source: subversion/sites/rails_port/config/potlatch/locales/no.yml @ 20187

Last change on this file since 20187 was 20187, checked in by translatewiki, 8 years ago

Localisation updates from translatewiki.net (2010-02-27)

  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:mergeinfo set to (toggle deleted branches)
    /sites/rails_port_branches/blocking/config/potlatch/locales/no.yml17824-17990
    /sites/rails_port_branches/oauth/config/potlatch/locales/no.yml16070-18251
    /sites/rails_port_branches/oauth/config/potlatch/localised/no/localised.yaml16070-17138
File size: 9.2 KB
Line 
1# Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2# Exported from translatewiki.net
3# Export driver: syck
4# Author: Laaknor
5# Author: Nghtwlkr
6"no":
7  a_poi: $1 et POI
8  a_way: $1 en linje
9  action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
10  action_cancelchanges: avbryter endringer av
11  action_changeway: endringer for ei linje
12  action_createparallel: lager parallelle veier
13  action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
14  action_deletepoint: sletter et punkt
15  action_insertnode: legge til et punkt på linjen
16  action_mergeways: slår sammen to linjer
17  action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
18  action_movepoint: flytter punkt
19  action_moveway: flytter en linje
20  action_pointtags: sette merker på et punkt
21  action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
22  action_reverseway: snur en linje bak fram
23  action_splitway: dele en linje
24  action_waytags: sette merker på en linje
25  advanced: Avansert
26  advanced_close: Lukk endringssett
27  advanced_history: Linjens historie
28  advanced_inspector: Inspektør
29  advanced_maximise: Maksimer vindu
30  advanced_minimise: Minimer vindu
31  advanced_parallel: Parallell vei
32  advanced_tooltip: Avanserte redigeringshandlinger
33  advanced_undelete: Ikke slett
34  advice_bendy: For bøyd til å rette ut (SHIFT for å tvinge)
35  advice_deletingpoi: Sletter POI (Z for å angre)
36  advice_deletingway: Sletter vei (Z for å angre)
37  advice_microblogged: Oppdaterte din $1 status
38  advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
39  advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
40  advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
41  advice_uploadempty: Ingenting å laste opp
42  advice_uploadfail: Opplasting stoppet
43  advice_uploadsuccess: Alle data ble lastet opp
44  advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
45  cancel: Avbryt
46  closechangeset: Lukker endringssett
47  conflict_download: Last ned deres versjon
48  conflict_overwrite: Overskriv deres versjon
49  conflict_poichanged: Etter at du startet redigeringen har noen andre endret punkt $1$2.
50  conflict_relchanged: Etter at du startet redigeringen har noen andre endret relasjonen $1$2.
51  conflict_visitpoi: Klikk 'OK' for å visepunkt.
52  conflict_visitway: Klikk 'Ok' for å vise linjen.
53  conflict_waychanged: Etter at du startet å redigere har noen andre endret $1$2.
54  createrelation: Lag en ny relasjon
55  custom: "Egendefinert:"
56  delete: Slett
57  deleting: sletter
58  drag_pois: Dra og slipp interessepunkt
59  editinglive: Redigerer live
60  editingoffline: Redigering frakobla
61  emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
62  error_anonymous: Du kan ikke kontakte en anonym kartbruker.
63  error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
64  error_microblog_long: "Posting til $1 feilet:\nHTTP-kode: $2\nFeilmelding: $3\n$1-feil: $4"
65  error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
66  error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
67  error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
68  error_readfailed: Beklager - OpenStreetMap-serveren svarte ikke når den ble spurt om data. \n\nVil du forsøke igjen?
69  existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
70  findrelation: Finn en relasjon som inneholder
71  gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
72  heading_drawing: Tegner
73  heading_introduction: Introduksjon
74  heading_pois: Komme igang
75  heading_quickref: Rask referanse
76  heading_tagging: Merking
77  heading_troubleshooting: Feilsøking
78  help: Hjelp
79  hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
80  hint_latlon: "bre $1\nlen $2"
81  hint_loading: laster linjer
82  hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
83  hint_overpoint: over punkt ($1)\nklikk for å koble sammen
84  hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
85  hint_saving: lagrer data
86  hint_saving_loading: laster/lagrer data
87  inspector: Inspektør
88  inspector_duplicate: Duplikat av
89  inspector_in_ways: På måter
90  inspector_latlon: "Bre $1\nLen $2\n\\"
91  inspector_locked: Låst
92  inspector_node_count: ($1 ganger)
93  inspector_not_in_any_ways: Ikke på noen måter (POI)
94  inspector_unsaved: Ulagret
95  inspector_uploading: (laster opp)
96  inspector_way_connects_to: Kobler til $1 veier
97  inspector_way_connects_to_principal: Kobler til $1 $2 og $3 andre $4
