded_an_area_with_num_features: "Du har lastet et område som inneholder [[num_features]] objekter. Noen nettlesere fungerer ikke ved håndtering av så mye data. Nettlesere fungerer generelt best med mindre enn 100 objekter av gangen: noe mer kan gjøre at nettleseren fryser. Om du er sikker på at du vil se denne informasjonen kan du gjøre det ved å klikke på knappen nedenfor."
189      loading: Laster ...
190      manually_select: Velg et annet område manuelt
191      object_list:
192        api: Hent dette området fra API-et
193        back: Vis objektliste
194        details: Detaljer
195        heading: Objektliste
196        history:
197          type:
198            node: Node [[id]]
199            way: Vei [[id]]
200        selected:
201          type:
202            node: Node [[id]]
203            way: Vei [[id]]
204        type:
205          node: Node
206          way: Vei
207      private_user: privat bruker
208      show_history: Vis historikk
209      unable_to_load_size: "Klarte ikke laste inn: Bounding box med størrelse [[bbox_size]] er for stor (må være mindre enn {{max_bbox_size}})"
210      wait: Vent ...
211      zoom_or_select: Zoom inn eller velg et område av kartet for visning
212    tag_details:
213      tags: "Markelapper:"
214    timeout:
215      sorry: Beklager, data for {{type}} med id {{id}} brukte for lang tid på å hentes.
216      type:
217        changeset: endringssett
218        node: node
219        relation: relasjon
220        way: vei
221    way:
222      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
223      download_xml: Last ned XML
224      edit: rediger
225      view_history: vis historikk
226      way: Vei
227      way_title: "Vei: {{way_name}}"
228    way_details:
229      also_part_of:
230        one: også del av vei {{related_ways}}
231        other: også del av veier {{related_ways}}
232      nodes: "Noder:"
233      part_of: "Del av:"
234    way_history:
235      download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
236      download_xml: Last ned XML
237      view_details: vis detaljer
238      way_history: Veihistorikk
239      way_history_title: "Veihistorikk: {{way_name}}"
240  changeset:
241    changeset:
242      anonymous: Anonym
243      big_area: (stor)
244      no_comment: (ingen)
245      no_edits: (ingen redigeringer)
246      show_area_box: vis boks for område
247      still_editing: (redigerer forsatt)
248      view_changeset_details: Vis detaljer for endringssett
249    changeset_paging_nav:
250      next: Neste »
251      previous: « Forrige
252      showing_page: Viser side {{page}}
253    changesets:
254      area: Område
255      comment: Kommentar
256      id: ID
257      saved_at: Lagret
258      user: Bruker
259    list:
260      description: Siste endringer
261      description_bbox: Endringssett innenfor {{bbox}}
262      description_user: Endringssett av {{user}}
263      description_user_bbox: Endringssett av {{user}} innen {{bbox}}
264      heading: Endringssett
265      heading_bbox: Endringssett
266      heading_user: Endringssett
267      heading_user_bbox: Endringssett
268      title: Endringssett
269      title_bbox: Endringssett innenfor {{bbox}}
270      title_user: Endringssett av {{user}}
271      title_user_bbox: Endringssett av {{user}} innen {{bbox}}
272  diary_entry:
273    diary_comment:
274      comment_from: Kommentar fra {{link_user}}, {{comment_created_at}}
275      confirm: Bekreft
276      hide_link: Skjul denne kommentaren
277    diary_entry:
278      comment_count:
279        one: 1 kommentar
280        other: "{{count}} kommentarer"
281      comment_link: Kommenter denne oppføringen
282      confirm: Bekreft
283      edit_link: Rediger denne oppføringen
284      hide_link: Skjul denne oppføringen
285      posted_by: Skrevet av {{link_user}} {{created}} på {{language_link}}
286      reply_link: Svar på denne oppføringen
287    edit:
288      body: "Kropp:"
289      language: "Språk:"
290      latitude: "Breddegrad:"
291      location: "Posisjon:"
292      longitude: "Lengdegrad:"
293      marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
294      save_button: Lagre
295      subject: "Emne:"
296      title: Rediger oppføring i dagboka
297      use_map_link: bruk kart
298    feed:
299      all:
300        description: Nye oppføringer i dagbøkene til OpenStreetMap-brukere
301        title: Oppføringer OpenStreetMap-dagboka
302      language:
303        description: Nye oppføringer i dagbøkene til OpenStreetMap-brukere på {{language_name}}
304        title: Oppføringer i OpenStreetMap-dagbøker på {{language_name}}
305      user:
306        description: Nye oppføringer i OpenStreetMap-dagboka til {{user}}
307        title: Oppføringer i OpenStreetMap-dagboka for {{user}}
308    list:
309      in_language_title: Dagbokoppføringer på {{language}}
310      new: Ny dagbokoppføring
311      new_title: Skriv en ny oppføring i i din brukerdagbok
312      newer_entries: Nyere oppføringer
313      no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
314      older_entries: Eldre oppføringer
315      recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
316      title: Brukernes dagbøker
317      user_title: Dagboken for {{user}}
318    new:
319      title: Ny dagbokoppføring
320    no_such_entry:
321      heading: Ingen oppføring med {{id}}
322      title: Ingen slik dagbokoppføring
323    no_such_user:
324      heading: Brukeren {{user}} finnes ikke
325      title: Ingen bruker funnet
326    view:
327      leave_a_comment: Legg igjen en kommentar
328      login: Logg inn
329      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} for å legge igjen en kommentar"
330      save_button: Lagre
331      title: "{{user}} sin dagbok | {{title}}"
332      user_title: Dagboken for {{user}}
333  export:
334    start:
335      add_marker: Legg til en markør på kartet
336      area_to_export: Område som skal eksporteres
337      embeddable_html: HTML som kan bygges inn
338      export_button: Eksporter
339      export_details: Data fra OpenStreetMap er lisensiert under lisensen <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no">Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.0</a>.
