source: subversion/sites/rails_port/config/locales/pl.yml @ 17445

Last change on this file since 17445 was 16863, checked in by tomhughes, 10 years ago

Use </a> to close <a> tags...

File size: 31.0 KB
Line 
1pl:
2  activerecord:
3    # Translates all the model names which are used in error handling on the web site
4    models:
5      acl: "Lista ACL"
6      changeset: "Changeset"
7      changeset_tag: "Tag changesetu"
8      country: "Państwo"
9      diary_comment: "Komentarz dziennika"
10      diary_entry: "Wpis w dzienniku"
11      friend: "Znajomy"
12      language: "Język"
13      message: "Wiadomość"
14      node: "Węzeł"
15      node_tag: "Tag węzła"
16      notifier: "Notifier"
17      old_node: "Wcześniejszy węzeł"
18      old_node_tag: "Tag wcześniejszego węzła"
19      old_relation: "Stara relacja"
20      old_relation_member: "Członek wcześniejszej relacji"
21      old_relation_tag: "Tag wcześniejszej relacji"
22      old_way: "Wcześniejsza droga"
23      old_way_node: "Węzeł wcześniejszej drogi"
24      old_way_tag: "Tag wcześniejszej drogi"
25      relation: "Relacja"
26      relation_member: "Członek relacji"
27      relation_tag: "Tag relacji"
28      session: "Sesja"
29      trace: "Ślad"
30      tracepoint: "Punkt śladu"
31      tracetag: "Tag Śladu"
32      user: "Użytkownik"
33      user_preference: "Preferencje użytkownika"
34      user_token: "Token użytkownika"
35      way: "Droga"
36      way_node: "Węzeł drogi"
37      way_tag: "Tag drogi"
38    # Translates all the model attributes which are used in error handling on the web site
39    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
40    attributes:
41      diary_comment:
42        body: "Treść"
43      diary_entry:
44        user: "Użytkownik"
45        title: "Tytuł"
46        latitude: "Szerokość geograficzna"
47        longitude: "Długość geograficzna"
48        language: "Język"
49      friend:
50        user: "Użytkownik"
51        friend: "Znajomy"
52      trace:
53        user: "Użytkownik"
54        visible: "Widoczny"
55        name: "Nazwa"
56        size: "Rozmiar"
57        latitude: "Szerokość geograficzna"
58        longitude: "Długość geograficzna"
59        public: "Publiczny"
60        description: "Opis"
61      message:
62        sender: "Nadawca"
63        title: "Tytuł"
64        body: "Treść"
65        recipient: "Odbiorca"
66      user:
67        email: "Email"
68        active: "Aktywny"
69        display_name: "Przyjazna nazwa"
70        description: "Opis"
71        languages: "Języki"
72        pass_crypt: "Hasło"
73  map:
74    view: Mapa
75    edit: Edycja
76    coordinates: "Współrzędne:"
77  browse:
78    changeset:
79      title: "Changeset"
80      changeset: "Changeset: {{id}}"
81      download: "Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
82      changesetxml: "XML w formacie Changesetu"
83      osmchangexml: "XML w formacie osmChange"
84    changeset_details:
85      created_at: "Utworzono:"
86      closed_at: "Zamknięto:"
87      belongs_to: "Należy do:"
88      bounding_box: "Prostokąt min/max:"
89      no_bounding_box: "Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego."
90      show_area_box: "Pokaż obszar prostokątu"
91      box: "prostokąt"
92      has_nodes: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
93      has_ways: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
94      has_relations: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
95    common_details:
96      edited_at: "Edytowano:"
97      edited_by: "Edytował(a):"
98      version: "Wersja:"
99      in_changeset: "W changesecie:"
100    containing_relation:
101      entry: "Relacja {{relation_name}}"
102      entry_role: "Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})"
103    map:
104      loading: "Wczytywanie..."
