source: subversion/sites/rails_port/config/locales/sl.yml @ 15554

Last change on this file since 15554 was 15554, checked in by stefanb, 10 years ago

more translations

File size: 27.6 KB
RevLine 
[15451]1sl:
[15479]2  activerecord:
3    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
4    models:
5      acl: "Access Control List"
6      changeset: "Changeset"
7      changeset_tag: "Changeset Tag"
8      country: "Country"
9      diary_comment: "Diary Comment"
10      diary_entry: "Diary Entry"
11      friend: "Friend"
12      language: "Language"
13      message: "Message"
14      node: "Node"
15      node_tag: "Node Tag"
16      notifier: "Notifier"
17      old_node: "Old Node"
18      old_node_tag: "Old Node Tag"
19      old_relation: "Old Relation"
20      old_relation_member: "Old Relation Member"
21      old_relation_tag: "Old Relation Tag"
22      old_way: "Old Way"
23      old_way_node: "Old Way Node"
24      old_way_tag: "Old Way Tag"
25      relation: "Relation"
26      relation_member: "Relation Member"
27      relation_tag: "Relation Tag"
28      session: "Session"
29      trace: "Trace"
30      tracepoint: "Trace Point"
31      tracetag: "Trace Tag"
32      user: "User"
33      user_preference: "User Preference"
34      user_token: "User Token"
35      way: "Way"
36      way_node: "Way Node"
37      way_tag: "Way Tag"
38    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
39    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
40    attributes:
41      diary_comment:
42        body: "Body"
43      diary_entry:
44        user: "User"
45        title: "Title"
46        latitude: "Latitude"
47        longitude: "Longitude"
48        language: "Language"
49      friend:
50        user: "User"
51        friend: "Friend"
52      trace:
53        user: "User"
54        visible: "Visible"
55        name: "Name"
56        size: "Size"
57        latitude: "Latitude"
58        longitude: "Longitude"
59        public: "Public"
60        description: "Description"
61      message:
62        sender: "Sender"
63        title: "Title"
64        body: "Body"
65        recipient: "Recipient"
66      user:
67        email: "Email"
68        active: "Active"
69        display_name: "Display Name"
70        description: "Description"
71        languages: "Languages"
72        pass_crypt: "Password"
[15171]73  map:
[15451]74    view: Zemljevid
75    edit: Urejanje
76    coordinates: "Koordinate:"
[15346]77  browse:
78    changeset:
[15451]79      title: "Paket sprememb"
80      changeset: "Paket sprememb:"
81      download: "Prenesi {{changeset_xml_link}} ali {{osmchange_xml_link}}"
[15346]82      changesetxml: "Changeset XML"
83      osmchangexml: "osmChange XML"
84    changeset_details:
[15451]85      created_at: "Ustvarjen ob:"
86      closed_at: "Zaključen ob:"
87      belongs_to: "Pripada:"
88      bounding_box: "Pravokotno področje:"
89      no_bounding_box: "Ta paket nima določenega pravokotnega področja."
90      show_area_box: "Prikaži pravokotno področje"
91      box: "področje"
92      has_nodes: "Vsebuje naslednjih {{node_count}} vozlišč:"
93      has_ways: "Vsebuje naslednjih {{way_count}} poti:"
94      has_relations: "Vsebuje naslednjih {{relation_count}} relacij:"
[15346]95    common_details:
[15451]96      edited_at: "Urejeno ob:"
97      edited_by: "Uredil:"
98      version: "Različica:"
99      in_changeset: "V paketu sprememb:"
[15346]100    containing_relation:
[15451]101      relation: "Relacija {{relation_name}}"
102      relation_as: "(kot {{relation_role}})"
[15346]103    map:
[15451]104      loading: "Nalaganje..."
105      deleted: "Izbrisano"
106      view_larger_map: "Poglej večji zemljevid"
[15355]107    node_details:
[15451]108      coordinates: "Koordinate: "
109      part_of: "Del:"
[15352]110    node_history:
[15451]111      node_history: "Zgodovina vozlišča"
112      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
113      download_xml: "prenesi XML"
114      view_details: "poglej podrobnosti"
[15352]115    node:
[15451]116      node: "Vozlišče"
117      node_title: "Vozlišče: {{node_name}}"
118      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
119      download_xml: "prenesi XML"
120      view_history: "poglej zgodovino"
[15352]121    not_found:
[15451]122      sorry: "Oprostite, {{type}} z ID-jem {{id}} ni bilo mogoče najti."
