source: subversion/sites/rails_port/config/locales/sl.yml @ 16480

Last change on this file since 16480 was 16480, checked in by stefanb, 10 years ago

improved pluralization, continuation of #2049

File size: 42.1 KB
Line 
1sl:
2  html:
3    dir: ltr
4  activerecord:
5    # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6    models:
7      acl: "Access Control List"
8      changeset: "Paket sprememb"
9      changeset_tag: "Changeset Tag"
10      country: "Država"
11      diary_comment: "Komentar v dnevniku"
12      diary_entry: "Vpis v dnevnik"
13      friend: "Prijatelj"
14      language: "Jezik"
15      message: "Sporočilo"
16      node: "Vozlišče"
17      node_tag: "Oznaka vozlišča"
18      notifier: "Obveščevalec"
19      old_node: "Old Node"
20      old_node_tag: "Old Node Tag"
21      old_relation: "Old Relation"
22      old_relation_member: "Old Relation Member"
23      old_relation_tag: "Old Relation Tag"
24      old_way: "Old Way"
25      old_way_node: "Old Way Node"
26      old_way_tag: "Old Way Tag"
27      relation: "Relacija"
28      relation_member: "Član relacije"
29      relation_tag: "Oznaka relacije"
30      session: "Session"
31      trace: "Sled"
32      tracepoint: "Točka sledi"
33      tracetag: "Oznaka sledi"
34      user: "Uporabnik"
35      user_preference: "Uporabniške nastavitve"
36      user_token: "Uporabniški žeton"
37      way: "Pot"
38      way_node: "Vozlišče poti"
39      way_tag: "Oznaka poti"
40    # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41    # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42    attributes:
43      diary_comment:
44        body: "Besedilo"
45      diary_entry:
46        user: "Uporabnik"
47        title: "Naslov"
48        latitude: "Zemljepisna širina"
49        longitude: "Zemljepisna dolžina"
50        language: "Jezik"
51      friend:
52        user: "Uporabnik"
53        friend: "Prijatelj"
54      trace:
55        user: "Uporabnik"
56        visible: "Vidnost sledi"
57        name: "Ime"
58        size: "Velikost"
59        latitude: "Zemljepisna širina"
60        longitude: "Zemljepisna dolžina"
61        public: "Javnost sledi"
62        description: "Opis"
63      message:
64        sender: "Pošiljatelj"
65        title: "Naslov"
66        body: "Besedilo"
67        recipient: "Prejemnik"
68      user:
69        email: "Naslov e-pošte"
70        active: "Active"
71        display_name: "Prikazno ime"
72        description: "Opis"
73        languages: "Jeziki"
74        pass_crypt: "Geslo"
75  map:
76    view: Zemljevid
77    edit: Urejanje
78    coordinates: "Koordinate:"
79  browse:
80    changeset:
81      title: "Paket sprememb"
82      changeset: "Paket sprememb:"
83      download: "Prenesi {{changeset_xml_link}} ali {{osmchange_xml_link}}"
84      changesetxml: "Changeset XML"
85      osmchangexml: "osmChange XML"
86    changeset_details:
87      created_at: "Ustvarjen:"
88      closed_at: "Zaključen:"
89      belongs_to: "Pripada:"
90      bounding_box: "Pravokotno področje:"
91      no_bounding_box: "Ta paket nima določenega pravokotnega področja."
92      show_area_box: "Prikaži pravokotno področje"
93      box: "področje"
94      has_nodes:
95        one: "Vsebuje naslednje {{count}} vozlišče:"
96        two: "Vsebuje naslednji {{count}} vozlišči:"
97        few: "Vsebuje naslednja {{count}} vozlišča:"
98        other: "Vsebuje naslednjih {{count}} vozlišč:"
99      has_ways:
100        one: "Vsebuje naslednjo {{count}} pot:"
101        two: "Vsebuje naslednji {{count}} poti:"
102        few: "Vsebuje naslednje {{count}} poti:"
103        other: "Vsebuje naslednjih {{count}} poti:"
104      has_relations:
105        one: "Vsebuje naslednjo {{count}} relacijo:"
106        two: "Vsebuje naslednji {{count}} relaciji:"
107        few: "Vsebuje naslednje {{count}} relacije:"
108        other: "Vsebuje naslednjih {{count}} relacij:"
109    common_details:
110      edited_at: "Urejeno ob:"
111      edited_by: "Uredil:"
112      version: "Različica:"
113      in_changeset: "V paketu sprememb:"
114    containing_relation:
115      entry: "Relacija {{relation_name}}"
116      entry_role: "Relacija {{relation_name}} (kot {{relation_role}})"
117    map:
118      loading: "Nalaganje..."
119      deleted: "Izbrisano"
120      larger:
121        area: "Prikaz področja na večjem zemljevidu"
122        node: "Prikaz vozlišča na večjem zemljevidu"
123        way: "Prikaz poti na večjem zemljevidu"
124        relation: "Prikaz relacije na večjem zemljevidu"
125    node_details:
126      coordinates: "Koordinate: "
127      part_of: "Del:"
128    node_history:
129      node_history: "Zgodovina vozlišča"
130      node_history_title: "Zgodovina vozlišča: {{node_name}}"
131      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
132      download_xml: "prenesi XML"
133      view_details: "poglej podrobnosti"
134    node:
135      node: "Vozlišče"
136      node_title: "Vozlišče: {{node_name}}"
137      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
138      download_xml: "prenesi XML"
139      view_history: "poglej zgodovino"
140      edit: "uredi"
141    not_found:
142      sorry: "Oprostite, {{type}} z ID-jem {{id}} ni bilo mogoče najti."
