source: subversion/sites/rails_port/config/locales/sl.yml @ 15732

Last change on this file since 15732 was 15732, checked in by stefanb, 10 years ago

partially synced

File size: 31.2 KB
Line 
1sl:
2  activerecord:
3    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
4    models:
5      acl: "Access Control List"
6      changeset: "Changeset"
7      changeset_tag: "Changeset Tag"
8      country: "Country"
9      diary_comment: "Diary Comment"
10      diary_entry: "Diary Entry"
11      friend: "Friend"
12      language: "Language"
13      message: "Message"
14      node: "Node"
15      node_tag: "Node Tag"
16      notifier: "Notifier"
17      old_node: "Old Node"
18      old_node_tag: "Old Node Tag"
19      old_relation: "Old Relation"
20      old_relation_member: "Old Relation Member"
21      old_relation_tag: "Old Relation Tag"
22      old_way: "Old Way"
23      old_way_node: "Old Way Node"
24      old_way_tag: "Old Way Tag"
25      relation: "Relation"
26      relation_member: "Relation Member"
27      relation_tag: "Relation Tag"
28      session: "Session"
29      trace: "Trace"
30      tracepoint: "Trace Point"
31      tracetag: "Trace Tag"
32      user: "User"
33      user_preference: "User Preference"
34      user_token: "User Token"
35      way: "Way"
36      way_node: "Way Node"
37      way_tag: "Way Tag"
38    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
39    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
40    attributes:
41      diary_comment:
42        body: "Body"
43      diary_entry:
44        user: "User"
45        title: "Title"
46        latitude: "Latitude"
47        longitude: "Longitude"
48        language: "Language"
49      friend:
50        user: "User"
51        friend: "Friend"
52      trace:
53        user: "User"
54        visible: "Visible"
55        name: "Name"
56        size: "Size"
57        latitude: "Latitude"
58        longitude: "Longitude"
59        public: "Public"
60        description: "Description"
61      message:
62        sender: "Sender"
63        title: "Title"
64        body: "Body"
65        recipient: "Recipient"
66      user:
67        email: "Email"
68        active: "Active"
69        display_name: "Display Name"
70        description: "Description"
71        languages: "Languages"
72        pass_crypt: "Password"
73  map:
74    view: Zemljevid
75    edit: Urejanje
76    coordinates: "Koordinate:"
77  browse:
78    changeset:
79      title: "Paket sprememb"
80      changeset: "Paket sprememb:"
81      download: "Prenesi {{changeset_xml_link}} ali {{osmchange_xml_link}}"
82      changesetxml: "Changeset XML"
83      osmchangexml: "osmChange XML"
84    changeset_details:
85      created_at: "Ustvarjen ob:"
86      closed_at: "Zaključen ob:"
87      belongs_to: "Pripada:"
88      bounding_box: "Pravokotno področje:"
89      no_bounding_box: "Ta paket nima določenega pravokotnega področja."
90      show_area_box: "Prikaži pravokotno področje"
91      box: "področje"
92      has_nodes: "Vsebuje naslednjih {{node_count}} vozlišč:"
93      has_ways: "Vsebuje naslednjih {{way_count}} poti:"
94      has_relations: "Vsebuje naslednjih {{relation_count}} relacij:"
95    common_details:
96      edited_at: "Urejeno ob:"
97      edited_by: "Uredil:"
98      version: "Različica:"
99      in_changeset: "V paketu sprememb:"
100    containing_relation:
101      relation: "Relacija {{relation_name}}"
102      relation_as: "(kot {{relation_role}})"
103    map:
104      loading: "Nalaganje..."
105      deleted: "Izbrisano"
106      view_larger_map: "Poglej večji zemljevid"
107    node_details:
108      coordinates: "Koordinate: "
109      part_of: "Del:"
110    node_history:
111      node_history: "Zgodovina vozlišča"
112      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
113      download_xml: "prenesi XML"
114      view_details: "poglej podrobnosti"
115    node:
116      node: "Vozlišče"
117      node_title: "Vozlišče: {{node_name}}"
118      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
119      download_xml: "prenesi XML"
120      view_history: "poglej zgodovino"
121    not_found:
122      sorry: "Oprostite, {{type}} z ID-jem {{id}} ni bilo mogoče najti."