[15352]123    paging_nav:
[15451]124      showing_page: "Prikazana stran"
125      of: "od"
[15355]126    relation_details:
[15451]127      members: "Člani:"
128      part_of: "Del:"
[15355]129    relation_history:
[15451]130      relation_history: "Zgodovina relacije"
131      relation_history_title: "Zgodovina relacije: {{relation_name}}"
[15365]132    relation_member:
[15451]133      as: "kot"
[15365]134    relation:
[15451]135      relation: "Relacija"
136      relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
137      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
138      download_xml: "prenesi XML"
139      view_history: "poglej zgodovino"
[15365]140    start:
[15451]141      view_data: "Ogled podatkov trenutno prikazanega zemljevida"
[15551]142      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
[15365]143    start_rjs:
[15451]144      data_frame_title: "Podatki"
145      zoom_or_select: "Povečajte zemljevid ali izberite področje za prikaz"
146      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
[15551]147      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
[15451]148      loaded_an_area: "Naložili ste področje, ki vsebuje"
149      browsers: "elementov. Nekateri spletni brskalniki ne zmorejo prikaza takšne količine podatkov. Na splošno brskalniki najbolje prikazujejo 100 ali manj elementov hkrati: karkoli drugega lahko upočasni vaš brskalnik ali ga naredi neodzivnega. Če ste prepričani, da želite prikazati vse te podatke, pritisnite na spodnji gumb."
150      load_data: "Naloži podatke"
151      unable_to_load: "Ni mogoče naložiti: Pravokotno področje velikosti"
152      must_be_smaller: "je preveliko (mora biti manjše od 0.25)"
153      loading: "Nalaganje..."
154      show_history: "Prikaži zgodovino"
155      wait: "Počakajte..."
156      history_for: "Zgodovina"
157      details: "Podrobnosti"
[15516]158      private_user: "anonimni uporabnik"
[15451]159      edited_by: "Uredil"
160      at_timestamp: "ob"
[15369]161    tag_details:
[15451]162      tags: "Oznake:"
[15369]163    way_details:
[15451]164      nodes: "Vozlišča:"
165      part_of: "Del:"
[15551]166      also_part_of:
[15554]167         one: "tudi del poti {{related_ways}}"
168         other: "tudi del poti {{related_ways}}"
[15369]169    way_history:
[15451]170      way_history: "Zgodovina poti"
171      way_history_title: "Zgodovina poti: {{way_name}}"
172      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
173      download_xml: "prenesi XML"
174      view_details: "poglej podrobnosti"
[15369]175    way:
[15451]176      way: "Pot"
177      way_title: "Pot: {{way_name}}"
178      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
179      download_xml: "prenesi XML"
180      view_history: "poglej zgodovino"
[15370]181  changeset:
182    changeset_paging_nav:
[15451]183      showing_page: "Prikaz strani"
184      of: "od"
[15370]185    changeset:
[15477]186      still_editing: "(še ureja)"
[15451]187      anonymous: "Anonimen"
188      no_comment: "(brez)"
189      no_edits: "(brez sprememb)"
190      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
191      big_area: "(veliko)"
[15477]192      view_changeset_details: "Ogled podrobnosti paketa sprememb"
[15451]193      more: "več"
[15370]194    changesets:
195      id: "ID"
[15477]196      saved_at: "Shranjeno ob"
197      user: "Uporabnik"
198      comment: "Komentar"
199      area: "Področje"
[15370]200    list_bbox:
[15477]201      history: "Zgodovina"
202      changesets_within_the_area: "Paketi sprememb na področju:"
203      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
204      no_changesets: "Ni paketov sprememb"
205      all_changes_everywhere: "Za vse spremembe kjerkoli poglejte {{recent_changes_link}}"
206      recent_changes: "Nedavne spremembe"
207      no_area_specified: "Področje ni določeno"
[15516]208      first_use_view: "Najprej na {{view_tab_link}} izberite področje, ki vas zanima, nato pa kliknite zavihek Zgodovina."