340      format: Format
341      format_to_export: Format for eksport
342      image_size: Bildestørrelse
343      latitude: "Bre:"
344      licence: Lisens
345      longitude: "Len:"
346      manually_select: Velg et annet område manuelt
347      mapnik_image: Mapnik-bilde
348      max: maks
349      options: Valg
350      osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
351      osmarender_image: Osmarender-bilde
352      output: Utdata
353      paste_html: Lim inn HTML som skal bygges inn i nettsted
354      scale: Skala
355      zoom: Zoom
356    start_rjs:
357      add_marker: Legg til en markør på kartet
358      change_marker: Endre markørposisjon
359      click_add_marker: Klikk på kartet for å legge til en markør
360      drag_a_box: Dra en boks på kartet for å velge et område
361      export: Eksporter
362      manually_select: Velg et annet område manuelt
363      view_larger_map: Vis større kart
364  geocoder:
365    description:
366      title:
367        geonames: Posisjon fra <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
368        osm_namefinder: "{{types}} fra <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
369      types:
370        cities: Byer
371        places: Steder
372        towns: Småbyer
373    description_osm_namefinder:
374      prefix: "{{distance}} {{direction}} av {{type}}"
375    direction:
376      east: øst
377      north: nord
378      north_east: nordøst
379      north_west: nordvest
380      south: sør
381      south_east: sørøst
382      south_west: sørvest
383      west: vest
384    distance:
385      one: omtrent 1 km
386      other: omtrent {{count}}km
387      zero: mindre enn 1 km
388    results:
389      more_results: Flere resultat
390      no_results: Ingen resultat funnet
391    search:
392      title:
393        ca_postcode: Resultat fra <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
394        geonames: Resultat fra <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
395        latlon: Resultat fra <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
396        osm_namefinder: Resultat fra <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
397        uk_postcode: Resultat fra <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
398        us_postcode: Resultat fra <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
399    search_osm_namefinder:
400      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} av {{parentname}})"
401      suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} av {{placename}}"
402    search_osm_nominatim:
403      prefix:
404        amenity:
405          airport: Flyplass
406          arts_centre: Kunstsenter
407          atm: Minibank
408          auditorium: Auditorium
409          bank: Bank
410          bar: Bar
411          bench: Benk
412          bicycle_rental: Sykkelutleie
413          brothel: Bordell
414          bureau_de_change: Vekslingskontor
415          bus_station: Busstasjon
416          cafe: Kafé
417          car_rental: Bilutleie
418          car_wash: Bilvask
419          casino: Kasino
420          cinema: Kino
421          clinic: Klinikk
422          club: Klubb
423          college: Høyskole
424          crematorium: Krematorium
425          dentist: Tannlege
426          doctors: Leger
427          dormitory: Sovesal
428          drinking_water: Drikkevann
429          embassy: Ambassade
430          emergency_phone: Nødtelefon
431          fast_food: Hurtigmat
432          ferry_terminal: Ferjeterminal
433          fire_hydrant: Brannhydrant
434          fire_station: Brannstasjon
435          fountain: Fontene
436          fuel: Drivstoff
437          grave_yard: Gravlund
438          gym: Treningssenter
439          health_centre: Helsesenter
440          hospital: Sykehus
441          hotel: Hotell
442          ice_cream: Iskrem
443          kindergarten: Barnehage
444          library: Bibliotek
445          market: Marked
446          marketplace: Markedsplass
447          nightclub: Nattklubb
448          office: Kontor
449          park: Park
450          parking: Parkeringsplass
451          pharmacy: Apotek
452          place_of_worship: Tilbedelsesplass
453          police: Politi
454          post_box: Postboks
455          post_office: Postkontor
456          preschool: Førskole
457          prison: Fengsel
458          pub: Pub
459          public_building: Offentlig bygning
460          restaurant: Restaurant
461          retirement_home: Gamlehjem
462          school: Skole
463          studio: Studio
464          supermarket: Supermarked
465          taxi: Drosje
466          telephone: Offentlig telefon
467          theatre: Teater
468          toilets: Toaletter
469          townhall: Rådhus
470          veterinary: Veterinærklinikk
471          wifi: WiFi-tilgangspunkt
472          youth_centre: Ungdomssenter
473        boundary:
474          administrative: Administrativ grense
475        building:
476          apartments: Leilighetsblokk
477          block: Bygningsblokk
478          bunker: Bunker
479          chapel: Kapell
480          church: Kirke
481          city_hall: Rådhus
482          dormitory: Sovesal
483          farm: Gårdsbygg
484          flats: Leiligheter
485          garage: Garasje
486          hospital: Sykehusbygg
487          hotel: Hotell
488          house: Hus
489          industrial: Industribygg
490          office: Kontorbygg
491          public: Offentlig bygg
492          residential: Boligbygg
493          school: Skolebygg
494          shop: Butikk
495          stadium: Stadion
496          store: Butikk
497          terrace: Terrasse
498          tower: Tårn
499          train_station: Jernbanestasjon
500          university: Universitetsbygg
501          "yes": Bygning
502        highway:
503          bus_stop: Busstopp
504          cycleway: Sykkelsti
505          motorway: Motorvei
506          pedestrian: Gangvei
507          road: Vei
508          steps: Trapper
509        historic:
510          archaeological_site: Arkeologisk plass
511          battlefield: Slagmark
512          boundary_stone: Grensestein
513          building: Bygning