123      type:
124        node: vozlišče
125        way: pot
126        relation: relacija
127    paging_nav:
128      showing_page: "Prikazana stran"
129      of: "od"
130    relation_details:
131      members: "Člani:"
132      part_of: "Del:"
133    relation_history:
134      relation_history: "Zgodovina relacije"
135      relation_history_title: "Zgodovina relacije: {{relation_name}}"
136    relation_member:
137      as: "kot"
138    relation:
139      relation: "Relacija"
140      relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
141      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
142      download_xml: "prenesi XML"
143      view_history: "poglej zgodovino"
144    start:
145      view_data: "Ogled podatkov trenutno prikazanega zemljevida"
146      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
147    start_rjs:
148      data_frame_title: "Podatki"
149      zoom_or_select: "Povečajte zemljevid ali izberite področje za prikaz"
150      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
151      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
152      loaded_an_area_with_num_features: "Naložili ste področje, ki vsebuje [[num_features]] elementov. Nekateri spletni brskalniki ne zmorejo prikaza takšne količine podatkov. Na splošno brskalniki najbolje prikazujejo 100 ali manj elementov hkrati: karkoli drugega lahko upočasni vaš brskalnik ali ga naredi neodzivnega. Če ste prepričani, da želite prikazati vse te podatke, pritisnite na spodnji gumb."
153      load_data: "Naloži podatke"
154      unable_to_load_size: "Ni mogoče naložiti: Pravokotno področje velikosti [[bbox_size]] je preveliko (mora biti manjše od {{max_bbox_size}})"
155      loading: "Nalaganje..."
156      show_history: "Prikaži zgodovino"
157      wait: "Počakajte..."
158      history_for_feature: "Zgodovina [[feature]]"
159      details: "Podrobnosti"
160      private_user: "anonimni uporabnik"
161      edited_by_user_at_timestamp: "Uredil [[user]] ob [[timestamp]]"
162      object_list:
163        heading: "Seznam predmetov"
164        back: "Prikaži seznam predmetov"
165        type:
166          node: "Vozlišče"
167          way: "Pot"
168          # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
169        api: "Pridobi področje iz programskega vmesnika (API)"
170        details: "Podrobnosti"
171        selected:
172          type:
173            node: "Vozlišče [[id]]"
174            way: "Pot [[id]]"
175            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
176        history:
177          type:
178            node: "Vozlišče [[id]]"
179            way: "Pot [[id]]"
180            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
181    tag_details:
182      tags: "Oznake:"
183    way_details:
184      nodes: "Vozlišča:"
185      part_of: "Del:"
186      also_part_of:
187         one: "tudi del poti {{related_ways}}"
188         other: "tudi del poti {{related_ways}}"
189    way_history:
190      way_history: "Zgodovina poti"
191      way_history_title: "Zgodovina poti: {{way_name}}"
192      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
193      download_xml: "prenesi XML"
194      view_details: "poglej podrobnosti"
195    way:
196      way: "Pot"
197      way_title: "Pot: {{way_name}}"
198      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
199      download_xml: "prenesi XML"
200      view_history: "poglej zgodovino"
201  changeset:
202    changeset_paging_nav:
203      showing_page: "Prikaz strani"
204      of: "od"
205    changeset:
206      still_editing: "(še ureja)"
207      anonymous: "Anonimen"
208      no_comment: "(brez)"
209      no_edits: "(brez sprememb)"
210      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
211      big_area: "(veliko)"
212      view_changeset_details: "Ogled podrobnosti paketa sprememb"
213      more: "več"
214    changesets:
215      id: "ID"
216      saved_at: "Shranjeno ob"
217      user: "Uporabnik"
218      comment: "Komentar"
219      area: "Področje"
220    list_bbox:
221      history: "Zgodovina"
222      changesets_within_the_area: "Paketi sprememb na področju:"
223      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
224      no_changesets: "Ni paketov sprememb"
225      all_changes_everywhere: "Za vse spremembe kjerkoli poglejte {{recent_changes_link}}"
226      recent_changes: "Nedavne spremembe"
227      no_area_specified: "Področje ni določeno"
228      first_use_view: "Najprej na {{view_tab_link}} izberite področje, ki vas zanima, nato pa kliknite zavihek Zgodovina."