209      view_the_map: "zavihek, na katerem je zemljevid"
210      view_tab: "zavihku z zemljevidom"
211      alternatively_view: "Lahko pa pogledate tudi vse {{recent_changes_link}}"
[15370]212    list:
[15516]213      recent_changes: "Nedavne spremembe"
214      recently_edited_changesets: "Nedavno urejeni paketi sprememb:"
[15370]215      for_more_changesets: "For more changesets, select a user and view their edits, or see the editing 'history' of a specific area."
216    list_user:
[15554]217      edits_by_username: "Spremembe uporabnika {{username_link}}"
218      no_visible_edits_by: "Ni vidnih sprememb uporabnika {{name}}."
219      for_all_changes: "Za spremembe vseh uporabnikov poglejte {{recent_changes_link}}"
220      recent_changes: "nedavne spremembe"
[15171]221  diary_entry:
[15520]222    new:
223      title: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
[15255]224    list:
[15485]225      title: "Dnevniki uporabnikov"
[15551]226      user_title: "Dnavnik uporabnika {{user}}"
[15485]227      new: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
[15516]228      new_title: Napišite nov zapis v vaš uporabniški dnevnik
229      no_entries: Ni zapisov v dnevnik
[15485]230      recent_entries: "Nedavni zapisi v dnevnik: "
231      older_entries: Starejši zapisi
232      newer_entries: Novejši zapisi
[15269]233    edit:
[15485]234      title: "Uredi zapis v dnevnik"
235      subject: "Naslov: "
236      body: "Besedilo: "
237      language: "Jezki: "
238      location: "Lokacija: "
239      latitude: "Z. širina: "
240      longitude: "Z. dolžina: "
241      use_map_link: "uporabi zemljevid"
242      save_button: "Shrani"
[15516]243      marker_text: Lokacija, na katero se nanaša zapis
[15551]244    view:
245     title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
246        leave_a_comment: "Napiši komentar"
247        save_button: "Shrani"
[15269]248    no_such_entry:
249      heading: "No entry with the id: {{id}}"
250      body: "Sorry, there is no diary entry or comment with the id {{id}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
251    no_such_user:
[15477]252      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
[15520]253    diary_entry:
254      posted_by: "Objavil {{link_user}} ob {{created}} v jeziku {{language}}"
255      comment_link: Komentiraj ta vnos
256      reply_link: Odgovori na ta vnos
[15551]257      comment_count:
[15520]258        one: 1 komentar
259        other: "{{count}} komentarjev"
260      edit_link: Uredi ta vnos
261    diary_comment:
[15551]262      comment_from: "Komentar uporabnika {{link_user}} ob {{comment_created_at}}"
[15376]263  export:
264    start:
[15477]265      area_to_export: "Področje za izvoz"
[15517]266      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
[15477]267      format_to_export: "Oblika izvoženih podatkov"
268      osm_xml_data: "OpenStreetMap podatki v XML zapisu"
269      mapnik_image: "Mapnik slika zemljevida"
270      osmarender_image: "Osmarender slika zemljevida"
271      embeddable_html: "HTML za vključitev na spletno stran"
272      licence: "Licenca"
[15516]273      export_details: 'OpenStreetMap podatki imajo licenco <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
274      options: "Možnosti"
[15477]275      format: "Oblika zapisa"
276      scale: "Merilo"
[15376]277      max: "max"
[15477]278      image_size: "Velikost slike"
[15451]279      zoom: "Povečava"
[15477]280      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
[15451]281      latitude: "Šir:"
282      longitude: "Dol:"
[15477]283      output: "Rezultat"
284      paste_html: "Uporabite ta HTML za vključitev zemljevida na spletno stran"
[15451]285      export_button: "Izvozi"
[15376]286    start_rjs:
[15451]287      export: "Izvoz"
[15551]288      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
289      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
[15477]290      click_add_marker: "S klikom na zemljevid pripnite zaznamek."
291      change_marker: "Premakni zaznamek"
292      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
293      view_larger_map: "Večji zemljevid"
[15380]294  geocoder:
295    results:
[15451]296      results: "Zadetki"
297      type_from_source: "{{type}} iz {{source_link}}"
298      no_results: "Ni zadetkov"
[15290]299  layouts:
[15451]300    welcome_user: "Dobrodošli, {{user_link}}"
301    inbox: "prejeta pošta ({{size}})"
302    logout: odjava
303    log_in: prijava
304    sign_up: vpis
305    view: Zemljevid
306    edit: Uredi
307    history: Zgodovina
308    export: Izvoz
309    gps_traces: GPS sledi
310    user_diaries: Dnevniki uporabnikov
[15551]311    tag_line: Prost wiki zemljevid sveta
312    intro_1: "OpenStreetMap je prost zemljevid sveta, ki ga urejajo ljudje, kot ste Vi."
