source: subversion/sites/rails_port/config/locales/ro.yml @ 17445

Last change on this file since 17445 was 16863, checked in by tomhughes, 10 years ago

Use </a> to close <a> tags...

File size: 38.0 KB
Line 
1ro:
2  html:
3    dir: ltr
4  activerecord:
5    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6    models:
7      acl: "Access Control List"
8      changeset: "Set de modificări"
9      changeset_tag: "Etichetă set de modificări"
10      country: "Țară"
11      diary_comment: "Comentariu jurnal"
12      diary_entry: "Intrare în jurnal"
13      friend: "Prieten"
14      language: "Limbă"
15      message: "Mesaj"
16      node: "Nod"
17      node_tag: "Etichetă nod"
18      notifier: "Notificator"
19      old_node: "Nod vechi"
20      old_node_tag: "Etichetă nod vechi"
21      old_relation: "Relație veche"
22      old_relation_member: "Membru al relației vechi"
23      old_relation_tag: "Etichetă pentru relația veche"
24      old_way: "Cale veche"
25      old_way_node: "Nod cale veche"
26      old_way_tag: "Etichetă cale veche"
27      relation: "Relație"
28      relation_member: "Membru relație"
29      relation_tag: "Etichetă relație"
30      session: "Sesiune"
31      trace: "Înregistrare GPS"
32      tracepoint: "Punct al unei înregistrări GPS"
33      tracetag: "Etichetă înregistrare GPS"
34      user: "Utilizator"
35      user_preference: "Preferințe utilizator"
36      user_token: "User Token"
37      way: "Cale"
38      way_node: "Nod cale"
39      way_tag: "Etichetă cale"
40    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42    attributes:
43      diary_comment:
44        body: "Corp"
45      diary_entry:
46        user: "Utilizator"
47        title: "Titlu"
48        latitude: "Latitudine"
49        longitude: "Longitudine"
50        language: "Limbă"
51      friend:
52        user: "Utilizator"
53        friend: "Prieten"
54      trace:
55        user: "Utilizator"
56        visible: "Vizibilă"
57        name: "Nume"
58        size: "Dimensiune"
59        latitude: "Latitudine"
60        longitude: "Longitudine"
61        public: "Public"
62        description: "Descriere"
63      message:
64        sender: "Expeditor"
65        title: "Titlu"
66        body: "Corp"
67        recipient: "Destinatar"
68      user:
69        email: "Email"
70        active: "Activ"
71        display_name: "Afișare nume"
72        description: "Descriere"
73        languages: "Limbi"
74        pass_crypt: "Parolă"
75  printable_name:
76    with_id: "{{id}}"
77    with_version: "{{id}}, v{{version}}"
78    with_name: "{{name}} ({{id}})"
79  map:
80    view: Vizualizare
81    edit: Editare
82    coordinates: "Coordonate:"
83  browse:
84    changeset:
85      title: "Set de modificări"
86      changeset: "Set de modificări:"
87      download: "Descarcă {{changeset_xml_link}} sau {{osmchange_xml_link}}"
88      changesetxml: "Set de modificări XML"
89      osmchangexml: "osmChange XML"
90    changeset_details:
91      created_at: "Creat la:"
92      closed_at: "Închis la:"
93      belongs_to: "Aparține lui:"
94      bounding_box: "Cutie împrejmuitoare:"
95      no_bounding_box: "Nicio cutie împrejmuitoare nu a fost salvată pentru acest set de modificări."
96      show_area_box: "Afișează cutia zonei"
97      box: "cutie"
98      has_nodes: "Are următoarele {{count}} noduri:"
99      has_ways: "Are următoarele {{count}} căi:"
100      has_relations: "Are următoarele {{count}} relații:"
101    common_details:
102      edited_at: "Editat la:"
103      edited_by: "Editat de:"
104      version: "Versiune:"
105      in_changeset: "În setul de schimbări:"
106    containing_relation:
107      entry: "Relație {{relation_name}}"
108      entry_role: "Relație {{relation_name}} (ca {{relation_role}})"
109    map:
110      loading: "Se încarcă..."