229      view_the_map: "zavihek, na katerem je zemljevid"
230      view_tab: "zavihku z zemljevidom"
231      alternatively_view: "Lahko pa pogledate tudi vse {{recent_changes_link}}"
232    list:
233      recent_changes: "Nedavne spremembe"
234      recently_edited_changesets: "Nedavno urejeni paketi sprememb:"
235      for_more_changesets: "For more changesets, select a user and view their edits, or see the editing 'history' of a specific area."
236    list_user:
237      edits_by_username: "Spremembe uporabnika {{username_link}}"
238      no_visible_edits_by: "Ni vidnih sprememb uporabnika {{name}}."
239      for_all_changes: "Za spremembe vseh uporabnikov poglejte {{recent_changes_link}}"
240      recent_changes: "nedavne spremembe"
241  diary_entry:
242    new:
243      title: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
244    list:
245      title: "Dnevniki uporabnikov"
246      user_title: "Dnavnik uporabnika {{user}}"
247      new: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
248      new_title: Napišite nov zapis v vaš uporabniški dnevnik
249      no_entries: Ni zapisov v dnevnik
250      recent_entries: "Nedavni zapisi v dnevnik: "
251      older_entries: Starejši zapisi
252      newer_entries: Novejši zapisi
253    edit:
254      title: "Uredi zapis v dnevnik"
255      subject: "Naslov: "
256      body: "Besedilo: "
257      language: "Jezki: "
258      location: "Lokacija: "
259      latitude: "Z. širina: "
260      longitude: "Z. dolžina: "
261      use_map_link: "uporabi zemljevid"
262      save_button: "Shrani"
263      marker_text: Lokacija, na katero se nanaša zapis
264    view:
265      title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
266      user_title: "Dnavnik uporabnika {{user}}"
267      leave_a_comment: "Napiši komentar"
268      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} za vpis komentarja"
269      login: "Prijavite se"
270      save_button: "Shrani"
271    no_such_entry:
272      heading: "No entry with the id: {{id}}"
273      body: "Oprostite, vnosa v dnevnik št. {{id}} ni.  Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
274    no_such_user:
275      title: "Ni tega uporabnika"
276      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
277      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni.  Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
278    diary_entry:
279      posted_by: "Objavil {{link_user}} ob {{created}} v jeziku {{language}}"
280      comment_link: Komentiraj ta vnos
281      reply_link: Odgovori na ta vnos
282      comment_count:
283        one: 1 komentar
284        other: "{{count}} komentarjev"
285      edit_link: Uredi ta vnos
286    diary_comment:
287      comment_from: "Komentar uporabnika {{link_user}} ob {{comment_created_at}}"
288  export:
289    start:
290      area_to_export: "Področje za izvoz"
291      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
292      format_to_export: "Oblika izvoženih podatkov"
293      osm_xml_data: "OpenStreetMap podatki v XML zapisu"
294      mapnik_image: "Mapnik slika zemljevida"
295      osmarender_image: "Osmarender slika zemljevida"
296      embeddable_html: "HTML za vključitev na spletno stran"
297      licence: "Licenca"
298      export_details: 'OpenStreetMap podatki imajo licenco <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
299      options: "Možnosti"
300      format: "Oblika zapisa"
301      scale: "Merilo"
302      max: "max"
303      image_size: "Velikost slike"
304      zoom: "Povečava"
305      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
306      latitude: "Šir:"
307      longitude: "Dol:"
308      output: "Rezultat"
309      paste_html: "Uporabite ta HTML za vključitev zemljevida na spletno stran"
310      export_button: "Izvozi"
311    start_rjs:
312      export: "Izvoz"
313      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
314      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
315      click_add_marker: "S klikom na zemljevid pripnite zaznamek."
316      change_marker: "Premakni zaznamek"
317      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
318      view_larger_map: "Večji zemljevid"
319  geocoder:
320    results:
321      results: "Zadetki"
322      type_from_source: "{{type}} iz {{source_link}}"
323      no_results: "Ni zadetkov"
324  layouts:
325    welcome_user: "Dobrodošli, {{user_link}}"
326    inbox: "prejeta pošta ({{size}})"
327    logout: odjava
328    log_in: prijava
329    sign_up: vpis
330    view: Zemljevid
331    view_tooltip: Prikaz zemljevida
332    edit: Uredi
333    edit_tooltip: Uredite zemljevid
334    history: Zgodovina
335    history_tooltip: Zgodovina sprememb
336    export: Izvoz
337    export_tooltip: Izvozite podatke zemljevida
338    gps_traces: GPS sledi
339    gps_traces_tooltip: Upravljanje z GPS sledmi
340    user_diaries: Dnevniki
341    user_diaries_tooltip: Pregled dnevnikov uporabnikov
342    tag_line: Prost wiki zemljevid sveta
343    intro_1: "OpenStreetMap je prost zemljevid sveta, ki ga urejajo ljudje, kot ste Vi."
