source: subversion/sites/rails_port/config/locales/sl.yml @ 16205

Last change on this file since 16205 was 16205, checked in by avar, 10 years ago

Another commit in the spirit of [16199]: Don't enforce word order for translations.

File size: 38.7 KB
Line 
1sl:
2  html:
3    dir: ltr
4  activerecord:
5    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6    models:
7      acl: "Access Control List"
8      changeset: "Paket sprememb"
9      changeset_tag: "Changeset Tag"
10      country: "Država"
11      diary_comment: "Komentar v dnevniku"
12      diary_entry: "Vpis v dnevnik"
13      friend: "Prijatelj"
14      language: "Jezik"
15      message: "Sporočilo"
16      node: "Vozlišče"
17      node_tag: "Oznaka vozlišča"
18      notifier: "Notifier"
19      old_node: "Old Node"
20      old_node_tag: "Old Node Tag"
21      old_relation: "Old Relation"
22      old_relation_member: "Old Relation Member"
23      old_relation_tag: "Old Relation Tag"
24      old_way: "Old Way"
25      old_way_node: "Old Way Node"
26      old_way_tag: "Old Way Tag"
27      relation: "Relacija"
28      relation_member: "Član relacije"
29      relation_tag: "Oznaka relacije"
30      session: "Session"
31      trace: "Sled"
32      tracepoint: "Točka sledi"
33      tracetag: "Oznaka sledi"
34      user: "Uporabnik"
35      user_preference: "Uporabniške nastavitve"
36      user_token: "Uporabniški žeton"
37      way: "Pot"
38      way_node: "Vozlišče poti"
39      way_tag: "Oznaka poti"
40    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42    attributes:
43      diary_comment:
44        body: "Besedilo"
45      diary_entry:
46        user: "Uporabnik"
47        title: "Naslov"
48        latitude: "Zemljepisna širina"
49        longitude: "Zemljepisna dolžina"
50        language: "Jezik"
51      friend:
52        user: "Uporabnik"
53        friend: "Prijatelj"
54      trace:
55        user: "Uporabnik"
56        visible: "Vidnost sledi"
57        name: "Ime"
58        size: "Velikost"
59        latitude: "Zemljepisna širina"
60        longitude: "Zemljepisna dolžina"
61        public: "Javnost sledi"
62        description: "Opis"
63      message:
64        sender: "Pošiljatelj"
65        title: "Naslov"
66        body: "Besedilo"
67        recipient: "Prejemnik"
68      user:
69        email: "Naslov e-pošte"
70        active: "Active"
71        display_name: "Prikazno ime"
72        description: "Opis"
73        languages: "Jeziki"
74        pass_crypt: "Geslo"
75  map:
76    view: Zemljevid
77    edit: Urejanje
78    coordinates: "Koordinate:"
79  browse:
80    changeset:
81      title: "Paket sprememb"
82      changeset: "Paket sprememb:"
83      download: "Prenesi {{changeset_xml_link}} ali {{osmchange_xml_link}}"
84      changesetxml: "Changeset XML"
85      osmchangexml: "osmChange XML"
86    changeset_details:
87      created_at: "Ustvarjen ob:"
88      closed_at: "Zaključen ob:"
89      belongs_to: "Pripada:"
90      bounding_box: "Pravokotno področje:"
91      no_bounding_box: "Ta paket nima določenega pravokotnega področja."
92      show_area_box: "Prikaži pravokotno področje"
93      box: "področje"
94      has_nodes: "Vsebuje naslednjih {{count}} vozlišč:"
95      has_ways: "Vsebuje naslednjih {{count}} poti:"
96      has_relations: "Vsebuje naslednjih {{count}} relacij:"
97    common_details:
98      edited_at: "Urejeno ob:"
99      edited_by: "Uredil:"
100      version: "Različica:"
101      in_changeset: "V paketu sprememb:"
102    containing_relation:
103      entry: "Relacija {{relation_name}}"
104      entry_role: "Relacija {{relation_name}} (kot {{relation_role}})"
105    map:
106      loading: "Nalaganje..."
107      deleted: "Izbrisano"
108      larger:
109        area: "Prikaz področja na večjem zemljevidu"
110        node: "Prikaz vozlišča na večjem zemljevidu"
111        way: "Prikaz poti na večjem zemljevidu"
112        relation: "Prikaz relacije na večjem zemljevidu"
113    node_details:
114      coordinates: "Koordinate: "
115      part_of: "Del:"
116    node_history:
117      node_history: "Zgodovina vozlišča"
118      node_history_title: "Zgodovina vozlišča: {{node_name}}"
119      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
120      download_xml: "prenesi XML"
121      view_details: "poglej podrobnosti"
122    node:
123      node: "Vozlišče"
124      node_title: "Vozlišče: {{node_name}}"
125      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
126      download_xml: "prenesi XML"
127      view_history: "poglej zgodovino"
128      edit: "uredi"
129    not_found:
130      sorry: "Oprostite, {{type}} z ID-jem {{id}} ni bilo mogoče najti."