[15477]313    intro_2: "OpenStreetMap vam omogoča ogled, urejanje in souporabo geografskih podatkov kjerkoli na Zemlji."
314    intro_3: "Strežniki OpenStreetMap projekta prijazno gostujejo pri {{ucl}} in {{bytemark}}."
315    osm_offline: "Baza OpenStreetMap zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno ni dostopna."
316    osm_read_only: "Baza OpenStreetMap je zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno dostopna le za branje."
[15551]317    donate: "Podprite OpenStreetMap z {{link}} v fond za nadgradnjo strojne opreme."
318    donate_link_text: donacijo
[15451]319    help_wiki: "Pomoč in Wiki"
320    news_blog: "Novice"
321    shop: Trgovina
322    sotm: 'Udeležite se letošnje OpenStreetMap konference, The State of the Map, ki bo od 10 do 12 Julija v Amsterdamu!'
[15477]323    alt_donation: Prispevajte finančna sredstva
[15402]324  notifier:
[15521]325    diary_comment_notification:
[15451]326      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
327      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
328      hi: "Pozdravljen, {{to_user}}!"
329      header: "{{from_user}} je komentiral vaš nedavni vnos v OpenStreetMap dnevnik z naslovom {{subject}}:"
330      footer: "Komentar lahko preberete tudi na {{readurl}} komentirate lahko na {{commenturl}} ali odgovorite na {{replyurl}}"
[15444]331    friend_notification:
[15451]332      had_added_you: "{{user}} vas je dodal med prijatelje na OpenStreetMap."
[15444]333      see_their_profile: "You can see their profile at {{userurl}} and add them as a friend too if you wish."
[15405]334    signup_confirm_plain:
[15451]335      greeting: "Pozdravljeni!"
336      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
[15405]337      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
[15451]338      click_the_link_1: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za "
339      click_the_link_2: "potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
340      introductory_video: "Uvodni video posnetek si lahko pogledate na naslovu:"
[15551]341      more_videos: "Več video posnetkov je na naslovu:"
[15405]342      the_wiki: "Get reading about OpenStreetMap on the wiki:"
343      opengeodata: "OpenGeoData.org is OpenStreetMap's blog, and it has podcasts too:"
344      wiki_signup: "You may also want to sign up to the OpenStreetMap wiki at:"
345      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
346      user_wiki_1: "It is recommended that you create a user wiki page, which includes"
347      user_wiki_2: "category tags noting where you are, such as [[Category:Users_in_London]]."
348      current_user_1: "A list of current users in categories, based on where in the world"
349      current_user_2: "they are, is available from:"
350    signup_confirm_html:
351      greeting: "Hi there!"
352      hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
353      click_the_link: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm that account and read on for more information about OpenStreetMap"
354      introductory_video: "You can watch an {{introductory_video_link}}."
355      video_to_openstreetmap: "introductory video to OpenStreetMap"
356      more_videos: "There are {{more_videos_link}}."
357      more_videos_here: "more videos here"
358      get_reading: 'Get reading about OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">on the wiki</p> or  <a href="http://www.opengeodata.org/">the opengeodata blog</a> which has <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts to listen to</a> also!'
359      wiki_signup: 'You may also want to <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">sign up to the OpenStreetMap wiki</a>.'
360      user_wiki_page: 'It is recommended that you create a user wiki page, which includes category tags noting where you are, such as <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.'
