source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/bin/da.po @ 34354

Last change on this file since 34354 was 34353, checked in by renerr18, 16 months ago

Fixed compiler error because of StreetsideChangesetDialog? missing file.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 16.4 KB
Line 
1# Translations for the JOSM plugin 'Mapillary' (da)
2# Copyright (C) 2018
3# This file is distributed under the same license as the josm-plugin_Mapillary package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: josm-plugin_Mapillary v1.5.10\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Jurbo Lator <joern.map@gmail.com>, 2018\n"
14"Language-Team: Danish (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/da/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: da\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 billeder lagt sammen"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 billeder adskilt"
26
27#, java-format
28msgid ""
29"A tag with key <i>{0}</i> is already present on the selected OSM object."
30msgstr ""
31"Et tag med nøgle <i>{0}</i> er allerede til stede på det valgte OSM objekt."
32
33msgid "Add Mapillary tag"
34msgstr "Tilføj Mapillary tag"
35
36msgid "All images in a directory"
37msgstr "Alle billeder i en mappe"
38
39msgid "All map objects loaded."
40msgstr "Alle kortobjekter er indlæst."
41
42msgid ""
43"An exception occured while trying to submit a changeset. If this happens "
44"repeatedly, consider reporting a bug via the Help menu. If this message "
45"appears for the first time, simply try it again. This might have been an "
46"issue with the internet connection."
47msgstr ""
48"En hændelse opstod under forsøget på at indsende et rettesæt. Hvis det sker "
49"gentagne gange, overvej da at rapportere en fejl via menuen Hjælp. Hvis "
50"denne meddelelse vises for første gang, så prøv igen. Der kan have været et "
51"problem med internetforbindelsen."
52
53msgid "Cancel"
54msgstr "Annuller"
55
56#, java-format
57msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
58msgstr "Rettesæt upload mislykkedes med {0} fejl ''{1} {2}''!"
59
60msgid "Choose signs"
61msgstr "Vælg skilte"
62
63msgid "Continues with the paused walk."
64msgstr "Fortsætter med den gåtur der er på pause."
65
66msgid "Copy key"
67msgstr "Kopier nøgle"
68
69msgid "Could not import a geotagged image to the Mapillary layer!"
70msgstr "Kunne ikke importere et geotagget billede til Mapillary laget!"
71
72#, java-format
73msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
74msgstr "Kunne ikke importere mappen ''{0}''!"
75
76#, java-format
77msgid "Could not import the image ''{0}''!"
78msgstr "Kunne ikke importere billedet ''{0}''!"
79
80#, java-format
81msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
82msgstr "Kunne ikke åbne URL {0} i en browser"
83
84#, java-format
85msgid "Could not read from URL {0}!"
86msgstr "Kunne ikke læse fra URL {0}!"
87
88msgid "Current Mapillary changeset"
89msgstr "Aktuelt Mapillary rettesæt"
90
91#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
92msgid "Cut off sequences at download bounds"
93msgstr "Afskær sekvenser ved download grænse"
94
95msgid "Days"
96msgstr "Dage"
97
98msgid "Delete after upload"
99msgstr "Slet efter upload"
100
101#, java-format
102msgid "Deleted {0} image"
103msgid_plural "Deleted {0} images"
104msgstr[0] "Slettede {0} billede"
105msgstr[1] "Slettede {0} billeder"
106
107#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
108msgid "Display hour when the picture was taken"
109msgstr "Vis hvornår billedet blev taget"
110
111msgid "Displays detail information on the currently selected Mapillary image"
112msgstr "Viser detaljerede oplysninger om det aktuelt valgte Mapillary billede"
113
114msgid "Displays objects detected by Mapillary from their street view imagery"
115msgstr ""
116"Viser objekter der er registreret af Mapillary fra deres gade niveau "
117"billeder"
118
119msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Mapillary"
120msgstr "Viser laget der viser de kortobjekter, der er fundet af Mapillary"
121
122#, java-format
123msgid ""
124"Do you really want to replace the current value <i>{0}</i> with the new "
125"value <i>{1}</i>?"
