source: subversion/sites/rails_port/config/locales/sl.yml @ 16237

Last change on this file since 16237 was 16237, checked in by tomhughes, 10 years ago

Fix warnings arising from geocoder translations, and use count magic
for the distance translation.

File size: 39.3 KB
Line 
1sl:
2  html:
3    dir: ltr
4  activerecord:
5    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6    models:
7      acl: "Access Control List"
8      changeset: "Paket sprememb"
9      changeset_tag: "Changeset Tag"
10      country: "Država"
11      diary_comment: "Komentar v dnevniku"
12      diary_entry: "Vpis v dnevnik"
13      friend: "Prijatelj"
14      language: "Jezik"
15      message: "Sporočilo"
16      node: "Vozlišče"
17      node_tag: "Oznaka vozlišča"
18      notifier: "Notifier"
19      old_node: "Old Node"
20      old_node_tag: "Old Node Tag"
21      old_relation: "Old Relation"
22      old_relation_member: "Old Relation Member"
23      old_relation_tag: "Old Relation Tag"
24      old_way: "Old Way"
25      old_way_node: "Old Way Node"
26      old_way_tag: "Old Way Tag"
27      relation: "Relacija"
28      relation_member: "Član relacije"
29      relation_tag: "Oznaka relacije"
30      session: "Session"
31      trace: "Sled"
32      tracepoint: "Točka sledi"
33      tracetag: "Oznaka sledi"
34      user: "Uporabnik"
35      user_preference: "Uporabniške nastavitve"
36      user_token: "Uporabniški žeton"
37      way: "Pot"
38      way_node: "Vozlišče poti"
39      way_tag: "Oznaka poti"
40    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42    attributes:
43      diary_comment:
44        body: "Besedilo"
45      diary_entry:
46        user: "Uporabnik"
47        title: "Naslov"
48        latitude: "Zemljepisna širina"
49        longitude: "Zemljepisna dolžina"
50        language: "Jezik"
51      friend:
52        user: "Uporabnik"
53        friend: "Prijatelj"
54      trace:
55        user: "Uporabnik"
56        visible: "Vidnost sledi"
57        name: "Ime"
58        size: "Velikost"
59        latitude: "Zemljepisna širina"
60        longitude: "Zemljepisna dolžina"
61        public: "Javnost sledi"
62        description: "Opis"
63      message:
64        sender: "Pošiljatelj"
65        title: "Naslov"
66        body: "Besedilo"
67        recipient: "Prejemnik"
68      user:
69        email: "Naslov e-pošte"
70        active: "Active"
71        display_name: "Prikazno ime"
72        description: "Opis"
73        languages: "Jeziki"
74        pass_crypt: "Geslo"
75  map:
76    view: Zemljevid
77    edit: Urejanje
78    coordinates: "Koordinate:"
79  browse:
80    changeset:
81      title: "Paket sprememb"
82      changeset: "Paket sprememb:"
83      download: "Prenesi {{changeset_xml_link}} ali {{osmchange_xml_link}}"
84      changesetxml: "Changeset XML"
85      osmchangexml: "osmChange XML"
86    changeset_details:
87      created_at: "Ustvarjen ob:"
88      closed_at: "Zaključen ob:"
89      belongs_to: "Pripada:"
90      bounding_box: "Pravokotno področje:"
91      no_bounding_box: "Ta paket nima določenega pravokotnega področja."
92      show_area_box: "Prikaži pravokotno področje"
93      box: "področje"
94      has_nodes: "Vsebuje naslednjih {{count}} vozlišč:"
95      has_ways: "Vsebuje naslednjih {{count}} poti:"
96      has_relations: "Vsebuje naslednjih {{count}} relacij:"
97    common_details:
98      edited_at: "Urejeno ob:"
99      edited_by: "Uredil:"
100      version: "Različica:"
101      in_changeset: "V paketu sprememb:"
102    containing_relation:
103      entry: "Relacija {{relation_name}}"
104      entry_role: "Relacija {{relation_name}} (kot {{relation_role}})"
105    map:
106      loading: "Nalaganje..."
107      deleted: "Izbrisano"
108      larger:
109        area: "Prikaz področja na večjem zemljevidu"
110        node: "Prikaz vozlišča na večjem zemljevidu"
111        way: "Prikaz poti na večjem zemljevidu"
112        relation: "Prikaz relacije na večjem zemljevidu"
113    node_details:
114      coordinates: "Koordinate: "
115      part_of: "Del:"
116    node_history:
117      node_history: "Zgodovina vozlišča"
118      node_history_title: "Zgodovina vozlišča: {{node_name}}"
119      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
120      download_xml: "prenesi XML"
121      view_details: "poglej podrobnosti"
122    node:
123      node: "Vozlišče"
124      node_title: "Vozlišče: {{node_name}}"
125      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
126      download_xml: "prenesi XML"
127      view_history: "poglej zgodovino"
128      edit: "uredi"
129    not_found:
130      sorry: "Oprostite, {{type}} z ID-jem {{id}} ni bilo mogoče najti."