344    intro_2: "OpenStreetMap vam omogoča ogled, urejanje in souporabo geografskih podatkov kjerkoli na Zemlji."
345    intro_3: "Strežniki OpenStreetMap projekta prijazno gostujejo pri {{ucl}} in {{bytemark}}."
346    osm_offline: "Baza OpenStreetMap zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno ni dostopna."
347    osm_read_only: "Baza OpenStreetMap je zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno dostopna le za branje."
348    donate: "Podprite OpenStreetMap z {{link}} v fond za nadgradnjo strojne opreme."
349    donate_link_text: donacijo
350    help_wiki: "Pomoč in Wiki"
351    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sl:Main_Page"
352    news_blog: "Novice"
353    shop: Trgovina
354    shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise
355    sotm: 'Udeležite se letošnje OpenStreetMap konference, The State of the Map, ki bo od 10 do 12 Julija v Amsterdamu!'
356    alt_donation: Prispevajte finančna sredstva
357  notifier:
358    diary_comment_notification:
359      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je komentiral vaš vnos v dnevnik"
360      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
361      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
362      hi: "Pozdravljen, {{to_user}}!"
363      header: "{{from_user}} je komentiral vaš nedavni vnos v OpenStreetMap dnevnik z naslovom {{subject}}:"
364      footer: "Komentar lahko preberete tudi na {{readurl}} komentirate lahko na {{commenturl}} ali odgovorite na {{replyurl}}"
365    friend_notification:
366      had_added_you: "{{user}} vas je dodal med prijatelje na OpenStreetMap."
367      see_their_profile: "You can see their profile at {{userurl}} and add them as a friend too if you wish."
368    signup_confirm_plain:
369      greeting: "Pozdravljeni!"
370      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
371      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
372      click_the_link_1: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za "
373      click_the_link_2: "potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
374      introductory_video: "Uvodni video posnetek si lahko pogledate na naslovu:"
375      more_videos: "Več video posnetkov je na naslovu:"
376      the_wiki: "Get reading about OpenStreetMap on the wiki:"
377      opengeodata: "OpenGeoData.org is OpenStreetMap's blog, and it has podcasts too:"
378      wiki_signup: "You may also want to sign up to the OpenStreetMap wiki at:"
379      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
380      user_wiki_1: "It is recommended that you create a user wiki page, which includes"
381      user_wiki_2: "category tags noting where you are, such as [[Category:Users_in_London]]."
382      current_user_1: "A list of current users in categories, based on where in the world"
383      current_user_2: "they are, is available from:"
384    signup_confirm_html:
385      greeting: "Hi there!"
386      hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
387      click_the_link: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm that account and read on for more information about OpenStreetMap"
388      introductory_video: "You can watch an {{introductory_video_link}}."
389      video_to_openstreetmap: "introductory video to OpenStreetMap"
390      more_videos: "There are {{more_videos_link}}."
391      more_videos_here: "more videos here"
392      get_reading: 'Get reading about OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">on the wiki</p> or  <a href="http://www.opengeodata.org/">the opengeodata blog</a> which has <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts to listen to</a> also!'
393      wiki_signup: 'You may also want to <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">sign up to the OpenStreetMap wiki</a>.'
394      user_wiki_page: 'It is recommended that you create a user wiki page, which includes category tags noting where you are, such as <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.'
395      current_user: 'A list of current users in categories, based on where in the world they are, is available from <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
396    email_confirm:
397      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
398    email_confirm_plain:
399      greeting: "Pozdravljeni,"
400      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v"
401      hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
402      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
403    email_confirm_html:
404      greeting: "Pozdravljeni,"
405      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v {{server_url}} na {{new_address}}."