105      deleted: "Skasowano"
106    node_details:
107      coordinates: "Współrzędne: "
108      part_of: "Jest częścią:"
109    node_history:
110      node_history: "Historia zmian węzła"
111      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
112      download_xml: "Ściągnij XML"
113      view_details: "zobacz szczegóły"
114    node:
115      node: "Węzeł"
116      node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
117      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
118      download_xml: "Ściągnij XML"
119      view_history: "zobacz historię zmian"
120    not_found:
121      sorry: "Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony."
122    paging_nav:
123      showing_page: "Widoczna jest strona"
124      of: "z"
125    relation_details:
126      members: "Zawiera:"
127      part_of: "Jest częścią:"
128    relation_history:
129      relation_history: "Historia zmian relacji"
130      relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
131    relation:
132      relation: "Relacja"
133      relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
134      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
135      download_xml: "Ściągnij XML"
136      view_history: "zobacz historię zmian"
137    start:
138      view_data: "Zobacz dane w aktualnym widoku mapy"
139      manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
140    start_rjs:
141      data_frame_title: "Dane"
142      zoom_or_select: "Przybliż albo wybierz inny obszar mapy"
143      drag_a_box: "Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar"
144      manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
145      loaded_an_area_with_num_features: "Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej."
146      load_data: "Załaduj dane"
147      unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
148      loading: "Wczytywanie..."
149      show_history: "Pokaż zmiany"
150      wait: "Moment..."
151      history_for_feature: "Historia zmian dla [[feature]]"
152      details: "Szczegóły"
153      private_user: "prywatny użytkownika"
154      edited_by_user_at_timestamp: "Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]"
155    tag_details:
156      tags: "Tagi:"
157    way_details:
158      nodes: "Węzły:"
159      part_of: "Jest częścią:"
160      also_part_of:
161        one: "należy również do drogi {{related_ways}}"
162        other: "należy również do dróg {{related_ways}}"
163    way_history:
164      way_history: "Historia zmian drogi"
165      way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
166      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
167      download_xml: "Ściągnij XML"
168      view_details: "zobacz szczegóły"
169    way:
170      way: "Droga"
171      way_title: "Droga: {{way_name}}"
172      download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
173      download_xml: "Ściągnij XML"
174      view_details: "zobacz szczegóły"
175  changeset:
176    changeset_paging_nav:
177      showing_page: "Widoczna jest strona"
178      of: "z"
179    changeset:
180      still_editing: "(nadal edytowany)"
181      anonymous: "Anonim"
182      no_comment: "(brak)"
183      no_edits: "(brak edycji)"
184      show_area_box: "pokaż prostokąt zawierający"
185      big_area: "(pełny)"
186      view_changeset_details: "Zobacz szczegóły changesetu"
187    changesets:
188      id: "ID"
189      saved_at: "Zapisano"
190      user: "Użytkownik"
191      comment: "Komentarz"
192      area: "Obszar"
193    list_bbox:
194      history: "Historia"
195      changesets_within_the_area: "Changesety w tym obszarze:"
196      show_area_box: "pokaż prostokąt"
197      no_changesets: "Brak changesetów"
198      all_changes_everywhere: "Zobacz też globalną {{recent_changes_link}}."
199      recent_changes: "listę ostatnich zmian"
200      no_area_specified: "Nie podano obszaru"
201      first_use_view: "Użyj najpierw {{view_tab_link}} aby wyświetlić interesujący Cię obszar, następnie przejdź do zakładki Zmiany."
202      view_the_map: "zobacz mapę"
203      view_tab: "zakładki Mapa"
204      alternatively_view: "Możesz też objerzeć globalną {{recent_changes_link}}"
205    list:
206      recent_changes: "Najświeższe zmiany"
207      recently_edited_changesets: "Ostatnio edytowane changesety:"
208      for_more_changesets: "Pełne listy zmian dostępne są po wybraniu użytkownika i kliknięciu na historię jego edycji, a także według obszarów w zakładce Zmiany."
