source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/poSrc/hu.po @ 34393

Last change on this file since 34393 was 34393, checked in by renerr18, 13 months ago

Removed I18n method calls for untranlated log/gui messages. Began refactoring poSrc files.

File size: 13.4 KB
Line 
1# Translations for the JOSM plugin 'MicrosoftStreetside' (hu)
2# Copyright (C) 2018
3# This file is distributed under the same license as the MicrosoftStreetside packages.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: MicrosoftStreetside v0.0.1\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: Gábor Babos <gabor.babos@gmail.com>, 2018\n"
14"Language-Team: Hungarian (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/hu/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: hu\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 két összekapcsolva"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 kép szétválasztva"
26
27msgid "Add Streetside tag"
28msgstr "Streetside címke hozzáadása"
29
30msgid "All images in a directory"
31msgstr "Egy könyvtár összes képe"
32
33msgid "All map objects loaded."
34msgstr "Az összes térképobjektum betöltve."
35
36msgid "Cancel"
37msgstr "Mégse"
38
39#, java-format
40msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
41msgstr "A módosításcsomag feltöltése meghiúsult, hibakód: {0}, „{1} {2}”"
42
43msgid "Choose signs"
44msgstr "Táblák kiválasztása"
45
46msgid "Continues with the paused walk."
47msgstr "Folytatja a szüneteltetett sétát."
48
49msgid "Copy key"
50msgstr "Kulcs másolása"
51
52msgid "Could not import a geotagged image to the Streetside layer!"
53msgstr "Nem sikerült a geocímkézett kép importlása a Streetside rétegre!"
54
55#, java-format
56msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
57msgstr "A(z) „{0}” könyvtár nem importálható."
58
59#, java-format
60msgid "Could not import the image ''{0}''!"
61msgstr "A(z) „{0}” kép nem importálható."
62
63#, java-format
64msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
65msgstr "A(z) {0} URL nem nyitható meg böngészőben"
66
67msgid "Current Streetside changeset"
68msgstr "Jelenlegi Streetside módosításcsomag"
69
70msgid "Days"
71msgstr "Nap"
72
73msgid "Delete after upload"
74msgstr "Feltöltés után törlés"
75
76#, java-format
77msgid "Deleted {0} image"
78msgid_plural "Deleted {0} images"
79msgstr[0] "{0} kép törölve"
80msgstr[1] "{0} kép törölve"
81
82#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
83msgid "Display hour when the picture was taken"
84msgstr "Kép készítési idejének megjelenítése"
85
86msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Streetside"
87msgstr "Megjeleníti a Streetside által észlelt térképobjektumokat"
88
89msgid "Download Streetside images in current view"
90msgstr "Streetside képek letöltése a jelenlegi nézetben"
91
92msgid "Download mode"
93msgstr "Letöltési mód"
94
95msgid "Downloaded images"
96msgstr "Letöltött képek"
97
98msgid "Downloading"
99msgstr "Letöltés"
100
101msgid "Downloading Streetside images"
102msgstr "Streetside képek letöltése"
103
104msgid "Downloading map objects failed!"
105msgstr "A térképobjektumok letöltése sikertelen."
106
107msgid "Downloading map objects…"
108msgstr "Összes térképobjektum letöltése…"
109
110#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
111msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
112msgstr "Kísérleti béta funkciók engedélyezése (lehet hogy nem stabilak)"
113
114msgid "Explore"
115msgstr "Böngészés"
116
117msgid "Export Streetside images"
118msgstr "Streetside képek exportálása"
119
120msgid "Export all images"
121msgstr "Összes kép exportálása"
122
123msgid "Export selected images"
124msgstr "Kijelölt képek exportálása"
125
126msgid "Export selected sequence"
127msgstr "Kijelölt sorozat exportálása"
128
129msgid "Finished upload"
130msgstr "Feltöltés befejeződött"
131
132msgid "Follow selected image"
133msgstr "Kijelölt kép követése"
134
135msgid "From existing image layer"
136msgstr "Létező képrétegről"
137
138msgid "From which source do you want to import images to the Streetside layer?"
139msgstr "Melyik forrásból akarsz képeket importálni a Streetside rétegre?"