406      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
407    lost_password:
408      subject: "[OpenStreetMap] Zahteva za ponastavitev gesla"
409    lost_password_plain:
410      greeting: "Pozdravljeni,"
411      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org"
412      hopefully_you_2: "uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
413      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
414    lost_password_html:
415      greeting: "Pozdravljeni,"
416      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
417      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
418    reset_password:
419      subject: "[OpenStreetMap] Ponastavitev gesla"
420    reset_password_plain:
421      greeting: "Pozdravljeni,"
422      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
423    reset_password_html:
424      greeting: "Pozdravljeni,"
425      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
426  message:
427    inbox:
428      title: "Prejeta pošta"
429      my_inbox: "Moja prejeta"
430      outbox: "poslana pošta"
431      you_have: "Imate {{new_count}} novih, neprebranih in {{old_count}} starih, že prebranih sporočil"
432      from: "Od"
433      subject: "Zadeva"
434      date: "Datum"
435      no_messages_yet: "Prejeli niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bo stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
436      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
437    message_summary:
438      unread_button: "Označi kot neprebrano"
439      read_button: "Označi kot prebrano"
440      reply_button: "Odgovori"
441    new:
442      title: "Pošiljanje sporočila"
443      send_message_to: "Pošlji novo sporočilo uporabniku {{name}}"
444      subject: "Zadeva"
445      body: "Besedilo"
446      send_button: "Pošlji"
447      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
448      message_sent: "Sporočilo poslano"
449    no_such_user:
450      title: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
451      heading: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
452      body: "Oprostite, uporabnika s tem imenom ali sporočila s tem ID-jem ni"
453    outbox:
454      title: "Poslana pošta"
455      my_inbox: "Moja {{inbox_link}}"
456      inbox: "prejeta"
457      outbox: "poslana pošta"
458      you_have_sent_messages: "Poslali ste {{sent_count}} sporočil"
459      to: "Za"
460      subject: "Zadeva"
461      date: "Datum"
462      no_sent_messages: "Poslali niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bo stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
463      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
464    read:
465      title: "Branje sporočila"
466      reading_your_messages: "Prebiranje vaših sporočil"
467      from: "Od"
468      subject: "Zadeva"
469      date: "Datum"
470      reply_button: "Odgovori"
471      unread_button: "Označi kot neprebrano"
472      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
473      reading_your_sent_messages: "Prebiranje vaših poslanih sporočil"
474      to: "Za"
475      back_to_outbox: "Nazaj na poslano pošto"
476    mark:
477      as_read: "Sporočilo označeno kot prebrano"
478      as_unread: "Sporočilo označeno kot neprebrano"
479  site:
480    index:
481      home: "domov"
482      js_1: "Bodisi uporabljate brskalnik, ki ne podpira Javascript-a, ali pa je izvajanje Javascript-a onemogočeno."
483      js_2: "OpenStreetMap za prikaz zemljevida uporablja Javascript."
484      js_3: 'Če Javascripta ne morete omogočiti lahko poizkusite <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statičen pregledovalnik zemljevida Tiles@Home</a>.'
485      permalink: Trajna povezava
486      license: "Licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 license by the OpenStreetMap project and its contributors."
487    edit:
488      not_public: "You haven't set your edits to be public."
489      not_public_description: "You can no longer edit the map unless you do so. You can set your edits as public from your {{user_page}}."
490      user_page_link: user page
491      anon_edits: "({{link}})"
492      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
493      anon_edits_link_text: "Find out why this is the case."
494      flash_player_required: 'You need a Flash player to use Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. You can <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">download Flash Player from Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Several other options</a> are also available for editing OpenStreetMap.'
495      potlatch_unsaved_changes: "You have unsaved changes. (To save in Potlatch, you should deselect the current way or point, if editing in list mode, or click save if you have a save button.)"
496    sidebar:
497      search_results: Rezultati iskanja
498      close: Zapri
499    search:
500      search: Iskanje
501      where_am_i: "Kje sem?"
502      submit_text: "Išči"
503      searching: "Iščem..."
504      search_help: "primeri: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', or 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Več primerov...</a>"
505    key:
506      map_key: "Legenda"
507  trace:
508    create:
509      upload_trace: "Pošlji GPS sled"
510      trace_uploaded: "Vaša datoteka z GPS sledjo v datoteki GPX je bila poslana na strežnik in čaka na uvoz v bazo. To se ponavadi zgodi v roku pol ure. O uvozu boste obveščeni po elektronski pošti."