514          castle: Slott
515          church: Kirke
516          house: Hus
517          icon: Ikon
518          manor: Herregård
519          memorial: Minne
520          mine: Gruve
521          monument: Monument
522          museum: Museum
523          ruins: Ruiner
524          tower: Tårn
525          wreck: Vrak
526        landuse:
527          cemetery: Gravplass
528          commercial: Kommersielt område
529          construction: Kontruksjon
530          farm: Gård
531          farmyard: Gårdstun
532          forest: Skog
533          grass: Gress
534          industrial: Industriområde
535          landfill: Landfylling
536          meadow: Eng
537          military: Militært område
538          mine: Gruve
539          mountain: Fjell
540          nature_reserve: Naturreservat
541          park: Park
542          quarry: Steinbrudd
543          railway: Jernbane
544          reservoir: Reservoar
545          residential: Boligområde
546          vineyard: Vingård
547          wetland: Våtland
548          wood: Skog
549        leisure:
550          fishing: Fiskeområde
551          garden: Hage
552          golf_course: Golfbane
553          ice_rink: Skøytebane
554          miniature_golf: Minigolf
555          nature_reserve: Naturreservat
556          park: Park
557          playground: Lekeplass
558          sports_centre: Sportssenter
559          stadium: Stadion
560          swimming_pool: Svømmebaseng
561          water_park: Vannpark
562        natural:
563          beach: Strand
564          cave_entrance: Huleinngang
565          channel: Kanal
566          cliff: Klippe
567          coastline: Kystlinje
568          crater: Krater
569          fjord: Fjord
570          geyser: Geysir
571          glacier: Isbre
572          island: Øy
573          mud: Gjørme
574          peak: Topp
575          reef: Rev
576          river: Elv
577          rock: Stein
578          scrub: Kratt
579          spring: Kilde
580          tree: Tre
581          valley: Dal
582          volcano: Vulkan
583          water: Vann
584          wetlands: Våtland
585          wood: Skog
586        place:
587          airport: Flyplass
588          city: By
589          country: Land
590          farm: Gård
591          house: Hus
592          houses: Hus
593          island: Øy
594          islet: Holme
595          municipality: Kommune
596          postcode: Postnummer
597          region: Område
598          sea: Hav
599          subdivision: Underavdeling
600          suburb: Forstad
601          town: Tettsted
602        railway:
603          abandoned: Forlatt jernbane
604          construction: Jernbane under konstruksjon
605          disused: Nedlagt jernbane
606          disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
607          halt: Togstopp
608          historic_station: Historisk jernbanestasjon
609          platform: Jernbaneperrong
610          station: Jernbanestasjon
611          subway: T-banestasjon
612          subway_entrance: T-baneinngang
613        shop:
614          alcohol: Utenfor lisens
615          art: Kunstbutikk
616          bakery: Bakeri
617          beauty: Skjønnhetssalong
618          bicycle: Sykkelbutikk
619          books: Bokhandel
620          butcher: Slakter
621          car: Bilbutikk
622          car_dealer: Bilforhandler
623          car_parts: Bildeler
624          car_repair: Bilverksted
625          carpet: Teppebutikk
626          charity: Veldedighetsbutikk
627          chemist: Kjemiker
628          clothes: Klesbutikk
629          computer: Databutikk
630          convenience: Nærbutikk
631          cosmetics: Kosmetikkforretning
632          drugstore: Apotek
633          dry_cleaning: Renseri
634          electronics: Elektronikkforretning
635          estate_agent: Eiendomsmegler
636          farm: Gårdsbutikk
637          fashion: Motebutikk
638          fish: Fiskebutikk
639          florist: Blomsterbutikk
640          food: Matbutikk
641          furniture: Møbler
642          gallery: Galleri
643          garden_centre: Hagesenter
644          gift: Gavebutikk
645          greengrocer: Grønnsakshandel
646          grocery: Dagligvarebutikk
647          hairdresser: Frisør
648          hardware: Jernvarehandel
649          hifi: Hi-Fi
650          insurance: Forsikring
651          jewelry: Gullsmed
652          kiosk: Kiosk
653          laundry: Vaskeri
654          mall: Kjøpesenter
655          market: Marked
656          mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
657          motorcycle: Motorsykkelbutikk
658          music: Musikkbutikk
659          newsagent: Nyhetsbyrå
660          optician: Optiker
661          organic: Organisk matbutikk
662          outdoor: Utendørs butikk
663          pet: Dyrebutikk
664          photo: Fotobutikk
665          salon: Salong
666          shoes: Skobutikk
667          shopping_centre: Kjøpesenter
668          sports: Sportsbutikk
669          supermarket: Supermarked
670          toys: Lekebutikk
671          travel_agency: Reisebyrå
672          video: Videobutikk
673          wine: Utenfor lisens
674        tourism:
675          alpine_hut: Fjellhytte
676          artwork: Kunstverk
677          attraction: Attraksjon
678          cabin: Hytte
679          camp_site: Teltplass
680          caravan_site: Campingplass
681          guest_house: Gjestehus
682          hostel: Vandrerhjem
683          hotel: Hotell
684          information: Informasjon
685          motel: Motell
686          museum: Museum
687          picnic_site: Piknikplass
688          theme_park: Fornøyelsespark
689          valley: Dal
690          viewpoint: Utsiktspunkt
691          zoo: Dyrepark
692        waterway:
693          canal: Kanal
694          dam: Demning
695          ditch: Grøft
696          rapids: Stryk
697          river: Elv
698          stream: Strøm
699          waterfall: Foss
700  javascripts:
701    map:
702      base:
703        cycle_map: Sykkelkart
704        noname: IntetNavn
705  layouts:
706    donate: Støtt OpenStreetMap ved {{link}} til Hardware Upgrade Fund (et fond for maskinvareoppgraderinger).
