source: subversion/sites/rails_port/config/locales/sl.yml @ 17445

Last change on this file since 17445 was 17139, checked in by tomhughes, 10 years ago

Merge oauth branch at r17138 to trunk.

File size: 42.2 KB
RevLine 
[15451]1sl:
[15754]2  html:
3    dir: ltr
[15479]4  activerecord:
5    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6    models:
7      acl: "Access Control List"
[15854]8      changeset: "Paket sprememb"
[15479]9      changeset_tag: "Changeset Tag"
[15854]10      country: "Država"
11      diary_comment: "Komentar v dnevniku"
12      diary_entry: "Vpis v dnevnik"
13      friend: "Prijatelj"
14      language: "Jezik"
[16148]15      message: "Sporočilo"
16      node: "Vozlišče"
17      node_tag: "Oznaka vozlišča"
[16480]18      notifier: "Obveščevalec"
[15479]19      old_node: "Old Node"
20      old_node_tag: "Old Node Tag"
21      old_relation: "Old Relation"
22      old_relation_member: "Old Relation Member"
23      old_relation_tag: "Old Relation Tag"
24      old_way: "Old Way"
25      old_way_node: "Old Way Node"
26      old_way_tag: "Old Way Tag"
[15854]27      relation: "Relacija"
[16148]28      relation_member: "Član relacije"
29      relation_tag: "Oznaka relacije"
[15479]30      session: "Session"
[15854]31      trace: "Sled"
32      tracepoint: "Točka sledi"
33      tracetag: "Oznaka sledi"
34      user: "Uporabnik"
[16148]35      user_preference: "Uporabniške nastavitve"
36      user_token: "Uporabniški žeton"
37      way: "Pot"
38      way_node: "Vozlišče poti"
39      way_tag: "Oznaka poti"
[15479]40    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42    attributes:
43      diary_comment:
[15854]44        body: "Besedilo"
[15479]45      diary_entry:
[15854]46        user: "Uporabnik"
47        title: "Naslov"
48        latitude: "Zemljepisna širina"
49        longitude: "Zemljepisna dolžina"
50        language: "Jezik"
[15479]51      friend:
[15854]52        user: "Uporabnik"
53        friend: "Prijatelj"
[15479]54      trace:
[15854]55        user: "Uporabnik"
56        visible: "Vidnost sledi"
57        name: "Ime"
58        size: "Velikost"
59        latitude: "Zemljepisna širina"
60        longitude: "Zemljepisna dolžina"
61        public: "Javnost sledi"
62        description: "Opis"
[15479]63      message:
[15854]64        sender: "Pošiljatelj"
65        title: "Naslov"
66        body: "Besedilo"
67        recipient: "Prejemnik"
[15479]68      user:
[15854]69        email: "Naslov e-pošte"
[15479]70        active: "Active"
[15854]71        display_name: "Prikazno ime"
72        description: "Opis"
73        languages: "Jeziki"
74        pass_crypt: "Geslo"
[16738]75  printable_name:
76    with_id: "{{id}}"
77    with_version: "{{id}}, {{version}}. različica"
78    with_name: "{{name}} ({{id}})"
[15171]79  map:
[15451]80    view: Zemljevid
81    edit: Urejanje
82    coordinates: "Koordinate:"
[15346]83  browse:
84    changeset:
[15451]85      title: "Paket sprememb"
[16483]86      changeset: "Paket sprememb: {{id}}"
[15451]87      download: "Prenesi {{changeset_xml_link}} ali {{osmchange_xml_link}}"
[15346]88      changesetxml: "Changeset XML"
89      osmchangexml: "osmChange XML"
[16738]90    changeset_navigation:
91      user:
92        name_tooltip: "Prikaz prispevkov uporabnika {{user}}"
93        prev_tooltip: "Prejšnji prispevek uporabnika {{user}}"
94        next_tooltip: "Naslednji prispevek uporabnika {{user}}"
95      all:
96        prev_tooltip: "Prejšnji paket sprememb"
97        next_tooltip: "Naslednji paket sprememb"
[15346]98    changeset_details:
[16397]99      created_at: "Ustvarjen:"
100      closed_at: "Zaključen:"
[15451]101      belongs_to: "Pripada:"
102      bounding_box: "Pravokotno področje:"
103      no_bounding_box: "Ta paket nima določenega pravokotnega področja."
104      show_area_box: "Prikaži pravokotno področje"
105      box: "področje"
[16259]106      has_nodes:
107        one: "Vsebuje naslednje {{count}} vozlišče:"
108        two: "Vsebuje naslednji {{count}} vozlišči:"
109        few: "Vsebuje naslednja {{count}} vozlišča:"
110        other: "Vsebuje naslednjih {{count}} vozlišč:"
111      has_ways:
112        one: "Vsebuje naslednjo {{count}} pot:"
113        two: "Vsebuje naslednji {{count}} poti:"
114        few: "Vsebuje naslednje {{count}} poti:"
115        other: "Vsebuje naslednjih {{count}} poti:"
116      has_relations:
117        one: "Vsebuje naslednjo {{count}} relacijo:"
118        two: "Vsebuje naslednji {{count}} relaciji:"
119        few: "Vsebuje naslednje {{count}} relacije:"
120        other: "Vsebuje naslednjih {{count}} relacij:"
[15346]121    common_details:
[15451]122      edited_at: "Urejeno ob:"
123      edited_by: "Uredil:"
124      version: "Različica:"
125      in_changeset: "V paketu sprememb:"
[15346]126    containing_relation:
[16205]127      entry: "Relacija {{relation_name}}"
128      entry_role: "Relacija {{relation_name}} (kot {{relation_role}})"
[15346]129    map:
[15451]130      loading: "Nalaganje..."
