*(Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!) (voliteľný)lZapíšte názov mesta, dediny.
Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .IHodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutýHŠpeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.vŠpeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr

Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky):
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html
predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom."Pridať "source=..." do položiek?Pridať novú vrstvu obcePridať novú vrstvuAdresy, čísla domov. Nastaviť WMS+Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstievAutomatické získavanie]Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).Bikubicky (pomalé)Bilineárne (rýchle)Prázdna vrstvaBudovy, kryty, podzemné stavbyCache chýb formátovCache chýb v Lambert Zóne#Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie!CadastreGrabber: Nedovolená url.ZrušiťXNemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcieZNemožno otvoriť nové sedenie klienta. Server je v údržbe alebo dočasne preťažený.Zmeniť umiestnenie Vybrať z...]Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing (povinné sú dva body)CKliknite na prvý roh pre orezanie obrázka (povinné sú dva body)]Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing),Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázkaObecHranice obce bbox: {0}Kontaktujem WMS server...Spájam cadastre WMS ...Vytvorte rozhranie(hranice)Vytvoriť budovyRVypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).Zobraziť kríže:.Chcete zrušiť kompletne alebo len opakovať ;Nepoužívaj reláciu pre adresy, ale addr:street na prvku..Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS Sťahujem {0};Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.(Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.Východ!Povoliť automatické cachovanie.0Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozíciiChybaOChybne načítaný súbor. Pravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.Vyberte SVG ViewBox...,Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...!Vybrať hranice obce(samosprávy).Názov súboru očakávaný pre vrstvu č. {0}3Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov),Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m).French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS).Určovanie zemepisných súradníc prerušené