361      current_user: 'A list of current users in categories, based on where in the world they are, is available from <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
[15397]362  message:
363    inbox:
[15485]364      my_inbox: "Moja prejeta"
365      outbox: "poslana pošta"
366      you_have: "Imate {{new_count}} novih, neprebranih in {{old_count}} starih, že prebranih sporočil"
367      from: "Od"
368      subject: "Zadeva"
369      date: "Datum"
[15397]370      no_messages_yet: "You have no messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
371      people_mapping_nearby: "people mapping nearby"
372    message_summary:
[15485]373      unread_button: "Označi kot neprebrano"
374      read_button: "Označi kot prebrano"
375      reply_button: "Odgovori"
[15397]376    new:
[15485]377      send_message_to: "Pošlji novo sporočilo uporabniku {{name}}"
378      subject: "Zadeva"
379      body: "Besedilo"
380      send_button: "Pošlji"
381      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
[15397]382    no_such_user:
383      no_such_user: "No such user or message"
384      sorry: "Sorry there is no user or message with that name or id"
385    outbox:
[15485]386      my_inbox: "Moja {{inbox_link}}"
387      inbox: "prejeta"
388      outbox: "poslana pošta"
389      you_have_sent_messages: "Poslali ste {{sent_count}} sporočil"
390      to: "Za"
391      subject: "Zadeva"
392      date: "Datum"
[15397]393      no_sent_messages: "You have no sent messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
394      people_mapping_nearby: "people mapping nearby"
395    read:
[15485]396      reading_your_messages: "Prebiranje vaših sporočil"
397      from: "Od"
398      subject: "Zadeva"
399      date: "Datum"
400      reply_button: "Odgovori"
401      unread_button: "Označi kot neprebrano"
402      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
403      reading_your_sent_messages: "Prebiranje vaših poslanih sporočil"
404      to: "Za"
405      back_to_outbox: "Nazaj na poslano pošto"
[15296]406  site:
407    index:
[15551]408      home: "domov"
409      js_1: "Bodisi uporabljate brskalnik, ki ne podpira Javascript-a, ali pa je izvajanje Javascript-a onemogočeno."
410      js_2: "OpenStreetMap za prikaz zemljevida uporablja Javascript."
411      js_3: 'Če Javascripta ne morete omogočiti lahko poizkusite <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statičen pregledovalnik zemljevida Tiles@Home</a>.'
[15477]412      permalink: Trajna povezava
[15296]413      license: "Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 license by the OpenStreetMap project and its contributors."
414    edit:
415      not_public: "You haven't set your edits to be public."
416      not_public_description: "You can no longer edit the map unless you do so. You can set your edits as public from your {{user_page}}."
417      user_page_link: user page
418      anon_edits: "({{link}})"
419      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
420      anon_edits_link_text: "Find out why this is the case."
[15302]421      flash_player_required: 'You need a Flash player to use Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. You can <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">download Flash Player from Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Several other options</a> are also available for editing OpenStreetMap.'
[15305]422      potlatch_unsaved_changes: "You have unsaved changes. (To save in Potlatch, you should deselect the current way or point, if editing in list mode, or click save if you have a save button.)"
[15296]423    sidebar:
[15477]424      search_results: Rezultati iskanja
425      close: Zapri
[15296]426    search:
[15477]427      search: Iskanje
428      where_am_i: "Kje sem?"
429      submit_text: "Išči"
430      searching: "Iščem..."
431      search_help: "primeri: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', or 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Več primerov...</a>"
[15296]432    key:
[15477]433      map_key: "Legenda"
[15381]434  trace:
435    create:
[15485]436      upload_trace: "Pošlji GPS sled"
[15551]437      trace_uploaded: "Vaša datoteka z GPS sledjo v datoteki GPX je bila poslana na strežnik in čaka na uvoz v bazo. To se ponavadi zgodi v roku pol ure. O uvozu boste obveščeni po elektronski pošti."
[15381]438    edit:
[15477]439      filename: "Ime datoteke:"
440      uploaded_at: "Poslano na strežnik:"
441      points: "Točk:"
442      start_coord: "Začetna koordinata:"
443      edit: "uredi"
444      owner: "Lastnik:"
445      description: "Opis:"
446      tags: "Oznake:"
447      save_button: "Shrani spremembe"
[15389]448    no_such_user:
[15477]449      no_such_user: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
[15389]450    trace_form:
[15477]451      upload_gpx: "Pošljite datoteko GPX"
452      description: "Opis"
453      tags: "Oznake"
454      public: "Javna?"
455      upload_button: "Pošlji"
456      help: "Pomoč"
[15389]457    trace_header:
[15477]458      see_just_your_traces: "Seznam le mojih in pošiljanje novih sledi"
459      see_all_traces: "Seznam vseh sledi"
460      see_your_traces: "Seznam vseh mojih sledi"
[15389]461      traces_waiting: "You have {{count}} traces waiting for upload. Please consider waiting for these to finish before uploading any more, so as not to block the queue for other users."
