source: subversion/sites/rails_port/config/locales/sl.yml @ 16288

Last change on this file since 16288 was 16288, checked in by stefanb, 10 years ago

additional translations in geocoder describer

File size: 40.6 KB
Line 
1sl:
2  html:
3    dir: ltr
4  activerecord:
5    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6    models:
7      acl: "Access Control List"
8      changeset: "Paket sprememb"
9      changeset_tag: "Changeset Tag"
10      country: "Država"
11      diary_comment: "Komentar v dnevniku"
12      diary_entry: "Vpis v dnevnik"
13      friend: "Prijatelj"
14      language: "Jezik"
15      message: "Sporočilo"
16      node: "Vozlišče"
17      node_tag: "Oznaka vozlišča"
18      notifier: "Notifier"
19      old_node: "Old Node"
20      old_node_tag: "Old Node Tag"
21      old_relation: "Old Relation"
22      old_relation_member: "Old Relation Member"
23      old_relation_tag: "Old Relation Tag"
24      old_way: "Old Way"
25      old_way_node: "Old Way Node"
26      old_way_tag: "Old Way Tag"
27      relation: "Relacija"
28      relation_member: "Član relacije"
29      relation_tag: "Oznaka relacije"
30      session: "Session"
31      trace: "Sled"
32      tracepoint: "Točka sledi"
33      tracetag: "Oznaka sledi"
34      user: "Uporabnik"
35      user_preference: "Uporabniške nastavitve"
36      user_token: "Uporabniški žeton"
37      way: "Pot"
38      way_node: "Vozlišče poti"
39      way_tag: "Oznaka poti"
40    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42    attributes:
43      diary_comment:
44        body: "Besedilo"
45      diary_entry:
46        user: "Uporabnik"
47        title: "Naslov"
48        latitude: "Zemljepisna širina"
49        longitude: "Zemljepisna dolžina"
50        language: "Jezik"
51      friend:
52        user: "Uporabnik"
53        friend: "Prijatelj"
54      trace:
55        user: "Uporabnik"
56        visible: "Vidnost sledi"
57        name: "Ime"
58        size: "Velikost"
59        latitude: "Zemljepisna širina"
60        longitude: "Zemljepisna dolžina"
61        public: "Javnost sledi"
62        description: "Opis"
63      message:
64        sender: "Pošiljatelj"
65        title: "Naslov"
66        body: "Besedilo"
67        recipient: "Prejemnik"
68      user:
69        email: "Naslov e-pošte"
70        active: "Active"
71        display_name: "Prikazno ime"
72        description: "Opis"
73        languages: "Jeziki"
74        pass_crypt: "Geslo"
75  map:
76    view: Zemljevid
77    edit: Urejanje
78    coordinates: "Koordinate:"
79  browse:
80    changeset:
81      title: "Paket sprememb"
82      changeset: "Paket sprememb:"
83      download: "Prenesi {{changeset_xml_link}} ali {{osmchange_xml_link}}"
84      changesetxml: "Changeset XML"
85      osmchangexml: "osmChange XML"
86    changeset_details:
87      created_at: "Ustvarjen ob:"
88      closed_at: "Zaključen ob:"
89      belongs_to: "Pripada:"
90      bounding_box: "Pravokotno področje:"
91      no_bounding_box: "Ta paket nima določenega pravokotnega področja."
92      show_area_box: "Prikaži pravokotno področje"
93      box: "področje"
94      has_nodes:
95        one: "Vsebuje naslednje {{count}} vozlišče:"
96        two: "Vsebuje naslednji {{count}} vozlišči:"
97        few: "Vsebuje naslednja {{count}} vozlišča:"
98        other: "Vsebuje naslednjih {{count}} vozlišč:"
99      has_ways:
100        one: "Vsebuje naslednjo {{count}} pot:"
101        two: "Vsebuje naslednji {{count}} poti:"
102        few: "Vsebuje naslednje {{count}} poti:"
103        other: "Vsebuje naslednjih {{count}} poti:"
104      has_relations:
105        one: "Vsebuje naslednjo {{count}} relacijo:"
106        two: "Vsebuje naslednji {{count}} relaciji:"
107        few: "Vsebuje naslednje {{count}} relacije:"
108        other: "Vsebuje naslednjih {{count}} relacij:"
109    common_details:
110      edited_at: "Urejeno ob:"
111      edited_by: "Uredil:"
112      version: "Različica:"
113      in_changeset: "V paketu sprememb:"
114    containing_relation:
115      entry: "Relacija {{relation_name}}"
116      entry_role: "Relacija {{relation_name}} (kot {{relation_role}})"
117    map:
118      loading: "Nalaganje..."