131      type:
132        node: vozlišče
133        way: pot
134        relation: relacija
135    paging_nav:
136      showing_page: "Prikazana stran"
137      of: "od"
138    relation_details:
139      members: "Člani:"
140      part_of: "Del:"
141    relation_history:
142      relation_history: "Zgodovina relacije"
143      relation_history_title: "Zgodovina relacije: {{relation_name}}"
144    relation_member:
145      entry: "{{type}} {{name}}"
146      entry_role: "{{type}} {{name}} kot {{role}}"
147      type:
148        node: "Vozlišče"
149        way: "Pot"
150        relation: "Relacija"
151    relation:
152      relation: "Relacija"
153      relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
154      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
155      download_xml: "prenesi XML"
156      view_history: "poglej zgodovino"
157    start:
158      view_data: "Ogled podatkov trenutno prikazanega zemljevida"
159      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
160    start_rjs:
161      data_layer_name: "Podatki"
162      data_frame_title: "Podatki"
163      zoom_or_select: "Povečajte zemljevid ali izberite področje za prikaz"
164      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
165      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
166      loaded_an_area_with_num_features: "Naložili ste področje, ki vsebuje [[num_features]] elementov. Nekateri spletni brskalniki ne zmorejo prikaza takšne količine podatkov. Na splošno brskalniki najbolje prikazujejo 100 ali manj elementov hkrati: karkoli drugega lahko upočasni vaš brskalnik ali ga naredi neodzivnega. Če ste prepričani, da želite prikazati vse te podatke, pritisnite na spodnji gumb."
167      load_data: "Naloži podatke"
168      unable_to_load_size: "Ni mogoče naložiti: Pravokotno področje velikosti [[bbox_size]] je preveliko (mora biti manjše od {{max_bbox_size}})"
169      loading: "Nalaganje..."
170      show_history: "Prikaži zgodovino"
171      wait: "Počakajte..."
172      history_for_feature: "Zgodovina [[feature]]"
173      details: "Podrobnosti"
174      private_user: "anonimni uporabnik"
175      edited_by_user_at_timestamp: "Uredil [[user]] ob [[timestamp]]"
176      object_list:
177        heading: "Seznam predmetov"
178        back: "Prikaži seznam predmetov"
179        type:
180          node: "Vozlišče"
181          way: "Pot"
182          # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
183        api: "Pridobi področje iz programskega vmesnika (API)"
184        details: "Podrobnosti"
185        selected:
186          type:
187            node: "Vozlišče [[id]]"
188            way: "Pot [[id]]"
189            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
190        history:
191          type:
192            node: "Vozlišče [[id]]"
193            way: "Pot [[id]]"
194            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
195    tag_details:
196      tags: "Oznake:"
197    way_details:
198      nodes: "Vozlišča:"
199      part_of: "Del:"
200      also_part_of:
201         one: "tudi del poti {{related_ways}}"
202         other: "tudi del poti {{related_ways}}"
203    way_history:
204      way_history: "Zgodovina poti"
205      way_history_title: "Zgodovina poti: {{way_name}}"
206      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
207      download_xml: "prenesi XML"
208      view_details: "poglej podrobnosti"
209    way:
210      way: "Pot"
211      way_title: "Pot: {{way_name}}"
212      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
213      download_xml: "prenesi XML"
214      view_history: "poglej zgodovino"
215      edit: "uredi"
216  changeset:
217    changeset_paging_nav:
218      showing_page: "Prikaz strani"
219      of: "od"
220    changeset:
221      still_editing: "(še ureja)"
222      anonymous: "Anonimen"
223      no_comment: "(brez)"
224      no_edits: "(brez sprememb)"
225      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
226      big_area: "(veliko)"
227      view_changeset_details: "Ogled podrobnosti paketa sprememb"
228      more: "več"
229    changesets:
230      id: "ID"
231      saved_at: "Shranjeno ob"
232      user: "Uporabnik"
233      comment: "Komentar"
234      area: "Področje"
235    list_bbox:
236      history: "Zgodovina"
237      changesets_within_the_area: "Paketi sprememb na področju:"
238      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
239      no_changesets: "Ni paketov sprememb"
240      all_changes_everywhere: "Za vse spremembe kjerkoli poglejte {{recent_changes_link}}"
241      recent_changes: "Nedavne spremembe"
242      no_area_specified: "Področje ni določeno"
243      first_use_view: "Najprej na {{view_tab_link}} izberite področje, ki vas zanima, nato pa kliknite zavihek Zgodovina."