462    trace_optionals:
[15477]463      tags: "Oznake"
[15388]464    view:
[15477]465      pending: "ČAKAJOČA"
466      filename: "Datoteka:"
467      download: "prenos"
468      uploaded: "Poslano ob:"
469      points: "Točk:"
470      start_coordinates: "Začetna koordinata:"
471      map: "zemljevid"
472      edit: "uredi"
473      owner: "Lastnik:"
474      description: "Opis:"
475      tags: "Oznake"
476      none: "Brez"
[15551]477      make_public: "Naj ta sled postane trajno javna"
478      edit_track: "Uredi to sled"
479      delete_track: "Izbriši to sled"
480      viewing_trace: "Prikaz sledi {{name}}"
481      trace_not_found: "Sledi ni bilo mogoče najti!"
[15394]482    trace_paging_nav:
[15477]483      showing: "Prikaz strani"
484      of: "od"
[15393]485    trace:
[15477]486      pending: "ČAKAJOČA"
[15551]487      count_points: "{{count}} točk"
488      ago: "{{time_in_words_ago}} nazaj"
[15477]489      more: "več"
490      trace_details: "Ogled podrobnnosti zemljevida"
491      view_map: "Ogled zemljevida"
492      edit: "uredi"
493      edit_map: "Uredi zemljevid"
494      public: "JAVNA"
495      private: "ZASEBNA"
[15516]496      by: "Uporabnik"
[15477]497      in: "v"
[15516]498      map: "zemljevid"
[15551]499    list:
500      public_traces: "Javne GPS sledi"
501      your_traces: "Vaše GPS sledi"
502      public_traces_from: "Javnr GPS sledi uporabnika {{user}}"
503      tagged_with: " z oznako {{tags}}"
504    delete:
505      scheduled_for_deletion: "Sled bo izbrisana"
506    make_public:
507      made_public: "Sled je postala javno"
[15301]508  user:
509    login:
[15477]510      heading: "Prijava"
511      please login: "Prijavite se ali {{create_user_link}}."
512      create_account: "ustvarite uporabniški račun"
513      email or username: "Naslov e-pošte ali uporabniško ime: "
514      password: "Geslo: "
515      lost password link: "Ste pozabili geslo?"
516      login_button: "Prijava"
[15301]517    lost_password:
[15477]518      title: "pozabljeno geslo"
519      heading: "Ste pozabili geslo?"
520      email address: "Naslove e-pošte:"
521      new password button: "Pošlji mi novo geslo"
522      notice email on way: "Elektronsko sporočilo z vsemi potrebnimi podatki za nastavitev novega gesla je že na poti."
523      notice email cannot find: "Oprostite, a vnešenega naslova elektronske pošte ni bilo mogoče najti."
[15355]524    reset_password:
[15477]525      title: "ponastavitev gesla"
526      flash changed check mail: "Vaše geslo je bilo spremenjeno in je že na poti v vaš poštni predal :-)"
527      flash token bad: "Tega žetona ni bilo mogoče najti.  Predlagamo, da preverite naslov URL."
[15301]528    new:
[15477]529      heading: "Ustvarite si uporabniški račun"
530      no_auto_account_create: "Na žalost vam trenutno ne moremo samodejno ustvariti uporabniškega računa."
531      contact_webmaster: 'Prosimo, pišite <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastru</a> (v angleščini) in se dogovorite za ustvarjenje uporabniškega računa - potrudili se bomo za čimprejšnjo obravnavo vašega zahtevka. '
532      fill_form: "Izpolnite obrazec in poslali vam bomo elektronsko sporočilce s katerim boste aktivirali svoj uporabniški račun."
[15489]533      license_agreement: 'Z ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate, da bodo vsi vaši prispevki, ki jih boste poslali na openstreetmap.org in vsi podatki, ki jih boste ustvarili z orodji, ki se povezujejo z openstreetmap.org licencirani (ne-izključno) pod pogoji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">te Creative Commons licence (by-sa)</a>.'