119      deleted: "Izbrisano"
120      larger:
121        area: "Prikaz področja na večjem zemljevidu"
122        node: "Prikaz vozlišča na večjem zemljevidu"
123        way: "Prikaz poti na večjem zemljevidu"
124        relation: "Prikaz relacije na večjem zemljevidu"
125    node_details:
126      coordinates: "Koordinate: "
127      part_of: "Del:"
128    node_history:
129      node_history: "Zgodovina vozlišča"
130      node_history_title: "Zgodovina vozlišča: {{node_name}}"
131      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
132      download_xml: "prenesi XML"
133      view_details: "poglej podrobnosti"
134    node:
135      node: "Vozlišče"
136      node_title: "Vozlišče: {{node_name}}"
137      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
138      download_xml: "prenesi XML"
139      view_history: "poglej zgodovino"
140      edit: "uredi"
141    not_found:
142      sorry: "Oprostite, {{type}} z ID-jem {{id}} ni bilo mogoče najti."
143      type:
144        node: vozlišče
145        way: pot
146        relation: relacija
147    paging_nav:
148      showing_page: "Prikazana stran"
149      of: "od"
150    relation_details:
151      members: "Člani:"
152      part_of: "Del:"
153    relation_history:
154      relation_history: "Zgodovina relacije"
155      relation_history_title: "Zgodovina relacije: {{relation_name}}"
156    relation_member:
157      entry: "{{type}} {{name}}"
158      entry_role: "{{type}} {{name}} kot {{role}}"
159      type:
160        node: "Vozlišče"
161        way: "Pot"
162        relation: "Relacija"
163    relation:
164      relation: "Relacija"
165      relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
166      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
167      download_xml: "prenesi XML"
168      view_history: "poglej zgodovino"
169    start:
170      view_data: "Ogled podatkov trenutno prikazanega zemljevida"
171      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
172    start_rjs:
173      data_layer_name: "Podatki"
174      data_frame_title: "Podatki"
175      zoom_or_select: "Povečajte zemljevid ali izberite področje za prikaz"
176      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
177      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
178      loaded_an_area_with_num_features: "Naložili ste področje, ki vsebuje [[num_features]] elementov. Nekateri spletni brskalniki ne zmorejo prikaza takšne količine podatkov. Na splošno brskalniki najbolje prikazujejo 100 ali manj elementov hkrati: karkoli drugega lahko upočasni vaš brskalnik ali ga naredi neodzivnega. Če ste prepričani, da želite prikazati vse te podatke, pritisnite na spodnji gumb."
179      load_data: "Naloži podatke"
180      unable_to_load_size: "Ni mogoče naložiti: Pravokotno področje velikosti [[bbox_size]] je preveliko (mora biti manjše od {{max_bbox_size}})"
181      loading: "Nalaganje..."
182      show_history: "Prikaži zgodovino"
183      wait: "Počakajte..."
184      history_for_feature: "Zgodovina [[feature]]"
185      details: "Podrobnosti"
186      private_user: "anonimni uporabnik"
187      edited_by_user_at_timestamp: "Uredil [[user]] ob [[timestamp]]"
188      object_list:
189        heading: "Seznam predmetov"
190        back: "Prikaži seznam predmetov"
191        type:
192          node: "Vozlišče"
193          way: "Pot"
194          # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
195        api: "Pridobi področje iz programskega vmesnika (API)"
196        details: "Podrobnosti"
197        selected:
198          type:
199            node: "Vozlišče [[id]]"
200            way: "Pot [[id]]"
201            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
202        history:
203          type:
204            node: "Vozlišče [[id]]"
205            way: "Pot [[id]]"
206            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
207    tag_details:
208      tags: "Oznake:"
209    way_details:
210      nodes: "Vozlišča:"
211      part_of: "Del:"
212      also_part_of:
213         one: "tudi del poti {{related_ways}}"
214         other: "tudi del poti {{related_ways}}"
215    way_history:
216      way_history: "Zgodovina poti"
217      way_history_title: "Zgodovina poti: {{way_name}}"
218      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
219      download_xml: "prenesi XML"
220      view_details: "poglej podrobnosti"
221    way:
222      way: "Pot"
223      way_title: "Pot: {{way_name}}"
224      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
225      download_xml: "prenesi XML"
226      view_history: "poglej zgodovino"
227      edit: "uredi"
228  changeset:
229    changeset_paging_nav:
230      showing_page: "Prikaz strani"
231      of: "od"
232    changeset:
233      still_editing: "(še ureja)"
234      anonymous: "Anonimen"
235      no_comment: "(brez)"
236      no_edits: "(brez sprememb)"
237      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
238      big_area: "(veliko)"
239      view_changeset_details: "Ogled podrobnosti paketa sprememb"
240      more: "več"
241    changesets:
242      id: "ID"
243      saved_at: "Shranjeno ob"
244      user: "Uporabnik"
245      comment: "Komentar"
246      area: "Področje"
247    list_bbox:
248      history: "Zgodovina"
249      changesets_within_the_area: "Paketi sprememb na področju:"
250      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
251      no_changesets: "Ni paketov sprememb"
252      all_changes_everywhere: "Za vse spremembe kjerkoli poglejte {{recent_changes_link}}"
253      recent_changes: "Nedavne spremembe"
254      no_area_specified: "Področje ni določeno"
255      first_use_view: "Najprej na {{view_tab_link}} izberite področje, ki vas zanima, nato pa kliknite zavihek Zgodovina."
