source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/bin/hu.po @ 34354

Last change on this file since 34354 was 34353, checked in by renerr18, 15 months ago

Fixed compiler error because of StreetsideChangesetDialog? missing file.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 13.4 KB
Line 
1# Translations for the JOSM plugin 'Mapillary' (hu)
2# Copyright (C) 2018
3# This file is distributed under the same license as the josm-plugin_Mapillary package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: josm-plugin_Mapillary v1.5.10\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Gábor Babos <gabor.babos@gmail.com>, 2018\n"
14"Language-Team: Hungarian (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/hu/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: hu\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 két összekapcsolva"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 kép szétválasztva"
26
27msgid "Add Mapillary tag"
28msgstr "Mapillary címke hozzáadása"
29
30msgid "All images in a directory"
31msgstr "Egy könyvtár összes képe"
32
33msgid "All map objects loaded."
34msgstr "Az összes térképobjektum betöltve."
35
36msgid "Cancel"
37msgstr "Mégse"
38
39#, java-format
40msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
41msgstr "A módosításcsomag feltöltése meghiúsult, hibakód: {0}, „{1} {2}”"
42
43msgid "Choose signs"
44msgstr "Táblák kiválasztása"
45
46msgid "Continues with the paused walk."
47msgstr "Folytatja a szüneteltetett sétát."
48
49msgid "Copy key"
50msgstr "Kulcs másolása"
51
52msgid "Could not import a geotagged image to the Mapillary layer!"
53msgstr "Nem sikerült a geocímkézett kép importlása a Mapillary rétegre!"
54
55#, java-format
56msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
57msgstr "A(z) „{0}” könyvtár nem importálható."
58
59#, java-format
60msgid "Could not import the image ''{0}''!"
61msgstr "A(z) „{0}” kép nem importálható."
62
63#, java-format
64msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
65msgstr "A(z) {0} URL nem nyitható meg böngészőben"
66
67msgid "Current Mapillary changeset"
68msgstr "Jelenlegi Mapillary módosításcsomag"
69
70msgid "Days"
71msgstr "Nap"
72
73msgid "Delete after upload"
74msgstr "Feltöltés után törlés"
75
76#, java-format
77msgid "Deleted {0} image"
78msgid_plural "Deleted {0} images"
79msgstr[0] "{0} kép törölve"
80msgstr[1] "{0} kép törölve"
81
82#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
83msgid "Display hour when the picture was taken"
84msgstr "Kép készítési idejének megjelenítése"
85
86msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Mapillary"
87msgstr "Megjeleníti a Mapillary által észlelt térképobjektumokat"
88
89msgid "Download Mapillary images in current view"
90msgstr "Mapillary képek letöltése a jelenlegi nézetben"
91
92msgid "Download mode"
93msgstr "Letöltési mód"
94
95msgid "Downloaded images"
96msgstr "Letöltött képek"
97
98msgid "Downloading"
99msgstr "Letöltés"
100
101msgid "Downloading Mapillary images"
102msgstr "Mapillary képek letöltése"
103
104msgid "Downloading map objects failed!"
105msgstr "A térképobjektumok letöltése sikertelen."
106
107msgid "Downloading map objects…"
108msgstr "Összes térképobjektum letöltése…"
109
110#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
111msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
112msgstr "Kísérleti béta funkciók engedélyezése (lehet hogy nem stabilak)"
113
114msgid "Explore"
115msgstr "Böngészés"
116
117msgid "Export Mapillary images"
118msgstr "Mapillary képek exportálása"
119
120msgid "Export all images"
121msgstr "Összes kép exportálása"
122
123msgid "Export selected images"
124msgstr "Kijelölt képek exportálása"
125
126msgid "Export selected sequence"
127msgstr "Kijelölt sorozat exportálása"
128
129msgid "Finished upload"
130msgstr "Feltöltés befejeződött"
131
132msgid "Follow selected image"
133msgstr "Kijelölt kép követése"
134
135msgid "From existing image layer"
136msgstr "Létező képrétegről"
137
138msgid "From which source do you want to import images to the Mapillary layer?"
139msgstr "Melyik forrásból akarsz képeket importálni a Mapillary rétegre?"
