source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/poSrc/da.po @ 34393

Last change on this file since 34393 was 34393, checked in by renerr18, 14 months ago

Removed I18n method calls for untranlated log/gui messages. Began refactoring poSrc files.

File size: 16.4 KB
Line 
1# Translations for the JOSM plugin 'MicrosoftStreetside' (da)
2# Copyright (C) 2018
3# This file is distributed under the same license as the MicrosoftStreetside packages.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: MicrosoftStreetside v0.0.1\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Jurbo Lator <joern.map@gmail.com>, 2018\n"
14"Language-Team: Danish (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/da/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: da\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 billeder lagt sammen"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 billeder adskilt"
26
27#, java-format
28msgid ""
29"A tag with key <i>{0}</i> is already present on the selected OSM object."
30msgstr ""
31"Et tag med nøgle <i>{0}</i> er allerede til stede på det valgte OSM objekt."
32
33msgid "Add Streetside tag"
34msgstr "Tilføj Streetside tag"
35
36msgid "All images in a directory"
37msgstr "Alle billeder i en mappe"
38
39msgid "All map objects loaded."
40msgstr "Alle kortobjekter er indlæst."
41
42msgid ""
43"An exception occured while trying to submit a changeset. If this happens "
44"repeatedly, consider reporting a bug via the Help menu. If this message "
45"appears for the first time, simply try it again. This might have been an "
46"issue with the internet connection."
47msgstr ""
48"En hændelse opstod under forsøget på at indsende et rettesæt. Hvis det sker "
49"gentagne gange, overvej da at rapportere en fejl via menuen Hjælp. Hvis "
50"denne meddelelse vises for første gang, så prøv igen. Der kan have været et "
51"problem med internetforbindelsen."
52
53msgid "Cancel"
54msgstr "Annuller"
55
56#, java-format
57msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
58msgstr "Rettesæt upload mislykkedes med {0} fejl ''{1} {2}''!"
59
60msgid "Choose signs"
61msgstr "Vælg skilte"
62
63msgid "Continues with the paused walk."
64msgstr "Fortsætter med den gåtur der er på pause."
65
66msgid "Copy key"
67msgstr "Kopier nøgle"
68
69msgid "Could not import a geotagged image to the Streetside layer!"
70msgstr "Kunne ikke importere et geotagget billede til Streetside laget!"
71
72#, java-format
73msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
74msgstr "Kunne ikke importere mappen ''{0}''!"
75
76#, java-format
77msgid "Could not import the image ''{0}''!"
78msgstr "Kunne ikke importere billedet ''{0}''!"
79
80#, java-format
81msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
82msgstr "Kunne ikke åbne URL {0} i en browser"
83
84#, java-format
85msgid "Could not read from URL {0}!"
86msgstr "Kunne ikke læse fra URL {0}!"
87
88msgid "Current Streetside changeset"
89msgstr "Aktuelt Streetside rettesæt"
90
91#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
92msgid "Cut off sequences at download bounds"
93msgstr "Afskær sekvenser ved download grænse"
94
95msgid "Days"
96msgstr "Dage"
97
98msgid "Delete after upload"
99msgstr "Slet efter upload"
100
101#, java-format
102msgid "Deleted {0} image"
103msgid_plural "Deleted {0} images"
104msgstr[0] "Slettede {0} billede"
105msgstr[1] "Slettede {0} billeder"
106
107#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
108msgid "Display hour when the picture was taken"
109msgstr "Vis hvornår billedet blev taget"
110
111msgid "Displays detail information on the currently selected Streetside image"
112msgstr "Viser detaljerede oplysninger om det aktuelt valgte Streetside billede"
113
114msgid "Displays objects detected by Streetside from their street view imagery"
115msgstr ""
116"Viser objekter der er registreret af Streetside fra deres gade niveau "
117"billeder"
118
119msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Streetsidey"
120msgstr "Viser laget der viser de kortobjekter, der er fundet af Streetside"
121
122#, java-format
123msgid ""
124"Do you really want to replace the current value <i>{0}</i> with the new "
125"value <i>{1}</i>?"