256      view_the_map: "zavihek, na katerem je zemljevid"
257      view_tab: "zavihku z zemljevidom"
258      alternatively_view: "Lahko pa pogledate tudi vse {{recent_changes_link}}"
259    list:
260      recent_changes: "Nedavne spremembe"
261      recently_edited_changesets: "Nedavno urejeni paketi sprememb:"
262      for_more_changesets: "Za več sprememb izberite uporabnika in poglejte njegove spremembe ali pa med ogledom zemljevida nekega področja preklopite na zavihek 'zgodovina'."
263    list_user:
264      edits_by_username: "Spremembe uporabnika {{username_link}}"
265      no_visible_edits_by: "Ni vidnih sprememb uporabnika {{name}}."
266      for_all_changes: "Za spremembe vseh uporabnikov poglejte {{recent_changes_link}}"
267      recent_changes: "nedavne spremembe"
268  diary_entry:
269    new:
270      title: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
271    list:
272      title: "Dnevniki uporabnikov"
273      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
274      in_language_title: "Dnevniki v jeziku {{language}}"
275      new: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
276      new_title: Napišite nov zapis v vaš uporabniški dnevnik
277      no_entries: Ni zapisov v dnevnik
278      recent_entries: "Nedavni zapisi v dnevnik: "
279      older_entries: Starejši zapisi
280      newer_entries: Novejši zapisi
281    edit:
282      title: "Uredi zapis v dnevnik"
283      subject: "Naslov: "
284      body: "Besedilo: "
285      language: "Jezki: "
286      location: "Lokacija: "
287      latitude: "Z. širina: "
288      longitude: "Z. dolžina: "
289      use_map_link: "uporabi zemljevid"
290      save_button: "Shrani"
291      marker_text: Lokacija, na katero se nanaša zapis
292    view:
293      title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
294      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
295      leave_a_comment: "Napiši komentar"
296      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} za vpis komentarja"
297      login: "Prijavite se"
298      save_button: "Shrani"
299    no_such_entry:
300      title: "Takšnega vnosa v dnevnik ni"
301      heading: "Vnosa v dnevnik z id-jem: {{id}} ni"
302      body: "Oprostite, vnosa v dnevnik št. {{id}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
303    no_such_user:
304      title: "Ni tega uporabnika"
305      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
306      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
307    diary_entry:
308      posted_by: "Objavil {{link_user}} ob {{created}} v jeziku {{language_link}}"
309      comment_link: Komentiraj ta vnos
310      reply_link: Odgovori na ta vnos
311      comment_count:
312        one: 1 komentar
313        other: "{{count}} komentarjev"
314      edit_link: Uredi ta vnos
315    diary_comment:
316      comment_from: "Komentar uporabnika {{link_user}} ob {{comment_created_at}}"
317  export:
318    start:
319      area_to_export: "Področje za izvoz"
320      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
321      format_to_export: "Oblika izvoženih podatkov"
322      osm_xml_data: "OpenStreetMap podatki v XML zapisu"
323      mapnik_image: "Mapnik slika zemljevida"
324      osmarender_image: "Osmarender slika zemljevida"
325      embeddable_html: "HTML za vključitev na spletno stran"
326      licence: "Licenca"
327      export_details: 'OpenStreetMap podatki imajo licenco <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0</a>.'
328      options: "Možnosti"
329      format: "Oblika zapisa"
330      scale: "Merilo"
331      max: "največ"
332      image_size: "Velikost slike"
333      zoom: "Povečava"
334      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
335      latitude: "Šir:"
336      longitude: "Dol:"
337      output: "Rezultat"
338      paste_html: "Uporabite ta HTML za vključitev zemljevida na spletno stran"
339      export_button: "Izvozi"
340    start_rjs:
341      export: "Izvoz"
342      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
343      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
344      click_add_marker: "S klikom na zemljevid pripnite zaznamek."