143      type:
144        node: vozlišče
145        way: pot
146        relation: relacija
147    paging_nav:
148      showing_page: "Prikazana stran"
149      of: "od"
150    relation_details:
151      members: "Člani:"
152      part_of: "Del:"
153    relation_history:
154      relation_history: "Zgodovina relacije"
155      relation_history_title: "Zgodovina relacije: {{relation_name}}"
156    relation_member:
157      entry: "{{type}} {{name}}"
158      entry_role: "{{type}} {{name}} kot {{role}}"
159      type:
160        node: "Vozlišče"
161        way: "Pot"
162        relation: "Relacija"
163    relation:
164      relation: "Relacija"
165      relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
166      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
167      download_xml: "prenesi XML"
168      view_history: "poglej zgodovino"
169    start:
170      view_data: "Ogled podatkov trenutno prikazanega zemljevida"
171      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
172    start_rjs:
173      data_layer_name: "Podatki"
174      data_frame_title: "Podatki"
175      zoom_or_select: "Povečajte zemljevid ali izberite področje za prikaz"
176      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
177      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
178      loaded_an_area_with_num_features: "Naložili ste področje, ki vsebuje [[num_features]] elementov. Nekateri spletni brskalniki ne zmorejo prikaza takšne količine podatkov. Na splošno brskalniki najbolje prikazujejo 100 ali manj elementov hkrati: karkoli drugega lahko upočasni vaš brskalnik ali ga naredi neodzivnega. Če ste prepričani, da želite prikazati vse te podatke, pritisnite na spodnji gumb."
179      load_data: "Naloži podatke"
180      unable_to_load_size: "Ni mogoče naložiti: Pravokotno področje velikosti [[bbox_size]] je preveliko (mora biti manjše od {{max_bbox_size}})"
181      loading: "Nalaganje..."
182      show_history: "Prikaži zgodovino"
183      wait: "Počakajte..."
184      history_for_feature: "Zgodovina [[feature]]"
185      details: "Podrobnosti"
186      private_user: "anonimni uporabnik"
187      edited_by_user_at_timestamp: "Uredil [[user]] v [[timestamp]]"
188      object_list:
189        heading: "Seznam predmetov"
190        back: "Prikaži seznam predmetov"
191        type:
192          node: "Vozlišče"
193          way: "Pot"
194          # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
195        api: "Pridobi področje iz programskega vmesnika (API)"
196        details: "Podrobnosti"
197        selected:
198          type:
199            node: "Vozlišče [[id]]"
200            way: "Pot [[id]]"
201            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
202        history:
203          type:
204            node: "Vozlišče [[id]]"
205            way: "Pot [[id]]"
206            # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
207    tag_details:
208      tags: "Oznake:"
209    way_details:
210      nodes: "Vozlišča:"
211      part_of: "Del:"
212      also_part_of:
213         one: "tudi del poti {{related_ways}}"
214         other: "tudi del poti {{related_ways}}"
215    way_history:
216      way_history: "Zgodovina poti"
217      way_history_title: "Zgodovina poti: {{way_name}}"
218      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_details_link}}"
219      download_xml: "prenesi XML"
220      view_details: "poglej podrobnosti"
221    way:
222      way: "Pot"
223      way_title: "Pot: {{way_name}}"
224      download: "{{download_xml_link}} ali {{view_history_link}}"
225      download_xml: "prenesi XML"
226      view_history: "poglej zgodovino"
227      edit: "uredi"
228  changeset:
229    changeset_paging_nav:
230      showing_page: "Prikaz strani"
231      of: "od"
232    changeset:
233      still_editing: "(še ureja)"
234      anonymous: "Anonimen"
235      no_comment: "(brez)"
236      no_edits: "(brez sprememb)"
237      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
238      big_area: "(veliko)"
239      view_changeset_details: "Ogled podrobnosti paketa sprememb"
240      more: "več"
241    changesets:
242      id: "ID"
243      saved_at: "Shranjen"
244      user: "Uporabnik"
245      comment: "Komentar"
246      area: "Področje"
247    list_bbox:
248      history: "Zgodovina"
249      changesets_within_the_area: "Paketi sprememb na področju:"
250      show_area_box: "prikaži pravokotno področje"
251      no_changesets: "Ni paketov sprememb"
252      all_changes_everywhere: "Za vse spremembe kjerkoli poglejte {{recent_changes_link}}"
253      recent_changes: "Nedavne spremembe"
254      no_area_specified: "Področje ni določeno"
255      first_use_view: "Najprej na {{view_tab_link}} izberite področje, ki vas zanima, nato pa kliknite zavihek Zgodovina."
256      view_the_map: "zavihek, na katerem je zemljevid"
257      view_tab: "zavihku z zemljevidom"
258      alternatively_view: "Lahko pa pogledate tudi vse {{recent_changes_link}}"
259    list:
260      recent_changes: "Nedavne spremembe"
261      recently_edited_changesets: "Nedavno urejeni paketi sprememb:"
262      for_more_changesets: "Za več sprememb izberite uporabnika in poglejte njegove spremembe ali pa med ogledom zemljevida nekega področja preklopite na zavihek 'zgodovina'."
263    list_user:
264      edits_by_username: "Spremembe uporabnika {{username_link}}"
265      no_visible_edits_by: "Ni vidnih sprememb uporabnika {{name}}."