131      type:
132        node: vozlišče
133        way: pot
134        relation: relacija
135    paging_nav:
136      showing_page: "Prikazana stran"
137      of: "od"
138    relation_details:
139      members: "Člani:"
140      part_of: "Del:"
141    relation_history:
142      relation_history: "Zgodovina relacije"
143      relation_history_title: "Zgodovina relacije: {{relation_name}}"
144    relation_member:
145      entry: "{{type}} {{name}}"
146      entry_role: "{{type}} {{name}} kot {{role}}"
147      type:
148        node: "Vozlišče"
149        way: "Pot"
150        relation: "Relacija"
151    relation:
152      relation: "Relacija"
153      relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
154      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
155      download_xml: "prenesi XML"
156      view_history: "poglej zgodovino"
157    start:
158      view_data: "Ogled podatkov trenutno prikazanega zemljevida"
159      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
160    start_rjs:
161      data_layer_name: "Podatki"
162      data_frame_title: "Podatki"
163      zoom_or_select: "Povečajte zemljevid ali izberite področje za prikaz"
164      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
165      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
166      loaded_an_area_with_num_features: "Naložili ste področje, ki vsebuje [[num_features]] elementov. Nekateri spletni brskalniki ne zmorejo prikaza takšne količine podatkov. Na splošno brskalniki najbolje prikazujejo 100 ali manj elementov hkrati: karkoli drugega lahko upočasni vaš brskalnik ali ga naredi neodzivnega. Če ste prepričani, da želite prikazati vse te podatke, pritisnite na spodnji gumb."
167      load_data: "Naloži podatke"
168      unable_to_load_size: "Ni mogoče naložiti: Pravokotno področje velikosti [[bbox_size]] je preveliko (mora biti manjše od {{max_bbox_size}})"
169      loading: "Nalaganje..."
170      show_history: "Prikaži zgodovino"
171      wait: "Počakajte..."
172      history_for_feature: "Zgodovina [[feature]]"
173      details: "Podrobnosti"
174      private_user: "anonimni uporabnik"
175      edited_by_user_at_timestamp: "Uredil [[user]] ob [[timestamp]]"
176      object_list:
177        heading: "Seznam predmetov"
178        back: "Prikaži seznam predmetov"
179        type:
180          node: "Vozlišče"
181          way: "Pot"
182          # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
183        api: "Pridobi področje iz programskega vmesnika (API)"
184        details: "Podrobnosti"
185        selected:
186          type:
187            node: "Vozlišče [[id]]"
188            way: "Pot [[id]]"
189            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
190        history:
191          type:
192            node: "Vozlišče [[id]]"
193            way: "Pot [[id]]"
194            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
195    tag_details:
196      tags: "Oznake:"
197    way_details:
198      nodes: "Vozlišča:"
199      part_of: "Del:"
200      also_part_of:
201         one: "tudi del poti {{related_ways}}"
202         other: "tudi del poti {{related_ways}}"
203    way_history:
204      way_history: "Zgodovina poti"
205      way_history_title: "Zgodovina poti: {{way_name}}"
206      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
207      download_xml: "prenesi XML"
208      view_details: "poglej podrobnosti"
209    way:
210      way: "Pot"
211      way_title: "Pot: {{way_name}}"
212      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
213      download_xml: "prenesi XML"
214      view_history: "poglej zgodovino"
215      edit: "uredi"
216  changeset:
217    changeset_paging_nav:
218      showing_page: "Prikaz strani"
219      of: "od"
220    changeset:
221      still_editing: "(še ureja)"
222      anonymous: "Anonimen"
223      no_comment: "(brez)"
224      no_edits: "(brez sprememb)"
225      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
226      big_area: "(veliko)"
227      view_changeset_details: "Ogled podrobnosti paketa sprememb"
228      more: "več"
229    changesets:
230      id: "ID"
231      saved_at: "Shranjeno ob"
232      user: "Uporabnik"
233      comment: "Komentar"
234      area: "Področje"
235    list_bbox:
236      history: "Zgodovina"
237      changesets_within_the_area: "Paketi sprememb na področju:"
238      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
239      no_changesets: "Ni paketov sprememb"
240      all_changes_everywhere: "Za vse spremembe kjerkoli poglejte {{recent_changes_link}}"
241      recent_changes: "Nedavne spremembe"
242      no_area_specified: "Področje ni določeno"
243      first_use_view: "Najprej na {{view_tab_link}} izberite področje, ki vas zanima, nato pa kliknite zavihek Zgodovina."