126msgstr ""
127"Vil du virkelig erstatte den nuværende værdi <i>{0}</i> med den nye værdi "
128"<i>{1}</i>?"
129
130msgid "Download Streetside images in current view"
131msgstr "Download Streetside billeder i den aktuelle visning"
132
133msgid "Download mode"
134msgstr "Download tilstand"
135
136msgid "Downloaded images"
137msgstr "Downloadede billeder"
138
139msgid "Downloading"
140msgstr "Downloader"
141
142msgid "Downloading Streetside images"
143msgstr "Downloader Streetside billeder"
144
145msgid "Downloading map objects failed!"
146msgstr "Downloading af kortobjekter mislykkedes!"
147
148msgid "Downloading map objects…"
149msgstr "Downloader kortobjekter…"
150
151#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
152msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
153msgstr "Aktiver eksperimentelle beta-funktioner (muligvis ustabil)"
154
155msgid "Explore"
156msgstr "Filstyringsprogram"
157
158msgid "Export Streetside images"
159msgstr "Exporter Streetside billeder"
160
161msgid "Export all images"
162msgstr "Eksporter alle billeder"
163
164msgid "Export selected images"
165msgstr "Eksporter valgte billeder"
166
167msgid "Export selected sequence"
168msgstr "Eksporter valgte rækkefølge"
169
170msgid "Exporting Streetside Images"
171msgstr "Eksporter Streetside billeder"
172
173msgid "Finished upload"
174msgstr "Upload færdig"
175
176msgid "Follow selected image"
177msgstr "Følg valgt billede"
178
179msgid "From existing image layer"
180msgstr "Fra eksisterende billedlag"
181
182msgid "From which source do you want to import images to the Streetside layer?"
183msgstr "Fra hvilken kilde vil du importere billeder til Streetside laget?"
184
185#. i18n: traffic sign
186msgid "Give way"
187msgstr "Ubetinget vigepligt"
188
189msgid "Go forward"
190msgstr "Gå frem"
191
192msgid "Go to setting and log in to Streetside before uploading."
193msgstr "Gå til indstilling og log på Streetside før upload."
194
195msgid "I got it, close this."
196msgstr "Jeg fik det, luk dette."
197
198msgid "Image actions"
199msgstr "Billedhandlinger"
200
201msgid "Image detections"
202msgstr "Billedetektioner"
203
204msgid "Image info"
205msgstr "Billedinformation"
206
207msgid "Image key"
208msgstr "Billednøgle"
209
210msgid "Images from my file system"
211msgstr "Billeder fra mit filsystem"
212
213msgid "Import"
214msgstr "Importer"
215
216msgid "Import exception"
217msgstr "Import hændelse"
218
219msgid "Import local pictures"
220msgstr "Importer lokale billeder"
221
222msgid "Import pictures"
223msgstr "Importer billeder"
224
225msgid "Import pictures into Streetside layer"
226msgstr "Importer billeder til Streetside lag"
227
228msgid "Imported images"
229msgstr "Importerede billeder"
230
231#, java-format
232msgid "Imported {0} image"
233msgid_plural "Imported {0} images"
234msgstr[0] "Importerede {0} billede"
235msgstr[1] "Importerede {0} billeder"
236
237#. i18n: traffic sign
238msgid "Intersection danger"
239msgstr "Farligt vejkryds"
240
241msgid ""
242"It can be activated by clicking the left button at the bottom of this "
243"message or the button in the toolbar on the left, which uses the same icon."
244msgstr ""
245"Det kan aktiveres ved at klikke på den venstre knap nederst i denne "
246"meddelelse eller knappen i værktøjslinjen til venstre, som bruger det samme "
247"ikon."