[15477]534      email address: "Naslov e-pošte: "
535      confirm email address: "Potrdite naslov e-pošte: "
536      not displayed publicly: 'Ne bo javno objavljeno (glej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="politika zasebnosti z razdelkom o naslovu elektronske pošte v wiki-ju">politiko zasebnosti</a>)'
537      display name: "Prikazno ime: "
538      password: "Geslo: "
539      confirm password: "Potrdite geslo: "
540      signup: "Želim se vpisati"
541      flash create success message: "Uporabniški račun narejen. Preverite vaš poštni predal s sporočilom za potrditev, and you\'ll be mapping in no time :-)<br /><br />Please note that you won't be able to login until you've received and confirmed your email address.<br /><br />If you use an antispam system which sends confirmation requests then please make sure you whitelist webmaster@openstreetmap.org as we are unable to reply to any confirmation requests."
[15301]542    no_such_user:
[15477]543      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
[15302]544    view:
[15477]545      my diary: moj dnevnik
546      new diary entry: nov vnos v dnevnik
547      my edits: moji prispevki
548      my traces: moje sledi
549      my settings: moje nastavitve
550      send message: pošlji sporočilo
551      diary: dnevnik
552      edits: prispevki
553      traces: sledi
[15516]554      remove as friend: odstrani izmed prijateljev
555      add as friend: dodaj med prijatelje
556      mapper since: "Kartograf od: "
[15477]557      ago: "(pred {{time_in_words_ago}})"
558      user image heading: Slika uporabnika
559      delete image: Izbriši sliko
560      upload an image: Objavite sliko
561      add image: Dodaj sliko
562      description: Opis
563      user location: Lokacija uporabnika
564      no home location: "Domača lokacija uporabnika še ni bila nastavljena."
565      if set location: "Če nastavite vašo domačo lokacijo bo tu prikazan lep zemljevd in podobne dobrote. Domačo lokacijo lahko nastavite v {{settings_link}}."
566      settings_link_text: vaših nastavitvah
567      your friends: Vaši prijatelji
568      no friends: Niste še dodali nobenih prijateljev.
569      km away: "Oddaljen {{distance}} km"
570      nearby users: "Bližnji uporabniki: "
571      no nearby users: "Ni uporabnikov, ki bi priznali, da kartirajo v vaši bližini."
572      change your settings: uredite vaše nastavitve
[15306]573    friend_map:
[15477]574      your location: Vaša lokacija
575      nearby mapper: "Bližnji kartograf: "
[15341]576    account:
[15477]577      my settings: Moje nastavitve
578      email never displayed publicly: "(nikoli javno objavljen)"
[15341]579      public editing:
[15477]580        heading: "Javno urejanje: "
581        enabled: "Omogočeno. Niste anonimni in lahko urejate podatke."
[15341]582        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
[15477]583        enabled link text: "Kaj je to?"
584        disabled: "Onemogočeno in ne morete urejati podatkov. Vsi vaši prejšnji prispevki so anonimni."
585        disabled link text: "Zakaj ne morem urejati?"
586      profile description: "Opis uporabnika: "
587      preferred languages: "Jezikovne preference: "
588      home location: "Domača lokacija: "
589      no home location: "Niste nastavili vaše domače lokacije."
590      latitude: "Zemljepisna širina: "
591      longitude: "Zemljepisna dolžina: "
592      update home location on click: "Posodobi domačo lokacijo ob kliku na zemljevid?"
593      save changes button: Shrani spremembe
594      make edits public button: Naj bodo vsi moji prispevki javni
595      return to profile: Nazaj na profil
[15341]596      flash update success confirm needed: "User information updated successfully. Check your email for a note to confirm your new email address."
[15477]597      flash update success: "Podatki o uporabniku uspešno posodobljeni."
[15341]598    confirm:
[15477]599      heading: Potrdite uporabniški račun
600      press confirm button: "Za aktivacijo vašega uporabniškega računa pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
601      button: Potrdi
[15341]602    confirm email:
[15477]603      heading: Potrdite spremembo naslova e-pošte
604      press confirm button: "Za potrditev spremembe vašega naslova elektronske pošte pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
605      button: Potrdi
[15341]606    set_home:
[15477]607      flash success: "Domača lokacija uspešno shranjena"
[15341]608    go_public:
[15477]609      flash success: "Vsi vaši prispevki so sedaj javni in sedaj imate pravico do urejanja."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.