131      deleted: "Izbrisano"
[16198]132      larger:
133        area: "Prikaz področja na večjem zemljevidu"
134        node: "Prikaz vozlišča na večjem zemljevidu"
135        way: "Prikaz poti na večjem zemljevidu"
136        relation: "Prikaz relacije na večjem zemljevidu"
[15355]137    node_details:
[15451]138      coordinates: "Koordinate: "
139      part_of: "Del:"
[15352]140    node_history:
[15451]141      node_history: "Zgodovina vozlišča"
[16173]142      node_history_title: "Zgodovina vozlišča: {{node_name}}"
[15451]143      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
144      download_xml: "prenesi XML"
145      view_details: "poglej podrobnosti"
[15352]146    node:
[15451]147      node: "Vozlišče"
148      node_title: "Vozlišče: {{node_name}}"
149      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
150      download_xml: "prenesi XML"
151      view_history: "poglej zgodovino"
[16145]152      edit: "uredi"
[15352]153    not_found:
[16738]154      sorry: "Oprostite, {{type}} z ID-jem {{id}} ne obstaja v bazi."
[15732]155      type:
156        node: vozlišče
157        way: pot
158        relation: relacija
[15352]159    paging_nav:
[15451]160      showing_page: "Prikazana stran"
161      of: "od"
[15355]162    relation_details:
[15451]163      members: "Člani:"
164      part_of: "Del:"
[15355]165    relation_history:
[15451]166      relation_history: "Zgodovina relacije"
167      relation_history_title: "Zgodovina relacije: {{relation_name}}"
[16204]168    relation_member:
169      entry: "{{type}} {{name}}"
170      entry_role: "{{type}} {{name}} kot {{role}}"
171      type:
172        node: "Vozlišče"
173        way: "Pot"
174        relation: "Relacija"
[15365]175    relation:
[15451]176      relation: "Relacija"
177      relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
178      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
179      download_xml: "prenesi XML"
180      view_history: "poglej zgodovino"
[15365]181    start:
[15451]182      view_data: "Ogled podatkov trenutno prikazanega zemljevida"
[15551]183      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
[15365]184    start_rjs:
[16145]185      data_layer_name: "Podatki"
[15451]186      data_frame_title: "Podatki"
187      zoom_or_select: "Povečajte zemljevid ali izberite področje za prikaz"
188      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
[15551]189      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
[15724]190      loaded_an_area_with_num_features: "Naložili ste področje, ki vsebuje [[num_features]] elementov. Nekateri spletni brskalniki ne zmorejo prikaza takšne količine podatkov. Na splošno brskalniki najbolje prikazujejo 100 ali manj elementov hkrati: karkoli drugega lahko upočasni vaš brskalnik ali ga naredi neodzivnega. Če ste prepričani, da želite prikazati vse te podatke, pritisnite na spodnji gumb."
[15451]191      load_data: "Naloži podatke"
[15724]192      unable_to_load_size: "Ni mogoče naložiti: Pravokotno področje velikosti [[bbox_size]] je preveliko (mora biti manjše od {{max_bbox_size}})"
[15451]193      loading: "Nalaganje..."
194      show_history: "Prikaži zgodovino"
195      wait: "Počakajte..."
[15724]196      history_for_feature: "Zgodovina [[feature]]"
[15451]197      details: "Podrobnosti"
[15516]198      private_user: "anonimni uporabnik"
[16397]199      edited_by_user_at_timestamp: "Uredil [[user]] v [[timestamp]]"
[15732]200      object_list:
201        heading: "Seznam predmetov"
202        back: "Prikaži seznam predmetov"
203        type:
204          node: "Vozlišče"
205          way: "Pot"
206          # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
207        api: "Pridobi področje iz programskega vmesnika (API)"
208        details: "Podrobnosti"
209        selected:
210          type:
211            node: "Vozlišče [[id]]"
212            way: "Pot [[id]]"
213            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
214        history:
215          type:
216            node: "Vozlišče [[id]]"
217            way: "Pot [[id]]"
218            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
[15369]219    tag_details:
[15451]220      tags: "Oznake:"
[15369]221    way_details:
[15451]222      nodes: "Vozlišča:"
223      part_of: "Del:"
[15551]224      also_part_of:
[15554]225         other: "tudi del poti {{related_ways}}"
[15369]226    way_history:
[15451]227      way_history: "Zgodovina poti"
228      way_history_title: "Zgodovina poti: {{way_name}}"
229      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
230      download_xml: "prenesi XML"
231      view_details: "poglej podrobnosti"
[15369]232    way:
[15451]233      way: "Pot"
234      way_title: "Pot: {{way_name}}"
[16596]235      download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} ali {{edit_link}}"
[15451]236      download_xml: "prenesi XML"
237      view_history: "poglej zgodovino"
[16145]238      edit: "uredi"
[15370]239  changeset:
240    changeset_paging_nav:
[15451]241      showing_page: "Prikaz strani"
242      of: "od"
[15370]243    changeset:
[16738]244      id: "št. {{id}}"
[15477]245      still_editing: "(še ureja)"
[15451]246      anonymous: "Anonimen"
247      no_comment: "(brez)"
248      no_edits: "(brez sprememb)"
249      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
250      big_area: "(veliko)"