345      change_marker: "Premakni zaznamek"
346      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
347      view_larger_map: "Večji zemljevid"
348  geocoder:
349    search:
350      title:
351        latlon: '<a href="http://openstreetmap.org/">Interni</a> zadetki'
352        us_postcode: 'Zadetki iz <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
353        uk_postcode: 'Zadetki iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
354        ca_postcode: 'Zadetki iz <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
355        osm_namefinder: 'Zadetki iz <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
356        geonames: 'Zadetki iz <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
357    search_osm_namefinder:
358      prefix: "{{type}} "
359      suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} od {{placename}}"
360      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} od {{parentname}})"
361      suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
362    description:
363      title:
364        osm_namefinder: '{{types}} iz <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">iskalca po OpenStreetMap-u</a>'
365        geonames: 'Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
366      osm_namefinder_prefix: "{{distance}} {{direction}} od {{type}} "
367      types:
368        cities: Mesta
369        towns: Kraji
370        places: Naselja
371    results:
372      no_results: "Ni zadetkov"
373    distance:
374      zero: "manj kot 1 km"
375      one: "približno {{count}} km"
376      other: "približno {{count}} km"
377    direction:
378      south_west: "jugozahodno"
379      south: "južno"
380      south_east: "jugovzhodno"
381      east: "vzhodno"
382      north_east: "severovzhodno"
383      north: "severno"
384      north_west: "severozahodno"
385      west: "zahodno"
386  layouts:
387    project_name:
388      # in <title>
389      title: OpenStreetMap
390      # in <h1>
391      h1: OpenStreetMap
392    logo:
393      alt_text: OpenStreetMap logotip
394    welcome_user: "Dobrodošli, {{user_link}}"
395    welcome_user_link_tooltip: Vaša uporabniška stran
396    home: "domov"
397    home_tooltip: Prikaži domači kraj
398    inbox: "prejeta pošta ({{count}})"
399    inbox_tooltip:
400      zero: Niste prejeli novih spročil
401      one: Prejeli ste {{count}} novo sporočilo
402      two: Prejeli ste {{count}} novi sporočili
403      few: Prejeli ste {{count}} nova sporočila
404      other: Prejeli ste {{count}} novih sporočil
405    logout: odjava
406    logout_tooltip: "Odjava iz sistema"
407    log_in: prijava
408    log_in_tooltip: Vstop s svojim obstoječim uporabniškim računom
409    sign_up: vpis
410    sign_up_tooltip: Ustvarite si nov uporabniški račun za urejanje
411    view: Zemljevid
412    view_tooltip: Prikaz zemljevida
413    edit: Uredi
414    edit_tooltip: Uredite zemljevid
415    history: Zgodovina
416    history_tooltip: Zgodovina sprememb
417    export: Izvoz
418    export_tooltip: Izvozite podatke zemljevida
419    gps_traces: GPS sledi
420    gps_traces_tooltip: Upravljanje z GPS sledmi
421    user_diaries: Dnevnik
422    user_diaries_tooltip: Pregled dnevnikov uporabnikov
423    tag_line: Prost wiki zemljevid sveta
424    intro_1: "OpenStreetMap je prost zemljevid sveta, ki ga urejajo ljudje, kot ste Vi."
425    intro_2: "OpenStreetMap vam omogoča ogled, urejanje in souporabo geografskih podatkov kjerkoli na Zemlji."
426    intro_3: "Strežniki OpenStreetMap projekta prijazno gostujejo pri {{ucl}} in {{bytemark}}."
427    intro_3_ucl: "UCL VR Centru"
428    intro_3_bytemark: "bytemarku"
429    osm_offline: "Baza OpenStreetMap zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno ni dostopna."
430    osm_read_only: "Baza OpenStreetMap je zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno dostopna le za branje."
431    donate: "Podprite OpenStreetMap z {{link}} v fond za nadgradnjo strojne opreme."
432    donate_link_text: donacijo
433    help_wiki: "Pomoč in Wiki"
434    help_wiki_tooltip: "Pomoč in Wiki strani projekta"
435    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sl:Main_Page"
436    news_blog: "Novice"
437    news_blog_tooltip: "Novice o OpenStreetMap, prostih geografskih podatkih, ipd."
438    shop: Trgovina
439    shop_tooltip: Nakup izdelkov z OpenStreetMap logotipi
440    shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise
441    sotm: 'Udeležite se letošnje OpenStreetMap konference, The State of the Map, ki bo od 10 do 12 Julija v Amsterdamu!'
442    alt_donation: Prispevajte finančna sredstva
443  notifier:
444    diary_comment_notification:
445      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je komentiral vaš vnos v dnevnik"
446      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
447      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
448      hi: "Pozdravljen, {{to_user}}!"
449      header: "{{from_user}} je komentiral vaš nedavni vnos v OpenStreetMap dnevnik z naslovom {{subject}}:"
450      footer: "Komentar lahko preberete tudi na {{readurl}}, komentirate lahko na {{commenturl}} ali odgovorite na {{replyurl}}"
451    message_notification:
452      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vam je poslal novo sporočilo"
453      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
454      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
455      hi: "Pozdravljeni, {{to_user}},"
456      header: "Uporabnik {{from_user}}  vam je prek OpenStreetMap poslal novo sporočilo glede {{subject}}:"
457      footer1: "Sporočilo lahko preberete tudi na {{readurl}}"
458      footer2: "in nanj odgovorite na naslovu {{replyurl}}"
459    friend_notification:
460      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vas je dodal med prijatelje"
461      had_added_you: "{{user}} vas je dodal med prijatelje na OpenStreetMap."
462      see_their_profile: "Uporabnikov profil lahko vidite na naslovu {{userurl}} in ga po želji lahko dodate med svoje prijatelje."
463    gpx_notification:
464      greeting: "Pozdravljeni,"
465      your_gpx_file: "Izgleda, da je vaša datoteka GPX"
466      with_description: "z opisom"
467      and_the_tags: "in naslednjimi oznakami:"
468      and_no_tags: "in brez oznak."