126msgstr ""
127"Vil du virkelig erstatte den nuværende værdi <i>{0}</i> med den nye værdi "
128"<i>{1}</i>?"
129
130msgid "Download Mapillary images in current view"
131msgstr "Download Mapillary billeder i den aktuelle visning"
132
133msgid "Download mode"
134msgstr "Download tilstand"
135
136msgid "Downloaded images"
137msgstr "Downloadede billeder"
138
139msgid "Downloading"
140msgstr "Downloader"
141
142msgid "Downloading Mapillary images"
143msgstr "Downloader Mapillary billeder"
144
145msgid "Downloading map objects failed!"
146msgstr "Downloading af kortobjekter mislykkedes!"
147
148msgid "Downloading map objects…"
149msgstr "Downloader kortobjekter…"
150
151#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
152msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
153msgstr "Aktiver eksperimentelle beta-funktioner (muligvis ustabil)"
154
155msgid "Explore"
156msgstr "Filstyringsprogram"
157
158msgid "Export Mapillary images"
159msgstr "Exporter Mapillary billeder"
160
161msgid "Export all images"
162msgstr "Eksporter alle billeder"
163
164msgid "Export selected images"
165msgstr "Eksporter valgte billeder"
166
167msgid "Export selected sequence"
168msgstr "Eksporter valgte rækkefølge"
169
170msgid "Exporting Mapillary Images"
171msgstr "Eksporter Mapillary billeder"
172
173msgid "Finished upload"
174msgstr "Upload færdig"
175
176msgid "Follow selected image"
177msgstr "Følg valgt billede"
178
179msgid "From existing image layer"
180msgstr "Fra eksisterende billedlag"
181
182msgid "From which source do you want to import images to the Mapillary layer?"
183msgstr "Fra hvilken kilde vil du importere billeder til Mapillary laget?"
184
185#. i18n: traffic sign
186msgid "Give way"
187msgstr "Ubetinget vigepligt"
188
189msgid "Go forward"
190msgstr "Gå frem"
191
192msgid "Go to setting and log in to Mapillary before uploading."
193msgstr "Gå til indstilling og log på Mapillary før upload."
194
195msgid "I got it, close this."
196msgstr "Jeg fik det, luk dette."
197
198msgid "Image actions"
199msgstr "Billedhandlinger"
200
201msgid "Image detections"
202msgstr "Billedetektioner"
203
204msgid "Image info"
205msgstr "Billedinformation"
206
207msgid "Image key"
208msgstr "Billednøgle"
209
210msgid "Images from my file system"
211msgstr "Billeder fra mit filsystem"
212
213msgid "Import"
214msgstr "Importer"
215
216msgid "Import exception"
217msgstr "Import hændelse"
218
219msgid "Import local pictures"
220msgstr "Importer lokale billeder"
221
222msgid "Import pictures"
223msgstr "Importer billeder"
224
225msgid "Import pictures into Mapillary layer"
226msgstr "Importer billeder til Mapillary lag"
227
228msgid "Imported images"
229msgstr "Importerede billeder"
230
231#, java-format
232msgid "Imported {0} image"
233msgid_plural "Imported {0} images"
234msgstr[0] "Importerede {0} billede"
235msgstr[1] "Importerede {0} billeder"
236
237#. i18n: traffic sign
238msgid "Intersection danger"
239msgstr "Farligt vejkryds"
240
241msgid ""
242"It can be activated by clicking the left button at the bottom of this "
243"message or the button in the toolbar on the left, which uses the same icon."
244msgstr ""
245"Det kan aktiveres ved at klikke på den venstre knap nederst i denne "
246"meddelelse eller knappen i værktøjslinjen til venstre, som bruger det samme "
247"ikon."