266      for_all_changes: "Za spremembe vseh uporabnikov poglejte {{recent_changes_link}}"
267      recent_changes: "nedavne spremembe"
268  diary_entry:
269    new:
270      title: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
271    list:
272      title: "Dnevniki uporabnikov"
273      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
274      in_language_title: "Dnevniki v jeziku {{language}}"
275      new: Nov zapis v dnevnik uporabnikov
276      new_title: Napišite nov zapis v vaš uporabniški dnevnik
277      no_entries: Ni zapisov v dnevnik
278      recent_entries: "Nedavni zapisi v dnevnik: "
279      older_entries: Starejši zapisi
280      newer_entries: Novejši zapisi
281    edit:
282      title: "Uredi zapis v dnevnik"
283      subject: "Naslov: "
284      body: "Besedilo: "
285      language: "Jezki: "
286      location: "Lokacija: "
287      latitude: "Z. širina: "
288      longitude: "Z. dolžina: "
289      use_map_link: "uporabi zemljevid"
290      save_button: "Shrani"
291      marker_text: Lokacija, na katero se nanaša zapis
292    view:
293      title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
294      user_title: "Dnevnik uporabnika {{user}}"
295      leave_a_comment: "Napiši komentar"
296      login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} za vpis komentarja"
297      login: "Prijavite se"
298      save_button: "Shrani"
299    no_such_entry:
300      title: "Takšnega vnosa v dnevnik ni"
301      heading: "Vnosa v dnevnik z id-jem: {{id}} ni"
302      body: "Oprostite, vnosa v dnevnik št. {{id}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
303    no_such_user:
304      title: "Ni tega uporabnika"
305      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
306      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
307    diary_entry:
308      posted_by: "Objavil {{link_user}} v {{created}} v jeziku {{language_link}}"
309      comment_link: Komentiraj ta vnos
310      reply_link: Odgovori na ta vnos
311      comment_count:
312        zero: "brez komentarjev"
313        one: "{{count}} komentar"
314        two: "{{count}} komentarja"
315        few: "{{count}} komentarji"
316        other: "{{count}} komentarjev"
317      edit_link: Uredi ta vnos
318    diary_comment:
319      comment_from: "Komentar uporabnika {{link_user}} v {{comment_created_at}}"
320  export:
321    start:
322      area_to_export: "Področje za izvoz"
323      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
324      format_to_export: "Oblika izvoženih podatkov"
325      osm_xml_data: "OpenStreetMap podatki v XML zapisu"
326      mapnik_image: "Mapnik slika zemljevida"
327      osmarender_image: "Osmarender slika zemljevida"
328      embeddable_html: "HTML za vključitev na spletno stran"
329      licence: "Licenca"
330      export_details: 'OpenStreetMap podatki imajo licenco <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0</a>.'
331      options: "Možnosti"
332      format: "Oblika zapisa"
333      scale: "Merilo"
334      max: "največ"
335      image_size: "Velikost slike"
336      zoom: "Povečava"
337      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
338      latitude: "Šir:"
339      longitude: "Dol:"
340      output: "Rezultat"
341      paste_html: "Uporabite ta HTML za vključitev zemljevida na spletno stran"
342      export_button: "Izvozi"
343    start_rjs:
344      export: "Izvoz"
345      drag_a_box: "Za izbor področja povlecite pravokotnik na zemljevidu"
346      manually_select: "Ročno izberite drugo področje"
347      click_add_marker: "S klikom na zemljevid pripnite zaznamek."
348      change_marker: "Premakni zaznamek"
349      add_marker: "Dodaj zaznamek na zemljevid"
350      view_larger_map: "Večji zemljevid"
351  geocoder:
352    search:
353      title:
354        latlon: '<a href="http://openstreetmap.org/">Interni</a> zadetki'
355        us_postcode: 'Zadetki iz <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
356        uk_postcode: 'Zadetki iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
357        ca_postcode: 'Zadetki iz <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
358        osm_namefinder: 'Zadetki iz <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
359        geonames: 'Zadetki iz <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
360    search_osm_namefinder:
361      prefix: "{{type}} "
362      suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} od {{placename}}"
363      suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} od {{parentname}})"
364      suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
365    description:
366      title:
367        osm_namefinder: '{{types}} iz <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">iskalca po OpenStreetMap-u</a>'
368        geonames: 'Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
369      types:
370        cities: Velemesta
371        towns: Mesta
372        places: Kraji
373    description_osm_namefinder:
374      prefix: "{{distance}} {{direction}} od {{type}} "
375    results:
376      no_results: "Ni zadetkov"
377    distance:
378      zero: "manj kot 1 km"
379      one: "približno {{count}} km"
380      two: "približno {{count}} km"
381      few: "približno {{count}} km"
382      other: "približno {{count}} km"
383    direction:
384      south_west: "jugozahodno"
385      south: "južno"
386      south_east: "jugovzhodno"
387      east: "vzhodno"
388      north_east: "severovzhodno"
389      north: "severno"
390      north_west: "severozahodno"
391      west: "zahodno"
392  layouts:
393    project_name:
394      # in <title>
395      title: OpenStreetMap
396      # in <h1>
397      h1: OpenStreetMap
398    logo:
399      alt_text: OpenStreetMap logotip
400    welcome_user: "Dobrodošli, {{user_link}}"
401    welcome_user_link_tooltip: Vaša uporabniška stran
402    home: "domov"
403    home_tooltip: Prikaži domači kraj
404    inbox:
405      zero: "Ni sporočil"
406      one: "{{count}} sporočilo"
407      two: "{{count}} sporočili"
408      few: "{{count}} sporočila"
409      other: "{{count}} sporočil"
410    inbox_tooltip:
411      zero: Niste prejeli novih spročil
412      one: Prejeli ste {{count}} novo sporočilo
413      two: Prejeli ste {{count}} novi sporočili
414      few: Prejeli ste {{count}} nova sporočila
415      other: Prejeli ste {{count}} novih sporočil
416    logout: odjava
417    logout_tooltip: "Odjava iz sistema"
418    log_in: prijava
419    log_in_tooltip: Vstop s svojim obstoječim uporabniškim računom
420    sign_up: vpis
421    sign_up_tooltip: Ustvarite si nov uporabniški račun za urejanje
422    view: Zemljevid
423    view_tooltip: Prikaz zemljevida
424    edit: Uredi
425    edit_tooltip: Uredite zemljevid
426    history: Zgodovina
427    history_tooltip: Zgodovina sprememb
428    export: Izvoz
429    export_tooltip: Izvozite podatke zemljevida
430    gps_traces: GPS sledi
431    gps_traces_tooltip: Upravljanje z GPS sledmi
432    user_diaries: Dnevnik
433    user_diaries_tooltip: Pregled dnevnikov uporabnikov
434    tag_line: Prost wiki zemljevid sveta
435    intro_1: "OpenStreetMap je prost zemljevid sveta, ki ga urejajo ljudje, kot ste Vi."
