wSkutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?

Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.
Nový server je dostupný na schokokeks.org.
Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)}Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.
Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?Pridať komentárNastala chyba : {0} Zoznam chýbZrušiť Zatvoriť: Komentár: .Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}Vytvoriť problém Vytvoriť: Podrobne popíšte problém Zobrazuje chyby z OpenStreetBugsZadajte váš komentárChybaUHlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazecOznačiť ako hotovéNový problémOtvoriť OpenStreetBugs"OpenStreetBugs sťahovaná slučkaBOtvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanieZadajte uživateľské menoProces poradiaPoradieNaozaj uzavrieť?Obnoviť'Prejsť na nový openstreetbugs server?,Prepnúť do režimu offline(bez pripojenia)'Prepnúť do režimu online(pripojený)fViditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugsPrepnúť: {0}Neznámy stav problému UpozornenieHMáte neuložené zmeny vo vašej fronte. Prajete si ich odoslať teraz? odpojený pripojený