209    list_user:
210      edits_by_username: "Edycje dokonane przez {{username_link}}"
211      no_visible_edits_by: "Brak edycji autora {{name}} do wyświetlenia."
212      for_all_changes: "Żeby obejrzeć zmiany wszystkich autorów przejdź do globalnej {{recent_changes_link}}"
213      recent_changes: "listy ostatnich zmian"
214  diary_entry:
215    new:
216      title: Nowy wpis do dziennika
217    list:
218      title: "Dzienniki użytkowników"
219      user_title: "Dziennik dla {{user}}"
220      new: Nowy wpis do dziennika
221      new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
222      no_entries: Brak wpisów dziennika
223      recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika: "
224      older_entries: Starsze wpisy
225      newer_entries: Nowsze wpisy
226    edit:
227      title: "Edycja wpisu dziennika"
228      subject: "Temat: "
229      body: "Treść: "
230      language: "Język: "
231      location: "Położenie: "
232      latitude: "Szerokość geograficzna: "
233      longitude: "Długość geograficzna: "
234      use_map_link: "na mapie"
235      save_button: "Zapisz"
236      marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
237    view:
238      title: "Wpisy użytkowników | {{user}}"
239      user_title: "Dziennik dla {{user}}"
240      leave_a_comment: "Zostaw komentarz"
241      save_button: "Zapisz"
242    no_such_entry:
243      heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
244      body: "Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
245    no_such_user:
246      title: "Nie znaleziono użytkownika"
247      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
248    diary_entry:
249      posted_by: "Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}"
250      comment_link: Skomentuj ten wpis
251      reply_link: Odpowiedz na ten wpis
252      comment_count:
253        one: 1 komentarz
254        two: 2 komentarze
255        three: 3 komentarze
256        four: 4 komentarze
257        other: "{{count}} komentarzy"
258      edit_link: Edytuj ten wpis
259    diary_comment:
260      comment_from: "Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}"
261  export:
262    start:
263      area_to_export: "Obszar do eksportu"
264      manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
265      format_to_export: "Format eksportu"
266      osm_xml_data: "Dane XML OpenStreetMap"
267      mapnik_image: "Obrazek z Mapnika"
268      osmarender_image: "Obrazek z Osmarender"
269      embeddable_html: "HTML do wklejenia"
270      licence: "Licencja"
271      export_details: 'Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
272      options: "Opcje"
273      format: "Format"
274      scale: "Skala"
275      max: "max"
276      image_size: "Rozmiar obrazka:"
277      zoom: "Zoom"
278      add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
279      latitude: "Szer:"
280      longitude: "Dł:"
281      output: "Wynik"
282      paste_html: "Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie"
283      export_button: "Eksportuj"
284    start_rjs:
285      export: "Eksport"
286      drag_a_box: "Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie"
287      manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
288      click_add_marker: "Kliknij na mapie aby dodać pinezkę"
289      change_marker: "Zmień pozycję pinezki"
290      add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
291      view_larger_map: "Większy widok mapy"
292  geocoder:
293    search:
294      title:
295        latlon: 'Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>'
296        us_postcode: 'Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
297        uk_postcode: 'Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
298        ca_postcode: 'Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
299        osm_namefinder: 'Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
300        geonames: 'Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
301    results:
302      no_results: "Nie znaleziono"
303  layouts:
304    welcome_user: "Witaj, {{user_link}}"
305    welcome_user_link_tooltip: "Strona użytkownika"
306    home: "główna"
307    home_tooltip: "Przejdź do strony głównej"
308    inbox: "skrzynka ({{count}})"
309    inbox_tooltip:
310      zero: "Brak nowych wiadomości"
311      one: "Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość"
312      other: "Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości"
313    logout: wyloguj
314    logout_tooltip: "Wyloguj"
315    log_in: zaloguj się
316    log_in_tooltip: "Zaloguj się"
317    sign_up: zarejestruj
318    view: Mapa
319    edit: Edycja
320    history: Zmiany
321    export: Eksport
322    gps_traces: Ślady GPS
323    gps_traces_tooltip: "Zarządzaj śladami"
324    user_diaries: Dzienniczki
325    user_diaries_tooltip: "Przeglądaj dzienniczki użytkownika"
326    tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
327    intro_1: "OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty."