244      view_the_map: "zavihek, na katerem je zemljevid"
245      view_tab: "zavihku z zemljevidom"
246      alternatively_view: "Lahko pa pogledate tudi vse {{recent_changes_link}}"
247    list:
248      recent_changes: "Nedavne spremembe"
249      recently_edited_changesets: "Nedavno urejeni paketi sprememb:"
250      for_more_changesets: "Za več sprememb izberite uporabnika in poglejte njegove spremembe ali pa med ogledom zemljevida nekega področja preklopite na zavihek 'zgodovina'."
251    list_user:
252      edits_by_username: "Spremembe uporabnika {{username_link}}"
253      no_visible_edits_by: "Ni vidnih sprememb uporabnika {{name}}."
254      for_all_changes: "Za spremembe vseh uporabnikov poglejte {{recent_changes_link}}"
255      recent_changes: "nedavne spremembe"
256  diary_entry:
257    new:
258      title: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
259    list:
260      title: "Dnevniki uporabnikov"
261      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
262      in_language_title: "Dnevniki v jeziku {{language}}"
263      new: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
264      new_title: Napišite nov zapis v vaš uporabniški dnevnik
265      no_entries: Ni zapisov v dnevnik
266      recent_entries: "Nedavni zapisi v dnevnik: "
267      older_entries: Starejši zapisi
268      newer_entries: Novejši zapisi
269    edit:
270      title: "Uredi zapis v dnevnik"
271      subject: "Naslov: "
272      body: "Besedilo: "
273      language: "Jezki: "
274      location: "Lokacija: "
275      latitude: "Z. širina: "
276      longitude: "Z. dolžina: "
277      use_map_link: "uporabi zemljevid"
278      save_button: "Shrani"
279      marker_text: Lokacija, na katero se nanaša zapis
280    view:
281      title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
282      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
283      leave_a_comment: "Napiši komentar"
284      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} za vpis komentarja"
285      login: "Prijavite se"
286      save_button: "Shrani"
287    no_such_entry:
288      title: "Takšnega vnosa v dnevnik ni"
289      heading: "Vnosa v dnevnik z id-jem: {{id}} ni"
290      body: "Oprostite, vnosa v dnevnik št. {{id}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
291    no_such_user:
292      title: "Ni tega uporabnika"
293      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
294      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
295    diary_entry:
296      posted_by: "Objavil {{link_user}} ob {{created}} v jeziku {{language_link}}"
297      comment_link: Komentiraj ta vnos
298      reply_link: Odgovori na ta vnos
299      comment_count:
300        one: 1 komentar
301        other: "{{count}} komentarjev"
302      edit_link: Uredi ta vnos
303    diary_comment:
304      comment_from: "Komentar uporabnika {{link_user}} ob {{comment_created_at}}"
305  export:
306    start:
307      area_to_export: "Področje za izvoz"
308      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
309      format_to_export: "Oblika izvoženih podatkov"
310      osm_xml_data: "OpenStreetMap podatki v XML zapisu"
311      mapnik_image: "Mapnik slika zemljevida"
312      osmarender_image: "Osmarender slika zemljevida"
313      embeddable_html: "HTML za vključitev na spletno stran"
314      licence: "Licenca"
315      export_details: 'OpenStreetMap podatki imajo licenco <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0</a>.'
316      options: "Možnosti"
317      format: "Oblika zapisa"
318      scale: "Merilo"
319      max: "največ"
320      image_size: "Velikost slike"
321      zoom: "Povečava"
322      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
323      latitude: "Šir:"
324      longitude: "Dol:"
325      output: "Rezultat"
326      paste_html: "Uporabite ta HTML za vključitev zemljevida na spletno stran"
327      export_button: "Izvozi"
328    start_rjs:
329      export: "Izvoz"
330      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
331      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
332      click_add_marker: "S klikom na zemljevid pripnite zaznamek."
333      change_marker: "Premakni zaznamek"
334      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
335      view_larger_map: "Večji zemljevid"
336  geocoder:
337    results:
338      results: "Zadetki"
339      type_from_source: "{{type}} iz {{source_link}}"
340      no_results: "Ni zadetkov"
341      namefinder:
342        prefix: "{{type}} "
343        suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} od {{placename}}"
344        suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} od {{parentname}})"
345        suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
346      distance:
347        zero: "manj kot 1 km"
348        one: "približno 1 km"
349        other: "približno {{distance}} km"
350      direction:
351        south_west: "jugozahodno"
352        south: "južno"
353        south_east: "jugovzhodno"
354        east: "vzhodno"
355        north_east: "severovzhodno"
356        north: "severno"
357        north_west: "severozahodno"
358        west: "zahodno"
359  layouts:
360    project_name:
361      # in <title>
362      title: OpenStreetMap
363      # in <h1>
364      h1: OpenStreetMap
365    logo:
366      alt_text: OpenStreetMap logotip
367    welcome_user: "Dobrodošli, {{user_link}}"
368    welcome_user_link_tooltip: Vaša uporabniška stran
369    home: "domov"
370    home_tooltip: Prikaži domači kraj
371    inbox: "prejeta pošta ({{count}})"
372    inbox_tooltip:
373      zero: Niste prejeli novih spročil
374      one: Prejeli ste {{count}} novo sporočilo
375      two: Prejeli ste {{count}} novi sporočili
376      few: Prejeli ste {{count}} nova sporočila
377      other: Prejeli ste {{count}} novih sporočil
378    logout: odjava
379    logout_tooltip: "Odjava iz sistema"
380    log_in: prijava
381    log_in_tooltip: Vstop s svojim obstoječim uporabniškim računom
382    sign_up: vpis
383    sign_up_tooltip: Ustvarite si nov uporabniški račun za urejanje
384    view: Zemljevid
385    view_tooltip: Prikaz zemljevida
386    edit: Uredi
387    edit_tooltip: Uredite zemljevid
388    history: Zgodovina
389    history_tooltip: Zgodovina sprememb
390    export: Izvoz
391    export_tooltip: Izvozite podatke zemljevida
392    gps_traces: GPS sledi
393    gps_traces_tooltip: Upravljanje z GPS sledmi
394    user_diaries: Dnevnik
395    user_diaries_tooltip: Pregled dnevnikov uporabnikov
396    tag_line: Prost wiki zemljevid sveta
397    intro_1: "OpenStreetMap je prost zemljevid sveta, ki ga urejajo ljudje, kot ste Vi."