244      view_the_map: "zavihek, na katerem je zemljevid"
245      view_tab: "zavihku z zemljevidom"
246      alternatively_view: "Lahko pa pogledate tudi vse {{recent_changes_link}}"
247    list:
248      recent_changes: "Nedavne spremembe"
249      recently_edited_changesets: "Nedavno urejeni paketi sprememb:"
250      for_more_changesets: "Za več sprememb izberite uporabnika in poglejte njegove spremembe ali pa med ogledom zemljevida nekega področja preklopite na zavihek 'zgodovina'."
251    list_user:
252      edits_by_username: "Spremembe uporabnika {{username_link}}"
253      no_visible_edits_by: "Ni vidnih sprememb uporabnika {{name}}."
254      for_all_changes: "Za spremembe vseh uporabnikov poglejte {{recent_changes_link}}"
255      recent_changes: "nedavne spremembe"
256  diary_entry:
257    new:
258      title: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
259    list:
260      title: "Dnevniki uporabnikov"
261      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
262      in_language_title: "Dnevniki v jeziku {{language}}"
263      new: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
264      new_title: Napišite nov zapis v vaš uporabniški dnevnik
265      no_entries: Ni zapisov v dnevnik
266      recent_entries: "Nedavni zapisi v dnevnik: "
267      older_entries: Starejši zapisi
268      newer_entries: Novejši zapisi
269    edit:
270      title: "Uredi zapis v dnevnik"
271      subject: "Naslov: "
272      body: "Besedilo: "
273      language: "Jezki: "
274      location: "Lokacija: "
275      latitude: "Z. širina: "
276      longitude: "Z. dolžina: "
277      use_map_link: "uporabi zemljevid"
278      save_button: "Shrani"
279      marker_text: Lokacija, na katero se nanaša zapis
280    view:
281      title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
282      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
283      leave_a_comment: "Napiši komentar"
284      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} za vpis komentarja"
285      login: "Prijavite se"
286      save_button: "Shrani"
287    no_such_entry:
288      title: "Takšnega vnosa v dnevnik ni"
289      heading: "Vnosa v dnevnik z id-jem: {{id}} ni"
290      body: "Oprostite, vnosa v dnevnik št. {{id}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
291    no_such_user:
292      title: "Ni tega uporabnika"
293      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
294      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
295    diary_entry:
296      posted_by: "Objavil {{link_user}} ob {{created}} v jeziku {{language_link}}"
297      comment_link: Komentiraj ta vnos
298      reply_link: Odgovori na ta vnos
299      comment_count:
300        one: 1 komentar
301        other: "{{count}} komentarjev"
302      edit_link: Uredi ta vnos
303    diary_comment:
304      comment_from: "Komentar uporabnika {{link_user}} ob {{comment_created_at}}"
305  export:
306    start:
307      area_to_export: "Področje za izvoz"
308      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
309      format_to_export: "Oblika izvoženih podatkov"
310      osm_xml_data: "OpenStreetMap podatki v XML zapisu"
311      mapnik_image: "Mapnik slika zemljevida"
312      osmarender_image: "Osmarender slika zemljevida"
313      embeddable_html: "HTML za vključitev na spletno stran"
314      licence: "Licenca"
315      export_details: 'OpenStreetMap podatki imajo licenco <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0</a>.'
316      options: "Možnosti"
317      format: "Oblika zapisa"
318      scale: "Merilo"
319      max: "največ"
320      image_size: "Velikost slike"
321      zoom: "Povečava"
322      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
323      latitude: "Šir:"
324      longitude: "Dol:"
325      output: "Rezultat"
326      paste_html: "Uporabite ta HTML za vključitev zemljevida na spletno stran"
327      export_button: "Izvozi"
328    start_rjs:
329      export: "Izvoz"
330      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
331      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
332      click_add_marker: "S klikom na zemljevid pripnite zaznamek."
333      change_marker: "Premakni zaznamek"
334      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
335      view_larger_map: "Večji zemljevid"
336  geocoder:
337    results:
338      results: "Zadetki"
339      type_from_source: "{{type}} iz {{source_link}}"
340      no_results: "Ni zadetkov"
341  layouts:
342    project_name:
343      # in <title>
344      title: OpenStreetMap
345      # in <h1>
346      h1: OpenStreetMap
347    logo:
348      alt_text: OpenStreetMap logotip
349    welcome_user: "Dobrodošli, {{user_link}}"
350    welcome_user_link_tooltip: Vaša uporabniška stran
351    home: "domov"
352    home_tooltip: Prikaži domači kraj
353    inbox: "prejeta pošta ({{count}})"
354    inbox_tooltip:
355      zero: Niste prejeli novih spročil
356      one: Prejeli ste {{count}} novo sporočilo
357      two: Prejeli ste {{count}} novi sporočili
358      few: Prejeli ste {{count}} nova sporočila
359      other: Prejeli ste {{count}} novih sporočil
360    logout: odjava
361    logout_tooltip: "Odjava iz sistema"
362    log_in: prijava
363    log_in_tooltip: Vstop s svojim obstoječim uporabniškim računom
364    sign_up: vpis
365    sign_up_tooltip: Ustvarite si nov uporabniški račun za urejanje
366    view: Zemljevid
367    view_tooltip: Prikaz zemljevida
368    edit: Uredi
369    edit_tooltip: Uredite zemljevid
370    history: Zgodovina
371    history_tooltip: Zgodovina sprememb
372    export: Izvoz
373    export_tooltip: Izvozite podatke zemljevida
374    gps_traces: GPS sledi
375    gps_traces_tooltip: Upravljanje z GPS sledmi
376    user_diaries: Dnevnik
377    user_diaries_tooltip: Pregled dnevnikov uporabnikov
378    tag_line: Prost wiki zemljevid sveta
379    intro_1: "OpenStreetMap je prost zemljevid sveta, ki ga urejajo ljudje, kot ste Vi."