511    edit:
512      filename: "Ime datoteke:"
513      uploaded_at: "Poslano na strežnik:"
514      points: "Točk:"
515      start_coord: "Začetna koordinata:"
516      edit: "uredi"
517      owner: "Lastnik:"
518      description: "Opis:"
519      tags: "Oznake:"
520      save_button: "Shrani spremembe"
521    no_such_user:
522      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
523    trace_form:
524      upload_gpx: "Pošljite datoteko GPX"
525      description: "Opis"
526      tags: "Oznake"
527      public: "Javna?"
528      upload_button: "Pošlji"
529      help: "Pomoč"
530    trace_header:
531      see_just_your_traces: "Seznam le mojih in pošiljanje novih sledi"
532      see_all_traces: "Seznam vseh sledi"
533      see_your_traces: "Seznam vseh mojih sledi"
534      traces_waiting: "You have {{count}} traces waiting for upload. Please consider waiting for these to finish before uploading any more, so as not to block the queue for other users."
535    trace_optionals:
536      tags: "Oznake"
537    view:
538      pending: "ČAKAJOČA"
539      filename: "Datoteka:"
540      download: "prenos"
541      uploaded: "Poslano ob:"
542      points: "Točk:"
543      start_coordinates: "Začetna koordinata:"
544      map: "zemljevid"
545      edit: "uredi"
546      owner: "Lastnik:"
547      description: "Opis:"
548      tags: "Oznake"
549      none: "Brez"
550      make_public: "Naj ta sled postane trajno javna"
551      edit_track: "Uredi to sled"
552      delete_track: "Izbriši to sled"
553      viewing_trace: "Prikaz sledi {{name}}"
554      trace_not_found: "Sledi ni bilo mogoče najti!"
555    trace_paging_nav:
556      showing: "Prikaz strani"
557      of: "od"
558    trace:
559      pending: "ČAKAJOČA"
560      count_points: "{{count}} točk"
561      ago: "{{time_in_words_ago}} nazaj"
562      more: "več"
563      trace_details: "Ogled podrobnnosti zemljevida"
564      view_map: "Ogled zemljevida"
565      edit: "uredi"
566      edit_map: "Uredi zemljevid"
567      public: "JAVNA"
568      private: "ZASEBNA"
569      by: "Uporabnik"
570      in: "v"
571      map: "zemljevid"
572    list:
573      public_traces: "Javne GPS sledi"
574      your_traces: "Vaše GPS sledi"
575      public_traces_from: "Javnr GPS sledi uporabnika {{user}}"
576      tagged_with: " z oznako {{tags}}"
577    delete:
578      scheduled_for_deletion: "Sled bo izbrisana"
579    make_public:
580      made_public: "Sled je postala javno"
581  user:
582    login:
583      heading: "Prijava"
584      please login: "Prijavite se ali {{create_user_link}}."
585      create_account: "ustvarite uporabniški račun"
586      email or username: "Naslov e-pošte ali uporabniško ime: "
587      password: "Geslo: "
588      lost password link: "Ste pozabili geslo?"
589      login_button: "Prijava"
590    lost_password:
591      title: "pozabljeno geslo"
592      heading: "Ste pozabili geslo?"
593      email address: "Naslove e-pošte:"
594      new password button: "Pošlji mi novo geslo"
595      notice email on way: "Elektronsko sporočilo z vsemi potrebnimi podatki za nastavitev novega gesla je že na poti."
596      notice email cannot find: "Oprostite, a vnešenega naslova elektronske pošte ni bilo mogoče najti."
597    reset_password:
598      title: "ponastavitev gesla"
599      flash changed check mail: "Vaše geslo je bilo spremenjeno in je že na poti v vaš poštni predal :-)"
600      flash token bad: "Tega žetona ni bilo mogoče najti.  Predlagamo, da preverite naslov URL."
601    new:
602      heading: "Ustvarite si uporabniški račun"
603      no_auto_account_create: "Na žalost vam trenutno ne moremo samodejno ustvariti uporabniškega računa."
604      contact_webmaster: 'Prosimo, pišite <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastru</a> (v angleščini) in se dogovorite za ustvarjenje uporabniškega računa - potrudili se bomo za čimprejšnjo obravnavo vašega zahtevka. '
605      fill_form: "Izpolnite obrazec in poslali vam bomo elektronsko sporočilce s katerim boste aktivirali svoj uporabniški račun."
606      license_agreement: 'Z ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate, da bodo vsi vaši prispevki, ki jih boste poslali na openstreetmap.org in vsi podatki, ki jih boste ustvarili z orodji, ki se povezujejo z openstreetmap.org licencirani (ne-izključno) pod pogoji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">te Creative Commons licence (by-sa)</a>.'
