source: subversion/applications/editors/josm/plugins/jts/data/hu.lang

Last change on this file was 30830, checked in by donvip, 5 years ago

[josm_plugins] i18n update

File size: 268 bytes
Line 
1A Java Topology Suite (JTS) könyvtárat és kapcsolódó segédeszközöket tesz elérhetővé. Ez nem jelenti azt, hogy a felhasználónak közvetlenül kell telepítenie, mivel ez inkább egy működési előfeltétel, függőség más bővítmények részére.ÿÿ
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.