[15477]251      view_changeset_details: "Ogled podrobnosti paketa sprememb"
[15370]252    changesets:
253      id: "ID"
[16397]254      saved_at: "Shranjen"
[15477]255      user: "Uporabnik"
256      comment: "Komentar"
257      area: "Področje"
[15370]258    list:
[16738]259      title: "Paketi sprememb"
260      title_user: "Paketi sprememb uporabnika {{user}}"
261      title_bbox: "Paketi sprememb znotraj področja {{bbox}}"
262      title_user_bbox: "Paketi sprememb uporabnika {{user}} znotraj {{bbox}}"
263
264      heading: "Paketi sprememb"
265      heading_user: "Paketi sprememb uporabnika {{user}}"
266      heading_bbox: "Paketi sprememb znotraj področja {{bbox}}"
267      heading_user_bbox: "Paketi sprememb uporabnika {{user}} znotraj {{bbox}}"
268
269      description: "Nedavne spremembe"
270      description_user: "Paketi sprememb uporabnika {{user}}"
271      description_bbox: "Paketi sprememb znotraj področja {{bbox}}"
272      description_user_bbox: "Paketi sprememb uporabnika {{user}} znotraj {{bbox}}"
[15171]273  diary_entry:
[15520]274    new:
275      title: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
[15255]276    list:
[15485]277      title: "Dnevniki uporabnikov"
[15857]278      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
279      in_language_title: "Dnevniki v jeziku {{language}}"
[15485]280      new: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
[15516]281      new_title: Napišite nov zapis v vaš uporabniški dnevnik
282      no_entries: Ni zapisov v dnevnik
[15485]283      recent_entries: "Nedavni zapisi v dnevnik: "
284      older_entries: Starejši zapisi
285      newer_entries: Novejši zapisi
[15269]286    edit:
[15485]287      title: "Uredi zapis v dnevnik"
288      subject: "Naslov: "
289      body: "Besedilo: "
290      language: "Jezki: "
291      location: "Lokacija: "
292      latitude: "Z. širina: "
293      longitude: "Z. dolžina: "
294      use_map_link: "uporabi zemljevid"
295      save_button: "Shrani"
[15516]296      marker_text: Lokacija, na katero se nanaša zapis
[15551]297    view:
[15654]298      title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
[15875]299      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
[15654]300      leave_a_comment: "Napiši komentar"
[15732]301      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} za vpis komentarja"
302      login: "Prijavite se"
[15654]303      save_button: "Shrani"
[15269]304    no_such_entry:
[16145]305      title: "Takšnega vnosa v dnevnik ni"
306      heading: "Vnosa v dnevnik z id-jem: {{id}} ni"
[15734]307      body: "Oprostite, vnosa v dnevnik št. {{id}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
[15269]308    no_such_user:
[15732]309      title: "Ni tega uporabnika"
310      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
[15734]311      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
[15520]312    diary_entry:
[16397]313      posted_by: "Objavil {{link_user}} v {{created}} v jeziku {{language_link}}"
[15520]314      comment_link: Komentiraj ta vnos
315      reply_link: Odgovori na ta vnos
[15551]316      comment_count:
[16480]317        zero: "brez komentarjev"
318        one: "{{count}} komentar"
319        two: "{{count}} komentarja"
320        few: "{{count}} komentarji"
[15520]321        other: "{{count}} komentarjev"
322      edit_link: Uredi ta vnos
323    diary_comment:
[16397]324      comment_from: "Komentar uporabnika {{link_user}} v {{comment_created_at}}"
[17137]325    feed:
326      user:
327        title: "Dnevnik OpenStreetMap uporabnika {{user}}"
328        description: "Nedavni zapisi v dnevnik OpenStreetmap uporabnika {{user}}"
329      language:
330        title: "Dnevnik OpenStreetMap v jeziku {{language_name}}"
331        description: "Nedavni zapisi v dnevnik uporabnikov OpenStreetmap v jeziku {{language_name}}"
332      all:
333        title: "Dnevnik OpenStreetMap"
334        description: "Nedavni zapisi v dnevnik uporabnikov OpenStreetmap"
[15376]335  export:
336    start:
[15477]337      area_to_export: "Področje za izvoz"
[15517]338      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
[15477]339      format_to_export: "Oblika izvoženih podatkov"
340      osm_xml_data: "OpenStreetMap podatki v XML zapisu"
341      mapnik_image: "Mapnik slika zemljevida"
342      osmarender_image: "Osmarender slika zemljevida"
343      embeddable_html: "HTML za vključitev na spletno stran"
344      licence: "Licenca"
[16148]345      export_details: 'OpenStreetMap podatki imajo licenco <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0</a>.'
[15516]346      options: "Možnosti"
[15477]347      format: "Oblika zapisa"
348      scale: "Merilo"
[16148]349      max: "največ"
[15477]350      image_size: "Velikost slike"
[15451]351      zoom: "Povečava"
[15477]352      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
[15451]353      latitude: "Šir:"
354      longitude: "Dol:"
[15477]355      output: "Rezultat"
356      paste_html: "Uporabite ta HTML za vključitev zemljevida na spletno stran"
[15451]357      export_button: "Izvozi"
[15376]358    start_rjs:
[15451]359      export: "Izvoz"
[15551]360      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
361      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
[15477]362      click_add_marker: "S klikom na zemljevid pripnite zaznamek."