140
141#. i18n: traffic sign
142msgid "Give way"
143msgstr "Elsőbbségadás kötelező"
144
145msgid "Go forward"
146msgstr "Előre"
147
148msgid "Go to setting and log in to Streetside before uploading."
149msgstr ""
150"A feltöltés előtt menj a beállításokba és jelentkezz be a Streetside "
151"fiókodba."
152
153msgid "I got it, close this."
154msgstr "Rendben, bezárás"
155
156msgid "Image actions"
157msgstr "Képműveletek"
158
159msgid "Image detections"
160msgstr "Képészlelések"
161
162msgid "Image info"
163msgstr "Képinformációk"
164
165msgid "Image key"
166msgstr "Képkulcs"
167
168msgid "Images from my file system"
169msgstr "Képek a fájlrendszerről"
170
171msgid "Import"
172msgstr "Importálás"
173
174msgid "Import exception"
175msgstr "Importálási kivétel"
176
177msgid "Import local pictures"
178msgstr "Helyi képek importálása"
179
180msgid "Import pictures"
181msgstr "Képek importálása"
182
183msgid "Import pictures into Streetside layer"
184msgstr "Képek importálása a Streetside rétegre"
185
186msgid "Imported images"
187msgstr "Importált képek"
188
189#, java-format
190msgid "Imported {0} image"
191msgid_plural "Imported {0} images"
192msgstr[0] "{0} kép importálva"
193msgstr[1] "{0} kép importálva"
194
195#. i18n: traffic sign
196msgid "Intersection danger"
197msgstr "Veszélyes útkereszteződés"
198
199msgid "Join mode"
200msgstr "Összekapcsolási mód"
201
202msgid "Join/unjoin pictures"
203msgstr "Képek össze-/szétkapcsolása"
204
205msgid "Jump to blue"
206msgstr "Kékhez ugrás"
207
208msgid "Jump to red"
209msgstr "Piroshoz ugrás"
210
211msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
212msgstr "A kék vonal végén lévő képhez ugrik"
213
214msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
215msgstr "A piros vonal végén lévő képhez ugrik"
216
217msgid "Key copied to clipboard"
218msgstr "Kulcs vágólapra másolva"
219
220msgid "Login"
221msgstr "Belépés"
222
223msgid "Login successful, return to JOSM."
224msgstr "Bejelentkezés sikeres, vissza a JOSM-hez."
225
226msgid "Logout"
227msgstr "Kijelentkezés"
228
229#. i18n: traffic sign
230msgid "Mandatory direction (any)"
231msgstr "Kötelező haladási irány"
232
233msgid "Streetside"
234msgstr "Streetside"
235
236msgid "Streetside Images"
237msgstr "Streetside képek"
238
239msgid "Streetside changeset"
240msgstr "Streetside módosításcsomag"
241
242msgid "Streetside filter"
243msgstr "Streetside szűrő"
244
245msgid "Streetside history"
246msgstr "Streetside előzmények"
247
248msgid "Streetside layer"
249msgstr "Streetside réteg"
250
251msgid "Streetside login"
252msgstr "Streetside bejelentkezés"
253
254msgid "Streetside object layer"
255msgstr "Streetside objektumréteg"
256
257msgid "Streetside objects"
258msgstr "Streetside objektumok"
259
260msgid "Months"
261msgstr "Hónap"
262
263#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
264msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
265msgstr "Képhez ugrás az előző/következő gomb megnyomásakor"
266
267#, java-format
268msgid "Moved {0} image"
269msgid_plural "Moved {0} images"
270msgstr[0] "{0} kép áthelyezve"
271msgstr[1] "{0} kép áthelyezve"
272
273msgid "Next picture"
274msgstr "Következő kép"
275
276#. i18n: traffic sign
277msgid "No entry"
278msgstr "Behajtani tilos"
279
280msgid "No image selected"
281msgstr "Nincs kép kijelölve"
282
283msgid "No images found"
284msgstr "Nem található kép"
285
286#. i18n: traffic sign
287msgid "No overtaking"
288msgstr "Előzni tilos"
289
290#. i18n: traffic sign
291msgid "No parking"
292msgstr "Várakozni tilos"
293
294#. i18n: traffic sign
295msgid "No turn"
296msgstr "Bekanyarodni tilos"
297
298msgid "Not Logged in to Streetside"
299msgstr "Nem vagy bejelentkezve Streetside-be"
300
301msgid "Not older than: "
302msgstr "Nem régebbi mint: "
303
304#. i18n: Spinner label in JOSM settings
305msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
306msgstr "Előtöltendő képek száma (előre és hátra)"
307
308msgid "Only images with signs"
309msgstr "Csak jelzőtáblás képek"
310
311msgid "Open Streetside changeset dialog"
312msgstr "Streetside módosításcsomag párbeszédablak megnyitása"
313
314msgid "Open Streetside filter dialog"
315msgstr "Streetside szűrő párbeszédablak megnyitása"
316
317msgid "Open Streetside history dialog"
318msgstr "Streetside előzmény-párbeszédablak megnyitása"
319
320msgid "Open Streetside layer"
321msgstr "Streetside réteg megnyitása"
322
323msgid "Open Streetside window"
324msgstr "Streetside-ablak megnyitása"
325
326msgid "Pause"
327msgstr "Szünet"
328
329msgid "Pauses the walk."
