source: subversion/sites/rails_port/config/potlatch/locales/no.yml @ 18651

Last change on this file since 18651 was 18651, checked in by translatewiki, 8 years ago

Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-17)

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:mergeinfo set to (toggle deleted branches)
    /sites/rails_port_branches/blocking/config/potlatch/locales/no.yml17824-17990
    /sites/rails_port_branches/oauth/config/potlatch/locales/no.yml16070-18251
    /sites/rails_port_branches/oauth/config/potlatch/localised/no/localised.yaml16070-17138
File size: 6.8 KB
Line 
1# Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2# Exported from translatewiki.net
3# Export driver: syck
4# Author: Laaknor
5"no":
6  a_poi: $1 et POI
7  a_way: $1 en linje
8  action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
9  action_cancelchanges: avbryter endringer av
10  action_changeway: endringer for ei linje
11  action_createparallel: lager parallelle veier
12  action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
13  action_deletepoint: sletter et punkt
14  action_insertnode: legge til et punkt på linjen
15  action_mergeways: slår sammen to linjer
16  action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
17  action_movepoint: flytter punkt
18  action_moveway: flytter en linje
19  action_pointtags: sette merker på et punkt
20  action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
21  action_reverseway: snur en linje bak fram
22  action_splitway: dele en linje
23  action_waytags: sette merker på en linje
24  advanced: Avansert
25  advanced_close: Lukk endringssett
26  advanced_history: Linjens historie
27  advanced_maximise: Maksimer vindu
28  advanced_minimise: Minimer vindu
29  advanced_tooltip: Avanserte redigeringshandlinger
30  advanced_undelete: Ikke slett
31  advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
32  advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
33  advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
34  advice_uploadempty: Ingenting å laste opp
35  advice_uploadfail: Opplasting stoppet
36  advice_uploadsuccess: Alle data ble lastet opp
37  advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
38  cancel: Avbryt
39  conflict_download: Last ned deres versjon
40  conflict_overwrite: Overskriv deres versjon
41  conflict_visitpoi: Klikk 'OK' for å visepunkt.
42  conflict_visitway: Klikk 'Ok' for å vise linjen.
43  conflict_waychanged: Etter at du startet å redigere har noen andre endret $1$2.
44  createrelation: Lag en ny relasjon
45  delete: Slett
46  deleting: sletter
47  editinglive: Redigerer live
48  editingoffline: Redigering frakobla
49  emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
50  error_anonymous: Du kan ikke kontakte en anonym kartbruker.
51  error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
52  error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
53  error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
54  error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
55  error_twitter: Sending til Twitter feilet.
56  existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
57  findrelation: Finn en relasjon som inneholder
58  gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
59  heading_drawing: Tegner
60  heading_introduction: Introduksjon
61  heading_pois: Komme igang
62  heading_quickref: Rask referanse
63  heading_tagging: Merking
64  heading_troubleshooting: Feilsøking
65  help: Hjelp
66  hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
67  hint_latlon: "bre $1\nlen $2"
68  hint_loading: laster linjer
69  hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
70  hint_overpoint: over punkt ($1)\nklikk for å koble sammen
71  hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
72  hint_saving: lagrer data
73  hint_saving_loading: laster/lagrer data
74  inspector_latlon: "Bre $1\nLen $2\n\\"
75  inspector_locked: Låst
76  inspector_unsaved: Ulagret
77  inspector_uploading: (laster opp)
78  inspector_way_nodes: $1 noder
79  login_pwd: "Passord:"
80  login_title: Kunne ikke logge inn
81  login_uid: "Brukernavn:"
82  mail: Post
83  more: Mer
84  newchangeset: "\nPrøv igjen: Potlatch vil starte et nytt endringssett."
85  nobackground: Ingen bakgrunn
86  norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
87  offset_motorway: Motorvei (D3)
88  ok: Ok
89  openchangeset: Åpner endringssett
90  option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
91  option_fadebackground: Fjern bakgrunn
92  option_layer_cycle_map: OSM - sykkelkart
93  option_layer_maplint: OSM - Maplint (feil)
94  option_layer_tip: Velg bakgrunnen som skal vises
95  option_noname: Uthev veier uten navn
96  option_photo: "Bilde KML:"
97  option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
98  option_twitterid: "Twitter-navn:"
99  option_twitterpwd: "Twitter-passord:"
100  option_warnings: Vis flytende advarsler
101  point: Punkt
102  preset_icon_airport: Flyplass
103  preset_icon_bar: Bar
104  preset_icon_bus_stop: Busstopp
105  preset_icon_cafe: Kafé
106  preset_icon_cinema: Kino
107  preset_icon_ferry_terminal: Ferge
108  preset_icon_fire_station: Brannstasjon
109  preset_icon_hospital: Sykehus
110  preset_icon_hotel: Hotell
111  preset_icon_museum: Museum
112  preset_icon_parking: Parkering
113  preset_icon_pharmacy: Apotek
114  preset_icon_police: Politistasjon
115  preset_icon_post_box: Postboks
116  preset_icon_pub: Pub
117  preset_icon_restaurant: Restaurant
118  preset_icon_school: Skole
119  preset_icon_supermarket: Supermarked
120  preset_icon_telephone: Telefon
121  preset_icon_theatre: Teater
122  prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
123  prompt_changesetcomment: "Legg inn en beskrivelse av dine endringer:"
124  prompt_closechangeset: Lukk endringssett $1
125  prompt_createparallel: Lag parallell linje
126  prompt_editlive: Rediger live
127  prompt_editsave: Redigering med lagrign
128  prompt_helpavailable: Ny bruker? Se nederst til venstre for hjelp.
129  prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
130  prompt_savechanges: Lagre endringer
131  prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
132  prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
133  prompt_twitter: Send til Twitter ($1 igjen)
134  prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
135  retry: Prøv igjen
136  save: Lagre
137  tip_addrelation: Legg til i en relasjon
138  tip_addtag: Legg til merke
139  tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
140  tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
141  tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
142  tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
143  tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
144  tip_noundo: Ingenting å angre
145  tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
146  tip_photo: Last bilder
147  tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
148  tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
149  tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
150  tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
151  tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
152  tip_undo: Angre $1 (Z)
153  uploading: Laster opp ...
154  uploading_deleting_pois: Sletter POI-er
155  uploading_poi_name: Laster opp POI $1, $2
156  uploading_relation: Laster opp relasjon $1
157  uploading_relation_name: Laster opp relasjon $1, $2
158  uploading_way: Laster opp linje $1
159  way: Linje
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.