436    intro_2: "OpenStreetMap vam omogoča ogled, urejanje in souporabo geografskih podatkov kjerkoli na Zemlji."
437    intro_3: "Strežniki OpenStreetMap projekta prijazno gostujejo pri {{ucl}} in {{bytemark}}."
438    intro_3_ucl: "UCL VR Centru"
439    intro_3_bytemark: "bytemarku"
440    osm_offline: "Baza OpenStreetMap zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno ni dostopna."
441    osm_read_only: "Baza OpenStreetMap je zaradi izvajanja nujnih vzdrževalnih del trenutno dostopna le za branje."
442    donate: "Podprite OpenStreetMap z {{link}} v fond za nadgradnjo strojne opreme."
443    donate_link_text: donacijo
444    help_wiki: "Pomoč in Wiki"
445    help_wiki_tooltip: "Pomoč in Wiki strani projekta"
446    help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sl:Main_Page"
447    news_blog: "Novice"
448    news_blog_tooltip: "Novice o OpenStreetMap, prostih geografskih podatkih, ipd."
449    shop: Trgovina
450    shop_tooltip: Nakup izdelkov z OpenStreetMap logotipi
451    shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise
452    sotm: 'Udeležite se letošnje OpenStreetMap konference, The State of the Map, ki bo od 10 do 12 Julija v Amsterdamu!'
453    alt_donation: Prispevajte finančna sredstva
454  notifier:
455    diary_comment_notification:
456      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je komentiral vaš vnos v dnevnik"
457      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
458      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
459      hi: "Pozdravljen, {{to_user}}!"
460      header: "{{from_user}} je komentiral vaš nedavni vnos v OpenStreetMap dnevnik z naslovom {{subject}}:"
461      footer: "Komentar lahko preberete tudi na {{readurl}}, komentirate lahko na {{commenturl}} ali odgovorite na {{replyurl}}"
462    message_notification:
463      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vam je poslal novo sporočilo"
464      banner1: "*                    Ne odgovarjajte na to sporočilo.                     *"
465      banner2: "*           Za odgovor uporabite spletno stran OpenStreetMap.             *"
466      hi: "Pozdravljeni, {{to_user}},"
467      header: "Uporabnik {{from_user}}  vam je prek OpenStreetMap poslal novo sporočilo glede {{subject}}:"
468      footer1: "Sporočilo lahko preberete tudi na {{readurl}}"
469      footer2: "in nanj odgovorite na naslovu {{replyurl}}"
470    friend_notification:
471      subject: "[OpenStreetMap] {{user}} vas je dodal med prijatelje"
472      had_added_you: "{{user}} vas je dodal med prijatelje na OpenStreetMap."
473      see_their_profile: "Uporabnikov profil lahko vidite na naslovu {{userurl}} in ga po želji lahko dodate med svoje prijatelje."
474    gpx_notification:
475      greeting: "Pozdravljeni,"
476      your_gpx_file: "Izgleda, da je vaša datoteka GPX"
477      with_description: "z opisom"
478      and_the_tags: "in naslednjimi oznakami:"
479      and_no_tags: "in brez oznak."
480      failure:
481        subject: "[OpenStreetMap] Neuspeh uvoza datoteke GPX"
482        failed_to_import: " vsebovala neko napako, zaradi katere je ni bilo mogoče uvoziti. Napaka:"
483        more_info_1: "Več informacij o možnih napakah v datotekah GPX in kako se jim izogniti"
484        more_info_2: "si lahko preberete na:"
485        import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
486      success:
487        subject: "[OpenStreetMap] Uspeh uvoza datoteke GPX"
488        loaded_successfully: |
489          bila uspešno uvožena z {{trace_points}} od vseh možnih
490          {{possible_points}} točk.
491    signup_confirm:
492      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
493    signup_confirm_plain:
494      greeting: "Pozdravljeni!"