469      failure:
470        subject: "[OpenStreetMap] Neuspeh uvoza datoteke GPX"
471        failed_to_import: " vsebovala neko napako, zaradi katere je ni bilo mogoče uvoziti. Napaka:"
472        more_info_1: "Več informacij o možnih napakah v datotekah GPX in kako se jim izogniti"
473        more_info_2: "si lahko preberete na:"
474        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
475      success:
476        subject: "[OpenStreetMap] Uspeh uvoza datoteke GPX"
477        loaded_successfully: |
478          bila uspešno uvožena z {{trace_points}} od vseh možnih
479          {{possible_points}} točk.
480    signup_confirm:
481      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
482    signup_confirm_plain:
483      greeting: "Pozdravljeni!"
484      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
485      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
486      click_the_link_1: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za "
487      click_the_link_2: "potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
488      introductory_video: "Uvodni video posnetek si lahko pogledate na naslovu:"
489      more_videos: "Več video posnetkov je na naslovu:"
490      the_wiki: "Več o projektu OpenStreetMap si preberite v wiki-ju:"
491      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide"
492      opengeodata: "Blog o OpenStreetMap z zvočnimi podcasti je na OpenGeoData.org:"
493      wiki_signup: "Lahko se vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap na naslovu:"
494      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"
495      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
496      user_wiki_1: "Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje"
497      user_wiki_2: "oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr [[Category:Users_in_Slovenia]]."
498      current_user_1: "Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski"
499      current_user_2: "položaj je na voljo na naslovu:"
500    signup_confirm_html:
501      greeting: "Pozdravljeni!"
502      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
503      click_the_link: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
504      introductory_video: "Ogledate si lahko {{introductory_video_link}}."
505      video_to_openstreetmap: "uvodni video posnetek o OpenStreetMap"
506      more_videos: "Ogledate si lahko {{more_videos_link}}."
507      more_videos_here: "še več video posnetkov"
508      get_reading: 'Preberite si več o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">v wiki-ju</p> ali <a href="http://www.opengeodata.org/">na opengeodata blog-u</a> ki vsebuje tudi <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">zvočne podcast-e</a>!'
509      wiki_signup: 'Lahko se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap</a>.'
510      user_wiki_page: 'Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Slovenia">[[Category:Users_in_Slovenia]]</a>.'
511      current_user: 'Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski položaj je na voljo v kategoriji <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
512    email_confirm:
513      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
514    email_confirm_plain:
515      greeting: "Pozdravljeni,"
516      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v"
517      hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
518      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
519    email_confirm_html:
520      greeting: "Pozdravljeni,"
521      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v {{server_url}} na {{new_address}}."
522      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
523    lost_password:
524      subject: "[OpenStreetMap] Zahteva za ponastavitev gesla"
525    lost_password_plain:
526      greeting: "Pozdravljeni,"
527      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org"
528      hopefully_you_2: "uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
529      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
530    lost_password_html:
531      greeting: "Pozdravljeni,"
532      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
533      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
534    reset_password:
535      subject: "[OpenStreetMap] Ponastavitev gesla"
536    reset_password_plain:
537      greeting: "Pozdravljeni,"
538      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
539    reset_password_html:
540      greeting: "Pozdravljeni,"
541      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
542  message:
543    inbox:
544      title: "Prejeta pošta"
545      my_inbox: "Moja prejeta"
546      outbox: "poslana pošta"
547      you_have: "Imate {{new_count}} novih, neprebranih in {{old_count}} starih, že prebranih sporočil"
548      from: "Od"
549      subject: "Zadeva"
550      date: "Datum"
551      no_messages_yet: "Prejeli niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
552      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
553    message_summary:
554      unread_button: "Označi kot neprebrano"
555      read_button: "Označi kot prebrano"
556      reply_button: "Odgovori"
557    new:
558      title: "Pošiljanje sporočila"
559      send_message_to: "Pošlji novo sporočilo uporabniku {{name}}"
560      subject: "Zadeva"
561      body: "Besedilo"
562      send_button: "Pošlji"
563      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
564      message_sent: "Sporočilo poslano"
565    no_such_user:
566      title: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
567      heading: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
568      body: "Oprostite, uporabnika s tem imenom ali sporočila s tem ID-jem ni"
569    outbox:
570      title: "Poslana pošta"
571      my_inbox: "Moja {{inbox_link}}"
572      inbox: "prejeta"
573      outbox: "poslana pošta"
574      you_have_sent_messages: "Poslali ste {{sent_count}} sporočil"
575      to: "Za"
576      subject: "Zadeva"
577      date: "Datum"
578      no_sent_messages: "Poslali niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
579      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
580    read:
581      title: "Branje sporočila"
582      reading_your_messages: "Prebiranje vaših sporočil"
583      from: "Od"
584      subject: "Zadeva"
585      date: "Datum"
586      reply_button: "Odgovori"
587      unread_button: "Označi kot neprebrano"
588      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
589      reading_your_sent_messages: "Prebiranje vaših poslanih sporočil"
590      to: "Za"
591      back_to_outbox: "Nazaj na poslano pošto"
592    mark:
593      as_read: "Sporočilo označeno kot prebrano"
594      as_unread: "Sporočilo označeno kot neprebrano"
595  site:
596    index:
597      js_1: "Bodisi uporabljate brskalnik, ki ne podpira Javascript-a, ali pa je izvajanje Javascript-a onemogočeno."