111      deleted: "A fost șters"
112      larger:
113        area: "Vizualizare zonă pe hartă mai mare"
114        node: "Vizualizare nod pe hartă mai mare"
115        way: "Vizualizare cale pe hartă mai mare"
116        relation: "Vizualizare relație pe hartă mai mare"
117    node_details:
118      coordinates: "Coordonate: "
119      part_of: "Parte din:"
120    node_history:
121      node_history: "Istoric nod"
122      node_history_title: "Istoric nod: {{node_name}}"
123      download: "{{download_xml_link}} sau {{view_details_link}}"
124      download_xml: "Descărcare XML"
125      view_details: "vizualizare detalii"
126    node:
127      node: "Nod"
128      node_title: "Nod: {{node_name}}"
129      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} sau {{edit_link}}"
130      download_xml: "Descărcare XML"
131      view_history: "vizualizare istoric"
132      edit: "editare"
133    not_found:
134      sorry: "Ne pare rău, dar {{type}} cu identificatorul {{id}}, nu a putut fi ."
135      type:
136        node: node
137        way: way
138        relation: relation
139    paging_nav:
140      showing_page: "Se afișează pagina"
141      of: "din"
142    relation_details:
143      members: "Membrii:"
144      part_of: "Parte din:"
145    relation_history:
146      relation_history: "Istoric relații"
147      relation_history_title: "Istoric relații: {{relation_name}}"
148    relation_member:
149      entry: "{{type}} {{name}}"
150      entry_role: "{{type}} {{name}} ca {{role}}"
151      type:
152        node: "Nod"
153        way: "Cale"
154        relation: "Relație"
155    relation:
156      relation: "Relație"
157      relation_title: "Relație: {{relation_name}}"
158      download: "{{download_xml_link}} sau {{view_history_link}}"
159      download_xml: "Descărcare XML"
160      view_history: "vizualizare istoric"
161    start:
162      view_data: "Vizualizare date pentru perspectiva curentă a hărții"
163      manually_select: "Selectare manuală a unei alte zone"
164    start_rjs:
165      data_layer_name: "Date"
166      data_frame_title: "Date"
167      zoom_or_select: "Măriți sau selectați o zonă a hărții pentru a o vizualiza"
168      drag_a_box: "Trageți cu mouse-ul și creați un dreptunghi pentru a selecta zona hărții"
169      manually_select: "Selectare manuală a unei alte zone"
170      loaded_an_area_with_num_features: "Ați încărcat o zonă care conține [[num_features]] puncte. În general, unele navigatoare nu sunt capabile să facă față afișării unei asemenea cantități de date. Navigatoarele funcționează cel mai bine atunci când afișează mai puțin de 100 de puncte simultan: dacă mai faceți și alte operații cu navigatorul dumneavoastră în paralel veți observa o încetinire / lipsă de răspuns din partea navigatorului. Dacă doriți să afișați aceste puncte apăsați butonul de mai jos."
171      load_data: "Încărcare date"
172      unable_to_load_size: "Imposibil de încărcat: Cutia împrejmuitoare de dimensiune [[bbox_size]] este prea mare (trebuie să fie mai mică de {{max_bbox_size}})"
173      loading: "Se încarcă..."
174      show_history: "Afișare istoric"
175      wait: "Așteptați..."
176      history_for_feature: "Istoric pentru [[feature]]"
177      details: "Detalii"
178      private_user: "utilizator privat"
179      edited_by_user_at_timestamp: "Editat de [[user]] la [[timestamp]]"
180      object_list:
181        heading: "Lista obiectelor"
182        back: "Afișează lista obiectelor"
183        type:
184          node: "Nod"
185          way: "Cale"
186          # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
187        api: "Obține această zonă prin API"
188        details: "Detalii"
189        selected:
190          type:
191            node: "Nod [[id]]"
192            way: "cale [[id]]"
193            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
194        history:
195          type:
196            node: "Nod [[id]]"
197            way: "Cale [[id]]"
198            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
199    tag_details:
200      tags: "Etichete:"
201    way_details:
202      nodes: "Noduri:"
203      part_of: "Parte din:"
204      also_part_of:
205        one: "de asemenea parte din calea {{related_ways}}"
206        other: "de asemenea parte din căile {{related_ways}}"
207    way_history:
208      way_history: "Istoric cale"
209      way_history_title: "Istoric cale: {{way_name}}"
210      download: "{{download_xml_link}} sau {{view_details_link}}"
211      download_xml: "Descărcare XML"
212      view_details: "vizualizare detalii"
213    way:
214      way: "Cale"
215      way_title: "Cale: {{way_name}}"
216      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} sau {{edit_link}}"
217      download_xml: "Descărcare XML"
218      view_history: "vizualizare istoric"
219      edit: "editare"
220  changeset:
221    changeset_paging_nav:
222      showing_page: "Se afișează pagina"
223      of: "din"
224    changeset:
225      still_editing: "(încă se editează)"
226      anonymous: "Anonim"
227      no_comment: "(niciunul)"
228      no_edits: "(nu există editări)"
229      show_area_box: "afișează chenarul zonei"
230      big_area: "(mare)"
231      view_changeset_details: "Vizualizare detalii set de schimbări"
232    changesets:
233      id: "ID"
234      saved_at: "Salvat la"
235      user: "Utilizator"
236      comment: "Comentariu"
237      area: "Zonă"
238    list_bbox:
239      history: "Istoric"
240      changesets_within_the_area: "Seturi de schimbări din zonă:"
241      show_area_box: "afișare chenar zonă"
242      no_changesets: "Nu există seturi de schimbări"
243      all_changes_everywhere: "Pentru toate modificările de peste tot vedeți {{recent_changes_link}}"
244      recent_changes: "Modificări recente"
245      no_area_specified: "Nicio zonă specificată"
246      first_use_view: "Prima dată folosiți {{view_tab_link}} pentru a parcurge harta și pentru a mări pe o zonă de interes, apoi clic pe fila cu istoricul."