328    intro_2: "OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi."
329    intro_3: "Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}."
330    osm_offline: "Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
331    osm_read_only: "Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
332    donate: "Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu."
333    donate_link_text: dokonując darowizny
334    help_wiki: "Pomoc &amp; Wiki"
335    news_blog: "Blog wiadomości"
336    shop: Zakupy
337    sotm: 'Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!'
338    alt_donation: Zrób Donację
339  notifier:
340    diary_comment_notification:
341      banner1: "*                     Nie odpowiadaj na tego maila.                       *"
342      banner2: "*                 Użyj strony OpenStreetMap w tym celu.                   *"
343      hi: "Witaj {{to_user}},"
344      header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
345      footer: "Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}"
346    friend_notification:
347      had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
348      see_their_profile: "Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz."
349    signup_confirm_plain:
350      greeting: "Cześć!"
351      hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
352      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
353      click_the_link_1: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić"
354      click_the_link_2: "Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
355      introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
356      more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
357      the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
358      opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
359      wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
360      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
361      user_wiki_1: "Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie"
362      user_wiki_2: "kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]]."
363      current_user_1: "Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz"
364      current_user_2: "tu:"
365    signup_confirm_html:
366      greeting: "Cześć!"
367      hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
368      click_the_link: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
369      introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}."
370      video_to_openstreetmap: "wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap"
371      more_videos: "Mamy  {{more_videos_link}}."
372      more_videos_here: "więcej materiału wideo tutuaj"
373      get_reading: 'Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!'
374      wiki_signup: 'Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.'
375      user_wiki_page: 'Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.'
376      current_user: 'Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
377  message:
378    inbox:
379      title: "Wiadomości odebrane"
380      my_inbox: "Moja skrzynka odbiorcza"
381      outbox: "nadawcza"
382      you_have: "Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości."
383      from: "Od"
384      subject: "Temat"
385      date: "Nadano"
386      no_messages_yet: "Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
387      people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
388    message_summary:
389      unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
390      read_button: "Oznacz jako przeczytaną"
391      reply_button: "Odpowiedz"
392    new:
393      title: "Wysyłanie wiadomości"
394      send_message_to: "Wyślij nową wiadomość do {{name}}"
395      subject: "Temat"
396      body: "Treść"
397      send_button: "Wyślij"
398      back_to_inbox: "Powrót do skrzynki"
399      message_sent: "Wiadomość wysłana"
400    no_such_user:
401      heading: "Nie ma takiego użytkownika / wiadomości"
402      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id"
403    outbox:
404      title: "Wiadomości wysłane"
405      my_inbox: "Moja skrzynka {{inbox_link}}"
406      inbox: "odbiorcza"
407      outbox: "nadawcza"
408      you_have_sent_messages: "Wysłaleś/aś {{sent_count}} wiadomości"
409      to: "Do"
410      subject: "Temat"
411      date: "Nadano"
412      no_messages_yet: "Jeszcze nie masz wysłanych wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
413      people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
414    read:
415      title: "Czytanie wiadomości"
416      reading_your_messages: "Czytanie odebranej wiadomości"
417      from: "Od"
418      subject: "Temat"
419      date: "Nadano"
420      reply_button: "Odpowiedz"
421      unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
422      back_to_inbox: "Powrót do odebranych"
423      reading_your_sent_messages: "Czytanie wysłanej wiadomości"
424      to: "Do"
425      back_to_inbox: "Powrót do wysłanych"
426    mark:
427      as_read: "Wiadomość została oznaczona jako przeczytana"
428      as_unread: "Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana"
429  site:
430    index:
431      js_1: "Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje."
432      js_2: "OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map."
433      js_3: 'Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.'
434      permalink: Permalink
435      license:
436        notice: "Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników."