598      js_2: "OpenStreetMap za prikaz zemljevida uporablja Javascript."
599      js_3: 'Če Javascripta ne morete omogočiti lahko poizkusite <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statičen pregledovalnik zemljevida Tiles@Home</a>.'
600      permalink: Trajna povezava
601      shortlink: Kratka povezava
602      license:
603        notice: "{{project_name}} z avtorji objavlja pod licenco {{license_name}}."
604        license_name: "Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0"
605        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl"
606        project_name: "Projekt OpenStreetMap"
607        project_url: "http://openstreetmap.org"
608    edit:
609      not_public: "Svojih prispevkov še niste označili za javne."
610      not_public_description: "Urejanje zemljevida ni mogoče dokler vaši prispevki niso javni. Označite jih lahko kot javne na {{user_page}}."
611      user_page_link: strani vašega uporabniškega računa
612      anon_edits: "({{link}})"
613      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
614      anon_edits_link_text: "Pojasnilo zakaj je temu tako."
615      flash_player_required: 'Za uporabo Potlatch-a, urejevalnika OpenStreetMap potrebujete predvajalnik Flash. Lahko ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">prenesete iz Adobe.com</a>. Na voljo vam je tudi <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">več drugih možnosti</a> za urejanje zemljevida OpenStreetMap.'
616      potlatch_unsaved_changes: "Imate neshranjene spremembe. (Za shranjevanje v Potlatch-u, od-izberite trenutno pot ali vozlišče (v načinu v živo), ali pa kliknite na gumb Save (shrani), če ga imate.)"
617    sidebar:
618      search_results: Rezultati iskanja
619      close: Zapri
620    search:
621      search: Iskanje
622      where_am_i: "Kje sem?"
623      submit_text: "Išči"
624      search_help: "primeri: 'Bovec', 'Prešernova, Celje', 'Živalski vrt' ali 'vzpenjača' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Več primerov...</a>"
625    key:
626      map_key: "Legenda"
627      map_key_tooltip: "Legenda mapnik zemljevida na prikazanem nivoju povečave"
628      table:
629        heading: "Legenda povečave {{zoom_level}}"
630        entry:
631          motorway: "Avtocesta"
632          trunk: "Hitra cesta"
633          primary: "Glavna cesta"
634          secondary: "Regionalna cesta"
635          unclassified: "Ostale ceste izven naselij"
636          unsurfaced: "Neasfaltirana cesta"
637          track: "Kolovoz"
638          byway: "Byway"
639          bridleway: "Bridleway"
640          cycleway: "Kolesarska steza"
641          footway: "Pešpot"
642          rail: "Železnica"
643          subway: "Podzemna železnica"
644          tram: "Ozkotirna železnica; tramvaj"
645          cable: "Kabinska žičnica; sedežnica"
646          runway: "Vzletno-pristajalna steza; povezave"
647          apron: "Letališka ploščad; terminal"
648          admin: "Upravna razmejitev"
649          forest: "Forest"
650          wood: "Wood"
651          golf: "Igrišče za Golf"
652          park: "Park"
653          resident: "Naselje"
654          tourist: "Turistična znamenitost"
655          common: "Common; meadow"
656          retail: "Trgovsko območje"
657          industrial: "Industrijsko območje"
658          commercial: "Poslovno območje"
659          heathland: "Grmičevje"
660          lake: "Jezero; vodni zbiralnik"
661          farm: "Kmetija"
662          brownfield: "Brownfield site"
663          cemetery: "Pokopališče"
664          allotments: "Vrtički"
665          pitch: "Sports pitch"
666          centre: "Sports centre"
667          reserve: "Naravni rezervat"
668          military: "Vojaško področje"
669          school: "Šola; univerza"
670          building: "Pomembna zgradba"
671          station: "Železniška postaja"
672          summit: "Vrh"
673          tunnel: "Črtkana obroba = predor"
674          bridge: "Krepka obroba = most"
675          private: "Private access"
676          permissive: "Permissive access"
677          destination: "Dovoljeno za dostavo"
678          construction: "Ceste v gradnji"
679  trace:
680    create:
681      upload_trace: "Pošlji GPS sled"
682      trace_uploaded: "Vaša datoteka z GPS sledjo v datoteki GPX je bila poslana na strežnik in čaka na uvoz v bazo. To se ponavadi zgodi v roku pol ure. O uvozu boste obveščeni po elektronski pošti."
683    edit:
684      title: "Urejanje sledi {{name}}"
685      heading: "Urejanje sledi {{name}}"
686      filename: "Ime datoteke:"
687      download: "prenos"
688      uploaded_at: "Poslano na strežnik:"
689      points: "Točk:"
690      start_coord: "Začetna koordinata:"
691      map: "zemljevid"
692      edit: "uredi"
693      owner: "Lastnik:"
694      description: "Opis:"
695      tags: "Oznake:"
696      save_button: "Shrani spremembe"
697    no_such_user:
698      title: "Ni tega uporabnika"
699      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
700      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
701    trace_form:
702      upload_gpx: "Pošljite datoteko GPX"
703      description: "Opis"
704      tags: "Oznake"
705      public: "Javna?"