380    intro_2: "OpenStreetMap vam omogoča ogled, urejanje in souporabo geografskih podatkov kjerkoli na Zemlji."
381    intro_3: "Strežniki OpenStreetMap projekta prijazno gostujejo pri {{ucl}} in {{bytemark}}."
382    intro_3_ucl: "UCL VR Centru"
383    intro_3_bytemark: "bytemarku"
384    osm_offline: "Baza OpenStreetMap zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno ni dostopna."
385    osm_read_only: "Baza OpenStreetMap je zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno dostopna le za branje."
386    donate: "Podprite OpenStreetMap z {{link}} v fond za nadgradnjo strojne opreme."
387    donate_link_text: donacijo
388    help_wiki: "Pomoč in Wiki"
389    help_wiki_tooltip: "Pomoč in Wiki strani projekta"
390    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sl:Main_Page"
391    news_blog: "Novice"
392    news_blog_tooltip: "Novice o OpenStreetMap, prostih geografskih podatkih, ipd."
393    shop: Trgovina
394    shop_tooltip: Nakup izdelkov z OpenStreetMap logotipi
395    shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise
396    sotm: 'Udeležite se letošnje OpenStreetMap konference, The State of the Map, ki bo od 10 do 12 Julija v Amsterdamu!'
397    alt_donation: Prispevajte finančna sredstva
398  notifier:
399    diary_comment_notification:
400      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je komentiral vaš vnos v dnevnik"
401      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
402      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
403      hi: "Pozdravljen, {{to_user}}!"
404      header: "{{from_user}} je komentiral vaš nedavni vnos v OpenStreetMap dnevnik z naslovom {{subject}}:"
405      footer: "Komentar lahko preberete tudi na {{readurl}}, komentirate lahko na {{commenturl}} ali odgovorite na {{replyurl}}"
406    message_notification:
407      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vam je poslal novo sporočilo"
408      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
409      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
410      hi: "Pozdravljeni, {{to_user}},"
411      header: "Uporabnik {{from_user}}  vam je prek OpenStreetMap poslal novo sporočilo glede {{subject}}:"
412      footer1: "Sporočilo lahko preberete tudi na {{readurl}}"
413      footer2: "in nanj odgovorite na naslovu {{replyurl}}"
414    friend_notification:
415      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vas je dodal med prijatelje"
416      had_added_you: "{{user}} vas je dodal med prijatelje na OpenStreetMap."
417      see_their_profile: "Uporabnikov profil lahko vidite na naslovu {{userurl}} in ga po želji lahko dodate med svoje prijatelje."
418    gpx_notification:
419      greeting: "Pozdravljeni,"
420      your_gpx_file: "Izgleda, da je vaša datoteka GPX"
421      with_description: "z opisom"
422      and_the_tags: "in naslednjimi oznakami:"
423      and_no_tags: "in brez oznak."
424      failure:
425        subject: "[OpenStreetMap] Neuspeh uvoza datoteke GPX"
426        failed_to_import: " vsebovala neko napako, zaradi katere je ni bilo mogoče uvoziti. Napaka:"
427        more_info_1: "Več informacij o možnih napakah v datotekah GPX in kako se jim izogniti"
428        more_info_2: "si lahko preberete na:"
429        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
430      success:
431        subject: "[OpenStreetMap] Uspeh uvoza datoteke GPX"
432        loaded_successfully: |
433          bila uspešno uvožena z {{trace_points}} od vseh možnih
434          {{possible_points}} točk.
435    signup_confirm:
436      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
437    signup_confirm_plain:
438      greeting: "Pozdravljeni!"