247      view_the_map: "vizualizare hartă"
248      view_tab: "vizualizare filă"
249      alternatively_view: "Alternativ, vizualizați toate {{recent_changes_link}}"
250    list:
251      recent_changes: "Recent Changes"
252      recently_edited_changesets: "Recently edited changesets:"
253      for_more_changesets: "For more changesets, select a user and view their edits, or see the editing 'history' of a specific area."
254    list_user:
255      edits_by_username: "Edits by {{username_link}}"
256      no_visible_edits_by: "No visible edits by {{name}}."
257      for_all_changes: "For changes by all users see {{recent_changes_link}}"
258      recent_changes: "Recent Changes"
259  diary_entry:
260    new:
261      title: New Diary Entry
262    list:
263      title: "Users' diaries"
264      user_title: "{{user}}'s diary"
265      in_language_title: "Diary Entries in {{language}}"
266      new: New Diary Entry
267      new_title: Compose a new entry in your user diary
268      no_entries: No diary entries
269      recent_entries: "Recent diary entries: "
270      older_entries: Older Entries
271      newer_entries: Newer Entries
272    edit:
273      title: "Edit diary entry"
274      subject: "Subject: "
275      body: "Body: "
276      language: "Language: "
277      location: "Location: "
278      latitude: "Latitude: "
279      longitude: "Longitude: "
280      use_map_link: "use map"
281      save_button: "Save"
282      marker_text: Diary entry location
283    view:
284      title: "Users' diaries | {{user}}"
285      user_title: "{{user}}'s diary"
286      leave_a_comment: "Leave a comment"
287      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} to leave a comment"
288      login: "Login"
289      save_button: "Save"
290    no_such_entry:
291      title: "No such diary entry"
292      heading: "No entry with the id: {{id}}"
293      body: "Sorry, there is no diary entry or comment with the id {{id}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
294    no_such_user:
295      title: "No such user"
296      heading: "The user {{user}} does not exist"
297      body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
298    diary_entry:
299      posted_by: "Posted by {{link_user}} at {{created}} in {{language_link}}"
300      comment_link: Comment on this entry
301      reply_link: Reply to this entry
302      comment_count:
303        one: 1 comment
304        other: "{{count}} comments"
305      edit_link: Edit this entry
306    diary_comment:
307      comment_from: "Comment from {{link_user}}  at {{comment_created_at}}"
308  export:
309    start:
310      area_to_export: "Area to Export"
311      manually_select: "Manually select a different area"
312      format_to_export: "Format to Export"
313      osm_xml_data: "OpenStreetMap XML Data"
314      mapnik_image: "Mapnik Image"
315      osmarender_image: "Osmarender Image"
316      embeddable_html: "Embeddable HTML"
317      licence: "Licence"
318      export_details: 'OpenStreetMap data is licensed under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.'