495      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
496      # next two translations run-on : please word wrap appropriately
497      click_the_link_1: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za "
498      click_the_link_2: "potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
499      introductory_video: "Uvodni video posnetek si lahko pogledate na naslovu:"
500      more_videos: "Več video posnetkov je na naslovu:"
501      the_wiki: "Več o projektu OpenStreetMap si preberite v wiki-ju:"
502      the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide"
503      opengeodata: "Blog o OpenStreetMap z zvočnimi podcasti je na OpenGeoData.org:"
504      wiki_signup: "Lahko se vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap na naslovu:"
505      wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"
506      # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
507      user_wiki_1: "Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje"
508      user_wiki_2: "oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr [[Category:Users_in_Slovenia]]."
509      current_user_1: "Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski"
510      current_user_2: "položaj je na voljo na naslovu:"
511    signup_confirm_html:
512      greeting: "Pozdravljeni!"
513      hopefully_you: "Nekdo (najverjetneje vi) bi rad naredil uporabniški račun na"
514      click_the_link: "Če ste to vi, dobrodošli! Kliknite na spodnjo povezavo za potrditev računa in več informacij o projektu OpenStreetMap."
515      introductory_video: "Ogledate si lahko {{introductory_video_link}}."
516      video_to_openstreetmap: "uvodni video posnetek o OpenStreetMap"
517      more_videos: "Ogledate si lahko {{more_videos_link}}."
518      more_videos_here: "še več video posnetkov"
519      get_reading: 'Preberite si več o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">v wiki-ju</p> ali <a href="http://www.opengeodata.org/">na opengeodata blog-u</a> ki vsebuje tudi <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">zvočne podcast-e</a>!'
520      wiki_signup: 'Lahko se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">vpišete tudi na wiki projekta OpenStreetMap</a>.'
521      user_wiki_page: 'Priporočljivo je, da si naredite svojo uporabniško wiki stran, ki naj vsebuje oznako kategorije, ki določa vaš položaj, npr <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Slovenia">[[Category:Users_in_Slovenia]]</a>.'
522      current_user: 'Seznam trenutnih uporabnikov po kategorijah glede na njihov geografski položaj je na voljo v kategoriji <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
523    email_confirm:
524      subject: "[OpenStreetMap] Potrdite svoj elektronski naslov"
525    email_confirm_plain:
526      greeting: "Pozdravljeni,"
527      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v"
528      hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
529      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
530    email_confirm_html:
531      greeting: "Pozdravljeni,"
532      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval spremembo svojega e-poštnega naslova v {{server_url}} na {{new_address}}."
533      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za potrditev spremembe."
534    lost_password:
535      subject: "[OpenStreetMap] Zahteva za ponastavitev gesla"
536    lost_password_plain:
537      greeting: "Pozdravljeni,"
538      hopefully_you_1: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org"
539      hopefully_you_2: "uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
540      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
541    lost_password_html:
542      greeting: "Pozdravljeni,"
543      hopefully_you: "Nekdo (upamo, da vi) je zahteval ponastavitev gesla openstreetmap.org uporabniškega računa s tem naslovom e-pošte."
544      click_the_link: "Če ste to vi, vas prosimo, da kliknete na spodnjo povezavo za ponastavitev gesla."
545    reset_password:
546      subject: "[OpenStreetMap] Ponastavitev gesla"
547    reset_password_plain:
548      greeting: "Pozdravljeni,"
549      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
550    reset_password_html:
551      greeting: "Pozdravljeni,"
552      reset: "Vaše geslo je bilo nastavljeno na {{new_password}}"
553  message:
554    inbox:
555      title: "Prejeta pošta"
556      my_inbox: "Moja prejeta"
557      outbox: "poslana pošta"
558      you_have: "Imate {{new_count}} novih, neprebranih in {{old_count}} starih, že prebranih sporočil"
559      from: "Od"
560      subject: "Zadeva"
561      date: "Datum"
562      no_messages_yet: "Prejeli niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
563      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
564    message_summary:
565      unread_button: "Označi kot neprebrano"
566      read_button: "Označi kot prebrano"
567      reply_button: "Odgovori"
568    new:
569      title: "Pošiljanje sporočila"
570      send_message_to: "Pošlji novo sporočilo uporabniku {{name}}"
571      subject: "Zadeva"
572      body: "Besedilo"
573      send_button: "Pošlji"
574      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
575      message_sent: "Sporočilo poslano"
576    no_such_user:
577      title: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
578      heading: "Ni ustreznega uporabnika ali sporočila"
579      body: "Oprostite, uporabnika s tem imenom ali sporočila s tem ID-jem ni"
580    outbox:
581      title: "Poslana pošta"
582      my_inbox: "Moja {{inbox_link}}"
583      inbox: "prejeta"
584      outbox: "poslana pošta"
585      you_have_sent_messages: "Poslali ste {{sent_count}} sporočil"
586      to: "Za"
587      subject: "Zadeva"
588      date: "Datum"
589      no_sent_messages: "Poslali niste še nobenih sporočil. Zakaj ne bi stopili v stik z {{people_mapping_nearby_link}}?"
590      people_mapping_nearby: "ljudmi, ki kartirajo blizu vas"
591    read:
592      title: "Branje sporočila"
593      reading_your_messages: "Prebiranje vaših sporočil"
594      from: "Od"
595      subject: "Zadeva"
596      date: "Datum"
597      reply_button: "Odgovori"
598      unread_button: "Označi kot neprebrano"
599      back_to_inbox: "Nazaj na prejeto pošto"
600      reading_your_sent_messages: "Prebiranje vaših poslanih sporočil"
601      to: "Za"
602      back_to_outbox: "Nazaj na poslano pošto"
603    mark:
604      as_read: "Sporočilo označeno kot prebrano"
605      as_unread: "Sporočilo označeno kot neprebrano"
606  site:
607    index:
608      js_1: "Bodisi uporabljate brskalnik, ki ne podpira Javascript-a, ali pa je izvajanje Javascript-a onemogočeno."