707    donate_link_text: donering
708    edit: Rediger
709    export: Eksporter
710    export_tooltip: Eksporter kartdata
711    gps_traces: GPS-spor
712    gps_traces_tooltip: Behandle spor
713    help_wiki: Hjelp &amp; Wiki
714    help_wiki_tooltip: Hjelp- &amp; Wiki-side for prosjektet
715    history: Historikk
716    home: hjem
717    home_tooltip: Gå til hjemmeposisjon
718    inbox: innboks ({{count}})
719    inbox_tooltip:
720      one: Din innboks inneholder 1 ulest melding
721      other: Din innboks inneholder {{count}} uleste meldinger
722      zero: Din innboks inneholder ingen uleste meldinger
723    intro_1: OpenStreetMap er et fritt redigerbart kart over hele jorda. Det er lagd av folk som deg.
724    intro_2: OpenStreetMap gjør det mulig å vise, redigere og bruke geografiske data på en samarbeidende måte fra hvor som helst på jorda.
725    intro_3: OpenStreetMaps tjenerplass støttes av {{ucl}} og {{bytemark}}. Andre støttespillere av prosjektet er oppført i {{partners}}.
726    intro_3_partners: wiki
727    license:
728      title: Data fra OpenStreetMap er lisensiert under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0 Generisk
729    log_in: logg inn
730    log_in_tooltip: Logg inn med en eksisterende konto
731    logo:
732      alt_text: OpenStreetMap-logo
733    logout: logg ut
734    logout_tooltip: Logg ut
735    make_a_donation:
736      text: Doner
737      title: Støtt OpenStreetMap med en donasjon
738    news_blog: Nyhetsblogg
739    news_blog_tooltip: Nyhetsblogg om OpenStreetMap, frie geografiske data, osv.
740    osm_offline: OpenStreetMap databasen er for øyeblikket utilgjengelig mens essensielt vedlikeholdsarbeid utføres.
741    osm_read_only: OpenStreetMap databasen er for øyeblikket i kun-lese-modus mens essensielt vedlikeholdsarbeid utføres.
742    shop: Butikk
743    sign_up: registrer
744    sign_up_tooltip: Opprett en konto for redigering
745    sotm: Kom til 2009 OpenStreetMap konferansen, The State of the Map, juli 10-12 i Amsterdam!
746    tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
747    user_diaries: Brukerdagbok
748    user_diaries_tooltip: Vis brukerens dagbok
749    view: Vis
750    view_tooltip: Vis kart
751    welcome_user: Velkommen, {{user_link}}
752    welcome_user_link_tooltip: Din brukerside
753  message:
754    delete:
755      deleted: Melding slettet
756    inbox:
757      date: Dato
758      from: Fra
759      my_inbox: Min innboks
760      no_messages_yet: Du har ingen meldinger enda. Kanskje du kan prøve å komme i kontakt med {{people_mapping_nearby_link}}?
761      outbox: utboks
762      people_mapping_nearby: folk i nærheten som lager kart
763      subject: Emne
764      title: Innboks
765      you_have: Du har {{new_count}} ny meldinger og {{old_count}} gamle meldinger
766    mark:
767      as_read: Melding markert som lest
768      as_unread: Melding markert som ulest
769    message_summary:
770      delete_button: Slett
771      read_button: Marker som lest
772      reply_button: Svar
773      unread_button: Marker som ulest
774    new:
775      back_to_inbox: Tilbake til innboks
776      body: Kropp
777      limit_exceeded: Du har sendt mange meldinger i det siste. Vent en stind før du prøver å sende flere.
778      message_sent: Melding sendt
779      send_button: Send
780      send_message_to: Send en ny melding til {{name}}
781      subject: Emne
782      title: Send melding
783    no_such_user:
784      body: Det er ingen bruker eller melding med det navnet eller den id-en
785      heading: Ingen bruker eller melding funnet
786      title: Ingen bruker eller melding funnet
787    outbox:
788      date: Dato
789      inbox: innboks
790      my_inbox: Min {{inbox_link}}
791      no_sent_messages: folk i nærheten som lager kart
792      outbox: utboks
793      people_mapping_nearby: folk i nærheten som lager kart
794      subject: Emne
795      title: Utboks
796      to: Til
797      you_have_sent_messages: Du har sendt {{count}} meldinger
798    read:
799      back_to_inbox: Tilbake til innboks
800      back_to_outbox: Tilbake til utboks
801      date: Dato
802      from: Fra
803      reading_your_messages: Leser dine meldinger
804      reading_your_sent_messages: Les dine sendte meldinger
805      reply_button: Svar
806      subject: Emne
807      title: Les melding
808      to: Til
809      unread_button: Marker som ulest
810    sent_message_summary:
811      delete_button: Slett
812  notifier:
813    diary_comment_notification:
814      footer: Du kan også lese kommentaren på {{readurl}} og du kan kommentere på {{commenturl}} eller svare på {{replyurl}}
815      header: "{{from_user}} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet {{subject}}:"
816      hi: Hei {{to_user}},
817      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterte på en oppføring i dagboka di"
818    email_confirm:
819      subject: "[OpenStreetMap] Bekreft din e-postadresse"
820    email_confirm_html:
821      click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenken under for å bekrefte endringen.
822      greeting: Hei,
823      hopefully_you: Noen (forhåpentligvis deg) ønsker å endre e-postadressen for {{server_url}} til {{new_address}}.
824    email_confirm_plain:
825      click_the_link: Hvis det er deg, klikk lenka nedenfor for å bekrefte endringen.
826      greeting: Hei,
827      hopefully_you_1: Noen (forhåpentligvis deg) ønsker å endre e-postadressen for
828      hopefully_you_2: "{{server_url}} til {{new_address}}."
829    friend_notification:
830      had_added_you: "{{user}} har lagt deg til som venn på OpenStreetMap."
831      see_their_profile: Du kan se profilen deres på {{userurl}} og legge dem til som venn også om du vil det.
832      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} la deg til som en venn"
833    gpx_notification:
834      and_no_tags: og ingen merkelapper.