439      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
440      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
441      click_the_link_1: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za "
442      click_the_link_2: "potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
443      introductory_video: "Uvodni video posnetek si lahko pogledate na naslovu:"
444      more_videos: "Več video posnetkov je na naslovu:"
445      the_wiki: "Več o projektu OpenStreetMap si preberite v wiki-ju:"
446      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide"
447      opengeodata: "Blog o OpenStreetMap z zvočnimi podcasti je na OpenGeoData.org:"
448      wiki_signup: "Lahko se vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap na naslovu:"
449      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"
450      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
451      user_wiki_1: "Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje"
452      user_wiki_2: "oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr [[Category:Users_in_Slovenia]]."
453      current_user_1: "Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski"
454      current_user_2: "položaj je na voljo na naslovu:"
455    signup_confirm_html:
456      greeting: "Pozdravljeni!"
457      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
458      click_the_link: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
459      introductory_video: "Ogledate si lahko {{introductory_video_link}}."
460      video_to_openstreetmap: "uvodni video posnetek o OpenStreetMap"
461      more_videos: "Ogledate si lahko {{more_videos_link}}."
462      more_videos_here: "še več video posnetkov"
463      get_reading: 'Preberite si več o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">v wiki-ju</p> ali <a href="http://www.opengeodata.org/">na opengeodata blog-u</a> ki vsebuje tudi <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">zvočne podcast-e</a>!'
464      wiki_signup: 'Lahko se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap</a>.'
465      user_wiki_page: 'Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Slovenia">[[Category:Users_in_Slovenia]]</a>.'
466      current_user: 'Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski položaj je na voljo v kategoriji <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
467    email_confirm:
468      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
469    email_confirm_plain:
470      greeting: "Pozdravljeni,"
471      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v"
472      hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
473      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
474    email_confirm_html:
475      greeting: "Pozdravljeni,"
476      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v {{server_url}} na {{new_address}}."
477      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
478    lost_password:
479      subject: "[OpenStreetMap] Zahteva za ponastavitev gesla"
480    lost_password_plain:
481      greeting: "Pozdravljeni,"
482      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org"
483      hopefully_you_2: "uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
484      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
485    lost_password_html:
486      greeting: "Pozdravljeni,"
487      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
488      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
489    reset_password:
490      subject: "[OpenStreetMap] Ponastavitev gesla"
491    reset_password_plain:
492      greeting: "Pozdravljeni,"
493      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
494    reset_password_html:
495      greeting: "Pozdravljeni,"
496      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
497  message:
498    inbox:
499      title: "Prejeta pošta"
500      my_inbox: "Moja prejeta"
501      outbox: "poslana pošta"
502      you_have: "Imate {{new_count}} novih, neprebranih in {{old_count}} starih, že prebranih sporočil"
503      from: "Od"
504      subject: "Zadeva"
505      date: "Datum"
506      no_messages_yet: "Prejeli niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
507      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
508    message_summary:
509      unread_button: "Označi kot neprebrano"
510      read_button: "Označi kot prebrano"
511      reply_button: "Odgovori"
512    new:
513      title: "Pošiljanje sporočila"
514      send_message_to: "Pošlji novo sporočilo uporabniku {{name}}"
515      subject: "Zadeva"
516      body: "Besedilo"
517      send_button: "Pošlji"
518      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
519      message_sent: "Sporočilo poslano"
520    no_such_user:
521      title: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
522      heading: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
523      body: "Oprostite, uporabnika s tem imenom ali sporočila s tem ID-jem ni"
524    outbox:
525      title: "Poslana pošta"
526      my_inbox: "Moja {{inbox_link}}"
527      inbox: "prejeta"
528      outbox: "poslana pošta"
529      you_have_sent_messages: "Poslali ste {{sent_count}} sporočil"
530      to: "Za"
531      subject: "Zadeva"
532      date: "Datum"
533      no_sent_messages: "Poslali niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
534      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
535    read:
536      title: "Branje sporočila"
537      reading_your_messages: "Prebiranje vaših sporočil"
538      from: "Od"
539      subject: "Zadeva"
540      date: "Datum"
541      reply_button: "Odgovori"
542      unread_button: "Označi kot neprebrano"
543      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
544      reading_your_sent_messages: "Prebiranje vaših poslanih sporočil"
545      to: "Za"
546      back_to_outbox: "Nazaj na poslano pošto"
547    mark:
548      as_read: "Sporočilo označeno kot prebrano"
549      as_unread: "Sporočilo označeno kot neprebrano"
550  site:
551    index:
552      js_1: "Bodisi uporabljate brskalnik, ki ne podpira Javascript-a, ali pa je izvajanje Javascript-a onemogočeno."
553      js_2: "OpenStreetMap za prikaz zemljevida uporablja Javascript."
554      js_3: 'Če Javascripta ne morete omogočiti lahko poizkusite <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statičen pregledovalnik zemljevida Tiles@Home</a>.'
555      permalink: Trajna povezava
556      shortlink: Kratka povezava
557      license:
558        notice: "{{project_name}} z avtorji objavlja pod licenco {{license_name}}."
