gOpravdu označit tuto chybu ''vyřešeno''?

Můžete přidat volitelný komentář:Plugin openstreetbugs používá starý server na appspot.com.
Nový server je dostupný na schokokeks.org.
Chcete změnit nastavení serveru na nový? (Velice doporučujeme)Zvolená data obsahují data z OpenStreetBugs.
Tyto data nemůžete nahrát na server. Možná jste zvolili špatnou vrstvu?Přidat komentářStala se chyba : {0} Seznam chybZrušit Uzavřít: Komentář: +Nelze vytvořit novou chybu. Výsledek: {0}Vytvořit problém Vytvořit: Podrobně popište problém Zobrazuje chyby z OpenStreetBugsZadejte váš komentářChybaPHlavička obsahuje několik hodnot a nelze ji mapovat do jednoduchého řetězceOznačit jako hotovéNový problémOtevřít OpenStreetBugs!Stahovací smyčka OpenStreetBugs?Otevře okno OpenStreetBugs a aktivuje automatické stahováníZadejte uživatelské jménoFrontaOpravdu uzavřít?Obnovit)Přepnout na nový openstreetbugs server?Přepnout do režimu offlinePřepnout do režimu onlineeViditelný výsek je buď příliš malý, nebo příliš velký pro stahování dat z OpenStreetBugsPřepnout: {0}Neznámý stav problému Varování;Data obsahují neodeslané změny. Chcete je nyní odeslat?