I

Er staan oude back-upbestanden in de map met afbeeldingen!

Annuleren'Kon tijdelijk bestand niet verwijderen!Kon geen mtime lezen.Kon bestand niet hernoemen!Kon geen mtime schrijven.Fout#Bestand kon niet wordne verwijderd!*Oude back-upbestanden behouden en doorgaan ■ Overschrijven$Oude back-upbestanden overschrijven?Plug-in Photo Geotagging Leesfout!#Test mislukt: Kon geen mtime lezen.'Test mislukt: Kon geen mtime schrijven.,Schrijf co├Ârdinaten naar kop van afbeelding Schrijffout!ISchrijf informatie over positie in de kop exif van de volgende bestanden:>Informatie over positie schrijven naar afbeeldingsbestanden...)wijzig de wijzigingstijd van het bestand:behoud back-upbestanden instellingen naar GPS-tijd'naar vorige waarde (ongewijzigde mtime)