248
249msgid "Join mode"
250msgstr "Sammenlæg tilstand"
251
252msgid "Join/unjoin pictures"
253msgstr "Sammenlæg/adskil billeder"
254
255msgid "Jump to blue"
256msgstr "Hop til blå"
257
258msgid "Jump to red"
259msgstr "Hop til rød"
260
261msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
262msgstr "Hopper til billedet i den anden ende af den blå linje"
263
264msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
265msgstr "Hopper til billedet i den anden ende af den røde linje"
266
267msgid "Key copied to clipboard"
268msgstr "Nøgle kopieret til udklipsholder"
269
270msgid "Login"
271msgstr "Log ind"
272
273msgid "Login successful, return to JOSM."
274msgstr "Login lykkes, vend tilbage til JOSM."
275
276msgid "Logout"
277msgstr "Log ud"
278
279#. i18n: traffic sign
280msgid "Mandatory direction (any)"
281msgstr "Påbudt kørselsretning (enhver)"
282
283msgid "Streetside"
284msgstr "Streetside"
285
286msgid "Streetside Images"
287msgstr "Streetside billeder"
288
289msgid "Streetside changeset"
290msgstr "Streetside rettesæt"
291
292msgid "Streetside filter"
293msgstr "Streetside filter"
294
295msgid "Streetside history"
296msgstr "Streetside historie"
297
298msgid "Streetside image"
299msgstr "Streetside billede"
300
301msgid "Streetside layer"
302msgstr "Streetside lag"
303
304msgid "Streetside login"
305msgstr "Streetside login"
306
307msgid "Display Streetside objects"
308msgstr "Streetside objekt lag"
309
310msgid "Streetside objects"
311msgstr "Streetside objekter"
312
313msgid "Months"
314msgstr "Måneder"
315
316#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
317msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
318msgstr "Flyt til billedets placering med næste/forrige knapper"
319
320#, java-format
321msgid "Moved {0} image"
322msgid_plural "Moved {0} images"
323msgstr[0] "Flyttede {0} billede"
324msgstr[1] "Flyttede {0} billeder"
325
326msgid "Next picture"
327msgstr "Næste billede"
328
329#. i18n: traffic sign
330msgid "No entry"
331msgstr "Indkørsel forbudt"
332
333msgid "No image selected"
334msgstr "Intet billede valgt"
335
336msgid "No images found"
337msgstr "Ingen billeder fundet"
338
339#. i18n: traffic sign
340msgid "No overtaking"
341msgstr "Overhaling forbudt"
342
343#. i18n: traffic sign
344msgid "No parking"
345msgstr "Parking forbudt"
346
347#. i18n: traffic sign
348msgid "No turn"
349msgstr "Sving forbudt"
350
351msgid "Not Logged in to Streetside"
352msgstr "Ikke logget ind på Streetside"
353
354msgid "Not older than: "
355msgstr "Ikke ældre end: "
356
357#. i18n: Spinner label in JOSM settings
358msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
359msgstr "Antal billeder der skal hentes (frem og tilbage)"
360
361msgid "Only images with signs"
362msgstr "Kun billeder med skilte"
363
364msgid "Open Streetside changeset dialog"
365msgstr "Åben Streetside rettesæt dialog"
366
367msgid "Open Streetside filter dialog"
368msgstr "Åbn Streetside dialog filter"
369
370msgid "Open Streetside history dialog"
371msgstr "Åbn Streetside historie dialog"
372
373msgid "Open Streetside layer"
374msgstr "Åben Streetside lag"
375
376msgid "Open Streetside window"
377msgstr "Åbn Streetside vindue"
378
379msgid "Pause"
380msgstr "Pause"
381
382msgid "Pauses the walk."
383msgstr "Sætter gåturen på pause."
