source: subversion/sites/rails_port/config/potlatch/locales/sv.yml @ 17783

Last change on this file since 17783 was 17783, checked in by avar, 9 years ago

Some of these files were in ISO-8859-1, no idea how that happened.

Fixed with:

for i in $(file *|grep ISO|awk '{print $1}'|sed s/://); do cat $i | iconv -f iso-8859-1 -t utf-8 > $i.utf8;done
for i in *yml; do mv $i.utf8 $i; done
File size: 4.2 KB
Line 
1sv:
2  a_poi: $1 en POI
3  a_way: $1 en väg
4  action_addpoint: lägger till en punkt på slutet av en väg
5  action_cancelchanges: avbryter ändringar på
6  action_createpoi: Skapa en POI, "punkt av intresse"
7  action_deletepoint: tar bort en punkt
8  action_insertnode: lägger till en punkt till en väg
9  action_mergeways: Slå samman två vägar
10  action_movepoi: Flytta på en POI, "punkt av intresse"
11  action_movepoint: Flytta en punkt
12  action_moveway: flytta en väg
13  action_pointtags: lägger till taggar på en punkt
14  action_poitags: lägger till taggar på en POI
15  action_reverseway: Byter rikting på en väg
16  action_splitway: delar upp en väg
17  action_waytags: lägger till taggar på en väg
18  advice_nocommonpoint: Sträckorna har ingen gemensam nod
19  advice_tagconflict: Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
20  advice_toolong: Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
21  advice_waydragged: Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
22  cancel: Avbryt
23  createrelation: Skapa en ny relation
24  delete: Radera
25  deleting: tar bort
26  drag_pois: Drag och släpp intressepunkter (POI)
27  editinglive: Ändrar live
28  editingoffline: Redigerar offline
29  emailauthor: \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
30  error_connectionfailed: "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
31  error_nopoi: POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
32  error_nosharedpoint: Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
33  error_noway: Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
34  existingrelation: Lägg till existerande relation
35  findrelation: Sök efter relation innehållande
36  gpxpleasewait: GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
37  help: Hjälp
38  hint_drawmode: Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
39  hint_loading: laddar vägar
40  hint_overendpoint: över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
41  hint_overpoint: över en punkt\nklicka för att sätta fast"
42  hint_pointselected: En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
43  norelations: Inga relationer i nuvarande område
44  openchangeset: Öppnar ändringsset
45  option_custompointers: Använd penna och handpekare
46  option_fadebackground: Mattad bakgrund
47  option_thinlines: Använd tunna linjer på alla skalor
48  option_warnings: Visa flytande varningar
49  point: Nod (punkt)
50  prompt_addtorelation: Lägg till $1 till en relation
51  prompt_changesetcomment: "Ange en beskrivning av dina ändringar:"
52  prompt_editlive: Ändra direkt
53  prompt_editsave: Ändra via spara
54  prompt_helpavailable: Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
55  prompt_launch: Öppna extern URL
56  prompt_revertversion: Gå tillbaks till en tidigare version
57  prompt_savechanges: Spara ändringar
58  prompt_taggedpoints: Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
59  prompt_track: Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
60  prompt_welcome: Välkommen till OpenStreetMap!
61  save: Spara
62  tip_addrelation: Lägg till en ny relation
63  tip_addtag: Lägg till en ny etikett (tag)
64  tip_alert: Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
65  tip_anticlockwise: Vägen är rund, riktad moturs, klicka för att vända riktning
66  tip_clockwise: Vägen är rund, riktad medurs, klicka för att vända riktning
67  tip_direction: Vägens riktning - klicka för att vända vägen
68  tip_gps: Visa GPS-spår (G)
69  tip_noundo: Finns inget att ångra
70  tip_options: Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
71  tip_presettype: Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
72  tip_repeattag: Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
73  tip_revertversion: Välj version som ska användas
74  tip_selectrelation: Addera till den valda rutten
75  tip_splitway: Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
76  tip_undo: Ångra $1 (Z)
77  way: Väg
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.