609      js_2: "OpenStreetMap za prikaz zemljevida uporablja Javascript."
610      js_3: 'Če Javascripta ne morete omogočiti lahko poizkusite <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statičen pregledovalnik zemljevida Tiles@Home</a>.'
611      permalink: Trajna povezava
612      shortlink: Kratka povezava
613      license:
614        notice: "{{project_name}} z avtorji objavlja pod licenco {{license_name}}."
615        license_name: "Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.0"
616        license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl"
617        project_name: "Projekt OpenStreetMap"
618        project_url: "http://openstreetmap.org"
619    edit:
620      not_public: "Svojih prispevkov še niste označili za javne."
621      not_public_description: "Urejanje zemljevida ni mogoče dokler vaši prispevki niso javni. Označite jih lahko kot javne na {{user_page}}."
622      user_page_link: strani vašega uporabniškega računa
623      anon_edits: "({{link}})"
624      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
625      anon_edits_link_text: "Pojasnilo zakaj je temu tako."
626      flash_player_required: 'Za uporabo Potlatch-a, urejevalnika OpenStreetMap potrebujete predvajalnik Flash. Lahko ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">prenesete iz Adobe.com</a>. Na voljo vam je tudi <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">več drugih možnosti</a> za urejanje zemljevida OpenStreetMap.'
627      potlatch_unsaved_changes: "Imate neshranjene spremembe. (Za shranjevanje v Potlatch-u, od-izberite trenutno pot ali vozlišče (v načinu v živo), ali pa kliknite na gumb Save (shrani), če ga imate.)"
628    sidebar:
629      search_results: Rezultati iskanja
630      close: Zapri
631    search:
632      search: Iskanje
633      where_am_i: "Kje sem?"
634      submit_text: "Išči"
635      search_help: "primeri: 'Bovec', 'Prešernova, Celje', 'Živalski vrt' ali 'vzpenjača' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Več primerov...</a>"
636    key:
637      map_key: "Legenda"
638      map_key_tooltip: "Legenda mapnik zemljevida na prikazanem nivoju povečave"
639      table:
640        heading: "Legenda povečave {{zoom_level}}"
641        entry:
642          motorway: "Avtocesta"
643          trunk: "Hitra cesta"
644          primary: "Glavna cesta"
645          secondary: "Regionalna cesta"
646          unclassified: "Ostale ceste izven naselij"
647          unsurfaced: "Neasfaltirana cesta"
648          track: "Kolovoz"
649          byway: "Byway"
650          bridleway: "Bridleway"
651          cycleway: "Kolesarska steza"
652          footway: "Pešpot"
653          rail: "Železnica"
654          subway: "Podzemna železnica"
655          tram: "Ozkotirna železnica; tramvaj"
656          cable: "Kabinska žičnica; sedežnica"
657          runway: "Vzletno-pristajalna steza; povezave"
658          apron: "Letališka ploščad; terminal"
659          admin: "Upravna razmejitev"
660          forest: "Forest"
661          wood: "Wood"
662          golf: "Igrišče za Golf"
663          park: "Park"
664          resident: "Naselje"
665          tourist: "Turistična znamenitost"
666          common: "Common; meadow"
667          retail: "Trgovsko območje"
668          industrial: "Industrijsko območje"
669          commercial: "Poslovno območje"
670          heathland: "Grmičevje"
671          lake: "Jezero; vodni zbiralnik"
672          farm: "Kmetija"
673          brownfield: "Brownfield site"
674          cemetery: "Pokopališče"
675          allotments: "Vrtički"
676          pitch: "Sports pitch"
677          centre: "Sports centre"
678          reserve: "Naravni rezervat"
679          military: "Vojaško področje"
680          school: "Šola; univerza"
681          building: "Pomembna zgradba"
682          station: "Železniška postaja"
683          summit: "Vrh"
684          tunnel: "Črtkana obroba = predor"
685          bridge: "Krepka obroba = most"
686          private: "Private access"
687          permissive: "Permissive access"
688          destination: "Dovoljeno za dostavo"
689          construction: "Ceste v gradnji"
690  trace:
691    create:
692      upload_trace: "Pošlji GPS sled"
693      trace_uploaded: "Vaša datoteka z GPS sledjo v datoteki GPX je bila poslana na strežnik in čaka na uvoz v bazo. To se ponavadi zgodi v roku pol ure. O uvozu boste obveščeni po elektronski pošti."
694    edit:
695      title: "Urejanje sledi {{name}}"
696      heading: "Urejanje sledi {{name}}"
697      filename: "Ime datoteke:"
698      download: "prenos"
699      uploaded_at: "Poslano na strežnik:"
700      points: "Točk:"
701      start_coord: "Začetna koordinata:"
702      map: "zemljevid"
703      edit: "uredi"
704      owner: "Lastnik:"
705      description: "Opis:"
706      tags: "Oznake:"
707      tags_help: "ločene z vejicami"
708      save_button: "Shrani spremembe"
709    no_such_user:
710      title: "Ni tega uporabnika"
711      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
712      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
713    trace_form:
714      upload_gpx: "Pošljite datoteko GPX"
715      description: "Opis"
716      tags: "Oznake"
717      tags_help: "uporabite vejice"
718      public: "Javna?"
719      public_help: "Kaj to pomeni?"