330msgstr "Szünetelteti a sétát."
331
332#. i18n: traffic sign
333msgid "Pedestrian crossing"
334msgstr "Gyalogosátkelő"
335
336msgid "Play"
337msgstr "Lejátszás"
338
339#, java-format
340msgid "Press \"{0}\" to download images"
341msgstr "Képek letöltéséhez nyomd meg a következőt: ''{0}''"
342
343#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
344msgid "Preview images when hovering its icon"
345msgstr "Kép előnézete, ha az egér az ikon fölött áll"
346
347msgid "Previous picture"
348msgstr "Előző kép"
349
350msgid "Redo"
351msgstr "Újra"
352
353msgid "Reset"
354msgstr "Alaphelyzet"
355
356msgid "Rewrite imported images"
357msgstr "Importált képek átírása"
358
359#. i18n: traffic sign
360msgid "Roundabout"
361msgstr "Körforgalom"
362
363msgid "Select a directory"
364msgstr "Könyvtár kijelölése"
365
366msgid "Select directory to import images from"
367msgstr "Az importálandó képeket tartalmazó könyvtár kijelölése"
368
369msgid "Select mode"
370msgstr "Kijelölés mód"
371
372msgid "Select the images you want to import"
373msgstr "Importálandó képek kijelölése"
374
375msgid "Sequence key"
376msgstr "Sorozat kulcs"
377
378msgid "Show detections on top of image"
379msgstr "Észlelések jelzése a kép tetején"
380
381msgid "Shows the next picture in the sequence"
382msgstr "Megmutatja a sorozat következő képét"
383
384msgid "Shows the previous picture in the sequence"
385msgstr "Megmutatja a sorozat előző képét"
386
387#. i18n: traffic sign
388msgid "Speed limit"
389msgstr "Sebességkorlátozás"
390
391#. i18n: traffic sign
392msgid "Stop"
393msgstr "Stoptábla"
394
395msgid "Stops the walk."
396msgstr "Séta megállítása"
397
398msgid "Submit changeset"
399msgstr "Módosításcsomag beküldése"
400
401msgid "Submit the current changeset"
402msgstr "Jelenlegi módosításcsomag beküldése"
403
404#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
405msgid "Submit the current changeset to Streetside"
406msgstr "Jelenlegi módosításcsomag beküldése a Streetside-re"
407
408msgid "Submitting Streetside Changeset"
409msgstr "Streetside módosításcsomagok beküldése"
410
411msgid "Submitting changeset to server…"
412msgstr "Módosításcsomag elküldése a kiszolgálónak…"
413
414msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
415msgstr "Támogatott képformátumok (JPG és PNG)"
416
417msgid "Tag conflict"
418msgstr "Címkeütközés"
419
420msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
421msgstr "Jelenleg nincsenek geocímkézett képrétegek."
422
423msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
424msgstr "Túl sok térképobjektum, nagyíts hogy lásd mindet."