835      and_the_tags: "og følgende merkelapper:"
836      failure:
837        failed_to_import: "klarte ikke importere. Her er feilen:"
838        more_info_1: Mer informasjon om feil ved import av GPX og hvordan du kan unngå det
839        more_info_2: "de kan bli funnet hos:"
840        subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
841      greeting: Hei,
842      success:
843        subject: "[OpenStreetMap] Vellykket import av GPX"
844      with_description: med beskrivelse
845      your_gpx_file: Det ser ut som GPX-filen din
846    lost_password:
847      subject: "[OpenStreetMap] Forespørsel om ullstilling av passord"
848    lost_password_html:
849      click_the_link: Hvis det er deg, klikk lenka nedenfor for å nullstille passordet ditt.
850      greeting: Hei,
851      hopefully_you: Noen (forhåpentligvis deg) har bedt å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knyttet til denne e-postadressen.
852    lost_password_plain:
853      click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenken under for å tilbakestille passordet.
854      greeting: Hei,
855      hopefully_you_1: Noen (muligens deg) har bedt om å tilbakestille passordet på denne
856    message_notification:
857      footer1: Du kan også lese meldingen på {{readurl}}
858      footer2: og du kan svare til {{replyurl}}
859      header: "{{from_user}} har sendt deg en melding gjennom OpenStreetMap med emnet {{subject}}:"
860      hi: Hei {{to_user}},
861      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} sendte deg en melding"
862    signup_confirm:
863      subject: "[OpenStreetMap] Bekreft din e-postadresse"
864    signup_confirm_html:
865      current_user: En liste over nåværende brukere i kategorier, basert på hvor i verden de er, er tilgjengelig fra <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
866      greeting: Hei der!
867      introductory_video: Du kan se en {{introductory_video_link}}.
868      more_videos: Det er {{more_videos_link}}.
869      more_videos_here: flere videoer her
870      video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
871      wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> også.
872    signup_confirm_plain:
873      blog_and_twitter: "Få med deg de siste nyhetene gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
874      click_the_link_1: Om dette er deg, velkommen! Vennligst klikk på lenken under for å bekrefte din
875      click_the_link_2: konto og les videre for mer informasjon om OpenStreetMap.
876      current_user_2: "de er, er tilgjengelig fra:"
877      greeting: Hei der!
878      introductory_video: "Du kan se en introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
879      more_videos: "Det er flere videoer her:"
880      the_wiki: "Les mer om OpenStreetMap på wikien:"
881      user_wiki_1: Det anbefales at du oppretter en wikibrukerside som inkluderer
882      wiki_signup: "Du vil kanskje også melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
883  oauth:
884    oauthorize:
885      allow_read_gpx: les dine private GPS-spor.
886      allow_read_prefs: les brukerinnstillingene dine.
887      allow_to: "Tillat klientprogrammet å gjøre:"
888      allow_write_api: endre kartet.
889      allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarer og finn venner.
890      allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
891      allow_write_prefs: Innstillingene ble lagret.
892    revoke:
893      flash: Du slettet nøkkelen for {{application}}
894  oauth_clients:
895    create:
896      flash: Vellykket registrering av informasjonen
897    edit:
898      submit: Rediger
899      title: Rediger ditt programvare
900    form:
901      allow_write_api: endre kartet.
902      allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarer og finn venner.
903      allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
904      callback_url: "URL til sårbarhetsinformasjon:"
905      name: Navn
906      required: Påkrevet
907      support_url: Støtte-URL
908      url: "URL til sårbarhetsinformasjon:"
909    index:
910      application: Applikasjonsnavn
911      issued_at: Utstedt
912      my_apps: Min {{inbox_link}}
913      my_tokens: Min {{inbox_link}}
914      register_new: Registrer din applikasjon
915      revoke: Tilbakekall!
916      title: Mine OAuth-detaljer
917    new:
918      submit: Registrer
919      title: Registrer en ny applikasjon
920    not_found:
921      sorry: Klarte ikke finne den {{type}}-en.
922    show:
923      access_url: URL for tilgangensnøkkel
924      allow_read_gpx: les deres private GPS-spor.
925      allow_read_prefs: les brukerinnstillingene deres.
926      allow_write_api: endre kartet.
927      allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarer og finn venner.
928      allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
929      allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deres.
930      authorize_url: "URL til sårbarhetsinformasjon:"
931      edit: Rediger detaljer
932      key: "Forbrukernøkkel:"
933      requests: "Ber om følgende tillatelser fra brukeren:"
934      secret: "Forbrukerhemmelighet:"
935      support_notice: Vi støtter HMAC-SHA1 (anbefalt) så vel som ren tekst i ssl-modus.
936      title: OAuth-detaljer for {{app_name}}
937      url: "URL til sårbarhetsinformasjon:"
938    update:
939      flash: Oppdaterte klientinformasjonen
940  site:
941    edit:
942      anon_edits_link_text: Finn ut hvorfor dette er tilfellet.
943      user_page_link: brukerside
944    index:
945      js_1: Du har en nettleser som ikke støtter JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
946      js_2: OpenStreetMap bruker JavaScript på kartsidene.
947      js_3: Hvis du ikke kan slå på JavaScript, så kan du prøve de <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">de statiske Tiles@Home-kartsidene</a>.
948      license:
949        license_name: Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0
950        notice: Lisensiert under lisensen {{license_name}} av {{project_name}} og dets bidragsytere.