140
141#. i18n: traffic sign
142msgid "Give way"
143msgstr "Elsőbbségadás kötelező"
144
145msgid "Go forward"
146msgstr "Előre"
147
148msgid "Go to setting and log in to Mapillary before uploading."
149msgstr ""
150"A feltöltés előtt menj a beállításokba és jelentkezz be a Mapillary "
151"fiókodba."
152
153msgid "I got it, close this."
154msgstr "Rendben, bezárás"
155
156msgid "Image actions"
157msgstr "Képműveletek"
158
159msgid "Image detections"
160msgstr "Képészlelések"
161
162msgid "Image info"
163msgstr "Képinformációk"
164
165msgid "Image key"
166msgstr "Képkulcs"
167
168msgid "Images from my file system"
169msgstr "Képek a fájlrendszerről"
170
171msgid "Import"
172msgstr "Importálás"
173
174msgid "Import exception"
175msgstr "Importálási kivétel"
176
177msgid "Import local pictures"
178msgstr "Helyi képek importálása"
179
180msgid "Import pictures"
181msgstr "Képek importálása"
182
183msgid "Import pictures into Mapillary layer"
184msgstr "Képek importálása a Mapillary rétegre"
185
186msgid "Imported images"
187msgstr "Importált képek"
188
189#, java-format
190msgid "Imported {0} image"
191msgid_plural "Imported {0} images"
192msgstr[0] "{0} kép importálva"
193msgstr[1] "{0} kép importálva"
194
195#. i18n: traffic sign
196msgid "Intersection danger"
197msgstr "Veszélyes útkereszteződés"
198
199msgid "Join mode"
200msgstr "Összekapcsolási mód"
201
202msgid "Join/unjoin pictures"
203msgstr "Képek össze-/szétkapcsolása"
204
205msgid "Jump to blue"
206msgstr "Kékhez ugrás"
207
208msgid "Jump to red"
209msgstr "Piroshoz ugrás"
210
211msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
212msgstr "A kék vonal végén lévő képhez ugrik"
213
214msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
215msgstr "A piros vonal végén lévő képhez ugrik"
216
217msgid "Key copied to clipboard"
218msgstr "Kulcs vágólapra másolva"
219
220msgid "Login"
221msgstr "Belépés"
222
223msgid "Login successful, return to JOSM."
224msgstr "Bejelentkezés sikeres, vissza a JOSM-hez."
225
226msgid "Logout"
227msgstr "Kijelentkezés"
228
229#. i18n: traffic sign
230msgid "Mandatory direction (any)"
231msgstr "Kötelező haladási irány"
232
233msgid "Mapillary"
234msgstr "Mapillary"
235
236msgid "Streetside"
237msgstr "Streetside"
238
239msgid "Mapillary Images"
240msgstr "Mapillary képek"
241
242msgid "Mapillary changeset"
243msgstr "Mapillary módosításcsomag"
244
245msgid "Mapillary filter"
246msgstr "Mapillary szűrő"
247
248msgid "Mapillary history"
249msgstr "Mapillary előzmények"
250
251msgid "Mapillary layer"
252msgstr "Mapillary réteg"
253
254msgid "Mapillary login"
255msgstr "Mapillary bejelentkezés"
256
257msgid "Mapillary object layer"
258msgstr "Mapillary objektumréteg"
259
260msgid "Mapillary objects"
261msgstr "Mapillary objektumok"
262
263msgid "Months"
264msgstr "Hónap"
265
266#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
267msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
268msgstr "Képhez ugrás az előző/következő gomb megnyomásakor"
269
270#, java-format
271msgid "Moved {0} image"
272msgid_plural "Moved {0} images"
273msgstr[0] "{0} kép áthelyezve"
274msgstr[1] "{0} kép áthelyezve"
275
276msgid "Next picture"
277msgstr "Következő kép"
278
279#. i18n: traffic sign
280msgid "No entry"
281msgstr "Behajtani tilos"
282
283msgid "No image selected"
284msgstr "Nincs kép kijelölve"
285
286msgid "No images found"
287msgstr "Nem található kép"
288
289#. i18n: traffic sign
290msgid "No overtaking"
291msgstr "Előzni tilos"
292
293#. i18n: traffic sign
294msgid "No parking"
295msgstr "Várakozni tilos"
296