319      options: "Options"
320      format: "Format"
321      scale: "Scale"
322      max: "max"
323      image_size: "Image Size"
324      zoom: "Zoom"
325      add_marker: "Add a marker to the map"
326      latitude: "Lat:"
327      longitude: "Lon:"
328      output: "Output"
329      paste_html: "Paste HTML to embed in website"
330      export_button: "Export"
331    start_rjs:
332      export: "Export"
333      drag_a_box: "Drag a box on the map to select an area"
334      manually_select: "Manually select a different area"
335      click_add_marker: "Click on the map to add a marker"
336      change_marker: "Change marker position"
337      add_marker: "Add a marker to the map"
338      view_larger_map: "View Larger Map"
339  geocoder:
340    search:
341      title:
342        latlon: 'Results from <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>'
343        us_postcode: 'Results from <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
344        uk_postcode: 'Results from <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
345        ca_postcode: 'Results from <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
346        osm_namefinder: 'Results from <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
347        geonames: 'Results from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
348    search_osm_namefinder:
349      prefix: "{{type}} "
350      suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} of {{placename}}"
351      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} of {{parentname}})"
352      suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
353    description:
354      title:
355        osm_namefinder: '{{types}} from <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
356        geonames: 'Location from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
357      types:
358        cities: Cities
359        towns: Towns
360        places: Places
361    description_osm_namefinder:
362      prefix: "{{distance}} {{direction}} of {{type}} "
363    results:
364      no_results: "No results found"
365    distance:
366      zero: "less than 1km"
367      one: "about 1km"
368      other: "about {{count}}km"
369    direction:
370      south_west: "south-west"
371      south: "south"
372      south_east: "south-east"
373      east: "east"
374      north_east: "north-east"
375      north: "north"
376      north_west: "north-west"
377      west: "west"
378  layouts:
379    project_name:
380      # in <title>
381      title: OpenStreetMap
382      # in <h1>
383      h1: OpenStreetMap
384    logo:
385      alt_text: OpenStreetMap logo
386    welcome_user: "Welcome, {{user_link}}"
387    welcome_user_link_tooltip: Your user page
388    home: home
389    home_tooltip: Go to home location
390    inbox: "inbox ({{count}})"
391    inbox_tooltip:
392      zero: Your inbox contains no unread messages
393      one: Your inbox contians 1 unread message
394      other: Your inbox contains {{count}} unread messages
395    logout: logout
396    logout_tooltip: "Log out"
397    log_in: log in
398    log_in_tooltip: Log in with an existing account
399    sign_up: sign up
400    sign_up_tooltip: Create an account for editing
401    view: View
402    view_tooltip: View maps
403    edit: Edit
404    edit_tooltip: Edit maps
405    history: History
406    history_tooltip: Changeset history
407    export: Export
408    export_tooltip: Export map data
409    gps_traces: GPS Traces
410    gps_traces_tooltip: Manage traces
411    user_diaries: User Diaries
412    user_diaries_tooltip: View user diaries
413    tag_line: The Free Wiki World Map
414    intro_1: "OpenStreetMap is a free editable map of the whole world. It is made by people like you."
415    intro_2: "OpenStreetMap allows you to view, edit and use geographical data in a collaborative way from anywhere on Earth."
416    intro_3: "OpenStreetMap's hosting is kindly supported by the {{ucl}} and {{bytemark}}."
417    intro_3_ucl: "UCL VR Centre"
418    intro_3_bytemark: "bytemark"
419    osm_offline: "The OpenStreetMap database is currently offline while essential database maintenance work is carried out."
420    osm_read_only: "The OpenStreetMap database is currently in read-only mode while essential database maintenance work is carried out."
421    donate: "Support OpenStreetMap by {{link}} to the Hardware Upgrade Fund."
422    donate_link_text: donating
423    help_wiki: "Help &amp; Wiki"
424    help_wiki_tooltip: "Help &amp; Wiki site for the project"
425    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org"
426    news_blog: "News blog"
427    news_blog_tooltip: "News blog about OpenStreetMap, free geographical data, etc."
428    shop: Shop
429    shop_tooltip: Shop with branded OpenStreetMap merchandise
430    shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise
431    sotm: 'Come to the 2009 OpenStreetMap Conference, The State of the Map, July 10-12 in Amsterdam!'