951        project_name: OpenStreetMap-prosjekt
952      permalink: Permanent lenke
953      shortlink: Kort lenke
954    key:
955      map_key: Kartnøkkel
956      table:
957        entry:
958          admin: Administrativ grense
959          apron:
960            - terminal
961            - terminal
962          bridge: Sort kant = bru
963          bridleway: Ridevei
964          building: Viktig bygning
965          byway: Stikkvei
966          cable:
967            - Kabelvogn
968            - stolheis
969          cemetery: Gravplass
970          centre: Sportssenter
971          commercial: Kommersielt område
972          common:
973            - Vanlig
974            - eng
975          construction: Veier under konstruksjon
976          cycleway: Sykkelvei
977          destination: Destinasjonstilgang
978          farm: Gård
979          footway: Gangvei
980          forest: Skog
981          golf: Golfbane
982          industrial: Industriområde
983          lake:
984            - Innsjø
985            - reservoar
986          military: Militært område
987          motorway: Motorvei
988          park: Park
989          permissive: Destinasjonstilgang
990          primary: Primær vei
991          private: Privat tilgang
992          rail: Jernbane
993          reserve: Naturreservat
994          resident: Boligområde
995          retail: Militært område
996          runway:
997            - Flystripe
998          school:
999            - Skole
1000            - universitet
1001          secondary: Sekundær vei
1002          station: Jernbanestasjon
1003          subway: Undergrunnsbane
1004          summit:
1005            - Topp
1006            - fjelltopp
1007          tourist: Turistattraksjon
1008          track: Spor
1009          tram:
1010            - Lyskilde
1011            - trikk
1012          trunk: Hovedvei
1013          tunnel: Streket kant = tunnel
1014          unclassified: Uklassifisert vei
1015          wood: Ved
1016        heading: Legend for z{{zoom_level}}
1017    search:
1018      search: Søk
1019      search_help: "Eksempler: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>flere ...</a>"
1020      submit_text: Gå
1021      where_am_i: Hvor er jeg?
1022      where_am_i_title: Bruke søkemotoren til å beskrive gjeldende lokasjon.
1023    sidebar:
1024      close: Lukk
1025      search_results: Søkeresultater
1026  trace:
1027    create:
1028      trace_uploaded: Din GPX-fil er last opp og venter på å bli satt inn i databasen. Dette skjer vanligvis innen en halvtime og en e-post blir sendt til deg når det er gjort.
1029      upload_trace: Last opp GPS-spor
1030    delete:
1031      scheduled_for_deletion: Spor planlagt slettet
1032    edit:
1033      description: "Beskrivelse:"
1034      download: last ned
1035      edit: rediger
1036      filename: "Filnavn:"
1037      heading: Redigerer spor {{name}}
1038      map: kart
1039      owner: "Eier:"
1040      points: "Punkter:"
1041      save_button: Lagre endringer
1042      start_coord: "Startkoordinat:"
1043      tags: "Markelapper:"
1044      tags_help: kommaseparert
1045      title: Redigerer spor {{name}}
1046      uploaded_at: "Lastet opp:"
1047      visibility: "Synlighet:"
1048      visibility_help: hva betyr dette?
1049    list:
1050      public_traces: Offentlig GPS-spor
1051      public_traces_from: Offentlige GPS-spor fra {{user}}
1052      tagged_with: merket med {{tags}}
1053      your_traces: Dine GPS-spor
1054    make_public:
1055      made_public: Spor gjort offentlig
1056    no_such_user:
1057      body: Beklager, det finnes ingen bruker med navnet {{user}}. Vennligst sjekk at du har stavet riktig, eller kanskje lenken du fulgte er feil.
1058      heading: Brukeren {{user}} finnes ikke
1059      title: Ingen bruker funnet
1060    trace:
1061      ago: "{{time_in_words_ago}} siden"
1062      by: av
1063      count_points: "{{count}} punkter"
1064      edit: rediger
1065      edit_map: Rediger kart
1066      in: i
1067      map: kart
1068      more: mer
1069      pending: VENTENDE
1070      private: PRIVAT
1071      public: OFFENTLIG
1072      trace_details: Vis detaljer for spor
1073      view_map: Vis kart
1074    trace_form:
1075      description: Beskrivelse
1076      help: Hjelp
1077      tags: Markelapper
1078      tags_help: kommaseparert
1079      upload_button: Last opp
1080      upload_gpx: Last opp GPX-fil
1081      visibility: Synlighet
1082      visibility_help: hva betyr dette?
1083    trace_header:
1084      see_all_traces: Se alle spor
1085      see_just_your_traces: Se dine spor eller last opp et spor
1086      see_your_traces: Se alle dine spor
1087      traces_waiting: Du har {{count}} spor som venter på opplasting. Du bør vurdere å la disse bli ferdig før du laster opp flere spor slik at du ikke blokkerer køa for andre brukere.
1088    trace_optionals:
1089      tags: Markelapper
1090    trace_paging_nav:
1091      next: Neste »
1092      previous: « Forrige
1093      showing_page: Viser side {{page}}
1094    view:
1095      delete_track: Slett dette sporet
1096      description: "Beskrivelse:"
1097      download: last ned
1098      edit: rediger
1099      edit_track: Rediger dette sporet
1100      filename: "Filnavn:"
1101      heading: Viser spor {{name}}
1102      map: kart
1103      none: Ingen
1104      owner: "Eier:"
1105      pending: VENTENDE
1106      points: "Punkter:"
1107      start_coordinates: "Startkoordinat:"
1108      tags: "Markelapper:"
1109      title: Viser spor {{name}}
1110      trace_not_found: Spor ikke funnet!
1111      uploaded: "Lastet opp:"
1112      visibility: "Synlighet:"
1113    visibility:
1114      identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkter med tidsstempel)
1115      private: Privat (bare delt som anononyme, usorterte punkter)
1116      public: Offentlig (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkter)
1117      trackable: Sporbar (bare delt som anonyme, sorterte punkter med tidsstempel)
1118  user:
1119    account:
1120      current email address: "Nåværende e-postadresse:"
1121      email never displayed publicly: " (vis aldri offentlig)"
1122      flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1123      flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å bekrefte din epostadresse.