398    intro_2: "OpenStreetMap vam omogoča ogled, urejanje in souporabo geografskih podatkov kjerkoli na Zemlji."
399    intro_3: "Strežniki OpenStreetMap projekta prijazno gostujejo pri {{ucl}} in {{bytemark}}."
400    intro_3_ucl: "UCL VR Centru"
401    intro_3_bytemark: "bytemarku"
402    osm_offline: "Baza OpenStreetMap zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno ni dostopna."
403    osm_read_only: "Baza OpenStreetMap je zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno dostopna le za branje."
404    donate: "Podprite OpenStreetMap z {{link}} v fond za nadgradnjo strojne opreme."
405    donate_link_text: donacijo
406    help_wiki: "Pomoč in Wiki"
407    help_wiki_tooltip: "Pomoč in Wiki strani projekta"
408    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sl:Main_Page"
409    news_blog: "Novice"
410    news_blog_tooltip: "Novice o OpenStreetMap, prostih geografskih podatkih, ipd."
411    shop: Trgovina
412    shop_tooltip: Nakup izdelkov z OpenStreetMap logotipi
413    shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise
414    sotm: 'Udeležite se letošnje OpenStreetMap konference, The State of the Map, ki bo od 10 do 12 Julija v Amsterdamu!'
415    alt_donation: Prispevajte finančna sredstva
416  notifier:
417    diary_comment_notification:
418      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je komentiral vaš vnos v dnevnik"
419      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
420      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
421      hi: "Pozdravljen, {{to_user}}!"
422      header: "{{from_user}} je komentiral vaš nedavni vnos v OpenStreetMap dnevnik z naslovom {{subject}}:"
423      footer: "Komentar lahko preberete tudi na {{readurl}}, komentirate lahko na {{commenturl}} ali odgovorite na {{replyurl}}"
424    message_notification:
425      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vam je poslal novo sporočilo"
426      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
427      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
428      hi: "Pozdravljeni, {{to_user}},"
429      header: "Uporabnik {{from_user}}  vam je prek OpenStreetMap poslal novo sporočilo glede {{subject}}:"
430      footer1: "Sporočilo lahko preberete tudi na {{readurl}}"
431      footer2: "in nanj odgovorite na naslovu {{replyurl}}"
432    friend_notification:
433      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vas je dodal med prijatelje"
434      had_added_you: "{{user}} vas je dodal med prijatelje na OpenStreetMap."
435      see_their_profile: "Uporabnikov profil lahko vidite na naslovu {{userurl}} in ga po želji lahko dodate med svoje prijatelje."
436    gpx_notification:
437      greeting: "Pozdravljeni,"
438      your_gpx_file: "Izgleda, da je vaša datoteka GPX"
439      with_description: "z opisom"
440      and_the_tags: "in naslednjimi oznakami:"
441      and_no_tags: "in brez oznak."
442      failure:
443        subject: "[OpenStreetMap] Neuspeh uvoza datoteke GPX"
444        failed_to_import: " vsebovala neko napako, zaradi katere je ni bilo mogoče uvoziti. Napaka:"
445        more_info_1: "Več informacij o možnih napakah v datotekah GPX in kako se jim izogniti"
446        more_info_2: "si lahko preberete na:"
447        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
448      success:
449        subject: "[OpenStreetMap] Uspeh uvoza datoteke GPX"
450        loaded_successfully: |
451          bila uspešno uvožena z {{trace_points}} od vseh možnih
452          {{possible_points}} točk.
453    signup_confirm:
454      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
455    signup_confirm_plain:
456      greeting: "Pozdravljeni!"
