RNo ha estat possible de trobar un node únic on començar la baixada.No ha estat seleccionat cap node ni cap via
amb el seu final situat fora de la zona baixada.
Seleccioneu un node al principi o al final d''una via o una via.7No hi ha més vies connectades per baixar.HTNo hi ha cap via connectada al node ''{0}''. Cancel·lant.,No hi ha cap via connectada a baixar
Tnamateix dins de la selecció ha estat trobat un node que podria estat duplicat.

El node seleccionat és ''{0}''
El node que podria estar duplicat és ''{1}''
Voleu fusionar el node duplicat amb el seleccionat i continuar la baixada?;Baixar dades carogràfiques al final de la via seleccionadaHFacilita la baixada al llarg d''un gran conjunt de vies interconnectadesFusionar els nodes duplicats?3El node ''{0}'' és una unió entre més de 2 vies.Baixar una viafLes dades baixades no són coherents. La via connectada ''{0}'' no fou trobada desrpés de la baixada.