1124      home location: "Hjemmeposisjon:"
1125      latitude: "Breddegrad:"
1126      longitude: "Lengdegrad:"
1127      make edits public button: Gjør alle mine redigeringer offentlig
1128      my settings: Mine innstillinger
1129      new email address: "Ny e-postadresse:"
1130      no home location: Du har ikke skrevet inn din hjemmelokasjon.
1131      preferred languages: "Foretrukne språk:"
1132      profile description: "Profilbeskrivelse:"
1133      public editing:
1134        disabled: Deaktivert og kan ikke redigere data. Alle tidligere redigeringer er anonyme.
1135        disabled link text: hvorfor can jeg ikke redigere?
1136        enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1137        enabled link text: hva er dette?
1138        heading: "Offentlig redigering:"
1139      public editing note:
1140        heading: Offentlig redigering
1141      return to profile: Returner til profil
1142      save changes button: Lagre endringer
1143      title: Rediger konto
1144      update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når jeg klikker på kartet?
1145    confirm:
1146      button: Bekreft
1147      failure: En brukerkonto med denne nøkkelen er allerede bekreftet.
1148      heading: Bekreft en brukerkonto
1149      press confirm button: Klikk bekreftknappen nedenfor for å aktivere kontoen din.
1150      success: Kontoen din er bekreftet - takk for at du registrerte deg.
1151    confirm_email:
1152      button: Bekreft
1153      failure: En e-postadresse er allerede bekreftet med denne nøkkelen.
1154      heading: Bekreft endring av e-postadresse
1155      press confirm button: Klikk bekreftknappen nedenfor for å bekrefte din nye e-postadressse.
1156      success: E-postadressen din er bekreftet - takk for at du registrerte deg.
1157    filter:
1158      not_an_administrator: Du må være administrator for å gjøre det.
1159    friend_map:
1160      nearby mapper: "Bruker i nærheten: [[nearby_user]]"
1161      your location: Din posisjon
1162    go_public:
1163      flash success: Alle dine redigeringer er nå offentlig, og du har lov til å redigere.
1164    login:
1165      account not active: Beklager,kontoen din er ikke aktivert ennå.<br />Vennligst klikk på lenken i e-posten med kontobekreftelsen for å aktivere kontoen din.
1166      auth failure: Beklager, kunne ikke logge inn med den informasjonen
1167      create_account: opprett en konto
1168      email or username: "E-postadresse eller brukernavn:"
1169      heading: Logg inn
1170      login_button: Logg inn
1171      lost password link: Mistet passordet ditt?
1172      password: "Passord:"
1173      please login: Logg inn eller {{create_user_link}}.
1174      title: Logg inn
1175    lost_password:
1176      email address: "E-postadresse:"
1177      heading: Glemt passord?
1178      help_text: Skriv inn e-postadressen du brukte for å registrere deg, og vi vil sende deg ei lenke som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1179      new password button: Nullstill passord
1180      notice email cannot find: Klarte ikke finne den e-postadressen. Beklager.
1181      notice email on way: Synd at du mistet det, men en e-post er på vei slik at du kan tilbakestille det snart.
1182      title: Glemt passord
1183    make_friend:
1184      already_a_friend: Du er allerede venner med {{name}}.
1185      failed: Klarte ikke legge til {{name}} som venn.
1186      success: "{{name}} er nå din venn."
1187    new:
1188      confirm email address: "Bekreft e-postadresse:"
1189      confirm password: "Bekreft passord:"
1190      display name: "Visningsnavn:"
1191      display name description: Ditt offentlig fremviste brukernavn. Du kan endre dette senere i innstillingene.
1192      email address: "E-postadresse:"
1193      fill_form: Fyll ut skjemaet og vi vil sende deg en e-post for å aktivere kontoen din.
1194      heading: Opprett en brukerkonto
1195      password: "Passord:"
1196      signup: Registrering
1197      title: Opprett konto
1198    no_such_user:
1199      heading: Brukeren {{user}} finnes ikke
1200      title: Ingen bruker funnet
1201    remove_friend:
1202      not_a_friend: "{{name}} er ikke en av dine venner."
1203      success: "{{name}} ble fjernet fra dine venner"
1204    reset_password:
1205      confirm password: "Bekreft passord:"
1206      flash changed: Ditt passord er endret.
1207      flash token bad: Kunne ikke finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1208      heading: Nullstill passord for {{user}}
1209      password: "Passord:"
1210      reset: Nullstill passord
1211      title: Nullstill passord
1212    set_home:
1213      flash success: Hjemmelokasjon lagret
1214    view:
1215      activate_user: aktiver denne brukeren
1216      add as friend: legg til som en venn
1217      ago: ({{time_in_words_ago}} siden)
1218      block_history: vis mottatte blokkeringer
1219      blocks by me: blokkeringer utført av meg
1220      blocks on me: mine blokkeringer
1221      confirm: Bekreft
1222      create_block: blokker denne brukeren
1223      created from: "Opprettet fra:"
1224      deactivate_user: deaktiver denne brukeren
1225      delete_user: slett denne brukeren
1226      description: Beskrivelse
1227      diary: dagbok
1228      edits: redigeringer
1229      email address: "E-postadresse:"
1230      hide_user: skjul denne brukeren
1231      km away: "{{count}}km unna"
1232      m away: "{{count}}m unna"
1233      mapper since: "Bruker siden:"
1234      moderator_history: vis tildelte blokkeringer
1235      my diary: min dagbok
1236      my edits: mine redigeringer
1237      my settings: mine innstillinger
1238      my traces: mine spor
1239      my_oauth_details: Vis mine OAuth-detaljer
1240      nearby users: "Næreliggende brukere:"
1241      new diary entry: ny dagbokoppføring
1242      no friends: Du har ikke lagt til noen venner ennå.
1243      no home location: Ingen hjemmelokasjon satt.
1244      no nearby users: Det er ingen brukere som innrømmer kartlegging i ditt område ennå.