706      public_help: "Kaj to pomeni?"
707      public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces"
708      upload_button: "Pošlji"
709      help: "Pomoč"
710      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
711    trace_header:
712      see_just_your_traces: "Seznam le mojih in pošiljanje novih sledi"
713      see_all_traces: "Seznam vseh sledi"
714      see_your_traces: "Seznam vseh mojih sledi"
715      traces_waiting: "V čakalni vrsti na uvoz čaka {{count}} sledi. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
716    trace_optionals:
717      tags: "Oznake"
718    view:
719      title: "Prikaz sledi {{name}}"
720      heading: "Prikaz sledi {{name}}"
721      pending: "ČAKAJOČA"
722      filename: "Datoteka:"
723      download: "prenos"
724      uploaded: "Poslano ob:"
725      points: "Točk:"
726      start_coordinates: "Začetna koordinata:"
727      map: "zemljevid"
728      edit: "uredi"
729      owner: "Lastnik:"
730      description: "Opis:"
731      tags: "Oznake:"
732      none: "Brez"
733      make_public: "Naj ta sled postane trajno javna"
734      edit_track: "Uredi to sled"
735      delete_track: "Izbriši to sled"
736      trace_not_found: "Sledi ni bilo mogoče najti!"
737    trace_paging_nav:
738      showing: "Prikaz strani"
739      of: "od"
740    trace:
741      pending: "ČAKAJOČA"
742      count_points: "{{count}} točk"
743      ago: "{{time_in_words_ago}} nazaj"
744      more: "več"
745      trace_details: "Ogled podrobnnosti zemljevida"
746      view_map: "Ogled zemljevida"
747      edit: "uredi"
748      edit_map: "Uredi zemljevid"
749      public: "JAVNA"
750      private: "ZASEBNA"
751      by: "Uporabnik"
752      in: "v"
753      map: "zemljevid"
754    list:
755      public_traces: "Javne GPS sledi"
756      your_traces: "Vaše GPS sledi"
757      public_traces_from: "Javne GPS sledi uporabnika {{user}}"
758      tagged_with: " z oznako {{tags}}"
759    delete:
760      scheduled_for_deletion: "Sled bo izbrisana"
761    make_public:
762      made_public: "Sled je postala javna"
763  user:
764    login:
765      title: "Prijava"
766      heading: "Prijava"
767      please login: "Prijavite se ali {{create_user_link}}."
768      create_account: "ustvarite uporabniški račun"
769      email or username: "Naslov e-pošte ali uporabniško ime: "
770      password: "Geslo: "
771      lost password link: "Ste pozabili geslo?"
772      login_button: "Prijava"
773      account not active: "Oprostite, vaš uporabniški račun še ni aktiven.<br>Za aktivacijo prosim kliknite na povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu za potrditev uporabniškega računa."
774      auth failure: "Oprostite, prijava s temi podatki ni uspela."
775    lost_password:
776      title: "pozabljeno geslo"
777      heading: "Ste pozabili geslo?"
778      email address: "Naslove e-pošte:"
779      new password button: "Pošlji mi novo geslo"
780      notice email on way: "Elektronsko sporočilo z vsemi potrebnimi podatki za nastavitev novega gesla je že na poti."
781      notice email cannot find: "Oprostite, a vnešenega naslova elektronske pošte ni bilo mogoče najti."
782    reset_password:
783      title: "ponastavitev gesla"
784      flash changed check mail: "Vaše geslo je bilo spremenjeno in je že na poti v vaš poštni predal :-)"
785      flash token bad: "Tega žetona ni bilo mogoče najti.  Predlagamo, da preverite naslov URL."
786    new:
787      title: "Nov uporabniški račun"
788      heading: "Ustvarite si uporabniški račun"
789      no_auto_account_create: "Na žalost vam trenutno ne moremo samodejno ustvariti uporabniškega računa."
790      contact_webmaster: 'Prosimo, pišite <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastru</a> (v angleščini) in se dogovorite za ustvarjenje uporabniškega računa - potrudili se bomo za čimprejšnjo obravnavo vašega zahtevka. '
791      fill_form: "Izpolnite obrazec in poslali vam bomo elektronsko sporočilce s katerim boste aktivirali svoj uporabniški račun."
792      license_agreement: 'Z ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate, da bodo vsi vaši prispevki, ki jih boste poslali na openstreetmap.org in vsi podatki, ki jih boste ustvarili z orodji, ki se povezujejo z openstreetmap.org licencirani (ne-izključno) pod pogoji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">te Creative Commons licence (Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji)</a>.'