248
249msgid "Join mode"
250msgstr "Sammenlæg tilstand"
251
252msgid "Join/unjoin pictures"
253msgstr "Sammenlæg/adskil billeder"
254
255msgid "Jump to blue"
256msgstr "Hop til blå"
257
258msgid "Jump to red"
259msgstr "Hop til rød"
260
261msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
262msgstr "Hopper til billedet i den anden ende af den blå linje"
263
264msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
265msgstr "Hopper til billedet i den anden ende af den røde linje"
266
267msgid "Key copied to clipboard"
268msgstr "Nøgle kopieret til udklipsholder"
269
270msgid "Login"
271msgstr "Log ind"
272
273msgid "Login successful, return to JOSM."
274msgstr "Login lykkes, vend tilbage til JOSM."
275
276msgid "Logout"
277msgstr "Log ud"
278
279#. i18n: traffic sign
280msgid "Mandatory direction (any)"
281msgstr "Påbudt kørselsretning (enhver)"
282
283msgid "Mapillary"
284msgstr "Mapillary"
285
286msgid "Streetside"
287msgstr "Streetside"
288
289msgid "Mapillary Images"
290msgstr "Mapillary billeder"
291
292msgid "Mapillary changeset"
293msgstr "Mapillary rettesæt"
294
295msgid "Mapillary filter"
296msgstr "Mapillary filter"
297
298msgid "Mapillary history"
299msgstr "Mapillary historie"
300
301msgid "Mapillary image"
302msgstr "Mapillary billede"
303
304msgid "Mapillary layer"
305msgstr "Mapillary lag"
306
307msgid "Mapillary login"
308msgstr "Mapillary login"
309
310msgid "Display Mapillary objects"
311msgstr "Mapillary objekt lag"
312
313msgid "Mapillary objects"
314msgstr "Mapillary objekter"
315
316msgid "Months"
317msgstr "Måneder"
318
319#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
320msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
321msgstr "Flyt til billedets placering med næste/forrige knapper"
322
323#, java-format
324msgid "Moved {0} image"
325msgid_plural "Moved {0} images"
326msgstr[0] "Flyttede {0} billede"
327msgstr[1] "Flyttede {0} billeder"
328
329msgid "Next picture"
330msgstr "Næste billede"
331
332#. i18n: traffic sign
333msgid "No entry"
334msgstr "Indkørsel forbudt"
335
336msgid "No image selected"
337msgstr "Intet billede valgt"
338
339msgid "No images found"
340msgstr "Ingen billeder fundet"
341
342#. i18n: traffic sign
343msgid "No overtaking"
344msgstr "Overhaling forbudt"
345
346#. i18n: traffic sign
347msgid "No parking"
348msgstr "Parking forbudt"
349
350#. i18n: traffic sign
351msgid "No turn"
352msgstr "Sving forbudt"
353
354msgid "Not Logged in to Mapillary"
355msgstr "Ikke logget ind på Mapillary"
356
357msgid "Not older than: "
358msgstr "Ikke ældre end: "
359
360#. i18n: Spinner label in JOSM settings
361msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
362msgstr "Antal billeder der skal hentes (frem og tilbage)"
363
364msgid "Only images with signs"
365msgstr "Kun billeder med skilte"
366
367msgid "Open Mapillary changeset dialog"
368msgstr "Åben Mapillary rettesæt dialog"
369
370msgid "Open Mapillary filter dialog"
371msgstr "Åbn Mapillary dialog filter"
372
373msgid "Open Mapillary history dialog"
374msgstr "Åbn Mapillary historie dialog"
375
376msgid "Open Mapillary layer"
377msgstr "Åben Mapillary lag"
378
379msgid "Open Mapillary window"
380msgstr "Åbn Mapillary vindue"
381
382msgid "Pause"
383msgstr "Pause"
384
385msgid "Pauses the walk."
386msgstr "Sætter gåturen på pause."