1245      remove as friend: fjern som venn
1246      role:
1247        administrator: Denne brukeren er en administrator
1248        grant:
1249          administrator: Gi administrator-tilgang
1250          moderator: Gi moderator-tilgang
1251        moderator: Denne brukeren er en moderator
1252        revoke:
1253          administrator: Fjern administrator-tilgang
1254          moderator: fjern moderator-tilgang
1255      send message: send melding
1256      settings_link_text: innstillinger
1257      traces: spor
1258      unhide_user: stopp å skjule denne brukeren
1259      user location: Brukerens posisjon
1260      your friends: Dine venner
1261  user_block:
1262    blocks_by:
1263      empty: "{{name}} har ikke blokkert noen ennå."
1264      heading: Liste over blokkeringer av {{name}}
1265      title: Blokkeringer av {{name}}
1266    blocks_on:
1267      empty: "{{name}} har ikke blitt blokkert ennå."
1268      title: Blokkeringer av {{name}}
1269    create:
1270      flash: Opprettet en blokkering av bruker {{name}}.
1271      try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukeren før du blokkerer dem og gi dem rimelig med tid til å svare.
1272      try_waiting: Vennligst prøv å gi brukeren rimelig med tid til å svare før du blokkerer dem.
1273    edit:
1274      back: Vis alle blokkeringer
1275      heading: Endrer blokkering av {{name}}
1276      reason: Årsaken til hvorfor {{name}} blir blokkert. Vennligst vær så rolig og rimelig som mulig og oppgi så mange detaljer du kan om situasjonen. Husk at ikke alle brukere forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1277      show: Vis denne blokkeringen
1278      submit: Oppdater blokkering
1279      title: Endrer blokkering av {{name}}
1280    filter:
1281      block_expired: Blokkeringen har allerede utløpt og kan ikke endres.
1282      block_period: Blokkeringsperioden må være en av verdiene som kan velges fra rullegardinen.
1283      not_a_moderator: Du må være en moderator for å utføre den handlingen.
1284    helper:
1285      time_future: Slutter om {{time}}.
1286      time_past: Sluttet {{time}} siden.
1287      until_login: Aktiv inntil brukeren logger inn.
1288    index:
1289      empty: Ingen blokkeringer har blitt utført ennå.
1290      heading: Liste over brukerblokkeringer
1291      title: Brukerblokkeringer
1292    model:
1293      non_moderator_revoke: Må være en moderator for å tilbakekalle en blokkering.
1294      non_moderator_update: Må være en moderator for å opprette eller oppdatere en blokkering.
1295    new:
1296      back: Vis alle blokkeringer
1297      heading: Oppretter blokkering av {{name}}
1298      reason: Årsaken til at {{name}} blir blokkert. Vennligst vær så rolig og rimelig som mulig og gi så mange detaljer du kan om situasjonen, og husk på at meldingen blir synlig for offentligheten. Husk på at ikke alle brukere forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1299      submit: Opprett blokkering
1300      title: Oppretter blokkering av {{name}}
1301      tried_contacting: Jeg har kontaktet brukeren og bedt dem stoppe.
1302      tried_waiting: Jeg har gitt brukeren rimelig med tid til å svare på disse kommunikasjonene.
1303    not_found:
1304      back: Tilbake til indeksen
1305    partial:
1306      confirm: Er du sikker?
1307      creator_name: Opprettet av
1308      display_name: Blokkert bruker
1309      edit: Rediger
1310      not_revoked: (ikke tilbakekalt)
1311      reason: Årsak for blokkering
1312      revoke: Tilbakekall!
1313      revoker_name: Tilbakekalt av
1314      show: Vis
1315      status: Status
1316    period:
1317      one: 1 time
1318      other: "{{count}} timer"
1319    revoke:
1320      confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringen?
1321      flash: Denne blokkeringen har blitt tilbakekalt.
1322      heading: Tilbakekaller blokkering på {{block_on}} av {{block_by}}
1323      past: Denne blokkeringen endte {{time}} siden og kan ikke tilbakekalles nå.
1324      revoke: Tilbakekall!
1325      time_future: Denne blokkeringen ender i {{time}}
1326      title: Tilbakekaller blokkering på {{block_on}}
1327    show:
1328      confirm: Er du sikker?
1329      edit: Rediger
1330      revoke: Tilbakekall!
1331      show: Vis
1332      status: Status
1333      time_future: Slutter om {{time}}
1334      time_past: Sluttet {{time}} siden
1335      title: "{{block_on}} blokkert av {{block_by}}"
1336    update:
1337      only_creator_can_edit: Bare moderatoren som opprettet denne blokkeringen kan endre den.
1338      success: Blokkering oppdatert.
1339  user_role:
1340    filter:
1341      already_has_role: Brukeren har allerede rollen {{role}}.
1342      doesnt_have_role: Brukeren har ikke rollen {{role}}.
1343      not_a_role: Strengen "{{role}}" er ikke en gyldig rolle.
1344      not_an_administrator: Kun administratorer kan forandre roller, og du er ikke administrator.
1345    grant:
1346      are_you_sure: Er du sikker på at du vil gi rollen `{{role}}' til brukeren `{{name}}'?
1347      confirm: Bekreft
1348      fail: Kunne ikke gi rollen "{{role}}" til bruker "{{name}}". Sjekk at brukeren og rollen er gyldig.
1349      heading: Bekreft rolletildeling
1350      title: Bekreft rolletildeling
1351    revoke:
1352      are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "{{role}}" fra brukeren "{{name}}"?
1353      confirm: Bekreft
1354      fail: Kunne ikke fjerne rollen "{{role}}" fra bruker "{{name}}". Sjekk at bruker og rolle er gyldig.
1355      heading: Bekreft fjerning av rolle
1356      title: Bekreft fjerning av rolle
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.