432    alt_donation: Make a Donation
433  notifier:
434    diary_comment_notification:
435      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} commented on your diary entry"
436      banner1: "*                   Please do not reply to this email.                    *"
437      banner2: "*                Use the OpenStreetMap web site to reply.                 *"
438      hi: "Hi {{to_user}},"
439      header: "{{from_user}} has commented on your recent OpenStreetMap diary entry with the subject {{subject}}:"
440      footer: "You can also read the comment at {{readurl}} and you can comment at {{commenturl}} or reply at {{replyurl}}"
441    message_notification:
442      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} sent you a new message"
443      banner1: "*                   Please do not reply to this email.                    *"
444      banner2: "*                Use the OpenStreetMap web site to reply.                 *"
445      hi: "Hi {{to_user}},"
446      header: "{{from_user}} has sent you a message through OpenStreetMap with the subject {{subject}}:"
447      footer1: "You can also read the message at {{readurl}}"
448      footer2: "and you can reply at {{replyurl}}"
449    friend_notification:
450      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} added you as a friend"
451      had_added_you: "{{user}} has added you as a friend on OpenStreetMap."
452      see_their_profile: "You can see their profile at {{userurl}} and add them as a friend too if you wish."
453    gpx_notification:
454      greeting: "Hi,"
455      your_gpx_file: "It looks like your GPX file"
456      with_description: "with the description"
457      and_the_tags: "and the following tags:"
458      and_no_tags: "and no tags."
459      failure:
460        subject: "[OpenStreetMap] GPX Import failure"
461        failed_to_import: "failed to import. Here's the error:"
462        more_info_1: "More information about GPX import failures and how to avoid"
463        more_info_2: "them can be found at:"
464        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
465      success:
466        subject: "[OpenStreetMap] GPX Import success"
467        loaded_successfully: |
468          loaded successfully with {{trace_points}} out of a possible
469          {{possible_points}} points.
470    signup_confirm:
471      subject: "[OpenStreetMap] Confirm your email address"
472    signup_confirm_plain:
473      greeting: "Hi there!"
474      hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
475      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
476      click_the_link_1: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm your"
477      click_the_link_2: "account and read on for more information about OpenStreetMap."
478      introductory_video: "You can watch an introductory video to OpenStreetMap here:"
479      more_videos: "There are more videos here:"
480      the_wiki: "Get reading about OpenStreetMap on the wiki:"
481      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide"
482      opengeodata: "OpenGeoData.org is OpenStreetMap's blog, and it has podcasts too:"
483      wiki_signup: "You may also want to sign up to the OpenStreetMap wiki at:"
484      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"
485      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
486      user_wiki_1: "It is recommended that you create a user wiki page, which includes"
487      user_wiki_2: "category tags noting where you are, such as [[Category:Users_in_London]]."
488      current_user_1: "A list of current users in categories, based on where in the world"
489      current_user_2: "they are, is available from:"
490    signup_confirm_html:
491      greeting: "Hi there!"
492      hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
493      click_the_link: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm that account and read on for more information about OpenStreetMap"
494      introductory_video: "You can watch an {{introductory_video_link}}."
495      video_to_openstreetmap: "introductory video to OpenStreetMap"
496      more_videos: "There are {{more_videos_link}}."
497      more_videos_here: "more videos here"
498      get_reading: 'Get reading about OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">on the wiki</a> or <a href="http://www.opengeodata.org/">the opengeodata blog</a> which has <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts to listen to</a> also!'
499      wiki_signup: 'You may also want to <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">sign up to the OpenStreetMap wiki</a>.'
500      user_wiki_page: 'It is recommended that you create a user wiki page, which includes category tags noting where you are, such as <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.'
501      current_user: 'A list of current users in categories, based on where in the world they are, is available from <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
502    email_confirm:
503      subject: "[OpenStreetMap] Confirm your email address"
504    email_confirm_plain:
505      greeting: "Hi,"
506      hopefully_you_1: "Someone (hopefully you) would like to change their email address over at"
507      hopefully_you_2: "{{server_url}} to {{new_address}}."
508      click_the_link: "If this is you, please click the link below to confirm the change."
509    email_confirm_html:
510      greeting: "Hi,"
511      hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to change their email address over at {{server_url}} to {{new_address}}."
512      click_the_link: "If this is you, please click the link below to confirm the change."
513    lost_password:
514      subject: "[OpenStreetMap] Password reset request"
515    lost_password_plain:
516      greeting: "Hi,"
517      hopefully_you_1: "Someone (possibly you) has asked for the password to be reset on this"
518      hopefully_you_2: "email addresses openstreetmap.org account."
519      click_the_link: "If this is you, please click the link below to reset your password."
520    lost_password_html:
521      greeting: "Hi,"
522      hopefully_you: "Someone (possibly you) has asked for the password to be reset on this email address's openstreetmap.org account."
523      click_the_link: "If this is you, please click the link below to reset your password."