297#. i18n: traffic sign
298msgid "No turn"
299msgstr "Bekanyarodni tilos"
300
301msgid "Not Logged in to Mapillary"
302msgstr "Nem vagy bejelentkezve Mapillary-be"
303
304msgid "Not older than: "
305msgstr "Nem régebbi mint: "
306
307#. i18n: Spinner label in JOSM settings
308msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
309msgstr "Előtöltendő képek száma (előre és hátra)"
310
311msgid "Only images with signs"
312msgstr "Csak jelzőtáblás képek"
313
314msgid "Open Mapillary changeset dialog"
315msgstr "Mapillary módosításcsomag párbeszédablak megnyitása"
316
317msgid "Open Mapillary filter dialog"
318msgstr "Mapillary szűrő párbeszédablak megnyitása"
319
320msgid "Open Mapillary history dialog"
321msgstr "Mapillary előzmény-párbeszédablak megnyitása"
322
323msgid "Open Mapillary layer"
324msgstr "Mapillary réteg megnyitása"
325
326msgid "Open Mapillary window"
327msgstr "Mapillary-ablak megnyitása"
328
329msgid "Pause"
330msgstr "Szünet"
331
332msgid "Pauses the walk."
333msgstr "Szünetelteti a sétát."
334
335#. i18n: traffic sign
336msgid "Pedestrian crossing"
337msgstr "Gyalogosátkelő"
338
339msgid "Play"
340msgstr "Lejátszás"
341
342#, java-format
343msgid "Press \"{0}\" to download images"
344msgstr "Képek letöltéséhez nyomd meg a következőt: ''{0}''"
345
346#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
347msgid "Preview images when hovering its icon"
348msgstr "Kép előnézete, ha az egér az ikon fölött áll"
349
350msgid "Previous picture"
351msgstr "Előző kép"
352
353msgid "Redo"
354msgstr "Újra"
355
356msgid "Reset"
357msgstr "Alaphelyzet"
358
359msgid "Rewrite imported images"
360msgstr "Importált képek átírása"
361
362#. i18n: traffic sign
363msgid "Roundabout"
364msgstr "Körforgalom"
365
366msgid "Select a directory"
367msgstr "Könyvtár kijelölése"
368
369msgid "Select directory to import images from"
370msgstr "Az importálandó képeket tartalmazó könyvtár kijelölése"
371
372msgid "Select mode"
373msgstr "Kijelölés mód"
374
375msgid "Select the images you want to import"
376msgstr "Importálandó képek kijelölése"
377
378msgid "Sequence key"
379msgstr "Sorozat kulcs"
380
381msgid "Show detections on top of image"
382msgstr "Észlelések jelzése a kép tetején"
383
384msgid "Shows the next picture in the sequence"
385msgstr "Megmutatja a sorozat következő képét"
386
387msgid "Shows the previous picture in the sequence"
388msgstr "Megmutatja a sorozat előző képét"
389
390#. i18n: traffic sign
391msgid "Speed limit"
392msgstr "Sebességkorlátozás"
393
394#. i18n: traffic sign
395msgid "Stop"
396msgstr "Stoptábla"
397
398msgid "Stops the walk."
399msgstr "Séta megállítása"
400
401msgid "Submit changeset"
402msgstr "Módosításcsomag beküldése"
403
404msgid "Submit the current changeset"
405msgstr "Jelenlegi módosításcsomag beküldése"
406
407#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
408msgid "Submit the current changeset to Mapillary"
409msgstr "Jelenlegi módosításcsomag beküldése a Mapillary-re"
410
411msgid "Submitting Mapillary Changeset"
412msgstr "Mapillary módosításcsomagok beküldése"
413
414msgid "Submitting changeset to server…"
415msgstr "Módosításcsomag elküldése a kiszolgálónak…"
416
417msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
418msgstr "Támogatott képformátumok (JPG és PNG)"
419
420msgid "Tag conflict"
421msgstr "Címkeütközés"
422
423msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
424msgstr "Jelenleg nincsenek geocímkézett képrétegek."
425
426msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
427msgstr "Túl sok térképobjektum, nagyíts hogy lásd mindet."