384
385#. i18n: traffic sign
386msgid "Pedestrian crossing"
387msgstr "Fodgængerfelt"
388
389msgid "Play"
390msgstr "Afspil"
391
392#, java-format
393msgid "Press \"{0}\" to download images"
394msgstr "Tryk \"{0}\" for at downloade billeder"
395
396#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
397msgid "Preview images when hovering its icon"
398msgstr "Forhåndsvis billeder når markør er over dets ikon"
399
400msgid "Previous picture"
401msgstr "Forrige billede"
402
403msgid "Redo"
404msgstr "Gendan"
405
406msgid "Reset"
407msgstr "Nulstil"
408
409msgid "Rewrite imported images"
410msgstr "Genskriv importerede billeder"
411
412#. i18n: traffic sign
413msgid "Roundabout"
414msgstr "Rundkørsel"
415
416msgid "Select a directory"
417msgstr "Vælg en mappe"
418
419msgid "Select directory to import images from"
420msgstr "Vælg mappe til at importere billeder fra"
421
422msgid "Select mode"
423msgstr "Vælg tilstand"
424
425msgid "Select the images you want to import"
426msgstr "Vælg de billeder du vil importere"
427
428msgid "Sequence key"
429msgstr "Sekvensnøgle"
430
431msgid "Show detections on top of image"
432msgstr "Vis detekteringer oven på billedet"
433
434msgid "Shows the next picture in the sequence"
435msgstr "Viser det næste billede i sekvensen"
436
437msgid "Shows the previous picture in the sequence"
438msgstr "Viser det forrige billede i sekvensen"
439
440#. i18n: traffic sign
441msgid "Speed limit"
442msgstr "Hastighedsbegrænsning"
443
444#. i18n: traffic sign
445msgid "Stop"
446msgstr "Stop"
447
448msgid "Stops the walk."
449msgstr "Stopper gåtur."
450
451msgid "Submit changeset"
452msgstr "Indsend rettesæt"
453
454msgid "Submit the current changeset"
455msgstr "Indsend det aktuelle rettesæt"
456
457#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
458msgid "Submit the current changeset to Streetside"
459msgstr "Indsend det aktuelle rettesæt til Streetside"
460
461msgid "Submitting Streetside Changeset"
462msgstr "Indsender Streetside rettesæt"
463
464msgid "Submitting changeset to server…"
465msgstr "Indsender rettesæt til server…"
466
467msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
468msgstr "Understøttede billedformater (JPG og PNG)"
469
470msgid "Tag conflict"
471msgstr "Tag konflikt"
472
473msgid ""
474"The Streetside layer has stopped downloading images, because the requested "
475"area is too big!"
476msgstr ""
477"Streetside laget er stoppet med at downloade billeder, fordi det ønskede "
478"område er for stort!"
479
480msgid ""
481"The Streetside plugin now uses a separate panel to display extra information "
482"(like the image key) and actions for the currently selected Streetside image "
483"(like viewing it in a browser)."
484msgstr ""
485"Streetside udvidelsen bruger nu et separat panel til at vise ekstra "
486"information (som billednøglen) og handlinger for det aktuelt valgte "
487"Streetside billede (som at se det i en browser)."
488
489msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
490msgstr "Der er i øjeblikket ingen lag med geotagged billeder!"
491
492#, java-format
493msgid ""
494"To solve this problem, you could switch to download mode ''{0}'' and load "
495"Streetside images for a smaller portion of the map."
496msgstr ""
497"For at løse dette problem kan du skifte til download mode ''{0}'' og indlæse"
498"Streetside billeder for en mindre del af kortet."
499
500msgid ""
501"To solve this problem, you could zoom in and load a smaller area of the map."
502msgstr ""
503"For at løse dette problem kan du zoome ind og indlæse et mindre område på "
504"kortet."
505
506msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
507msgstr "For mange kortobjekter, zoom ind for at se alle."