793      email address: "Naslov e-pošte: "
794      confirm email address: "Potrdite naslov e-pošte: "
795      not displayed publicly: 'Ne bo javno objavljeno (glej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="politika zasebnosti z razdelkom o naslovu elektronske pošte v wiki-ju">politiko zasebnosti</a>)'
796      display name: "Prikazno ime: "
797      password: "Geslo: "
798      confirm password: "Potrdite geslo: "
799      signup: "Želim se vpisati"
800      flash create success message: "Uporabniški račun narejen. Preverite vaš poštni predal s sporočilom za potrditev in že boste lahko kartirali :-)<br /><br />Prosimo, upoštevajte, da prijava v sistem ne bo mogoča dokler ne potrdite svojega e-poštnega naslova.<br /><br />V kolikor vaš filter neželene pošte (anti spam filter) pred sprejemom sporočil neznanih pošiljateljev zahteva potrditev vas prosimo, da pošiljatelja webmaster@openstreetmap.org uvrstite na seznam dovoljenih pošiljateljev. Sistem pač ne zmore dovolj inteligentno odgovarjati na vse take zahtevke."
801    no_such_user:
802      title: "Ni tega uporabnika"
803      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
804      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
805    view:
806      my diary: moj dnevnik
807      new diary entry: nov vnos v dnevnik
808      my edits: moji prispevki
809      my traces: moje sledi
810      my settings: moje nastavitve
811      send message: pošlji sporočilo
812      diary: dnevnik
813      edits: prispevki
814      traces: sledi
815      remove as friend: odstrani izmed prijateljev
816      add as friend: dodaj med prijatelje
817      mapper since: "Kartograf od: "
818      ago: "({{time_in_words_ago}} nazaj)"
819      user image heading: Slika uporabnika
820      delete image: Izbriši sliko
821      upload an image: Objavite sliko
822      add image: Dodaj sliko
823      description: Opis
824      user location: Lokacija uporabnika
825      no home location: "Domača lokacija uporabnika še ni bila nastavljena."
826      if set location: "Če nastavite vašo domačo lokacijo bo tu prikazan lep zemljevd in podobne dobrote. Domačo lokacijo lahko nastavite v {{settings_link}}."
827      settings_link_text: vaših nastavitvah
828      your friends: Vaši prijatelji
829      no friends: Niste še dodali nobenih prijateljev.
830      km away: "Oddaljen {{count}} km"
831      nearby users: "Bližnji uporabniki: "
832      no nearby users: "Ni uporabnikov, ki bi priznali, da kartirajo v vaši bližini."
833      change your settings: uredite vaše nastavitve
834    friend_map:
835      your location: Vaša lokacija
836      nearby mapper: "Bližnji kartograf: "
837    account:
838      title: "Urejanje uporabniškega računa"
839      my settings: Moje nastavitve
840      email never displayed publicly: "(nikoli javno objavljen)"
841      public editing:
842        heading: "Javno urejanje: "
843        enabled: "Omogočeno. Niste anonimni in lahko urejate podatke."
844        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits"
845        enabled link text: "Kaj je to?"
846        disabled: "Onemogočeno in ne morete urejati podatkov. Vsi vaši prejšnji prispevki so anonimni."
847        disabled link text: "Zakaj ne morem urejati?"
848      profile description: "Opis uporabnika: "
849      preferred languages: "Jezikovne preference: "
850      home location: "Domača lokacija: "
851      no home location: "Niste nastavili vaše domače lokacije."
852      latitude: "Zemljepisna širina: "
853      longitude: "Zemljepisna dolžina: "
854      update home location on click: "Posodobi domačo lokacijo ob kliku na zemljevid?"
855      save changes button: Shrani spremembe
856      make edits public button: Naj bodo vsi moji prispevki javni
857      return to profile: Nazaj na profil
858      flash update success confirm needed: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni. Preverite svojo e-pošto in potrdite spremembo e-poštnega naslova."
859      flash update success: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni."
860    confirm:
861      heading: Potrdite uporabniški račun
862      press confirm button: "Za aktivacijo vašega uporabniškega računa pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
863      button: Potrdi
864      success: "Vaš uporabniški račun je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
865      failure: "Uporabnišli račun je že bil potrjen s tem žetonom."
866    confirm_email:
867      heading: Potrdite spremembo naslova e-pošte
868      press confirm button: "Za potrditev spremembe vašega naslova elektronske pošte pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
869      button: Potrdi
870      success: "Vaš naslov elektronske pošte je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
871      failure: "Naslov elektronske pošte je že bil potrjen s tem žetonom."
872    set_home:
873      flash success: "Domača lokacija uspešno shranjena"
874    go_public:
875      flash success: "Vsi vaši prispevki so sedaj javni in sedaj imate pravico do urejanja."
876    make_friend:
877      success: "Uporabnik {{name}} je sedaj vaš prijatelj."
878      failed: "Oprostite, uporabnika {{name}} ni bilo mogoče dodati med prijatelje."
879      already_a_friend: "Z uporabnikom {{name}} ste že prijatelja."
880    remove_friend:
881      success: "Uporabnika {{name}} ste odstranili izmed svojih prijateljev."
882      not_a_friend: "Uporabnika {{name}} ni med vašimi prijatelji."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.