Není vybrán ani uzel ani cesta s koncem mimo současně
staženou oblast.
Nejdřív yberte uzel na začátku nebo na konci cesty nebo celou cestu.=Žádné další připojené cesty ke stažení.JK uzlu ''{0}'' nejsou připojeny žádné cesty. Přerušuji..Stáhnout mapová data na konci vybrané cestyChyba InformaceSloučit duplicitní body?LUzel ''{0}'' je spojovacím uzlem s více než dvěma připojenými cestami. VarováníStažení cestbByla zjištěna nesourodost stažených dat. Dříve připojená cesta ''{0}'' stahování zmizela