437        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
438        project_name: "projektu OpenStreetMap"
439    edit:
440      not_public: "Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne."
441      not_public_description: "W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}."
442      user_page_link: stronie użytkownika
443      anon_edits: "({{link}})"
444      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
445      anon_edits_link_text: "Tu dowiesz się dlaczego."
446      flash_player_required: 'Będziesz potrzebował wtyczki Flash żeby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap we Flashu.  Ściągnij <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odtwarzacz Flasha z Adobe.com</a>.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">paru innych dostępnych edytorów</a> żeby kontrybuować w OpenStreetMap.'
447      potlatch_unsaved_changes: 'Masz niezapisane zmiany. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie \"na żywo\" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)'
448    sidebar:
449      search_results: Wyniki Wyszukiwania
450      close: Zamknij
451    search:
452      search: Wyszukiwanie
453      where_am_i: "Gdzie jestem?"
454      submit_text: "Szukaj"
455      search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
456    key:
457      map_key: "Legenda"
458  trace:
459    create:
460      upload_trace: "Wgraj ślad GPS"
461      trace_uploaded: "Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym."
462    edit:
463      filename: "Nazwa pliku:"
464      uploaded_at: "Załadowano:"
465      points: "Punkty:"
466      start_coord: "Współrzędne początkowe:"
467      edit: "edytuj"
468      owner: "Autor:"
469      description: "Opis:"
470      tags: "Tagi:"
471      save_button: "Zapisz zmiany"
472    no_such_user:
473      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
474    trace_form:
475      upload_gpx: "Wgraj plik GPX"
476      description: "Opis"
477      tags: "Tagi"
478      public: "Publiczny?"
479      upload_button: "Wgrywaj"
480      help: "Pomoc"
481    trace_header:
482      see_just_your_traces: "Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad"
483      see_all_traces: "Zobacz wszystkie ślady"
484      see_your_traces: "Zobacz wszystkie Twoje ślady"
485      traces_waiting: "Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom."
486    trace_optionals:
487      tags: "Tagi"
488    view:
489      pending: "OCZEKUJE"
490      filename: "Plik:"
491      download: "pobierz"
492      uploaded: "Dodano:"
493      points: "Punktów:"
494      start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
495      map: "mapa"
496      edit: "edycja"
497      owner: "Autor:"
498      description: "Opis:"
499      tags: "Tagi"
500      none: "Brak"
501      make_public: "Na stałe oznacz ten ślad jako publiczny"
502      edit_track: "Edytuj ten ślad"
503      delete_track: "Wykasuj ten ślad"
504      heading: "Przeglądanie śladu {{name}}"
505      trace_not_found: "Ślad nie znaleziony!"
506    trace_paging_nav:
507      showing: "Widoczna jest strona"
508      of: "z"
509    trace:
510      pending: "OCZEKUJE"
511      count_points: "{{count}} punktów"
512      ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
513      more: "więcej"
514      trace_details: "Pokaż szczegóły śladu"
515      view_map: "Pokaż mapę"
516      edit: "edycja"
517      edit_map: "Edytuj Mapę"
518      public: "PUBLICZNY"
519      private: "PRYWATNY"
520      by: "utworzony przez użytkownika"
521      in: "w"
522      map: "mapa"
523    list:
524      public_traces: "Publiczne ślady GPS"
525      your_traces: "Twoje ślady GPS"
526      public_traces_from: "Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}"
527      tagged_with: " otagowane {{tags}}"
528    delete:
529      scheduled_for_deletion: "Ślad oczekuje na skasowanie"
530    make_public:
531      made_public: "Ślad stał się publicznie dostępny"
532  user:
533    login:
534      title: "Logowanie"
535      heading: "Login"
536      please login: "Zaloguj się lub {{create_user_link}}."
537      create_account: "dodaj konto"
538      email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika: "
539      password: "Hasło: "
540      lost password link: "Zapomniane hasło?"