457      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
458      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
459      click_the_link_1: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za "
460      click_the_link_2: "potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
461      introductory_video: "Uvodni video posnetek si lahko pogledate na naslovu:"
462      more_videos: "Več video posnetkov je na naslovu:"
463      the_wiki: "Več o projektu OpenStreetMap si preberite v wiki-ju:"
464      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide"
465      opengeodata: "Blog o OpenStreetMap z zvočnimi podcasti je na OpenGeoData.org:"
466      wiki_signup: "Lahko se vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap na naslovu:"
467      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"
468      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
469      user_wiki_1: "Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje"
470      user_wiki_2: "oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr [[Category:Users_in_Slovenia]]."
471      current_user_1: "Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski"
472      current_user_2: "položaj je na voljo na naslovu:"
473    signup_confirm_html:
474      greeting: "Pozdravljeni!"
475      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
476      click_the_link: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
477      introductory_video: "Ogledate si lahko {{introductory_video_link}}."
478      video_to_openstreetmap: "uvodni video posnetek o OpenStreetMap"
479      more_videos: "Ogledate si lahko {{more_videos_link}}."
480      more_videos_here: "še več video posnetkov"
481      get_reading: 'Preberite si več o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">v wiki-ju</p> ali <a href="http://www.opengeodata.org/">na opengeodata blog-u</a> ki vsebuje tudi <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">zvočne podcast-e</a>!'
482      wiki_signup: 'Lahko se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap</a>.'
483      user_wiki_page: 'Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Slovenia">[[Category:Users_in_Slovenia]]</a>.'
484      current_user: 'Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski položaj je na voljo v kategoriji <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
485    email_confirm:
486      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
487    email_confirm_plain:
488      greeting: "Pozdravljeni,"
489      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v"
490      hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
491      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
492    email_confirm_html:
493      greeting: "Pozdravljeni,"
494      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v {{server_url}} na {{new_address}}."
495      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
496    lost_password:
497      subject: "[OpenStreetMap] Zahteva za ponastavitev gesla"
498    lost_password_plain:
499      greeting: "Pozdravljeni,"
500      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org"
501      hopefully_you_2: "uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
502      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
503    lost_password_html:
504      greeting: "Pozdravljeni,"
505      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
506      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
507    reset_password:
508      subject: "[OpenStreetMap] Ponastavitev gesla"
509    reset_password_plain:
510      greeting: "Pozdravljeni,"
511      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
512    reset_password_html:
513      greeting: "Pozdravljeni,"
514      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
515  message:
516    inbox:
517      title: "Prejeta pošta"
518      my_inbox: "Moja prejeta"
519      outbox: "poslana pošta"
520      you_have: "Imate {{new_count}} novih, neprebranih in {{old_count}} starih, že prebranih sporočil"
521      from: "Od"
522      subject: "Zadeva"
523      date: "Datum"
524      no_messages_yet: "Prejeli niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
525      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
526    message_summary:
527      unread_button: "Označi kot neprebrano"
528      read_button: "Označi kot prebrano"
529      reply_button: "Odgovori"
530    new:
531      title: "Pošiljanje sporočila"
532      send_message_to: "Pošlji novo sporočilo uporabniku {{name}}"
533      subject: "Zadeva"
534      body: "Besedilo"
535      send_button: "Pošlji"
536      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
537      message_sent: "Sporočilo poslano"
538    no_such_user:
539      title: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
540      heading: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
541      body: "Oprostite, uporabnika s tem imenom ali sporočila s tem ID-jem ni"
542    outbox:
543      title: "Poslana pošta"
544      my_inbox: "Moja {{inbox_link}}"
545      inbox: "prejeta"
546      outbox: "poslana pošta"
547      you_have_sent_messages: "Poslali ste {{sent_count}} sporočil"
548      to: "Za"
549      subject: "Zadeva"
550      date: "Datum"
551      no_sent_messages: "Poslali niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
552      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
553    read:
554      title: "Branje sporočila"
555      reading_your_messages: "Prebiranje vaših sporočil"
556      from: "Od"
557      subject: "Zadeva"
558      date: "Datum"
559      reply_button: "Odgovori"
560      unread_button: "Označi kot neprebrano"
561      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
562      reading_your_sent_messages: "Prebiranje vaših poslanih sporočil"
563      to: "Za"
564      back_to_outbox: "Nazaj na poslano pošto"
565    mark:
566      as_read: "Sporočilo označeno kot prebrano"
567      as_unread: "Sporočilo označeno kot neprebrano"
568  site:
569    index:
570      js_1: "Bodisi uporabljate brskalnik, ki ne podpira Javascript-a, ali pa je izvajanje Javascript-a onemogočeno."
571      js_2: "OpenStreetMap za prikaz zemljevida uporablja Javascript."
572      js_3: 'Če Javascripta ne morete omogočiti lahko poizkusite <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statičen pregledovalnik zemljevida Tiles@Home</a>.'