524  message:
525    inbox:
526      title: "Inbox"
527      my_inbox: "My inbox"
528      outbox: "outbox"
529      you_have: "You have {{new_count}} new messages and {{old_count}} old messages"
530      from: "From"
531      subject: "Subject"
532      date: "Date"
533      no_messages_yet: "You have no messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
534      people_mapping_nearby: "people mapping nearby"
535    message_summary:
536      unread_button: "Mark as unread"
537      read_button: "Mark as read"
538      reply_button: "Reply"
539    new:
540      title: "Send message"
541      send_message_to: "Send a new message to {{name}}"
542      subject: "Subject"
543      body: "Body"
544      send_button: "Send"
545      back_to_inbox: "Back to inbox"
546      message_sent: "Message sent"
547    no_such_user:
548      title: "No such user or message"
549      heading: "No such user or message"
550      body: "Sorry there is no user or message with that name or id"
551    outbox:
552      title: "Outbox"
553      my_inbox: "My {{inbox_link}}"
554      inbox: "inbox"
555      outbox: "outbox"
556      you_have_sent_messages: "You have {{sent_count}} sent messages"
557      to: "To"
558      subject: "Subject"
559      date: "Date"
560      no_sent_messages: "You have no sent messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
561      people_mapping_nearby: "people mapping nearby"
562    read:
563      title: "Read message"
564      reading_your_messages: "Reading your messages"
565      from: "From"
566      subject: "Subject"
567      date: "Date"
568      reply_button: "Reply"
569      unread_button: "Mark as unread"
570      back_to_inbox: "Back to inbox"
571      reading_your_sent_messages: "Reading your sent messages"
572      to: "To"
573      back_to_outbox: "Back to outbox"
574    mark:
575      as_read: "Message marked as read"
576      as_unread: "Message marked as unread"
577  site:
578    index:
579      js_1: "You are either using a browser that doesn't support javascript, or you have disabled javascript."
580      js_2: "OpenStreetMap uses javascript for its slippy map."
581      js_3: 'You may want to try the <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> if you are unable to enable javascript.'
582      permalink: Permalink
583      shortlink: Shortlink
584      license:
585        notice: "Licensed under the {{license_name}} license by the {{project_name}} and its contributors."
586        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
587        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
588        project_name: "OpenStreetMap project"
589        project_url: "http://openstreetmap.org"
590    edit:
591      not_public: "You haven't set your edits to be public."
592      not_public_description: "You can no longer edit the map unless you do so. You can set your edits as public from your {{user_page}}."
593      user_page_link: user page
594      anon_edits: "({{link}})"
595      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
596      anon_edits_link_text: "Find out why this is the case."
597      flash_player_required: 'You need a Flash player to use Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. You can <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">download Flash Player from Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Several other options</a> are also available for editing OpenStreetMap.'
598      potlatch_unsaved_changes: "You have unsaved changes. (To save in Potlatch, you should deselect the current way or point, if editing in live mode, or click save if you have a save button.)"
599    sidebar:
600      search_results: Search Results
601      close: Close
602    search:
603      search: Search
604      where_am_i: "Where am I?"
605      submit_text: "Go"
606      search_help: "examples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', or 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more examples...</a>"
607    key:
608      map_key: "Map key"
609      map_key_tooltip: "Map key for the mapnik rendering at this zoom level"
610      table:
611        heading: "Legend for z{{zoom_level}}"
612        entry:
613          motorway: "Motorway"
614          trunk: "Trunk road"
615          primary: "Primary road"
616          secondary: "Secondary road"
617          unclassified: "Unclassified road"
618          unsurfaced: "Unsurfaced road"
619          track: "Track"
620          byway: "Byway"
621          bridleway: "Bridleway"
622          cycleway: "Cycleway"
623          footway: "Footway"
624          rail: "Railway"
625          subway: "Subway"
626          tram:
627            - Light rail
628            - tram
629          cable:
630            - Cable car
631            - chair lift
632          runway:
633            - Airport Runway
634            - taxiway
635          apron:
636            - Airport apron
637            - terminal
638          admin: "Administrative boundary"
639          forest: "Forest"
640          wood: "Wood"
641          golf: "Golf course"
642          park: "Park"
643          resident: "Residential area"
644          tourist: "Tourist attraction"
645          common:
646            - Common
647            - meadow
648          retail: "Retail area"
649          industrial: "Industrial area"
650          commercial: "Commercial area"
651          heathland: "Heathland"
652          lake:
653            - Lake
654            - reservoir
655          farm: "Farm"
656          brownfield: "Brownfield site"
657          cemetery: "Cemetery"
658          allotments: "Allotments"
659          pitch: "Sports pitch"
660          centre: "Sports centre"
661          reserve: "Nature reserve"
662          military: "Military area"
663          school: "School; university"
664          building: "Significant building"
665          station: "Railway station"
666          summit:
667            - Summit
668            - peak
669          tunnel: "Dashed casing = tunnel"
670          bridge: "Black casing = bridge"
671          private: "Private access"
672          permissive: "Permissive access"
673          destination: "Destination access"
674          construction: "Roads under construction"
675  trace:
676    create:
677      upload_trace: "Upload GPS Trace"
678      trace_uploaded: "Your GPX file has been uploaded and is awaiting insertion in to the database. This will usually happen within half an hour, and an email will be sent to you on completion."
