source: subversion/sites/rails_port/config/potlatch/locales/no.yml @ 19324

Last change on this file since 19324 was 19324, checked in by translatewiki, 8 years ago

Localisation updates from translatewiki.net (2010-01-07)

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:mergeinfo set to (toggle deleted branches)
    /sites/rails_port_branches/blocking/config/potlatch/locales/no.yml17824-17990
    /sites/rails_port_branches/oauth/config/potlatch/locales/no.yml16070-18251
    /sites/rails_port_branches/oauth/config/potlatch/localised/no/localised.yaml16070-17138
File size: 7.6 KB
Line 
1# Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2# Exported from translatewiki.net
3# Export driver: syck
4# Author: Laaknor
5"no":
6  a_poi: $1 et POI
7  a_way: $1 en linje
8  action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
9  action_cancelchanges: avbryter endringer av
10  action_changeway: endringer for ei linje
11  action_createparallel: lager parallelle veier
12  action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
13  action_deletepoint: sletter et punkt
14  action_insertnode: legge til et punkt på linjen
15  action_mergeways: slår sammen to linjer
16  action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
17  action_movepoint: flytter punkt
18  action_moveway: flytter en linje
19  action_pointtags: sette merker på et punkt
20  action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
21  action_reverseway: snur en linje bak fram
22  action_splitway: dele en linje
23  action_waytags: sette merker på en linje
24  advanced: Avansert
25  advanced_close: Lukk endringssett
26  advanced_history: Linjens historie
27  advanced_maximise: Maksimer vindu
28  advanced_minimise: Minimer vindu
29  advanced_tooltip: Avanserte redigeringshandlinger
30  advanced_undelete: Ikke slett
31  advice_deletingpoi: Sletter POI (Z for å angre)
32  advice_deletingway: Sletter vei (Z for å angre)
33  advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
34  advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
35  advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
36  advice_uploadempty: Ingenting å laste opp
37  advice_uploadfail: Opplasting stoppet
38  advice_uploadsuccess: Alle data ble lastet opp
39  advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
40  cancel: Avbryt
41  conflict_download: Last ned deres versjon
42  conflict_overwrite: Overskriv deres versjon
43  conflict_visitpoi: Klikk 'OK' for å visepunkt.
44  conflict_visitway: Klikk 'Ok' for å vise linjen.
45  conflict_waychanged: Etter at du startet å redigere har noen andre endret $1$2.
46  createrelation: Lag en ny relasjon
47  delete: Slett
48  deleting: sletter
49  editinglive: Redigerer live
50  editingoffline: Redigering frakobla
51  emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
52  error_anonymous: Du kan ikke kontakte en anonym kartbruker.
53  error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
54  error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
55  error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
56  error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
57  error_readfailed: Beklager - OpenStreetMap-serveren svarte ikke når den ble spurt om data. \n\nVil du forsøke igjen?
58  existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
59  findrelation: Finn en relasjon som inneholder
60  gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
61  heading_drawing: Tegner
62  heading_introduction: Introduksjon
63  heading_pois: Komme igang
64  heading_quickref: Rask referanse
65  heading_tagging: Merking
66  heading_troubleshooting: Feilsøking
67  help: Hjelp
68  hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
69  hint_latlon: "bre $1\nlen $2"
70  hint_loading: laster linjer
71  hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
72  hint_overpoint: over punkt ($1)\nklikk for å koble sammen
73  hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
74  hint_saving: lagrer data
75  hint_saving_loading: laster/lagrer data
76  inspector_latlon: "Bre $1\nLen $2\n\\"
77  inspector_locked: Låst
78  inspector_node_count: ($1 ganger)
79  inspector_unsaved: Ulagret
80  inspector_uploading: (laster opp)
81  inspector_way_nodes: $1 noder
82  login_pwd: "Passord:"
83  login_title: Kunne ikke logge inn
84  login_uid: "Brukernavn:"
85  mail: Post
86  more: Mer
87  newchangeset: "\nPrøv igjen: Potlatch vil starte et nytt endringssett."
88  "no": Nei
89  nobackground: Ingen bakgrunn
90  norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
91  offset_motorway: Motorvei (D3)
92  ok: Ok
93  openchangeset: Åpner endringssett
94  option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
95  option_fadebackground: Fjern bakgrunn
96  option_layer_cycle_map: OSM - sykkelkart
97  option_layer_maplint: OSM - Maplint (feil)
98  option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
99  option_layer_ooc_25k: "Historiske UK kart: 1:25k"
100  option_layer_tip: Velg bakgrunnen som skal vises
101  option_microblog_id: "Mikroblogg brukernavn:"
102  option_microblog_pwd: "Mikroblog passord:"
103  option_noname: Uthev veier uten navn
104  option_photo: "Bilde KML:"
105  option_thinareas: Bruk tynnere linjer for områder
106  option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
107  option_warnings: Vis flytende advarsler
108  point: Punkt
109  preset_icon_airport: Flyplass
110  preset_icon_bar: Bar
111  preset_icon_bus_stop: Busstopp
112  preset_icon_cafe: Kafé
113  preset_icon_cinema: Kino
114  preset_icon_fast_food: Fastfood
115  preset_icon_ferry_terminal: Ferge
116  preset_icon_fire_station: Brannstasjon
117  preset_icon_hospital: Sykehus
118  preset_icon_hotel: Hotell
119  preset_icon_museum: Museum
120  preset_icon_parking: Parkering
121  preset_icon_pharmacy: Apotek
122  preset_icon_place_of_worship: Religiøst sted
123  preset_icon_police: Politistasjon
124  preset_icon_post_box: Postboks
125  preset_icon_pub: Pub
126  preset_icon_restaurant: Restaurant
127  preset_icon_school: Skole
128  preset_icon_station: Jernbanestasjon
129  preset_icon_supermarket: Supermarked
130  preset_icon_telephone: Telefon
131  preset_icon_theatre: Teater
132  prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
133  prompt_changesetcomment: "Legg inn en beskrivelse av dine endringer:"
134  prompt_closechangeset: Lukk endringssett $1
135  prompt_createparallel: Lag parallell linje
136  prompt_editlive: Rediger live
137  prompt_editsave: Redigering med lagring
138  prompt_helpavailable: Ny bruker? Se nederst til venstre for hjelp.
139  prompt_launch: Kjør ekstern URL
140  prompt_live: I direkte-modus kommer alle endringer du gjør til å bli lagret på OpenStreetMaps database med en gang - det er ikke anbefalt for nybegynnere. Er du sikker?
141  prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
142  prompt_savechanges: Lagre endringer
143  prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
144  prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
145  prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
146  retry: Prøv igjen
147  save: Lagre
148  tip_addrelation: Legg til i en relasjon
149  tip_addtag: Legg til merke
150  tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
151  tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
152  tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
153  tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
154  tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
155  tip_noundo: Ingenting å angre
156  tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
157  tip_photo: Last bilder
158  tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
159  tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
160  tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
161  tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
162  tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
163  tip_undo: Angre $1 (Z)
164  uploading: Laster opp ...
165  uploading_deleting_pois: Sletter POI-er
166  uploading_deleting_ways: Sletter veier
167  uploading_poi_name: Laster opp POI $1, $2
168  uploading_relation: Laster opp relasjon $1
169  uploading_relation_name: Laster opp relasjon $1, $2
170  uploading_way: Laster opp linje $1
171  uploading_way_name: Laster opp vei $1, $2
172  warning: Advarsel!
173  way: Linje
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.