363      change_marker: "Premakni zaznamek"
364      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
[16201]365      view_larger_map: "Večji zemljevid"
[15380]366  geocoder:
[16269]367    search:
368      title:
[16286]369        latlon: '<a href="http://openstreetmap.org/">Interni</a> zadetki'
[16269]370        us_postcode: 'Zadetki iz <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
371        uk_postcode: 'Zadetki iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
372        ca_postcode: 'Zadetki iz <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
373        osm_namefinder: 'Zadetki iz <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
374        geonames: 'Zadetki iz <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
375    search_osm_namefinder:
376      prefix: "{{type}} "
377      suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} od {{placename}}"
378      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} od {{parentname}})"
379      suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
[16288]380    description:
381      title:
382        osm_namefinder: '{{types}} iz <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">iskalca po OpenStreetMap-u</a>'
383        geonames: 'Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
384      types:
[16289]385        cities: Velemesta
386        towns: Mesta
387        places: Kraji
[16293]388    description_osm_namefinder:
389      prefix: "{{distance}} {{direction}} od {{type}} "
[15380]390    results:
[15451]391      no_results: "Ni zadetkov"
[16269]392    distance:
393      zero: "manj kot 1 km"
394      one: "približno {{count}} km"
[16480]395      two: "približno {{count}} km"
396      few: "približno {{count}} km"
[16269]397      other: "približno {{count}} km"
398    direction:
399      south_west: "jugozahodno"
400      south: "južno"
401      south_east: "jugovzhodno"
402      east: "vzhodno"
403      north_east: "severovzhodno"
404      north: "severno"
405      north_west: "severozahodno"
406      west: "zahodno"
[15290]407  layouts:
[16145]408    project_name:
409      # in <title>
410      title: OpenStreetMap
411      # in <h1>
412      h1: OpenStreetMap
413    logo:
414      alt_text: OpenStreetMap logotip
[15451]415    welcome_user: "Dobrodošli, {{user_link}}"
[16145]416    welcome_user_link_tooltip: Vaša uporabniška stran
[15755]417    home: "domov"
[16145]418    home_tooltip: Prikaži domači kraj
[16480]419    inbox:
420      zero: "Ni sporočil"
421      one: "{{count}} sporočilo"
422      two: "{{count}} sporočili"
423      few: "{{count}} sporočila"
424      other: "{{count}} sporočil"
[16145]425    inbox_tooltip:
426      zero: Niste prejeli novih spročil
427      one: Prejeli ste {{count}} novo sporočilo
428      two: Prejeli ste {{count}} novi sporočili
429      few: Prejeli ste {{count}} nova sporočila
430      other: Prejeli ste {{count}} novih sporočil
[15451]431    logout: odjava
[16145]432    logout_tooltip: "Odjava iz sistema"
[15451]433    log_in: prijava
[16145]434    log_in_tooltip: Vstop s svojim obstoječim uporabniškim računom
[15451]435    sign_up: vpis
[16145]436    sign_up_tooltip: Ustvarite si nov uporabniški račun za urejanje
[15451]437    view: Zemljevid
[15732]438    view_tooltip: Prikaz zemljevida
[15451]439    edit: Uredi
[15732]440    edit_tooltip: Uredite zemljevid
[15451]441    history: Zgodovina
[15732]442    history_tooltip: Zgodovina sprememb
[15451]443    export: Izvoz
[15732]444    export_tooltip: Izvozite podatke zemljevida
[15451]445    gps_traces: GPS sledi
[15732]446    gps_traces_tooltip: Upravljanje z GPS sledmi
[15754]447    user_diaries: Dnevnik
[15732]448    user_diaries_tooltip: Pregled dnevnikov uporabnikov
[15551]449    tag_line: Prost wiki zemljevid sveta
450    intro_1: "OpenStreetMap je prost zemljevid sveta, ki ga urejajo ljudje, kot ste Vi."
[15477]451    intro_2: "OpenStreetMap vam omogoča ogled, urejanje in souporabo geografskih podatkov kjerkoli na Zemlji."
452    intro_3: "Strežniki OpenStreetMap projekta prijazno gostujejo pri {{ucl}} in {{bytemark}}."
[15754]453    intro_3_ucl: "UCL VR Centru"
454    intro_3_bytemark: "bytemarku"
[15477]455    osm_offline: "Baza OpenStreetMap zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno ni dostopna."
456    osm_read_only: "Baza OpenStreetMap je zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno dostopna le za branje."
[15551]457    donate: "Podprite OpenStreetMap z {{link}} v fond za nadgradnjo strojne opreme."
458    donate_link_text: donacijo
[15451]459    help_wiki: "Pomoč in Wiki"
[16145]460    help_wiki_tooltip: "Pomoč in Wiki strani projekta"
[15732]461    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sl:Main_Page"
[15451]462    news_blog: "Novice"
[16145]463    news_blog_tooltip: "Novice o OpenStreetMap, prostih geografskih podatkih, ipd."
[15451]464    shop: Trgovina
[16145]465    shop_tooltip: Nakup izdelkov z OpenStreetMap logotipi
[15732]466    shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise
[15451]467    sotm: 'Udeležite se letošnje OpenStreetMap konference, The State of the Map, ki bo od 10 do 12 Julija v Amsterdamu!'
[15477]468    alt_donation: Prispevajte finančna sredstva
[15402]469  notifier:
[15521]470    diary_comment_notification:
[15732]471      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je komentiral vaš vnos v dnevnik"
[15451]472      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
473      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
474      hi: "Pozdravljen, {{to_user}}!"
475      header: "{{from_user}} je komentiral vaš nedavni vnos v OpenStreetMap dnevnik z naslovom {{subject}}:"
[16148]476      footer: "Komentar lahko preberete tudi na {{readurl}}, komentirate lahko na {{commenturl}} ali odgovorite na {{replyurl}}"
[15754]477    message_notification:
478      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vam je poslal novo sporočilo"
479      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
480      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
481      hi: "Pozdravljeni, {{to_user}},"
482      header: "Uporabnik {{from_user}}  vam je prek OpenStreetMap poslal novo sporočilo glede {{subject}}:"
483      footer1: "Sporočilo lahko preberete tudi na {{readurl}}"
484      footer2: "in nanj odgovorite na naslovu {{replyurl}}"
[15444]485    friend_notification:
[15754]486      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vas je dodal med prijatelje"
[15451]487      had_added_you: "{{user}} vas je dodal med prijatelje na OpenStreetMap."
[15754]488      see_their_profile: "Uporabnikov profil lahko vidite na naslovu {{userurl}} in ga po želji lahko dodate med svoje prijatelje."