679    edit:
680      title: "Editing trace {{name}}"
681      heading: "Editing trace {{name}}"
682      filename: "Filename:"
683      download: "download"
684      uploaded_at: "Uploaded at:"
685      points: "Points:"
686      start_coord: "Start coordinate:"
687      map: "map"
688      edit: "edit"
689      owner: "Owner:"
690      description: "Description:"
691      tags: "Tags:"
692      tags_help: "comma delimited"
693      save_button: "Save Changes"
694    no_such_user:
695      title: "No such user"
696      heading: "The user {{user}} does not exist"
697      body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
698    trace_form:
699      upload_gpx: "Upload GPX File"
700      description: "Description"
701      tags: "Tags"
702      tags_help: "use commas"
703      public: "Public?"
704      public_help: "what does this mean?"
705      public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces"
706      upload_button: "Upload"
707      help: "Help"
708      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
709    trace_header:
710      see_just_your_traces: "See just your traces, or upload a trace"
711      see_all_traces: "See all traces"
712      see_your_traces: "See all your traces"
713      traces_waiting: "You have {{count}} traces waiting for upload. Please consider waiting for these to finish before uploading any more, so as not to block the queue for other users."
714    trace_optionals:
715      tags: "Tags"
716    view:
717      title: "Viewing trace {{name}}"
718      heading: "Viewing trace {{name}}"
719      pending: "PENDING"
720      filename: "Filename:"
721      download: "download"
722      uploaded: "Uploaded at:"
723      points: "Points:"
724      start_coordinates: "Start coordinate:"
725      map: "map"
726      edit: "edit"
727      owner: "Owner:"
728      description: "Description:"
729      tags: "Tags:"
730      none: "None"
731      make_public: "Make this track public permanently"
732      edit_track: "Edit this track"
733      delete_track: "Delete this track"
734      trace_not_found: "Trace not found!"
735    trace_paging_nav:
736      showing: "Showing page"
737      of: "of"
738    trace:
739      pending: "PENDING"
740      count_points: "{{count}} points"
741      ago: "{{time_in_words_ago}} ago"
742      more: "more"
743      trace_details: "View Trace Details"
744      view_map: "View Map"
745      edit: "edit"
746      edit_map: "Edit Map"
747      public: "PUBLIC"
748      private: "PRIVATE"
749      by: "by"
750      in: "in"
751      map: "map"
752    list:
753      public_traces: "Public GPS traces"
754      your_traces: "Your GPS traces"
755      public_traces_from: "Public GPS traces from {{user}}"
756      tagged_with: " tagged with {{tags}}"
757    delete:
758      scheduled_for_deletion: "Track scheduled for deletion"
759    make_public:
760      made_public: "Track made public"
761  user:
762    login:
763      title: "Login"
764      heading: "Login"
765      please login: "Please login or {{create_user_link}}."
766      create_account: "create an account"
767      email or username: "Email Address or Username: "
768      password: "Password: "
769      lost password link: "Lost your password?"
770      login_button: "Login"
771      account not active: "Sorry, your account is not active yet.<br>Please click on the link in the account confirmation email to activate your account."
772      auth failure: "Sorry, couldn't log in with those details."
773    lost_password:
774      title: "lost password"
775      heading: "Forgotten Password?"
776      email address: "Email Address:"
777      new password button: "Send me a new password"
778      notice email on way: "Sorry you lost it :-( but an email is on its way so you can reset it soon."
779      notice email cannot find: "Couldn't find that email address, sorry."