541      login_button: "Zaloguj mnie"
542      account not active: "Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br>Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować."
543      auth failure: "Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię."
544    lost_password:
545      title: "zgubione hasło"
546      heading: "Zapomniane Hasło?"
547      email address: "Adres E-mail:"
548      new password button: "Wyślij mi nowe hasło"
549      notice email on way: "Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło."
550      notice email cannot find: "Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail."
551    reset_password:
552      title: "zresetuj hasło"
553      flash changed check mail: "Twoje hasło zostało zmienione i jest już w drodze do Twojej skrzynki mailowej :-)"
554      flash token bad: "Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL"
555    new:
556      title: "Nowe konto"
557      heading: "Zakładanie Konta Użytkownika"
558      no_auto_account_create: "Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie."
559      contact_webmaster: 'Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe. '
560      fill_form: "Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta."
561      license_agreement: 'Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.'
562      email address: "Adres E-mail: "
563      confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail: "
564      not displayed publicly: 'Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)'
565      display name: "Przyjazna nazwa: "
566      password: "Hasło: "
567      confirm password: "Potwierdzenie hasła: "
568      signup: Gotowe
569      flash create success message: "Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów."
570    no_such_user:
571      title: "Nie znaleziono użytkownika"
572      heading: "Użytkownik{{user}} nie istnieje"
573      body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
574    view:
575      my diary: mój dziennik
576      new diary entry: nowy wpis w dzienniku
577      my edits: moje zmiany
578      my traces: moje ślady
579      my settings: moje ustawienia
580      send message: wyślij wiadomość
581      diary: dziennik
582      edits: edycje
583      traces: ślady
584      remove as friend: usuń ze znajomych
585      add as friend: dodaj do znajomych
586      mapper since: "Mapuje od: "
587      ago: "({{time_in_words_ago}} temu)"
588      user image heading: Zdjęcie użytkownika
589      delete image: Usuń zdjęcie
590      upload an image: Wgraj zdjęcie
591      add image: Dodaj Zdjęcie
592      description: Opis
593      user location: Lokalizacja użytkownika
594      no home location: "Lokalizacja domowa nie została podana."
595      if set location: "Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}."
596      settings_link_text: stronie ustawień
597      your friends: Twoi znajomi
598      no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
599      km away: "{{count}}km stąd"
600      nearby users: "Najbliżsi użytkownicy: "
601      no nearby users: "Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy."
602      change your settings: zmień swoje ustawienia
603    friend_map:
604      your location: Twoje położenie
605      nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: "
606    account:
607      title: "Zmiana ustawień konta"
608      my settings: Moje ustawienia
609      email never displayed publicly: "(nie jest wyświetlany publicznie)"
610      public editing:
611        heading: "Edycje publiczne: "
612        enabled: "Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych."
613        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
614        enabled link text: "co to jest?"
615        disabled: "Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe."
616        disabled link text: "dlaczego nie mogę mapować?"
617      profile description: "Opis profilu: "
618      preferred languages: "Preferowane Języki: "
619      home location: "Lokalizacja domowa: "
620      no home location: "Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej."
621      latitude: "Szerokość: "
622      longitude: "Długość geograficzna: "
623      update home location on click: "Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?"
624      save changes button: Zapisz zmiany
625      make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
626      return to profile: Powrót do profilu.
627      flash update success confirm needed: "Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy."
628      flash update success: "Zaktualizowano profil użytkownika."
629    confirm:
630      heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
631      press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto."
632      button: Potwierdzam
633      success: "Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
634      failure: "Konto o tym kodzie było już potwierdzone."
635    confirm_email:
636      heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
637      press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail."
638      button: Potwierdzam
639      success: "Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
640      failure: "Adres email o tym kodzie był już potwierdzony."
641    set_home:
642      flash success: "Nowa lokalizacja domowa zapisana"
643    go_public:
644      flash success: "Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji."
645    make_friend:
646      success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
647      failed: "Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się."
648      already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
649    remove_friend:
650      success: "{{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
651      not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.