573      permalink: Trajna povezava
574      shortlink: Kratka povezava
575      license:
576        notice: "{{project_name}} z avtorji objavlja pod licenco {{license_name}}."
577        license_name: "Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0"
578        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl"
579        project_name: "Projekt OpenStreetMap"
580        project_url: "http://openstreetmap.org"
581    edit:
582      not_public: "Svojih prispevkov še niste označili za javne."
583      not_public_description: "Urejanje zemljevida ni mogoče dokler vaši prispevki niso javni. Označite jih lahko kot javne na {{user_page}}."
584      user_page_link: strani vašega uporabniškega računa
585      anon_edits: "({{link}})"
586      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
587      anon_edits_link_text: "Pojasnilo zakaj je temu tako."
588      flash_player_required: 'Za uporabo Potlatch-a, urejevalnika OpenStreetMap potrebujete predvajalnik Flash. Lahko ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">prenesete iz Adobe.com</a>. Na voljo vam je tudi <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">več drugih možnosti</a> za urejanje zemljevida OpenStreetMap.'
589      potlatch_unsaved_changes: "Imate neshranjene spremembe. (Za shranjevanje v Potlatch-u, od-izberite trenutno pot ali vozlišče (v načinu v živo), ali pa kliknite na gumb Save (shrani), če ga imate.)"
590    sidebar:
591      search_results: Rezultati iskanja
592      close: Zapri
593    search:
594      search: Iskanje
595      where_am_i: "Kje sem?"
596      submit_text: "Išči"
597      searching: "Iščem..."
598      search_help: "primeri: 'Bovec', 'Prešernova, Celje', 'Živalski vrt' ali 'vzpenjača' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Več primerov...</a>"
599    key:
600      map_key: "Legenda"
601      map_key_tooltip: "Legenda mapnik zemljevida na prikazanem nivoju povečave"
602      table:
603        heading: "Legenda povečave {{zoom_level}}"
604        entry:
605          motorway: "Avtocesta"
606          trunk: "Hitra cesta"
607          primary: "Glavna cesta"
608          secondary: "Regionalna cesta"
609          unclassified: "Ostale ceste izven naselij"
610          unsurfaced: "Neasfaltirana cesta"
611          track: "Kolovoz"
612          byway: "Byway"
613          bridleway: "Bridleway"
614          cycleway: "Kolesarska steza"
615          footway: "Pešpot"
616          rail: "Železnica"
617          subway: "Podzemna železnica"
618          tram: "Ozkotirna železnica; tramvaj"
619          cable: "Kabinska žičnica; sedežnica"
620          runway: "Vzletno-pristajalna steza; povezave"
621          apron: "Letališka ploščad; terminal"
622          admin: "Upravna razmejitev"
623          forest: "Forest"
624          wood: "Wood"
625          golf: "Igrišče za Golf"
626          park: "Park"
627          resident: "Naselje"
628          tourist: "Turistična znamenitost"
629          common: "Common; meadow"
630          retail: "Trgovsko območje"
631          industrial: "Industrijsko območje"
632          commercial: "Poslovno območje"
633          heathland: "Grmičevje"
634          lake: "Jezero; vodni zbiralnik"
635          farm: "Kmetija"
636          brownfield: "Brownfield site"
637          cemetery: "Pokopališče"
638          allotments: "Vrtički"
639          pitch: "Sports pitch"
640          centre: "Sports centre"
641          reserve: "Naravni rezervat"
642          military: "Vojaško področje"
643          school: "Šola; univerza"
644          building: "Pomembna zgradba"
645          station: "Železniška postaja"
646          summit: "Vrh"
647          tunnel: "Črtkana obroba = predor"
648          bridge: "Krepka obroba = most"
649          private: "Private access"
650          permissive: "Permissive access"
651          destination: "Dovoljeno za dostavo"
652          construction: "Ceste v gradnji"
653  trace:
654    create:
655      upload_trace: "Pošlji GPS sled"
656      trace_uploaded: "Vaša datoteka z GPS sledjo v datoteki GPX je bila poslana na strežnik in čaka na uvoz v bazo. To se ponavadi zgodi v roku pol ure. O uvozu boste obveščeni po elektronski pošti."
657    edit:
658      title: "Urejanje sledi {{name}}"
659      heading: "Urejanje sledi {{name}}"
660      filename: "Ime datoteke:"
661      download: "prenos"
662      uploaded_at: "Poslano na strežnik:"
663      points: "Točk:"
664      start_coord: "Začetna koordinata:"
665      map: "zemljevid"
666      edit: "uredi"
667      owner: "Lastnik:"
668      description: "Opis:"
669      tags: "Oznake:"
670      save_button: "Shrani spremembe"
671    no_such_user:
672      title: "Ni tega uporabnika"
673      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
674      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
675    trace_form:
676      upload_gpx: "Pošljite datoteko GPX"
677      description: "Opis"
678      tags: "Oznake"
679      public: "Javna?"
