*(Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!) (voliteľný)lZapíšte názov mesta, dediny.
Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .IHodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutýwŠpeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr

Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky):
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html
predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom."Pridať "source=..." do položiek?Pridať novú vrstvu obcePridať novú vrstvuAdresy, čísla domov. Nastaviť WMS+Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstievAutomatické získavanie]Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).Bikubicky (pomalé)Bilineárne (rýchle)Prázdna vrstvaBudovy, stavbyBudovy, kryty, podzemné stavbyCache chýb formátovCache chýb v Lambert Zóne#Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie!CadastreGrabber: Nedovolená url.ZrušiťXNemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcieZNemožno otvoriť nové sedenie klienta. Server je v údržbe alebo dočasne preťažený.Zmeniť umiestnenie Vybrať z...]Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing (povinné sú dva body)CKliknite na prvý roh pre orezanie obrázka (povinné sú dva body)]Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing),Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázkaObecHranice obce bbox: {0}Kontaktujem WMS server...Spájam cadastre WMS ...Vytvorte rozhranie(hranice)Vytvoriť budovyRVypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).Zobraziť kríže:.Chcete zrušiť kompletne alebo len opakovať .Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS Sťahujem {0};Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.(Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.Východ!Povoliť automatické cachovanie.0Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozíciiChybaOChybne načítaný súbor. Pravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.4Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)Vyberte SVG ViewBox...,Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...!Vybrať hranice obce(samosprávy)3Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov),Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m).French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS).Určovanie zemepisných súradníc prerušené