720      public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces"
721      upload_button: "Pošlji"
722      help: "Pomoč"
723      help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
724    trace_header:
725      see_just_your_traces: "Seznam le mojih in pošiljanje novih sledi"
726      see_all_traces: "Seznam vseh sledi"
727      see_your_traces: "Seznam vseh mojih sledi"
728      traces_waiting:
729        one: "V čakalni vrsti na uvoz čaka {{count}} sled. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
730        two: "V čakalni vrsti na uvoz čakata {{count}} sledi. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
731        few: "V čakalni vrsti na uvoz čakajo {{count}} sledi. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
732        other: "V čakalni vrsti na uvoz čaka {{count}} sledi. Prosim, razmislite o tem, da bi počakali, da se te sledi uvozijo preden pošljete nove in s tem ne podaljšujete vrste drugim uporabnikom."
733    trace_optionals:
734      tags: "Oznake"
735    view:
736      title: "Prikaz sledi {{name}}"
737      heading: "Prikaz sledi {{name}}"
738      pending: "ČAKAJOČA"
739      filename: "Datoteka:"
740      download: "prenos"
741      uploaded: "Poslano:"
742      points: "Točk:"
743      start_coordinates: "Začetna koordinata:"
744      map: "zemljevid"
745      edit: "uredi"
746      owner: "Lastnik:"
747      description: "Opis:"
748      tags: "Oznake:"
749      none: "Brez"
750      make_public: "Naj ta sled postane trajno javna"
751      edit_track: "Uredi to sled"
752      delete_track: "Izbriši to sled"
753      trace_not_found: "Sledi ni bilo mogoče najti!"
754    trace_paging_nav:
755      showing: "Prikaz strani"
756      of: "od"
757    trace:
758      pending: "ČAKAJOČA"
759      count_points:
760        one: "{{count}} točka"
761        two: "{{count}} toči"
762        few: "{{count}} točke"
763        other: "{{count}} točk"
764      ago: "{{time_in_words_ago}} nazaj"
765      more: "več"
766      trace_details: "Ogled podrobnnosti zemljevida"
767      view_map: "Ogled zemljevida"
768      edit: "uredi"
769      edit_map: "Uredi zemljevid"
770      public: "JAVNA"
771      private: "ZASEBNA"
772      by: "Uporabnik"
773      in: "v"
774      map: "zemljevid"
775    list:
776      public_traces: "Javne GPS sledi"
777      your_traces: "Vaše GPS sledi"
778      public_traces_from: "Javne GPS sledi uporabnika {{user}}"
779      tagged_with: " z oznako {{tags}}"
780    delete:
781      scheduled_for_deletion: "Sled bo izbrisana"
782    make_public:
783      made_public: "Sled je postala javna"
784  user:
785    login:
786      title: "Prijava"
787      heading: "Prijava"
788      please login: "Prijavite se ali {{create_user_link}}."
789      create_account: "ustvarite uporabniški račun"
790      email or username: "Naslov e-pošte ali uporabniško ime: "
791      password: "Geslo: "
792      lost password link: "Ste pozabili geslo?"
793      login_button: "Prijava"
794      account not active: "Oprostite, vaš uporabniški račun še ni aktiven.<br>Za aktivacijo prosim kliknite na povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu za potrditev uporabniškega računa."
795      auth failure: "Oprostite, prijava s temi podatki ni uspela."
796    lost_password:
797      title: "pozabljeno geslo"
798      heading: "Ste pozabili geslo?"
799      email address: "Naslove e-pošte:"
800      new password button: "Pošlji mi novo geslo"
801      notice email on way: "Elektronsko sporočilo z vsemi potrebnimi podatki za nastavitev novega gesla je že na poti."
802      notice email cannot find: "Oprostite, a vnešenega naslova elektronske pošte ni bilo mogoče najti."
803    reset_password:
804      title: "ponastavitev gesla"
805      flash changed check mail: "Vaše geslo je bilo spremenjeno in je že na poti v vaš poštni predal :-)"
806      flash token bad: "Tega žetona ni bilo mogoče najti.  Predlagamo, da preverite naslov URL."
807    new:
808      title: "Nov uporabniški račun"
809      heading: "Ustvarite si uporabniški račun"
810      no_auto_account_create: "Na žalost vam trenutno ne moremo samodejno ustvariti uporabniškega računa."
811      contact_webmaster: 'Prosimo, pišite <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastru</a> (v angleščini) in se dogovorite za ustvarjenje uporabniškega računa - potrudili se bomo za čimprejšnjo obravnavo vašega zahtevka. '
812      fill_form: "Izpolnite obrazec in poslali vam bomo elektronsko sporočilce s katerim boste aktivirali svoj uporabniški račun."
813      license_agreement: 'Z ustvarjanjem uporabniškega računa se strinjate, da bodo vsi vaši prispevki, ki jih boste poslali na openstreetmap.org in vsi podatki, ki jih boste ustvarili z orodji, ki se povezujejo z openstreetmap.org licencirani (ne-izključno) pod pogoji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sl">te Creative Commons licence (Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji)</a>.'