489    gpx_notification:
490      greeting: "Pozdravljeni,"
491      your_gpx_file: "Izgleda, da je vaša datoteka GPX"
492      with_description: "z opisom"
493      and_the_tags: "in naslednjimi oznakami:"
494      and_no_tags: "in brez oznak."
495      failure:
496        subject: "[OpenStreetMap] Neuspeh uvoza datoteke GPX"
497        failed_to_import: " vsebovala neko napako, zaradi katere je ni bilo mogoče uvoziti. Napaka:"
498        more_info_1: "Več informacij o možnih napakah v datotekah GPX in kako se jim izogniti"
499        more_info_2: "si lahko preberete na:"
500        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
501      success:
502        subject: "[OpenStreetMap] Uspeh uvoza datoteke GPX"
503        loaded_successfully: |
504          bila uspešno uvožena z {{trace_points}} od vseh možnih
505          {{possible_points}} točk.
506    signup_confirm:
507      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
[15405]508    signup_confirm_plain:
[15451]509      greeting: "Pozdravljeni!"
510      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
[15405]511      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
[15451]512      click_the_link_1: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za "
513      click_the_link_2: "potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
514      introductory_video: "Uvodni video posnetek si lahko pogledate na naslovu:"
[15551]515      more_videos: "Več video posnetkov je na naslovu:"
[16148]516      the_wiki: "Več o projektu OpenStreetMap si preberite v wiki-ju:"
[15754]517      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide"
[16148]518      opengeodata: "Blog o OpenStreetMap z zvočnimi podcasti je na OpenGeoData.org:"
519      wiki_signup: "Lahko se vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap na naslovu:"
[15754]520      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"
[15405]521      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
[16148]522      user_wiki_1: "Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje"
523      user_wiki_2: "oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr [[Category:Users_in_Slovenia]]."
524      current_user_1: "Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski"
525      current_user_2: "položaj je na voljo na naslovu:"
[15405]526    signup_confirm_html:
[15754]527      greeting: "Pozdravljeni!"
[16148]528      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
529      click_the_link: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
530      introductory_video: "Ogledate si lahko {{introductory_video_link}}."
531      video_to_openstreetmap: "uvodni video posnetek o OpenStreetMap"
532      more_videos: "Ogledate si lahko {{more_videos_link}}."
533      more_videos_here: "še več video posnetkov"
[16863]534      get_reading: 'Preberite si več o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">v wiki-ju</a> ali <a href="http://www.opengeodata.org/">na opengeodata blog-u</a> ki vsebuje tudi <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">zvočne podcast-e</a>!'
[16148]535      wiki_signup: 'Lahko se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap</a>.'
536      user_wiki_page: 'Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Slovenia">[[Category:Users_in_Slovenia]]</a>.'
537      current_user: 'Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski položaj je na voljo v kategoriji <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
[15732]538    email_confirm:
539      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
540    email_confirm_plain:
541      greeting: "Pozdravljeni,"
542      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v"
543      hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
544      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
545    email_confirm_html:
546      greeting: "Pozdravljeni,"
547      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v {{server_url}} na {{new_address}}."
548      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
549    lost_password:
550      subject: "[OpenStreetMap] Zahteva za ponastavitev gesla"
551    lost_password_plain:
552      greeting: "Pozdravljeni,"
553      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org"
554      hopefully_you_2: "uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
555      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
556    lost_password_html:
557      greeting: "Pozdravljeni,"
558      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
559      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
[15397]560  message:
561    inbox:
[15732]562      title: "Prejeta pošta"
[15485]563      my_inbox: "Moja prejeta"
564      outbox: "poslana pošta"
565      you_have: "Imate {{new_count}} novih, neprebranih in {{old_count}} starih, že prebranih sporočil"
566      from: "Od"
567      subject: "Zadeva"
568      date: "Datum"
[15734]569      no_messages_yet: "Prejeli niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
[15732]570      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
[15397]571    message_summary:
[15485]572      unread_button: "Označi kot neprebrano"
573      read_button: "Označi kot prebrano"
574      reply_button: "Odgovori"
[16738]575      delete_button: "Izbriši"
[15397]576    new:
[15732]577      title: "Pošiljanje sporočila"
[15485]578      send_message_to: "Pošlji novo sporočilo uporabniku {{name}}"
579      subject: "Zadeva"
580      body: "Besedilo"
581      send_button: "Pošlji"
582      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
[15732]583      message_sent: "Sporočilo poslano"
[15397]584    no_such_user:
[15732]585      title: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
586      heading: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
587      body: "Oprostite, uporabnika s tem imenom ali sporočila s tem ID-jem ni"
[15397]588    outbox:
[15732]589      title: "Poslana pošta"
[15485]590      my_inbox: "Moja {{inbox_link}}"
591      inbox: "prejeta"
592      outbox: "poslana pošta"
593      you_have_sent_messages: "Poslali ste {{sent_count}} sporočil"
594      to: "Za"
595      subject: "Zadeva"
596      date: "Datum"
[15734]597      no_sent_messages: "Poslali niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
[15732]598      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
[15397]599    read:
[15732]600      title: "Branje sporočila"
[15485]601      reading_your_messages: "Prebiranje vaših sporočil"
602      from: "Od"
603      subject: "Zadeva"
604      date: "Datum"
605      reply_button: "Odgovori"
606      unread_button: "Označi kot neprebrano"
607      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
608      reading_your_sent_messages: "Prebiranje vaših poslanih sporočil"
609      to: "Za"
610      back_to_outbox: "Nazaj na poslano pošto"
[16738]611    sent_message_summary:
612      delete_button: "Izbriši"
[15732]613    mark:
614      as_read: "Sporočilo označeno kot prebrano"
615      as_unread: "Sporočilo označeno kot neprebrano"
[16738]616    delete:
617      deleted: "Sporočilo izbrisano"
[15296]618  site:
619    index:
[15551]620      js_1: "Bodisi uporabljate brskalnik, ki ne podpira Javascript-a, ali pa je izvajanje Javascript-a onemogočeno."