680      public_help: "Kaj to pomeni?"
681      public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces"
682      upload_button: "Pošlji"
683      help: "Pomoč"
684      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
685    trace_header:
686      see_just_your_traces: "Seznam le mojih in pošiljanje novih sledi"
687      see_all_traces: "Seznam vseh sledi"
688      see_your_traces: "Seznam vseh mojih sledi"
689      traces_waiting: "V čakalni vrsti na uvoz čaka {{count}} sledi. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
690    trace_optionals:
691      tags: "Oznake"
692    view:
693      title: "Prikaz sledi {{name}}"
694      heading: "Prikaz sledi {{name}}"
695      pending: "ČAKAJOČA"
696      filename: "Datoteka:"
697      download: "prenos"
698      uploaded: "Poslano ob:"
699      points: "Točk:"
700      start_coordinates: "Začetna koordinata:"
701      map: "zemljevid"
702      edit: "uredi"
703      owner: "Lastnik:"
704      description: "Opis:"
705      tags: "Oznake:"
706      none: "Brez"
707      make_public: "Naj ta sled postane trajno javna"
708      edit_track: "Uredi to sled"
709      delete_track: "Izbriši to sled"
710      trace_not_found: "Sledi ni bilo mogoče najti!"
711    trace_paging_nav:
712      showing: "Prikaz strani"
713      of: "od"
714    trace:
715      pending: "ČAKAJOČA"
716      count_points: "{{count}} točk"
717      ago: "{{time_in_words_ago}} nazaj"
718      more: "več"
719      trace_details: "Ogled podrobnnosti zemljevida"
720      view_map: "Ogled zemljevida"
721      edit: "uredi"
722      edit_map: "Uredi zemljevid"
723      public: "JAVNA"
724      private: "ZASEBNA"
725      by: "Uporabnik"
726      in: "v"
727      map: "zemljevid"
728    list:
729      public_traces: "Javne GPS sledi"
730      your_traces: "Vaše GPS sledi"
731      public_traces_from: "Javne GPS sledi uporabnika {{user}}"
732      tagged_with: " z oznako {{tags}}"
733    delete:
734      scheduled_for_deletion: "Sled bo izbrisana"
735    make_public:
736      made_public: "Sled je postala javna"
737  user:
738    login:
739      title: "Prijava"
740      heading: "Prijava"
741      please login: "Prijavite se ali {{create_user_link}}."
742      create_account: "ustvarite uporabniški račun"
743      email or username: "Naslov e-pošte ali uporabniško ime: "
744      password: "Geslo: "
745      lost password link: "Ste pozabili geslo?"
746      login_button: "Prijava"
747      account not active: "Oprostite, vaš uporabniški račun še ni aktiven.<br>Za aktivacijo prosim kliknite na povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu za potrditev uporabniškega računa."
748      auth failure: "Oprostite, prijava s temi podatki ni uspela."
749    lost_password:
750      title: "pozabljeno geslo"
751      heading: "Ste pozabili geslo?"
752      email address: "Naslove e-pošte:"
753      new password button: "Pošlji mi novo geslo"
754      notice email on way: "Elektronsko sporočilo z vsemi potrebnimi podatki za nastavitev novega gesla je že na poti."
755      notice email cannot find: "Oprostite, a vnešenega naslova elektronske pošte ni bilo mogoče najti."
756    reset_password:
757      title: "ponastavitev gesla"
758      flash changed check mail: "Vaše geslo je bilo spremenjeno in je že na poti v vaš poštni predal :-)"
759      flash token bad: "Tega žetona ni bilo mogoče najti.  Predlagamo, da preverite naslov URL."
760    new:
761      title: "Nov uporabniški račun"
762      heading: "Ustvarite si uporabniški račun"
763      no_auto_account_create: "Na žalost vam trenutno ne moremo samodejno ustvariti uporabniškega računa."
764      contact_webmaster: 'Prosimo, pišite <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastru</a> (v angleščini) in se dogovorite za ustvarjenje uporabniškega računa - potrudili se bomo za čimprejšnjo obravnavo vašega zahtevka. '
765      fill_form: "Izpolnite obrazec in poslali vam bomo elektronsko sporočilce s katerim boste aktivirali svoj uporabniški račun."
766      license_agreement: 'Z ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate, da bodo vsi vaši prispevki, ki jih boste poslali na openstreetmap.org in vsi podatki, ki jih boste ustvarili z orodji, ki se povezujejo z openstreetmap.org licencirani (ne-izključno) pod pogoji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">te Creative Commons licence (Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji)</a>.'