387
388#. i18n: traffic sign
389msgid "Pedestrian crossing"
390msgstr "Fodgængerfelt"
391
392msgid "Play"
393msgstr "Afspil"
394
395#, java-format
396msgid "Press \"{0}\" to download images"
397msgstr "Tryk \"{0}\" for at downloade billeder"
398
399#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
400msgid "Preview images when hovering its icon"
401msgstr "Forhåndsvis billeder når markør er over dets ikon"
402
403msgid "Previous picture"
404msgstr "Forrige billede"
405
406msgid "Redo"
407msgstr "Gendan"
408
409msgid "Reset"
410msgstr "Nulstil"
411
412msgid "Rewrite imported images"
413msgstr "Genskriv importerede billeder"
414
415#. i18n: traffic sign
416msgid "Roundabout"
417msgstr "Rundkørsel"
418
419msgid "Select a directory"
420msgstr "Vælg en mappe"
421
422msgid "Select directory to import images from"
423msgstr "Vælg mappe til at importere billeder fra"
424
425msgid "Select mode"
426msgstr "Vælg tilstand"
427
428msgid "Select the images you want to import"
429msgstr "Vælg de billeder du vil importere"
430
431msgid "Sequence key"
432msgstr "Sekvensnøgle"
433
434msgid "Show detections on top of image"
435msgstr "Vis detekteringer oven på billedet"
436
437msgid "Shows the next picture in the sequence"
438msgstr "Viser det næste billede i sekvensen"
439
440msgid "Shows the previous picture in the sequence"
441msgstr "Viser det forrige billede i sekvensen"
442
443#. i18n: traffic sign
444msgid "Speed limit"
445msgstr "Hastighedsbegrænsning"
446
447#. i18n: traffic sign
448msgid "Stop"
449msgstr "Stop"
450
451msgid "Stops the walk."
452msgstr "Stopper gåtur."
453
454msgid "Submit changeset"
455msgstr "Indsend rettesæt"
456
457msgid "Submit the current changeset"
458msgstr "Indsend det aktuelle rettesæt"
459
460#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
461msgid "Submit the current changeset to Mapillary"
462msgstr "Indsend det aktuelle rettesæt til Mapillary"
463
464msgid "Submitting Mapillary Changeset"
465msgstr "Indsender Mapillary rettesæt"
466
467msgid "Submitting changeset to server…"
468msgstr "Indsender rettesæt til server…"
469
470msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
471msgstr "Understøttede billedformater (JPG og PNG)"
472
473msgid "Tag conflict"
474msgstr "Tag konflikt"
475
476msgid ""
477"The Mapillary layer has stopped downloading images, because the requested "
478"area is too big!"
479msgstr ""
480"Mapillary laget er stoppet med at downloade billeder, fordi det ønskede "
481"område er for stort!"
482
483msgid ""
484"The Mapillary plugin now uses a separate panel to display extra information "
485"(like the image key) and actions for the currently selected Mapillary image "
486"(like viewing it in a browser)."
487msgstr ""
488"Mapillary udvidelsen bruger nu et separat panel til at vise ekstra "
489"information (som billednøglen) og handlinger for det aktuelt valgte "
490"Mapillary billede (som at se det i en browser)."
491
492msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
493msgstr "Der er i øjeblikket ingen lag med geotagged billeder!"
494
495#, java-format
496msgid ""
497"To solve this problem, you could switch to download mode ''{0}'' and load "
498"Mapillary images for a smaller portion of the map."
499msgstr ""
500"For at løse dette problem kan du skifte til download mode ''{0}'' og indlæse"
501" Mapillary billeder for en mindre del af kortet."
502
503msgid ""
504"To solve this problem, you could zoom in and load a smaller area of the map."
505msgstr ""
506"For at løse dette problem kan du zoome ind og indlæse et mindre område på "
507"kortet."
508
509msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
510msgstr "For mange kortobjekter, zoom ind for at se alle."