621      js_2: "OpenStreetMap za prikaz zemljevida uporablja Javascript."
622      js_3: 'Če Javascripta ne morete omogočiti lahko poizkusite <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statičen pregledovalnik zemljevida Tiles@Home</a>.'
[15477]623      permalink: Trajna povezava
[16145]624      shortlink: Kratka povezava
[15752]625      license:
[16148]626        notice: "{{project_name}} z avtorji objavlja pod licenco {{license_name}}."
627        license_name: "Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0"
628        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl"
629        project_name: "Projekt OpenStreetMap"
[15752]630        project_url: "http://openstreetmap.org"
[15296]631    edit:
[16148]632      not_public: "Svojih prispevkov še niste označili za javne."
633      not_public_description: "Urejanje zemljevida ni mogoče dokler vaši prispevki niso javni. Označite jih lahko kot javne na {{user_page}}."
634      user_page_link: strani vašega uporabniškega računa
[15296]635      anon_edits: "({{link}})"
636      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
[16148]637      anon_edits_link_text: "Pojasnilo zakaj je temu tako."
638      flash_player_required: 'Za uporabo Potlatch-a, urejevalnika OpenStreetMap potrebujete predvajalnik Flash. Lahko ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">prenesete iz Adobe.com</a>. Na voljo vam je tudi <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">več drugih možnosti</a> za urejanje zemljevida OpenStreetMap.'
639      potlatch_unsaved_changes: "Imate neshranjene spremembe. (Za shranjevanje v Potlatch-u, od-izberite trenutno pot ali vozlišče (v načinu v živo), ali pa kliknite na gumb Save (shrani), če ga imate.)"
[15296]640    sidebar:
[15477]641      search_results: Rezultati iskanja
642      close: Zapri
[15296]643    search:
[15477]644      search: Iskanje
645      where_am_i: "Kje sem?"
646      submit_text: "Išči"
[15754]647      search_help: "primeri: 'Bovec', 'Prešernova, Celje', 'Živalski vrt' ali 'vzpenjača' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Več primerov...</a>"
[15296]648    key:
[15477]649      map_key: "Legenda"
[16145]650      map_key_tooltip: "Legenda mapnik zemljevida na prikazanem nivoju povečave"
651      table:
652        heading: "Legenda povečave {{zoom_level}}"
653        entry:
654          motorway: "Avtocesta"
[16149]655          trunk: "Hitra cesta"
656          primary: "Glavna cesta"
657          secondary: "Regionalna cesta"
658          unclassified: "Ostale ceste izven naselij"
[16152]659          unsurfaced: "Neasfaltirana cesta"
660          track: "Kolovoz"
[16145]661          byway: "Byway"
662          bridleway: "Bridleway"
663          cycleway: "Kolesarska steza"
664          footway: "Pešpot"
665          rail: "Železnica"
[16149]666          subway: "Podzemna železnica"
667          tram: "Ozkotirna železnica; tramvaj"
668          cable: "Kabinska žičnica; sedežnica"
[16152]669          runway: "Vzletno-pristajalna steza; povezave"
[16149]670          apron: "Letališka ploščad; terminal"
671          admin: "Upravna razmejitev"
[16145]672          forest: "Forest"
673          wood: "Wood"
[16149]674          golf: "Igrišče za Golf"
[16145]675          park: "Park"
676          resident: "Naselje"
677          tourist: "Turistična znamenitost"
678          common: "Common; meadow"
[16149]679          retail: "Trgovsko območje"
680          industrial: "Industrijsko območje"
681          commercial: "Poslovno območje"
682          heathland: "Grmičevje"
683          lake: "Jezero; vodni zbiralnik"
[16145]684          farm: "Kmetija"
685          brownfield: "Brownfield site"
686          cemetery: "Pokopališče"
[16149]687          allotments: "Vrtički"
[16145]688          pitch: "Sports pitch"
689          centre: "Sports centre"
690          reserve: "Naravni rezervat"
691          military: "Vojaško področje"
692          school: "Šola; univerza"
693          building: "Pomembna zgradba"
694          station: "Železniška postaja"
695          summit: "Vrh"
696          tunnel: "Črtkana obroba = predor"
697          bridge: "Krepka obroba = most"
698          private: "Private access"
699          permissive: "Permissive access"
[16152]700          destination: "Dovoljeno za dostavo"
[16145]701          construction: "Ceste v gradnji"
[15381]702  trace:
703    create:
[15485]704      upload_trace: "Pošlji GPS sled"
[15551]705      trace_uploaded: "Vaša datoteka z GPS sledjo v datoteki GPX je bila poslana na strežnik in čaka na uvoz v bazo. To se ponavadi zgodi v roku pol ure. O uvozu boste obveščeni po elektronski pošti."
[15381]706    edit:
[16145]707      title: "Urejanje sledi {{name}}"
708      heading: "Urejanje sledi {{name}}"
[15477]709      filename: "Ime datoteke:"
[16145]710      download: "prenos"
[15477]711      uploaded_at: "Poslano na strežnik:"
712      points: "Točk:"
713      start_coord: "Začetna koordinata:"
[16145]714      map: "zemljevid"
[15477]715      edit: "uredi"
716      owner: "Lastnik:"
717      description: "Opis:"
718      tags: "Oznake:"
[16397]719      tags_help: "ločene z vejicami"
[15477]720      save_button: "Shrani spremembe"
[15389]721    no_such_user:
[16148]722      title: "Ni tega uporabnika"
[15754]723      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
[15684]724      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
[15389]725    trace_form:
[15477]726      upload_gpx: "Pošljite datoteko GPX"
727      description: "Opis"
728      tags: "Oznake"
[16397]729      tags_help: "uporabite vejice"
[15477]730      public: "Javna?"