814      email address: "Naslov e-pošte: "
815      confirm email address: "Potrdite naslov e-pošte: "
816      not displayed publicly: 'Ne bo javno objavljeno (glej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="politika zasebnosti z razdelkom o naslovu elektronske pošte v wiki-ju">politiko zasebnosti</a>)'
817      display name: "Prikazno ime: "
818      password: "Geslo: "
819      confirm password: "Potrdite geslo: "
820      signup: "Želim se vpisati"
821      flash create success message: "Uporabniški račun narejen. Preverite vaš poštni predal s sporočilom za potrditev in že boste lahko kartirali :-)<br /><br />Prosimo, upoštevajte, da prijava v sistem ne bo mogoča dokler ne potrdite svojega e-poštnega naslova.<br /><br />V kolikor vaš filter neželene pošte (anti spam filter) pred sprejemom sporočil neznanih pošiljateljev zahteva potrditev vas prosimo, da pošiljatelja webmaster@openstreetmap.org uvrstite na seznam dovoljenih pošiljateljev. Sistem pač ne zmore dovolj inteligentno odgovarjati na vse take zahtevke."
822    no_such_user:
823      title: "Ni tega uporabnika"
824      heading: "Uporabnik {{user}} ne obstaja"
825      body: "Oprostite, uporabnika z imenom {{user}} ni. Prosimo, preverite črkovanje in povezavo, ki ste jo kliknili."
826    view:
827      my diary: moj dnevnik
828      new diary entry: nov vnos v dnevnik
829      my edits: moji prispevki
830      my traces: moje sledi
831      my settings: moje nastavitve
832      send message: pošlji sporočilo
833      diary: dnevnik
834      edits: prispevki
835      traces: sledi
836      remove as friend: odstrani izmed prijateljev
837      add as friend: dodaj med prijatelje
838      mapper since: "Kartograf od: "
839      ago: "({{time_in_words_ago}} nazaj)"
840      user image heading: Slika uporabnika
841      delete image: Izbriši sliko
842      upload an image: Objavite sliko
843      add image: Dodaj sliko
844      description: Opis
845      user location: Lokacija uporabnika
846      no home location: "Domača lokacija uporabnika še ni bila nastavljena."
847      if set location: "Če nastavite vašo domačo lokacijo bo tu prikazan lep zemljevd in podobne dobrote. Domačo lokacijo lahko nastavite v {{settings_link}}."
848      settings_link_text: vaših nastavitvah
849      your friends: Vaši prijatelji
850      no friends: Niste še dodali nobenih prijateljev.
851      km away:
852        one: "Oddaljen {{count}} kilometer"
853        two: "Oddaljen {{count}} kilometra"
854        few: "Oddaljen {{count}} kilometre"
855        other: "Oddaljen {{count}} kilometrov"
856      m away:
857        one: "Oddaljen {{count}} meter"
858        two: "Oddaljen {{count}} metra"
859        few: "Oddaljen {{count}} metre"
860        other: "Oddaljen {{count}} metrov"
861      nearby users: "Bližnji uporabniki: "
862      no nearby users: "Ni uporabnikov, ki bi priznali, da kartirajo v vaši bližini."
863      change your settings: uredite vaše nastavitve
864    friend_map:
865      your location: Vaša lokacija
866      nearby mapper: "Bližnji kartograf: "
867    account:
868      title: "Urejanje uporabniškega računa"
869      my settings: Moje nastavitve
870      email never displayed publicly: "(nikoli javno objavljen)"
871      public editing:
872        heading: "Javno urejanje: "
873        enabled: "Omogočeno. Niste anonimni in lahko urejate podatke."
874        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits"
875        enabled link text: "Kaj je to?"
876        disabled: "Onemogočeno in ne morete urejati podatkov. Vsi vaši prejšnji prispevki so anonimni."
877        disabled link text: "Zakaj ne morem urejati?"
878      profile description: "Opis uporabnika: "
879      preferred languages: "Jezikovne preference: "
880      home location: "Domača lokacija: "
881      no home location: "Niste nastavili vaše domače lokacije."
882      latitude: "Zemljepisna širina: "
883      longitude: "Zemljepisna dolžina: "
884      update home location on click: "Posodobi domačo lokacijo ob kliku na zemljevid?"
885      save changes button: Shrani spremembe
886      make edits public button: Naj bodo vsi moji prispevki javni
887      return to profile: Nazaj na profil
888      flash update success confirm needed: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni. Preverite svojo e-pošto in potrdite spremembo e-poštnega naslova."
889      flash update success: "Podatki o uporabniku so bili uspešno posodobljeni."
890    confirm:
891      heading: Potrdite uporabniški račun
892      press confirm button: "Za aktivacijo vašega uporabniškega računa pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
893      button: Potrdi
894      success: "Vaš uporabniški račun je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
895      failure: "Uporabnišli račun je že bil potrjen s tem žetonom."
896    confirm_email:
897      heading: Potrdite spremembo naslova e-pošte
898      press confirm button: "Za potrditev spremembe vašega naslova elektronske pošte pritisnite na gumb Potrdi spodaj."
899      button: Potrdi
900      success: "Vaš naslov elektronske pošte je potrjen. Hvala, da ste se vpisali!"
901      failure: "Naslov elektronske pošte je že bil potrjen s tem žetonom."
902    set_home:
903      flash success: "Domača lokacija uspešno shranjena"
904    go_public:
905      flash success: "Vsi vaši prispevki so sedaj javni in sedaj imate pravico do urejanja."
906    make_friend:
907      success: "Uporabnik {{name}} je sedaj vaš prijatelj."
908      failed: "Oprostite, uporabnika {{name}} ni bilo mogoče dodati med prijatelje."
909      already_a_friend: "Z uporabnikom {{name}} ste že prijatelja."
910    remove_friend:
911      success: "Uporabnika {{name}} ste odstranili izmed svojih prijateljev."
912      not_a_friend: "Uporabnika {{name}} ni med vašimi prijatelji."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.