511
512#, java-format
513msgid "Total Mapillary images: {0}"
514msgstr "Total antal Mapillary billeder: {0}"
515
516#, java-format
517msgid "Turned {0} image"
518msgid_plural "Turned {0} images"
519msgstr[0] "Drejede {0} billede"
520msgstr[1] "Drejede {0} billeder"
521
522msgid "Undo"
523msgstr "Fortryd"
524
525#. i18n: traffic sign
526msgid "Uneven road"
527msgstr "Ujævn vej"
528
529msgid "Update"
530msgstr "Opdater"
531
532msgid "Upload selected sequence"
533msgstr "Upload valgt rækkefølge"
534
535#, java-format
536msgid "Uploading: {0}"
537msgstr "Uploader: {0}"
538
539#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
540msgid "Use 24 hour format"
541msgstr "Brug 24-timers format"
542
543msgid "User"
544msgstr "Bruger"
545
546msgid "View in browser"
547msgstr "Vis i browser"
548
549msgid "Wait for full quality pictures"
550msgstr "Vent på fuld kvalitets billeder"
551
552msgid "Walk mode"
553msgstr "Gå tilstand"
554
555#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
556msgid ""
557"When opening Mapillary image in web browser, show the blur editor instead of"
558" the image viewer"
559msgstr ""
560"Ved åbning af Mapillary billede i webbrowser, vis sløringseditoren i stedet "
561"for billedviseren"
562
563msgid "Which image layers do you want to import into the Mapillary layer?"
564msgstr "Hvilke billedlag vil du importere til Mapillary laget?"
565
566msgid "Years"
567msgstr "År"
568
569msgid "You are currently not logged in."
570msgstr "Du er i øjeblikket ikke logget ind."
571
572#, java-format
573msgid "You are logged in as ''{0}''."
574msgstr "Du er logget ind som ''{0}''."
575
576msgid "You are not logged in, please log in to Mapillary in the preferences"
577msgstr ""
578"Du er ikke logget ind, du kan logge ind på Mapillary under indstillinger"
579
580#, java-format
581msgid "You have successfully uploaded {0} images to mapillary.com"
582msgstr "Du har med succes uploadet {0} billeder til mapillary.com"
583
584msgid "Zoom to selected image"
585msgstr "Zoom til valgt billede"
586
587msgid "Zoom to the currently selected Mapillary image"
588msgstr "Zoom til det aktuelt valgt Mapillary billede"
589
590msgid "approved"
591msgstr "godkendt"
592
593#. i18n: download mode for Mapillary images
594msgid "areas with downloaded OSM-data"
595msgstr "områder med downloadet OSM-data"
596
597#. i18n: download mode for Mapillary images
598msgid "everything in the visible area"
599msgstr "alt i det synlige område"
600
601msgid "image has no key"
602msgstr "Billedet har ingen nøgle"
603
604#. i18n: download mode for Mapillary images
605msgid "only when manually requested"
606msgstr "kun ved manuel anmodet"
607
608msgid "pending"
609msgstr "afventer"
610
611msgid "rejected"
612msgstr "afvist"
613
614msgid "sequence has no key"
615msgstr "sekvens har ingen nøgle"
616
617msgid "unknown user"
618msgstr "ukendt bruger"
619
620#, java-format
621msgid ""
622"{0}\n"
623"Could not read map objects from URL\n"
624"{1}!"
625msgstr ""
626"{0}\n"
627"Kunne ikke læse kortobjekter fra URL\n"
628"{1}!"
629
630#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
631#, java-format
632msgid "{0} ({1} images)"
633msgstr "{0} ({1} billeder)"
634
635#, java-format
636msgid "{0} detections"
637msgstr "{0} detekteringer"
638
639#, java-format
640msgid "{0} downloaded images"
641msgstr "{0} downloadede billeder"
642
643#, java-format
644msgid "{0} images in total"
645msgstr "{0} billeder i alt"
646
647#, java-format
648msgid "{0} images in {1} sequences"
649msgstr "{0} billeder i {1} sekvenser"
650
651#, java-format
652msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
653msgstr "{0} indsendte billeder, Rettesæt nøgle: {1}, Tilstand: {2}"
654
655#, java-format
656msgid "{0} imported images"
657msgstr "{0} importerede billeder"
658
659#, java-format
660msgid "{0} sequences, each containing between {1} and {2} images (ø {3})"
661msgstr "{0} sekvenser, der hver indeholder mellem {1} og {2} billeder (ø {3})"
662
663#. Plugin description for Mapillary
664msgid "Allows the user to work with pictures hosted at mapillary.com"
665msgstr "Tillader brugeren at arbejde med billeder gemt på mapillary.com"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.