[16145]731      public_help: "Kaj to pomeni?"
732      public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces"
[15477]733      upload_button: "Pošlji"
734      help: "Pomoč"
[15754]735      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
[15389]736    trace_header:
[15477]737      see_just_your_traces: "Seznam le mojih in pošiljanje novih sledi"
738      see_all_traces: "Seznam vseh sledi"
739      see_your_traces: "Seznam vseh mojih sledi"
[16480]740      traces_waiting:
741        one: "V čakalni vrsti na uvoz čaka {{count}} sled. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
742        two: "V čakalni vrsti na uvoz čakata {{count}} sledi. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
743        few: "V čakalni vrsti na uvoz čakajo {{count}} sledi. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
744        other: "V čakalni vrsti na uvoz čaka {{count}} sledi. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
[15389]745    trace_optionals:
[15477]746      tags: "Oznake"
[15388]747    view:
[16145]748      title: "Prikaz sledi {{name}}"
749      heading: "Prikaz sledi {{name}}"
[15477]750      pending: "ČAKAJOČA"
751      filename: "Datoteka:"
752      download: "prenos"
[16397]753      uploaded: "Poslano:"
[15477]754      points: "Točk:"
755      start_coordinates: "Začetna koordinata:"
756      map: "zemljevid"
757      edit: "uredi"
758      owner: "Lastnik:"
759      description: "Opis:"
[16145]760      tags: "Oznake:"
[15477]761      none: "Brez"
[15551]762      make_public: "Naj ta sled postane trajno javna"
763      edit_track: "Uredi to sled"
764      delete_track: "Izbriši to sled"
765      trace_not_found: "Sledi ni bilo mogoče najti!"
[15394]766    trace_paging_nav:
[15477]767      showing: "Prikaz strani"
768      of: "od"
[15393]769    trace:
[15477]770      pending: "ČAKAJOČA"
[16480]771      count_points:
772        one: "{{count}} točka"
773        two: "{{count}} toči"
774        few: "{{count}} točke"
775        other: "{{count}} točk"
[15551]776      ago: "{{time_in_words_ago}} nazaj"
[15477]777      more: "več"
778      trace_details: "Ogled podrobnnosti zemljevida"
779      view_map: "Ogled zemljevida"
780      edit: "uredi"
781      edit_map: "Uredi zemljevid"
782      public: "JAVNA"
783      private: "ZASEBNA"
[15516]784      by: "Uporabnik"
[15477]785      in: "v"
[15516]786      map: "zemljevid"
[15551]787    list:
788      public_traces: "Javne GPS sledi"
789      your_traces: "Vaše GPS sledi"
[16115]790      public_traces_from: "Javne GPS sledi uporabnika {{user}}"
[15551]791      tagged_with: " z oznako {{tags}}"
792    delete:
793      scheduled_for_deletion: "Sled bo izbrisana"
794    make_public:
[15854]795      made_public: "Sled je postala javna"
[15301]796  user:
797    login:
[15754]798      title: "Prijava"
[15477]799      heading: "Prijava"
800      please login: "Prijavite se ali {{create_user_link}}."
801      create_account: "ustvarite uporabniški račun"
802      email or username: "Naslov e-pošte ali uporabniško ime: "
803      password: "Geslo: "
804      lost password link: "Ste pozabili geslo?"
805      login_button: "Prijava"
[15754]806      account not active: "Oprostite, vaš uporabniški račun še ni aktiven.<br>Za aktivacijo prosim kliknite na povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu za potrditev uporabniškega računa."
807      auth failure: "Oprostite, prijava s temi podatki ni uspela."
[15301]808    lost_password:
[15477]809      title: "pozabljeno geslo"
810      heading: "Ste pozabili geslo?"
811      email address: "Naslove e-pošte:"
812      new password button: "Pošlji mi novo geslo"
813      notice email on way: "Elektronsko sporočilo z vsemi potrebnimi podatki za nastavitev novega gesla je že na poti."
814      notice email cannot find: "Oprostite, a vnešenega naslova elektronske pošte ni bilo mogoče najti."
[15355]815    reset_password:
[15477]816      title: "ponastavitev gesla"
817      flash changed check mail: "Vaše geslo je bilo spremenjeno in je že na poti v vaš poštni predal :-)"
818      flash token bad: "Tega žetona ni bilo mogoče najti.  Predlagamo, da preverite naslov URL."
[15301]819    new:
[15754]820      title: "Nov uporabniški račun"
[15477]821      heading: "Ustvarite si uporabniški račun"
822      no_auto_account_create: "Na žalost vam trenutno ne moremo samodejno ustvariti uporabniškega računa."
823      contact_webmaster: 'Prosimo, pišite <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastru</a> (v angleščini) in se dogovorite za ustvarjenje uporabniškega računa - potrudili se bomo za čimprejšnjo obravnavo vašega zahtevka. '
824      fill_form: "Izpolnite obrazec in poslali vam bomo elektronsko sporočilce s katerim boste aktivirali svoj uporabniški račun."
[16148]825      license_agreement: 'Z ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate, da bodo vsi vaši prispevki, ki jih boste poslali na openstreetmap.org in vsi podatki, ki jih boste ustvarili z orodji, ki se povezujejo z openstreetmap.org licencirani (ne-izključno) pod pogoji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">te Creative Commons licence (Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji)</a>.'
