G

Existujú staré zálohy súborov v adresári obrázkov!

Zrušiť#Nemôžem zmazať dočasný súbor!Nemôžem čítať mčas."Nebolo možné premenovať súbor!Nemôžem zapisovať mtime.ChybaSúbor nemohol byť zmazaný!'Ponechať staré zálohy a pokračovať Nahradiť%Prepísať staré záložné súbory?Chyba pri čítaní: &Test zlyhal: Nemôžem čítať mčas.'Test zlyhal: Nemôžem zapísať mčas.*Zapísať súradnice do hlavičky obrázkaChyba pri zápise: Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.HZapíše informáciu o polohe do hlavičky EXIF nasledujúcich súborov:.Zapisujem informáciu o polohe do obrázkov...čas poslednej zmeny súboru:uchovávať záložné súbory nastaveniapodľa času GPS.na predchádzajúce hodnoty (nezmenený mčas)