559        license_name: "Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0"
560        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl"
561        project_name: "Projekt OpenStreetMap"
562        project_url: "http://openstreetmap.org"
563    edit:
564      not_public: "Svojih prispevkov še niste označili za javne."
565      not_public_description: "Urejanje zemljevida ni mogoče dokler vaši prispevki niso javni. Označite jih lahko kot javne na {{user_page}}."
566      user_page_link: strani vašega uporabniškega računa
567      anon_edits: "({{link}})"
568      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
569      anon_edits_link_text: "Pojasnilo zakaj je temu tako."
570      flash_player_required: 'Za uporabo Potlatch-a, urejevalnika OpenStreetMap potrebujete predvajalnik Flash. Lahko ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">prenesete iz Adobe.com</a>. Na voljo vam je tudi <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">več drugih možnosti</a> za urejanje zemljevida OpenStreetMap.'
571      potlatch_unsaved_changes: "Imate neshranjene spremembe. (Za shranjevanje v Potlatch-u, od-izberite trenutno pot ali vozlišče (v načinu v živo), ali pa kliknite na gumb Save (shrani), če ga imate.)"
572    sidebar:
573      search_results: Rezultati iskanja
574      close: Zapri
575    search:
576      search: Iskanje
577      where_am_i: "Kje sem?"
578      submit_text: "Išči"
579      searching: "Iščem..."
580      search_help: "primeri: 'Bovec', 'Prešernova, Celje', 'Živalski vrt' ali 'vzpenjača' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Več primerov...</a>"
581    key:
582      map_key: "Legenda"
583      map_key_tooltip: "Legenda mapnik zemljevida na prikazanem nivoju povečave"
584      table:
585        heading: "Legenda povečave {{zoom_level}}"
586        entry:
587          motorway: "Avtocesta"
588          trunk: "Hitra cesta"
589          primary: "Glavna cesta"
590          secondary: "Regionalna cesta"
591          unclassified: "Ostale ceste izven naselij"
592          unsurfaced: "Neasfaltirana cesta"
593          track: "Kolovoz"
594          byway: "Byway"
595          bridleway: "Bridleway"
596          cycleway: "Kolesarska steza"
597          footway: "Pešpot"
598          rail: "Železnica"
599          subway: "Podzemna železnica"
600          tram: "Ozkotirna železnica; tramvaj"
601          cable: "Kabinska žičnica; sedežnica"
602          runway: "Vzletno-pristajalna steza; povezave"
603          apron: "Letališka ploščad; terminal"
604          admin: "Upravna razmejitev"
605          forest: "Forest"
606          wood: "Wood"
607          golf: "Igrišče za Golf"
608          park: "Park"
609          resident: "Naselje"
610          tourist: "Turistična znamenitost"
611          common: "Common; meadow"
612          retail: "Trgovsko območje"
613          industrial: "Industrijsko območje"
614          commercial: "Poslovno območje"
615          heathland: "Grmičevje"
616          lake: "Jezero; vodni zbiralnik"
617          farm: "Kmetija"
618          brownfield: "Brownfield site"
619          cemetery: "Pokopališče"
620          allotments: "Vrtički"
621          pitch: "Sports pitch"
622          centre: "Sports centre"
623          reserve: "Naravni rezervat"
624          military: "Vojaško področje"
625          school: "Šola; univerza"
626          building: "Pomembna zgradba"
627          station: "Železniška postaja"
628          summit: "Vrh"
629          tunnel: "Črtkana obroba = predor"
630          bridge: "Krepka obroba = most"
631          private: "Private access"
632          permissive: "Permissive access"
633          destination: "Dovoljeno za dostavo"
634          construction: "Ceste v gradnji"
635  trace:
636    create:
637      upload_trace: "Pošlji GPS sled"
638      trace_uploaded: "Vaša datoteka z GPS sledjo v datoteki GPX je bila poslana na strežnik in čaka na uvoz v bazo. To se ponavadi zgodi v roku pol ure. O uvozu boste obveščeni po elektronski pošti."
639    edit:
640      title: "Urejanje sledi {{name}}"
641      heading: "Urejanje sledi {{name}}"
642      filename: "Ime datoteke:"
643      download: "prenos"
644      uploaded_at: "Poslano na strežnik:"
645      points: "Točk:"
646      start_coord: "Začetna koordinata:"
647      map: "zemljevid"
648      edit: "uredi"
649      owner: "Lastnik:"
650      description: "Opis:"
651      tags: "Oznake:"
652      save_button: "Shrani spremembe"
653    no_such_user:
654      title: "Ni tega uporabnika"
655      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
656      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
657    trace_form:
658      upload_gpx: "Pošljite datoteko GPX"
659      description: "Opis"
660      tags: "Oznake"
661      public: "Javna?"
662      public_help: "Kaj to pomeni?"