98  inspector_way_nodes: $1 noder
99  inspector_way_nodes_closed: $1 noder (lukket)
100  loading: Laster...
101  login_pwd: "Passord:"
102  login_retry: Ditt logginn ble ikke gjenkjent. Vennligst prøv igjen.
103  login_title: Kunne ikke logge inn
104  login_uid: "Brukernavn:"
105  mail: Post
106  more: Mer
107  newchangeset: "\nPrøv igjen: Potlatch vil starte et nytt endringssett."
108  "no": Nei
109  nobackground: Ingen bakgrunn
110  norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
111  offset_motorway: Motorvei (D3)
112  offset_narrowcanal: Smal tauningssti langs kanal
113  ok: Ok
114  openchangeset: Åpner endringssett
115  option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
116  option_fadebackground: Fjern bakgrunn
117  option_layer_cycle_map: OSM - sykkelkart
118  option_layer_maplint: OSM - Maplint (feil)
119  option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
120  option_layer_ooc_25k: "Historiske UK kart: 1:25k"
121  option_layer_streets_haiti: "Haiti: gatenavn"
122  option_layer_tip: Velg bakgrunnen som skal vises
123  option_microblog_id: "Mikroblogg brukernavn:"
124  option_microblog_pwd: "Mikroblog passord:"
125  option_noname: Uthev veier uten navn
126  option_photo: "Bilde KML:"
127  option_thinareas: Bruk tynnere linjer for områder
128  option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
129  option_tiger: Marker uendret TIGER
130  option_warnings: Vis flytende advarsler
131  point: Punkt
132  preset_icon_airport: Flyplass
133  preset_icon_bar: Bar
134  preset_icon_bus_stop: Busstopp
135  preset_icon_cafe: Kafé
136  preset_icon_cinema: Kino
137  preset_icon_disaster: Bygning i Haiti
138  preset_icon_fast_food: Fastfood
139  preset_icon_ferry_terminal: Ferge
140  preset_icon_fire_station: Brannstasjon
141  preset_icon_hospital: Sykehus
142  preset_icon_hotel: Hotell
143  preset_icon_museum: Museum
144  preset_icon_parking: Parkering
145  preset_icon_pharmacy: Apotek
146  preset_icon_place_of_worship: Religiøst sted
147  preset_icon_police: Politistasjon
148  preset_icon_post_box: Postboks
149  preset_icon_pub: Pub
150  preset_icon_recycling: Resirkulering
151  preset_icon_restaurant: Restaurant
152  preset_icon_school: Skole
153  preset_icon_station: Jernbanestasjon
154  preset_icon_supermarket: Supermarked
155  preset_icon_telephone: Telefon
156  preset_icon_theatre: Teater
157  preset_tip: Velg fra en meny med forhåndsdefinerte merkelapper som beskriver $1
158  prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
159  prompt_changesetcomment: "Legg inn en beskrivelse av dine endringer:"
160  prompt_closechangeset: Lukk endringssett $1
161  prompt_createparallel: Lag parallell linje
162  prompt_editlive: Rediger live
163  prompt_editsave: Redigering med lagring
164  prompt_helpavailable: Ny bruker? Se nederst til venstre for hjelp.
165  prompt_launch: Kjør ekstern URL
166  prompt_live: I direkte-modus kommer alle endringer du gjør til å bli lagret på OpenStreetMaps database med en gang - det er ikke anbefalt for nybegynnere. Er du sikker?
167  prompt_manyways: Dette området er svært detaljert og vil ta lang tid å laste. Vil du zoome inn?
168  prompt_microblog: Post til $1 ($2 igjen)
169  prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
170  prompt_savechanges: Lagre endringer
171  prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
172  prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
173  prompt_unlock: Klikk for å låse opp
174  prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
175  retry: Prøv igjen
176  revert: Tilbakestill
177  save: Lagre
178  tags_backtolist: Tilbake til liste
179  tags_descriptions: Beskrivelser av '$1'
180  tip_addrelation: Legg til i en relasjon
181  tip_addtag: Legg til merke
182  tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
183  tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
184  tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
185  tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
186  tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
187  tip_noundo: Ingenting å angre
188  tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
189  tip_photo: Last bilder
190  tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
191  tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
192  tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
193  tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
194  tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
195  tip_tidy: Rydd opp punkter i vei (T)
196  tip_undo: Angre $1 (Z)
197  uploading: Laster opp ...
198  uploading_deleting_pois: Sletter POI-er
199  uploading_deleting_ways: Sletter veier
200  uploading_poi: Laster opp POI $1
201  uploading_poi_name: Laster opp POI $1, $2
202  uploading_relation: Laster opp relasjon $1
203  uploading_relation_name: Laster opp relasjon $1, $2
204  uploading_way: Laster opp linje $1
205  uploading_way_name: Laster opp vei $1, $2
206  warning: Advarsel!
207  way: Linje
208  "yes": Ja
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.