[15477]826      email address: "Naslov e-pošte: "
827      confirm email address: "Potrdite naslov e-pošte: "
828      not displayed publicly: 'Ne bo javno objavljeno (glej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="politika zasebnosti z razdelkom o naslovu elektronske pošte v wiki-ju">politiko zasebnosti</a>)'
829      display name: "Prikazno ime: "
830      password: "Geslo: "
831      confirm password: "Potrdite geslo: "
832      signup: "Želim se vpisati"
[15875]833      flash create success message: "Uporabniški račun narejen. Preverite vaš poštni predal s sporočilom za potrditev in že boste lahko kartirali :-)<br /><br />Prosimo, upoštevajte, da prijava v sistem ne bo mogoča dokler ne potrdite svojega e-poštnega naslova.<br /><br />V kolikor vaš filter neželene pošte (anti spam filter) pred sprejemom sporočil neznanih pošiljateljev zahteva potrditev vas prosimo, da pošiljatelja webmaster@openstreetmap.org uvrstite na seznam dovoljenih pošiljateljev. Sistem pač ne zmore dovolj inteligentno odgovarjati na vse take zahtevke."
[15301]834    no_such_user:
[15732]835      title: "Ni tega uporabnika"
836      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
[15734]837      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
[15302]838    view:
[15477]839      my diary: moj dnevnik
840      new diary entry: nov vnos v dnevnik
841      my edits: moji prispevki
842      my traces: moje sledi
843      my settings: moje nastavitve
844      send message: pošlji sporočilo
845      diary: dnevnik
846      edits: prispevki
847      traces: sledi
[15516]848      remove as friend: odstrani izmed prijateljev
849      add as friend: dodaj med prijatelje
850      mapper since: "Kartograf od: "
[15813]851      ago: "({{time_in_words_ago}} nazaj)"
[15477]852      user image heading: Slika uporabnika
853      delete image: Izbriši sliko
854      upload an image: Objavite sliko
855      add image: Dodaj sliko
856      description: Opis
857      user location: Lokacija uporabnika
858      no home location: "Domača lokacija uporabnika še ni bila nastavljena."
859      if set location: "Če nastavite vašo domačo lokacijo bo tu prikazan lep zemljevd in podobne dobrote. Domačo lokacijo lahko nastavite v {{settings_link}}."
860      settings_link_text: vaših nastavitvah
861      your friends: Vaši prijatelji
862      no friends: Niste še dodali nobenih prijateljev.
[16480]863      km away:
864        one: "Oddaljen {{count}} kilometer"
865        two: "Oddaljen {{count}} kilometra"
866        few: "Oddaljen {{count}} kilometre"
867        other: "Oddaljen {{count}} kilometrov"
868      m away:
869        one: "Oddaljen {{count}} meter"
870        two: "Oddaljen {{count}} metra"
871        few: "Oddaljen {{count}} metre"
872        other: "Oddaljen {{count}} metrov"
[15477]873      nearby users: "Bližnji uporabniki: "
874      no nearby users: "Ni uporabnikov, ki bi priznali, da kartirajo v vaši bližini."
875      change your settings: uredite vaše nastavitve
[15306]876    friend_map:
[15477]877      your location: Vaša lokacija
878      nearby mapper: "Bližnji kartograf: "
[15341]879    account:
[15754]880      title: "Urejanje uporabniškega računa"
[15477]881      my settings: Moje nastavitve
882      email never displayed publicly: "(nikoli javno objavljen)"
[15341]883      public editing:
[15477]884        heading: "Javno urejanje: "
885        enabled: "Omogočeno. Niste anonimni in lahko urejate podatke."
[16145]886        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits"
[15477]887        enabled link text: "Kaj je to?"
888        disabled: "Onemogočeno in ne morete urejati podatkov. Vsi vaši prejšnji prispevki so anonimni."
889        disabled link text: "Zakaj ne morem urejati?"
890      profile description: "Opis uporabnika: "
891      preferred languages: "Jezikovne preference: "
892      home location: "Domača lokacija: "
893      no home location: "Niste nastavili vaše domače lokacije."
894      latitude: "Zemljepisna širina: "
895      longitude: "Zemljepisna dolžina: "
896      update home location on click: "Posodobi domačo lokacijo ob kliku na zemljevid?"
897      save changes button: Shrani spremembe
898      make edits public button: Naj bodo vsi moji prispevki javni
899      return to profile: Nazaj na profil
[16148]900      flash update success confirm needed: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni. Preverite svojo e-pošto in potrdite spremembo e-poštnega naslova."
901      flash update success: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni."
[15341]902    confirm:
[15477]903      heading: Potrdite uporabniški račun
904      press confirm button: "Za aktivacijo vašega uporabniškega računa pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
905      button: Potrdi
[15754]906      success: "Vaš uporabniški račun je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
907      failure: "Uporabnišli račun je že bil potrjen s tem žetonom."
[15565]908    confirm_email:
[15477]909      heading: Potrdite spremembo naslova e-pošte
910      press confirm button: "Za potrditev spremembe vašega naslova elektronske pošte pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
911      button: Potrdi
[15754]912      success: "Vaš naslov elektronske pošte je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
913      failure: "Naslov elektronske pošte je že bil potrjen s tem žetonom."
[15341]914    set_home:
[15477]915      flash success: "Domača lokacija uspešno shranjena"
[15341]916    go_public:
[15477]917      flash success: "Vsi vaši prispevki so sedaj javni in sedaj imate pravico do urejanja."
[15754]918    make_friend:
919      success: "Uporabnik {{name}} je sedaj vaš prijatelj."
920      failed: "Oprostite, uporabnika {{name}} ni bilo mogoče dodati med prijatelje."
921      already_a_friend: "Z uporabnikom {{name}} ste že prijatelja."
922    remove_friend:
923      success: "Uporabnika {{name}} ste odstranili izmed svojih prijateljev."
924      not_a_friend: "Uporabnika {{name}} ni med vašimi prijatelji."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.