428
429#, java-format
430msgid "Total Mapillary images: {0}"
431msgstr "Összes Mapillary kép: {0}"
432
433#, java-format
434msgid "Turned {0} image"
435msgid_plural "Turned {0} images"
436msgstr[0] "{0} kép elfordítva"
437msgstr[1] "{0} kép elfordítva"
438
439msgid "Undo"
440msgstr "Visszavonás"
441
442#. i18n: traffic sign
443msgid "Uneven road"
444msgstr "Egyenetlen úttest"
445
446msgid "Update"
447msgstr "Frissítés"
448
449msgid "Upload selected sequence"
450msgstr "Kijelölt sorozat feltöltése"
451
452#, java-format
453msgid "Uploading: {0}"
454msgstr "Feltöltés: {0}"
455
456#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
457msgid "Use 24 hour format"
458msgstr "24 órás formátum használata"
459
460msgid "User"
461msgstr "Felhasználó"
462
463msgid "View in browser"
464msgstr "Megtekintés böngészőben"
465
466msgid "Wait for full quality pictures"
467msgstr "Várj a teljes minőségű képekre"
468
469msgid "Walk mode"
470msgstr "Gyalogos mód"
471
472msgid "Which image layers do you want to import into the Mapillary layer?"
473msgstr "Melyik képréteget akarod beimportálni a Mapillary rétegre?"
474
475msgid "Years"
476msgstr "Év"
477
478msgid "You are currently not logged in."
479msgstr "Jelenleg nem vagy bejelentkezve."
480
481#, java-format
482msgid "You are logged in as ''{0}''."
483msgstr "Be vagy jelentkezve „{0}” néven."
484
485msgid "You are not logged in, please log in to Mapillary in the preferences"
486msgstr ""
487"Nem vagy bejelentkezve. Kérlek jelentkezz be Mapillary-be a beállításokban"
488
489#, java-format
490msgid "You have successfully uploaded {0} images to mapillary.com"
491msgstr "Sikeresen feltöltöttél {0} képet a mapillary.com-ra"
492
493msgid "Zoom to selected image"
494msgstr "Nagyítás a kijelölt képre"
495
496msgid "Zoom to the currently selected Mapillary image"
497msgstr "Nagyítás a jelenleg kijelölt Mapillary képre"
498
499msgid "approved"
500msgstr "elfogadva"
501
502#. i18n: download mode for Mapillary images
503msgid "areas with downloaded OSM-data"
504msgstr "letöltött OSM-adatokat tartalmazó területek"
505
506#. i18n: download mode for Mapillary images
507msgid "everything in the visible area"
508msgstr "minden, a látható területen"
509
510msgid "image has no key"
511msgstr "a képnek nincs kulcsa"
512
513#. i18n: download mode for Mapillary images
514msgid "only when manually requested"
515msgstr "csak kézi lekérésre"
516
517msgid "pending"
518msgstr "függőben"
519
520msgid "rejected"
521msgstr "elutasítva"
522
523msgid "unknown user"
524msgstr "ismeretlen felhasználó"
525
526#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
527#, java-format
528msgid "{0} ({1} images)"
529msgstr "{0} ({1} kép)"
530
531#, java-format
532msgid "{0} detections"
533msgstr "{0} észlelés"
534
535#, java-format
536msgid "{0} downloaded images"
537msgstr "{0} letöltött kép"
538
539#, java-format
540msgid "{0} images in total"
541msgstr "{0} kép összesen"
542
543#, java-format
544msgid "{0} images in {1} sequences"
545msgstr "{0} kép {1} sorozatban"
546
547#, java-format
548msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
549msgstr "{0} kép beküldve, Módosításcsomag kulcsa: {1}, Állapot: {2}"
550
551#, java-format
552msgid "{0} imported images"
553msgstr "{0} importált kép"
554
555#, java-format
556msgid "{0} sequences, each containing between {1} and {2} images (ø {3})"
557msgstr "{0} sorozat, egyenként {1} és {2} közti képpel (ø {3})"
558
559#. Plugin description for Mapillary
560msgid "Allows the user to work with pictures hosted at mapillary.com"
561msgstr "Lehetővé teszi a mapillary.com fotóinak használatát"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.