780    reset_password:
781      title: "reset password"
782      flash changed check mail: "Your password has been changed and is on its way to your mailbox :-)"
783      flash token bad: "Didn't find that token, check the URL maybe?"
784    new:
785      title: "Create account"
786      heading: "Create a User Account"
787      no_auto_account_create: "Unfortunately we are not currently able to create an account for you automatically."
788      contact_webmaster: 'Please contact the <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> to arrange for an account to be created - we will try and deal with the request as quickly as possible. '
789      fill_form: "Fill in the form and we'll send you a quick email to activate your account."
790      license_agreement: 'By creating an account, you agree that all data you submit to the Openstreetmap project is to be (non-exclusively) licensed under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">this Creative Commons license (by-sa)</a>.'
791      email address: "Email Address: "
792      confirm email address: "Confirm Email Address: "
793      not displayed publicly: 'Not displayed publicly (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)'
794      display name: "Display Name: "
795      password: "Password: "
796      confirm password: "Confirm Password: "
797      signup: Signup
798      flash create success message: "User was successfully created. Check your email for a confirmation note, and you'll be mapping in no time :-)<br /><br />Please note that you won't be able to login until you've received and confirmed your email address.<br /><br />If you use an antispam system which sends confirmation requests then please make sure you whitelist webmaster@openstreetmap.org as we are unable to reply to any confirmation requests."
799    no_such_user:
800      title: "No such user"
801      heading: "The user {{user}} does not exist"
802      body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
803    view:
804      my diary: my diary
805      new diary entry: new diary entry
806      my edits: my edits
807      my traces: my traces
808      my settings: my settings
809      send message: send message
810      diary: diary
811      edits: edits
812      traces: traces
813      remove as friend: remove as friend
814      add as friend: add as friend
815      mapper since: "Mapper since: "
816      ago: "({{time_in_words_ago}} ago)"
817      user image heading: User image
818      delete image: Delete Image
819      upload an image: Upload an image
820      add image: Add Image
821      description: Description
822      user location: User location
823      no home location: "No home location has been set."
824      if set location: "If you set your location, a pretty map and stuff will appear below. You can set your home location on your {{settings_link}} page."
825      settings_link_text: settings
826      your friends: Your friends
827      no friends: You have not added any friends yet.
828      km away: "{{count}}km away"
829      m away: "{{count}}m away"
830      nearby users: "Nearby users: "
831      no nearby users: "There are no users who admit to mapping nearby yet."
832      change your settings: change your settings
833    friend_map:
834      your location: Your location
835      nearby mapper: "Nearby mapper: "
836    account:
837      title: "Edit account"
838      my settings: My settings
839      email never displayed publicly: "(never displayed publicly)"
840      public editing:
841        heading: "Public editing: "
842        enabled: "Enabled. Not anonymous and can edit data."
843        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits"
844        enabled link text: "what's this?"
845        disabled: "Disabled and cannot edit data, all previous edits are anonymous."
846        disabled link text: "why can't I edit?"
847      profile description: "Profile Description: "
848      preferred languages: "Preferred Languages: "
849      home location: "Home Location: "
850      no home location: "You have not entered your home location."
851      latitude: "Latitude: "
852      longitude: "Longitude: "
853      update home location on click: "Update home location when I click on the map?"
854      save changes button: Save Changes
855      make edits public button: Make all my edits public
856      return to profile: Return to profile
857      flash update success confirm needed: "User information updated successfully. Check your email for a note to confirm your new email address."
858      flash update success: "User information updated successfully."
859    confirm:
860      heading: Confirm a user account
861      press confirm button: "Press the confirm button below to activate your account."
862      button: Confirm
863      success: "Confirmed your account, thanks for signing up!"
864      failure: "A user account with this token has already been confirmed."
865    confirm_email:
866      heading: Confirm a change of email address
867      press confirm button: "Press the confirm button below to confirm your new email address."
868      button: Confirm
869      success: "Confirmed your email address, thanks for signing up!"
870      failure: "An email address has already been confirmed with this token."
871    set_home:
872      flash success: "Home location saved successfully"
873    go_public:
874      flash success: "All your edits are now public, and you are now allowed to edit."
875    make_friend:
876      success: "{{name}} is now your friend."
877      failed: "Sorry, failed to add {{name}} as a friend."
878      already_a_friend: "You are already friends with {{name}}."
879    remove_friend:
880      success: "{{name}} was removed from your friends."
881      not_a_friend: "{{name}} is not one of your friends."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.