source: subversion/sites/rails_port/config/potlatch/locales/da.yml @ 17783

Last change on this file since 17783 was 17783, checked in by avar, 9 years ago

Some of these files were in ISO-8859-1, no idea how that happened.

Fixed with:

for i in $(file *|grep ISO|awk '{print $1}'|sed s/://); do cat $i | iconv -f iso-8859-1 -t utf-8 > $i.utf8;done
for i in *yml; do mv $i.utf8 $i; done
File size: 3.1 KB
Line 
1da:
2  a_poi: $1 et POI
3  a_way: $1 en vej
4  action_addpoint: tilføjer et punkt til enden af en vej
5  action_cancelchanges: afbryder ændringer af
6  action_createpoi: lave et POI (interessant punkt)
7  action_deletepoint: sletter et punkt
8  action_insertnode: tilføj et punkt på vejen
9  action_mergeways: slår to veje sammen
10  action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
11  action_movepoint: flytter et punkt
12  action_moveway: flytter en vej
13  action_pointtags: sætter tags på et punkt
14  action_poitags: sætter tags på et POI (interessant punkt)
15  action_reverseway: vend retningen på en vej
16  action_splitway: del en vej
17  action_waytags: sætter tags på en vej
18  cancel: Afbryd
19  createrelation: Lav en ny relation
20  delete: Slet
21  deleting: sletter
22  emailauthor: \n\nVenligst send en e-mail (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en fejlrapport, og forklar hvad du gjorde da det skete.
23  error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-serveren fejlede, eventuelle nye ændringer er ikke blevet gemt.\n\nVil du prøve igen?"
24  error_nopoi: Fandt ikke POI-et, så det er ikke muligt at fortryde. (Måske er den ikke på skærmen længere?)
25  error_nosharedpoint: Vejene $1 og $2 deler ikke noget punkt længere, så det er ikke muligt at fortryde delingen.
26  error_noway: Fandt ikke vejen $1 så det er ikke muligt at fortryde. (Måske er den ikke på skærmen længere?)
27  existingrelation: Føj til en eksisterende relation
28  findrelation: Find en relation som indeholder
29  gpxpleasewait: Vent venligst mens GPX sporet behandles.
30  help: Hjælp
31  hint_drawmode: klik for at tilføje punkt\ndobbeltklik eller enter\nfor at afslutte linie
32  hint_loading: henter veje
33  hint_overendpoint: over endepunkt\nklik for at forbinde\nshift+klik for at slå sammen til en
34  hint_overpoint: over punkt\nklik for at forbinde
35  hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+klik punktet for at\nstarte en ny linie)
36  norelations: Ingen relationer i området på skærmen
37  option_custompointers: Brug pen- og håndvisere
38  option_fadebackground: Fjern baggrund
39  option_thinlines: Brug tynde linier uanset skalering
40  point: Punkt
41  prompt_addtorelation: Tilføj $1 til en relation
42  prompt_revertversion: "Ret tilbage til tidligere lagret version:"
43  prompt_taggedpoints: Nogle af punktene på denne vej har tags. Vil du virkelig slette?
44  prompt_track: Overfør dine GPS-spor til (låste) veje for redigering.
45  prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
46  tip_addrelation: Føj til en relation
47  tip_addtag: Tilføj et tag
48  tip_alert: Der opstod en fejl, klik for detaljer
49  tip_anticlockwise: Cirkulær vej mod uret, klik for at vende
50  tip_clockwise: Cirkulær vej med uret, klik for at vende
51  tip_direction: Vejretning, klik for at vende
52  tip_gps: Vis GPS spor (G)
53  tip_noundo: Intet at fortryde
54  tip_options: Sæt indstillinger (vælg kortbaggrund)
55  tip_presettype: Vælg hvilke type forhåndsinstillinger som er tilgænglige i menuen
56  tip_repeattag: Gentag tags fra senest valgte vej (R)
57  tip_revertversion: Vælg versionen der skal rettes tilbage til
58  tip_selectrelation: Føj til den valgte rute
59  tip_splitway: Del vej i valgt punkt (X)
60  tip_undo: Fortryd $1 (Z)
61  way: Vej
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.