425
426#, java-format
427msgid "Total Streetside images: {0}"
428msgstr "Összes Streetside kép: {0}"
429
430#, java-format
431msgid "Turned {0} image"
432msgid_plural "Turned {0} images"
433msgstr[0] "{0} kép elfordítva"
434msgstr[1] "{0} kép elfordítva"
435
436msgid "Undo"
437msgstr "Visszavonás"
438
439#. i18n: traffic sign
440msgid "Uneven road"
441msgstr "Egyenetlen úttest"
442
443msgid "Update"
444msgstr "Frissítés"
445
446msgid "Upload selected sequence"
447msgstr "Kijelölt sorozat feltöltése"
448
449#, java-format
450msgid "Uploading: {0}"
451msgstr "Feltöltés: {0}"
452
453#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
454msgid "Use 24 hour format"
455msgstr "24 órás formátum használata"
456
457msgid "User"
458msgstr "Felhasználó"
459
460msgid "View in browser"
461msgstr "Megtekintés böngészőben"
462
463msgid "Wait for full quality pictures"
464msgstr "Várj a teljes minőségű képekre"
465
466msgid "Walk mode"
467msgstr "Gyalogos mód"
468
469msgid "Which image layers do you want to import into the Streetside layer?"
470msgstr "Melyik képréteget akarod beimportálni a Streetside rétegre?"
471
472msgid "Years"
473msgstr "Év"
474
475msgid "You are currently not logged in."
476msgstr "Jelenleg nem vagy bejelentkezve."
477
478#, java-format
479msgid "You are logged in as ''{0}''."
480msgstr "Be vagy jelentkezve „{0}” néven."
481
482msgid "You are not logged in, please log in to Streetside in the preferences"
483msgstr ""
484"Nem vagy bejelentkezve. Kérlek jelentkezz be Streetside-be a beállításokban"
485
486#, java-format
487msgid "You have successfully uploaded {0} images to Bing.com"
488msgstr "Sikeresen feltöltöttél {0} képet a Bing.com-ra"
489
490msgid "Zoom to selected image"
491msgstr "Nagyítás a kijelölt képre"
492
493msgid "Zoom to the currently selected Streetside image"
494msgstr "Nagyítás a jelenleg kijelölt Streetside képre"
495
496msgid "approved"
497msgstr "elfogadva"
498
499#. i18n: download mode for Streetside images
500msgid "areas with downloaded OSM-data"
501msgstr "letöltött OSM-adatokat tartalmazó területek"
502
503#. i18n: download mode for Streetside images
504msgid "everything in the visible area"
505msgstr "minden, a látható területen"
506
507msgid "image has no key"
508msgstr "a képnek nincs kulcsa"
509
510#. i18n: download mode for Streetside images
511msgid "only when manually requested"
512msgstr "csak kézi lekérésre"
513
514msgid "pending"
515msgstr "függőben"
516
517msgid "rejected"
518msgstr "elutasítva"
519
520msgid "unknown user"
521msgstr "ismeretlen felhasználó"
522
523#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
524#, java-format
525msgid "{0} ({1} images)"
526msgstr "{0} ({1} kép)"
527
528#, java-format
529msgid "{0} detections"
530msgstr "{0} észlelés"
531
532#, java-format
533msgid "{0} downloaded images"
534msgstr "{0} letöltött kép"
535
536#, java-format
537msgid "{0} images in total"
538msgstr "{0} kép összesen"
539
540#, java-format
541msgid "{0} images in {1} sequences"
542msgstr "{0} kép {1} sorozatban"
543
544#, java-format
545msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
546msgstr "{0} kép beküldve, Módosításcsomag kulcsa: {1}, Állapot: {2}"
547
548#, java-format
549msgid "{0} imported images"
550msgstr "{0} importált kép"
551
552#, java-format
553msgid "{0} sequences, each containing between {1} and {2} images (ø {3})"
554msgstr "{0} sorozat, egyenként {1} és {2} közti képpel (ø {3})"
555
556#. Plugin description for Streetside
557msgid "Allows the user to work with pictures hosted at Bing.com"
558msgstr "Lehetővé teszi a Bing.com fotóinak használatát"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.