607      email address: "Naslov e-pošte: "
608      confirm email address: "Potrdite naslov e-pošte: "
609      not displayed publicly: 'Ne bo javno objavljeno (glej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="politika zasebnosti z razdelkom o naslovu elektronske pošte v wiki-ju">politiko zasebnosti</a>)'
610      display name: "Prikazno ime: "
611      password: "Geslo: "
612      confirm password: "Potrdite geslo: "
613      signup: "Želim se vpisati"
614      flash create success message: "Uporabniški račun narejen. Preverite vaš poštni predal s sporočilom za potrditev, and you\'ll be mapping in no time :-)<br /><br />Please note that you won't be able to login until you've received and confirmed your email address.<br /><br />If you use an antispam system which sends confirmation requests then please make sure you whitelist webmaster@openstreetmap.org as we are unable to reply to any confirmation requests."
615    no_such_user:
616      title: "Ni tega uporabnika"
617      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
618      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni.  Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
619    view:
620      my diary: moj dnevnik
621      new diary entry: nov vnos v dnevnik
622      my edits: moji prispevki
623      my traces: moje sledi
624      my settings: moje nastavitve
625      send message: pošlji sporočilo
626      diary: dnevnik
627      edits: prispevki
628      traces: sledi
629      remove as friend: odstrani izmed prijateljev
630      add as friend: dodaj med prijatelje
631      mapper since: "Kartograf od: "
632      ago: "(pred {{time_in_words_ago}})"
633      user image heading: Slika uporabnika
634      delete image: Izbriši sliko
635      upload an image: Objavite sliko
636      add image: Dodaj sliko
637      description: Opis
638      user location: Lokacija uporabnika
639      no home location: "Domača lokacija uporabnika še ni bila nastavljena."
640      if set location: "Če nastavite vašo domačo lokacijo bo tu prikazan lep zemljevd in podobne dobrote. Domačo lokacijo lahko nastavite v {{settings_link}}."
641      settings_link_text: vaših nastavitvah
642      your friends: Vaši prijatelji
643      no friends: Niste še dodali nobenih prijateljev.
644      km away: "Oddaljen {{distance}} km"
645      nearby users: "Bližnji uporabniki: "
646      no nearby users: "Ni uporabnikov, ki bi priznali, da kartirajo v vaši bližini."
647      change your settings: uredite vaše nastavitve
648    friend_map:
649      your location: Vaša lokacija
650      nearby mapper: "Bližnji kartograf: "
651    account:
652      my settings: Moje nastavitve
653      email never displayed publicly: "(nikoli javno objavljen)"
654      public editing:
655        heading: "Javno urejanje: "
656        enabled: "Omogočeno. Niste anonimni in lahko urejate podatke."
657        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
658        enabled link text: "Kaj je to?"
659        disabled: "Onemogočeno in ne morete urejati podatkov. Vsi vaši prejšnji prispevki so anonimni."
660        disabled link text: "Zakaj ne morem urejati?"
661      profile description: "Opis uporabnika: "
662      preferred languages: "Jezikovne preference: "
663      home location: "Domača lokacija: "
664      no home location: "Niste nastavili vaše domače lokacije."
665      latitude: "Zemljepisna širina: "
666      longitude: "Zemljepisna dolžina: "
667      update home location on click: "Posodobi domačo lokacijo ob kliku na zemljevid?"
668      save changes button: Shrani spremembe
669      make edits public button: Naj bodo vsi moji prispevki javni
670      return to profile: Nazaj na profil
671      flash update success confirm needed: "User information updated successfully. Check your email for a note to confirm your new email address."
672      flash update success: "Podatki o uporabniku uspešno posodobljeni."
673    confirm:
674      heading: Potrdite uporabniški račun
675      press confirm button: "Za aktivacijo vašega uporabniškega računa pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
676      button: Potrdi
677    confirm_email:
678      heading: Potrdite spremembo naslova e-pošte
679      press confirm button: "Za potrditev spremembe vašega naslova elektronske pošte pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
680      button: Potrdi
681    set_home:
682      flash success: "Domača lokacija uspešno shranjena"
683    go_public:
684      flash success: "Vsi vaši prispevki so sedaj javni in sedaj imate pravico do urejanja."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.