663      public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces"
664      upload_button: "Pošlji"
665      help: "Pomoč"
666      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
667    trace_header:
668      see_just_your_traces: "Seznam le mojih in pošiljanje novih sledi"
669      see_all_traces: "Seznam vseh sledi"
670      see_your_traces: "Seznam vseh mojih sledi"
671      traces_waiting: "V čakalni vrsti na uvoz čaka {{count}} sledi. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
672    trace_optionals:
673      tags: "Oznake"
674    view:
675      title: "Prikaz sledi {{name}}"
676      heading: "Prikaz sledi {{name}}"
677      pending: "ČAKAJOČA"
678      filename: "Datoteka:"
679      download: "prenos"
680      uploaded: "Poslano ob:"
681      points: "Točk:"
682      start_coordinates: "Začetna koordinata:"
683      map: "zemljevid"
684      edit: "uredi"
685      owner: "Lastnik:"
686      description: "Opis:"
687      tags: "Oznake:"
688      none: "Brez"
689      make_public: "Naj ta sled postane trajno javna"
690      edit_track: "Uredi to sled"
691      delete_track: "Izbriši to sled"
692      trace_not_found: "Sledi ni bilo mogoče najti!"
693    trace_paging_nav:
694      showing: "Prikaz strani"
695      of: "od"
696    trace:
697      pending: "ČAKAJOČA"
698      count_points: "{{count}} točk"
699      ago: "{{time_in_words_ago}} nazaj"
700      more: "več"
701      trace_details: "Ogled podrobnnosti zemljevida"
702      view_map: "Ogled zemljevida"
703      edit: "uredi"
704      edit_map: "Uredi zemljevid"
705      public: "JAVNA"
706      private: "ZASEBNA"
707      by: "Uporabnik"
708      in: "v"
709      map: "zemljevid"
710    list:
711      public_traces: "Javne GPS sledi"
712      your_traces: "Vaše GPS sledi"
713      public_traces_from: "Javne GPS sledi uporabnika {{user}}"
714      tagged_with: " z oznako {{tags}}"
715    delete:
716      scheduled_for_deletion: "Sled bo izbrisana"
717    make_public:
718      made_public: "Sled je postala javna"
719  user:
720    login:
721      title: "Prijava"
722      heading: "Prijava"
723      please login: "Prijavite se ali {{create_user_link}}."
724      create_account: "ustvarite uporabniški račun"
725      email or username: "Naslov e-pošte ali uporabniško ime: "
726      password: "Geslo: "
727      lost password link: "Ste pozabili geslo?"
728      login_button: "Prijava"
729      account not active: "Oprostite, vaš uporabniški račun še ni aktiven.<br>Za aktivacijo prosim kliknite na povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu za potrditev uporabniškega računa."
730      auth failure: "Oprostite, prijava s temi podatki ni uspela."
731    lost_password:
732      title: "pozabljeno geslo"
733      heading: "Ste pozabili geslo?"
734      email address: "Naslove e-pošte:"
735      new password button: "Pošlji mi novo geslo"
736      notice email on way: "Elektronsko sporočilo z vsemi potrebnimi podatki za nastavitev novega gesla je že na poti."
737      notice email cannot find: "Oprostite, a vnešenega naslova elektronske pošte ni bilo mogoče najti."
738    reset_password:
739      title: "ponastavitev gesla"
740      flash changed check mail: "Vaše geslo je bilo spremenjeno in je že na poti v vaš poštni predal :-)"
741      flash token bad: "Tega žetona ni bilo mogoče najti.  Predlagamo, da preverite naslov URL."
742    new:
743      title: "Nov uporabniški račun"
744      heading: "Ustvarite si uporabniški račun"
745      no_auto_account_create: "Na žalost vam trenutno ne moremo samodejno ustvariti uporabniškega računa."
746      contact_webmaster: 'Prosimo, pišite <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastru</a> (v angleščini) in se dogovorite za ustvarjenje uporabniškega računa - potrudili se bomo za čimprejšnjo obravnavo vašega zahtevka. '
747      fill_form: "Izpolnite obrazec in poslali vam bomo elektronsko sporočilce s katerim boste aktivirali svoj uporabniški račun."
748      license_agreement: 'Z ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate, da bodo vsi vaši prispevki, ki jih boste poslali na openstreetmap.org in vsi podatki, ki jih boste ustvarili z orodji, ki se povezujejo z openstreetmap.org licencirani (ne-izključno) pod pogoji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">te Creative Commons licence (Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji)</a>.'
