LKunde inte hitta någon unik nod att påbörja hämtning från.Det finns inte någon vald nod eller sträcka vars ändnod ligger
utanför aktuellt hämtat område.
Välj en nod i början eller slutet av en sträcka eller en hel sträcka först.?Det finns inte fler anslutna sträckor att hämta.UDet finns inte några sträckor som ansluter till nod ''{0}''. Avbryter.+Hämta kartdata vid slutet av vald sträckaFelANod ''{0}'' är en korsning med fler än två anslutna sträckor.VarningSträckhämtning