508
509#, java-format
510msgid "Total Streetside images: {0}"
511msgstr "Total antal Streetside billeder: {0}"
512
513#, java-format
514msgid "Turned {0} image"
515msgid_plural "Turned {0} images"
516msgstr[0] "Drejede {0} billede"
517msgstr[1] "Drejede {0} billeder"
518
519msgid "Undo"
520msgstr "Fortryd"
521
522#. i18n: traffic sign
523msgid "Uneven road"
524msgstr "Ujævn vej"
525
526msgid "Update"
527msgstr "Opdater"
528
529msgid "Upload selected sequence"
530msgstr "Upload valgt rækkefølge"
531
532#, java-format
533msgid "Uploading: {0}"
534msgstr "Uploader: {0}"
535
536#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
537msgid "Use 24 hour format"
538msgstr "Brug 24-timers format"
539
540msgid "User"
541msgstr "Bruger"
542
543msgid "View in browser"
544msgstr "Vis i browser"
545
546msgid "Wait for full quality pictures"
547msgstr "Vent på fuld kvalitets billeder"
548
549msgid "Walk mode"
550msgstr "Gå tilstand"
551
552#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
553msgid ""
554"When opening Streetside image in web browser, show the blur editor instead of"
555" the image viewer"
556msgstr ""
557"Ved åbning af Streetside billede i webbrowser, vis sløringseditoren i stedet "
558"for billedviseren"
559
560msgid "Which image layers do you want to import into the Streetside layer?"
561msgstr "Hvilke billedlag vil du importere til Streetside laget?"
562
563msgid "Years"
564msgstr "År"
565
566msgid "You are currently not logged in."
567msgstr "Du er i øjeblikket ikke logget ind."
568
569#, java-format
570msgid "You are logged in as ''{0}''."
571msgstr "Du er logget ind som ''{0}''."
572
573msgid "You are not logged in, please log in to Streetside in the preferences"
574msgstr ""
575"Du er ikke logget ind, du kan logge ind på Streetside under indstillinger"
576
577#, java-format
578msgid "You have successfully uploaded {0} images to Bing.com"
579msgstr "Du har med succes uploadet {0} billeder til Bing.com"
580
581msgid "Zoom to selected image"
582msgstr "Zoom til valgt billede"
583
584msgid "Zoom to the currently selected Streetside image"
585msgstr "Zoom til det aktuelt valgt Streetside billede"
586
587msgid "approved"
588msgstr "godkendt"
589
590#. i18n: download mode for Streetside images
591msgid "areas with downloaded OSM-data"
592msgstr "områder med downloadet OSM-data"
593
594#. i18n: download mode for Streetside images
595msgid "everything in the visible area"
596msgstr "alt i det synlige område"
597
598msgid "image has no key"
599msgstr "Billedet har ingen nøgle"
600
601#. i18n: download mode for Streetside images
602msgid "only when manually requested"
603msgstr "kun ved manuel anmodet"
604
605msgid "pending"
606msgstr "afventer"
607
608msgid "rejected"
609msgstr "afvist"
610
611msgid "sequence has no key"
612msgstr "sekvens har ingen nøgle"
613
614msgid "unknown user"
615msgstr "ukendt bruger"
616
617#, java-format
618msgid ""
619"{0}\n"
620"Could not read map objects from URL\n"
621"{1}!"
622msgstr ""
623"{0}\n"
624"Kunne ikke læse kortobjekter fra URL\n"
625"{1}!"
626
627#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
628#, java-format
629msgid "{0} ({1} images)"
630msgstr "{0} ({1} billeder)"
631
632#, java-format
633msgid "{0} detections"
634msgstr "{0} detekteringer"
635
636#, java-format
637msgid "{0} downloaded images"
638msgstr "{0} downloadede billeder"
639
640#, java-format
641msgid "{0} images in total"
642msgstr "{0} billeder i alt"
643
644#, java-format
645msgid "{0} images in {1} sequences"
646msgstr "{0} billeder i {1} sekvenser"
647
648#, java-format
649msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
650msgstr "{0} indsendte billeder, Rettesæt nøgle: {1}, Tilstand: {2}"
651
652#, java-format
653msgid "{0} imported images"
654msgstr "{0} importerede billeder"
655
656#, java-format
657msgid "{0} sequences, each containing between {1} and {2} images (ø {3})"
658msgstr "{0} sekvenser, der hver indeholder mellem {1} og {2} billeder (ø {3})"
659
660#. Plugin description for Streetside
661msgid "Allows the user to work with pictures hosted at Bing.com"
662msgstr "Tillader brugeren at arbejde med billeder gemt på Bing.com"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.