767      email address: "Naslov e-pošte: "
768      confirm email address: "Potrdite naslov e-pošte: "
769      not displayed publicly: 'Ne bo javno objavljeno (glej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="politika zasebnosti z razdelkom o naslovu elektronske pošte v wiki-ju">politiko zasebnosti</a>)'
770      display name: "Prikazno ime: "
771      password: "Geslo: "
772      confirm password: "Potrdite geslo: "
773      signup: "Želim se vpisati"
774      flash create success message: "Uporabniški račun narejen. Preverite vaš poštni predal s sporočilom za potrditev in že boste lahko kartirali :-)<br /><br />Prosimo, upoštevajte, da prijava v sistem ne bo mogoča dokler ne potrdite svojega e-poštnega naslova.<br /><br />V kolikor vaš filter neželene pošte (anti spam filter) pred sprejemom sporočil neznanih pošiljateljev zahteva potrditev vas prosimo, da pošiljatelja webmaster@openstreetmap.org uvrstite na seznam dovoljenih pošiljateljev. Sistem pač ne zmore dovolj inteligentno odgovarjati na vse take zahtevke."
775    no_such_user:
776      title: "Ni tega uporabnika"
777      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
778      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
779    view:
780      my diary: moj dnevnik
781      new diary entry: nov vnos v dnevnik
782      my edits: moji prispevki
783      my traces: moje sledi
784      my settings: moje nastavitve
785      send message: pošlji sporočilo
786      diary: dnevnik
787      edits: prispevki
788      traces: sledi
789      remove as friend: odstrani izmed prijateljev
790      add as friend: dodaj med prijatelje
791      mapper since: "Kartograf od: "
792      ago: "({{time_in_words_ago}} nazaj)"
793      user image heading: Slika uporabnika
794      delete image: Izbriši sliko
795      upload an image: Objavite sliko
796      add image: Dodaj sliko
797      description: Opis
798      user location: Lokacija uporabnika
799      no home location: "Domača lokacija uporabnika še ni bila nastavljena."
800      if set location: "Če nastavite vašo domačo lokacijo bo tu prikazan lep zemljevd in podobne dobrote. Domačo lokacijo lahko nastavite v {{settings_link}}."
801      settings_link_text: vaših nastavitvah
802      your friends: Vaši prijatelji
803      no friends: Niste še dodali nobenih prijateljev.
804      km away: "Oddaljen {{count}} km"
805      nearby users: "Bližnji uporabniki: "
806      no nearby users: "Ni uporabnikov, ki bi priznali, da kartirajo v vaši bližini."
807      change your settings: uredite vaše nastavitve
808    friend_map:
809      your location: Vaša lokacija
810      nearby mapper: "Bližnji kartograf: "
811    account:
812      title: "Urejanje uporabniškega računa"
813      my settings: Moje nastavitve
814      email never displayed publicly: "(nikoli javno objavljen)"
815      public editing:
816        heading: "Javno urejanje: "
817        enabled: "Omogočeno. Niste anonimni in lahko urejate podatke."
818        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits"
819        enabled link text: "Kaj je to?"
820        disabled: "Onemogočeno in ne morete urejati podatkov. Vsi vaši prejšnji prispevki so anonimni."
821        disabled link text: "Zakaj ne morem urejati?"
822      profile description: "Opis uporabnika: "
823      preferred languages: "Jezikovne preference: "
824      home location: "Domača lokacija: "
825      no home location: "Niste nastavili vaše domače lokacije."
826      latitude: "Zemljepisna širina: "
827      longitude: "Zemljepisna dolžina: "
828      update home location on click: "Posodobi domačo lokacijo ob kliku na zemljevid?"
829      save changes button: Shrani spremembe
830      make edits public button: Naj bodo vsi moji prispevki javni
831      return to profile: Nazaj na profil
832      flash update success confirm needed: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni. Preverite svojo e-pošto in potrdite spremembo e-poštnega naslova."
833      flash update success: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni."
834    confirm:
835      heading: Potrdite uporabniški račun
836      press confirm button: "Za aktivacijo vašega uporabniškega računa pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
837      button: Potrdi
838      success: "Vaš uporabniški račun je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
839      failure: "Uporabnišli račun je že bil potrjen s tem žetonom."
840    confirm_email:
841      heading: Potrdite spremembo naslova e-pošte
842      press confirm button: "Za potrditev spremembe vašega naslova elektronske pošte pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
843      button: Potrdi
844      success: "Vaš naslov elektronske pošte je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
845      failure: "Naslov elektronske pošte je že bil potrjen s tem žetonom."
846    set_home:
847      flash success: "Domača lokacija uspešno shranjena"
848    go_public:
849      flash success: "Vsi vaši prispevki so sedaj javni in sedaj imate pravico do urejanja."
850    make_friend:
851      success: "Uporabnik {{name}} je sedaj vaš prijatelj."
852      failed: "Oprostite, uporabnika {{name}} ni bilo mogoče dodati med prijatelje."
853      already_a_friend: "Z uporabnikom {{name}} ste že prijatelja."
854    remove_friend:
855      success: "Uporabnika {{name}} ste odstranili izmed svojih prijateljev."
856      not_a_friend: "Uporabnika {{name}} ni med vašimi prijatelji."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.