749      email address: "Naslov e-pošte: "
750      confirm email address: "Potrdite naslov e-pošte: "
751      not displayed publicly: 'Ne bo javno objavljeno (glej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="politika zasebnosti z razdelkom o naslovu elektronske pošte v wiki-ju">politiko zasebnosti</a>)'
752      display name: "Prikazno ime: "
753      password: "Geslo: "
754      confirm password: "Potrdite geslo: "
755      signup: "Želim se vpisati"
756      flash create success message: "Uporabniški račun narejen. Preverite vaš poštni predal s sporočilom za potrditev in že boste lahko kartirali :-)<br /><br />Prosimo, upoštevajte, da prijava v sistem ne bo mogoča dokler ne potrdite svojega e-poštnega naslova.<br /><br />V kolikor vaš filter neželene pošte (anti spam filter) pred sprejemom sporočil neznanih pošiljateljev zahteva potrditev vas prosimo, da pošiljatelja webmaster@openstreetmap.org uvrstite na seznam dovoljenih pošiljateljev. Sistem pač ne zmore dovolj inteligentno odgovarjati na vse take zahtevke."
757    no_such_user:
758      title: "Ni tega uporabnika"
759      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
760      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
761    view:
762      my diary: moj dnevnik
763      new diary entry: nov vnos v dnevnik
764      my edits: moji prispevki
765      my traces: moje sledi
766      my settings: moje nastavitve
767      send message: pošlji sporočilo
768      diary: dnevnik
769      edits: prispevki
770      traces: sledi
771      remove as friend: odstrani izmed prijateljev
772      add as friend: dodaj med prijatelje
773      mapper since: "Kartograf od: "
774      ago: "({{time_in_words_ago}} nazaj)"
775      user image heading: Slika uporabnika
776      delete image: Izbriši sliko
777      upload an image: Objavite sliko
778      add image: Dodaj sliko
779      description: Opis
780      user location: Lokacija uporabnika
781      no home location: "Domača lokacija uporabnika še ni bila nastavljena."
782      if set location: "Če nastavite vašo domačo lokacijo bo tu prikazan lep zemljevd in podobne dobrote. Domačo lokacijo lahko nastavite v {{settings_link}}."
783      settings_link_text: vaših nastavitvah
784      your friends: Vaši prijatelji
785      no friends: Niste še dodali nobenih prijateljev.
786      km away: "Oddaljen {{count}} km"
787      nearby users: "Bližnji uporabniki: "
788      no nearby users: "Ni uporabnikov, ki bi priznali, da kartirajo v vaši bližini."
789      change your settings: uredite vaše nastavitve
790    friend_map:
791      your location: Vaša lokacija
792      nearby mapper: "Bližnji kartograf: "
793    account:
794      title: "Urejanje uporabniškega računa"
795      my settings: Moje nastavitve
796      email never displayed publicly: "(nikoli javno objavljen)"
797      public editing:
798        heading: "Javno urejanje: "
799        enabled: "Omogočeno. Niste anonimni in lahko urejate podatke."
800        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits"
801        enabled link text: "Kaj je to?"
802        disabled: "Onemogočeno in ne morete urejati podatkov. Vsi vaši prejšnji prispevki so anonimni."
803        disabled link text: "Zakaj ne morem urejati?"
804      profile description: "Opis uporabnika: "
805      preferred languages: "Jezikovne preference: "
806      home location: "Domača lokacija: "
807      no home location: "Niste nastavili vaše domače lokacije."
808      latitude: "Zemljepisna širina: "
809      longitude: "Zemljepisna dolžina: "
810      update home location on click: "Posodobi domačo lokacijo ob kliku na zemljevid?"
811      save changes button: Shrani spremembe
812      make edits public button: Naj bodo vsi moji prispevki javni
813      return to profile: Nazaj na profil
814      flash update success confirm needed: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni. Preverite svojo e-pošto in potrdite spremembo e-poštnega naslova."
815      flash update success: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni."
816    confirm:
817      heading: Potrdite uporabniški račun
818      press confirm button: "Za aktivacijo vašega uporabniškega računa pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
819      button: Potrdi
820      success: "Vaš uporabniški račun je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
821      failure: "Uporabnišli račun je že bil potrjen s tem žetonom."
822    confirm_email:
823      heading: Potrdite spremembo naslova e-pošte
824      press confirm button: "Za potrditev spremembe vašega naslova elektronske pošte pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
825      button: Potrdi
826      success: "Vaš naslov elektronske pošte je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
827      failure: "Naslov elektronske pošte je že bil potrjen s tem žetonom."
828    set_home:
829      flash success: "Domača lokacija uspešno shranjena"
830    go_public:
831      flash success: "Vsi vaši prispevki so sedaj javni in sedaj imate pravico do urejanja."
832    make_friend:
833      success: "Uporabnik {{name}} je sedaj vaš prijatelj."
834      failed: "Oprostite, uporabnika {{name}} ni bilo mogoče dodati med prijatelje."
835      already_a_friend: "Z uporabnikom {{name}} ste že prijatelja."
836    remove_friend:
837      success: "Uporabnika {{name}} ste odstranili izmed svojih prijateljev."
838      not_a_friend: "Uporabnika {{name}} ni med vašimi prijatelji."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.