jOppgi by, landsby eller stedsnavn.
Bruk nøyaktig skrivemåte som i www.cadastre.gouv.fr .MVerdien på "source" er aktivisert ved automatisk kildeangivelsefEt eget programtillegg for fransk Cadastre wms (matrikkel) på www.cadastre.gouv.fr

Du finner betingelser for bruk her (på fransk):
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html
før du laster inn data med dette programtillegget.)Legg inn kilde ( source=...) på element?Legg til nytt lag Tilpass WMSTillat stabling av flere lag Blankt lag BygningerFeil i mellomlager format!Feil Lambert sone på mellomlager MatrikkelFransk Cadastre: {0}!Feil URL for lesing av Matrikkel.Avbryt Bytt område Velg fra …Kommune avgrensing: {0}Kobler til WMS-tjener …Lag avgrensing Lag bygninger'Last ned bilder fra fransk Cadastre WMSLaster ned {0}8Trekk et rektangel rundt data lastet ned fra WMS-tjener.Vis grenser for nedlatede data.!Aktiviser automatisk mellomlager.FeilHent ut SVG-ViewBox …Hent ut beste avgrensing …Hent kommunens grenser'Fast størrelse (fra 25 til 1000 meter)*Fast kvadrat størrelse (standard er 100m)Fransk cadastre WMS-Be om ny cookie (Internett sesjon nedkobling)7Hent mindre bilder (høyere kvalitet men minnekrevende)bInverter originale svart/hvitt farger (og alle grå imellom). Nyttig for tekst på mørk bakgrunn.Er ikke vektorisertEr vektorisert1JOSM avsluttes for at endringen skal tre i kraft.MLambert-sone {0} i hurtiglager ikke kompatibel med gjeldende Lambert-sone {1}=Lst område fra mellomlager (bare hvis mellomlager er aktivt)Max. lager størrelse (i MB) Modus: {0}9Fler enn ett WMS lag tilstede Velg ett og prøv på nyttKDe eldste filene blir automatisk slettet når denne størrelsen overskridesKun ved vektoriserte lag@Vennligst aktiviser "auto-sourcing" og sjekk Cadastre millesime.1Bytt ut original bakgrunn med JOSM bakgrunnfarge.Nullstill cookieGjenopprett F11-hurtigtast(Omvend grå farger (for svart bakgrunn). Velg kommuneASett transperens på WMS lag. Høyre: opak, venstre: transparent.*Bruk et nytt områder for neste nedlastingSett backgrunn transparent.KildeLFor å unngå overbelastning av Cadastre WMS, bygningsimport er maks 1 km2.RStøtter ikke denne versjon av mellomlager; fant {0}, ønsker{1} Create a new one.(WMS lag ({0}), {1} kartutsnitt er lastetadressebygninglavvann