’La capa ''{0}'' té un conflicte per l''objecte
''{1}''.
Si us plau resolgueu primer aquest conflicte i llavors toneu a provar.ºSeleccioneu per mostrar les prohibicions de gir relacionades amb els objectes seleccionats.
Deseleccioneu per mostrar les prohibicions de gir del tot el conjunt de dades.½Aquesta prohibició de gir ha estat modificada fora de l''editor.
No podeu aplicar els vostres canvisi continuar editant.

Voleu crear un conflicte i tancar l''editor?xUna prohibició de gir ha de tenir declarat un tipus de prohibició. Si us plau seleccioneu un tipus a l''editor bàsic.™Una prohibició de gir requereix una única via amb el rol from. Aquesta prohibició de gir te {0} vies amb aquest rol. Si us plau suprimiu {1}.—Una prohibició de gir requereix una única via amb el rol to. Aquesta prohibició de gir te {0} vies amb aquest rol. Si us plau suprimiu {1}.Es requereix una via>Cal una via amb el rol from a una prohibició de gir.to a una prohibició de gir.AcceptarAcceptar la via seleccionadaZActiva la capa que conté aquesta prohibició de gir i es posiciona i amplia la seva zona.#Afegeix una via amb el rol ''from''!Afegeix una via amb el rol ''to''Afegir a l''editorAfegeix etiqueta que manca%Afegeix l''etiqueta {0}={1} que mancaAvançatJa participen a un conflicte3Un connector OSM per editar les prohibicions de girAplicaAplicar les actualitzacions0Aplicar les actualitzacions i tancar la finestraBàsic Bicicletes Cancel·la Cancel·lar i tornar a l''editor=Anular l''enregistrament i començar a resoldre els problemes/Anular les actualitzacions i tancar la finestra|No és possible d''afegir l''objecte ''{0}'' com a membre de la relació perquè està esborrat a la capa no visible ''{1}''?No es pot trobar l''objecte amb l''id ''{0}'' a la capa ''{1}''0Canviar a l''editor bàsic i seleccionar una via.Suprimeix els nodes o els membres seleccionatsPConfigurar les preferències per al connector d''edició de prohibicions de gir.Conflicte a les dadesCopia3Copia els objectes via seleccionats al portaretallsCopia-ho al porta-retalls%Crear un conflicte i tancar l''editor!Crear una nova prohibició de gir3Crear una nova prohibició de gir a la capa ''{0}''!Crear una nova prohibició de gir)Crear o modificar una prohibició de gir.*Crear/Modificar una prohibició de gir ... Suprimeix Suprimeix deSuprimir ''to''!Suprimir de la prohibició de gir+Esborrar el membre de la prohibició de gir,Suprimeix la prohibició de gir seleccionada#Suprimir aquesta prohibició de gir*Membres suprimits de la prohibició de gir”El desenvolupament del connector per a gestionar les prohibicions de gir ha estat patrocinat per skobbler GmbH.BMostra i modifica la llista d''objectes ''via'' a l''editor bàsic@Mostrar i gestionar les prohibicions de gir del conjunt de dades&Voleu enregistrar-ho de totes maneres?Edita7Modificar una nova prohibició de gir a la capa ''{0}''8Modificar els atributs bàsics d''una prohibició de girCModificar les etiquetes i els membres d''aquesta prohibició de gir9Modificar la prohibició de gir ''{0}'' a la capa ''{1}'' Errors/AvisosxHa fallat la recuperació de l''objecte amb id {0} del conjunt de dades {1}. No podrà ser afegit com a objecte ''via''.Corregir a l''editorDe:EAnar a l''editor bàsic i escollir manualment un tipus de prohibicióPAnar a l''editor bàsic i escollir manualment membres amb rols ''from'' i ''to''GAnar a l''editor bàsic i corregir manualment la llista d''objectes via_Anar a l''editor bàsic i seleccionar un tipus estàndard de prohibició en funció del vehicle/Anar a l''editor avançat i afegir objectes via0Anar a l''editor avançat i suprimir els membresVehicles pesants de mercaderiesA la taula següent podeu modificar els membres de la relació OSM que representen aquesta prohibició de gir...Insereix els objectes ''via'' del portaretallsKAfegir nous membres de la relació a partir dels objectes del porta-retalls>Obre l''editor de prohibicions de gir per crear-ne una de novaZAssegureu-vos que heu afegit un o més objectes via (nodes o vies) a la prohibició de girÿþ Automòbils Mou avall@Moure avall els membres de la relació seleccionats una posició@Moure una posició amunt els membres de la relació seleccionats4Mou avall una posició els objectes via seleccionats4Mou amunt una posició els objectes via seleccionats Mou amuntNou"Prohibició de girar a l''esquerraProhibició de girar a la dretaProhibició de continuar recte%Prohibició de fer un canvi de sentitNo, continuar modificant!No, resoldre primer els problemes D’acord!Obligació de girar a l''esquerraObligació de girar a la dretaObligació de continuar recte"Només participants a la selecció5Obre un editor per la prohibició de gir seleccionadaEnganxa&Enganxa el contingut del porta-retallsErrors i avisos pendentsDSi us plau, aneu a l''editor bàsic i seleccioneu una via manualmentXSi us plau seleccioneu un grup de senyals de trànsit per ser utilitzades pel connector. PreferènciesVehicles de servei públic8Vehicles de servei públic com autobusos, tramvies, etc.Fa referència a Suprimeix,Eliminar els membres suprimits i enregistrarSuprimir les vies seleccionades(Suprimir els membres amb el rol ''from''&Suprimir els membres amb el rol ''to''FReemplaça els objectes via configurats amb el node de la interseccióno és aplicable&Seleccionar aquesta prohibició de gir SeleccióEDefinir la selecció JOSM sobre les prohibicions de gir seleccionadesEstablir objecte viaJMostrar els errors i els avisos relacionats amb aquesta prohibició de gir Divideix araDivideix les vies PatrocinadorGLa via from {0} i la via to {1} es creuen al node {2} però aquest node no és un objecte de tipus via.
Es recomana de convertir-lo en un objecte via únic.ûL''editor bàsic pot mostrar la llista d''objectes ''via'' d''una prohibició de gir. Si l''opció ha estat activada, també podrà ser utilitzat per fer modificacions, en cas contrari només es podran editar els objectes "via" amb l''editor avançat.-Manca l''etiqueta requerida {0}={1}.ŠL''etiqueta except te un valor no estàndard {0}. Es recomana d''utilitzar només valors estàndars per except.‡El connector de prohibicions de gir permet afegir i mantenir informació sobre prohibicions de gir a la base de dades d''OpenStreetMap.`Les dues vies que formen part de la prohibició de gir no són interconnectadesLa via {0} amb el rol from i la via {1} amb el rol to es creuen al node {2}.

Ambdues vies han de ser dividides al node de la intersecció.ÈLa via {0} amb el rol {1} ha de ser dividida al node {2} on s''interconnecta amb la via {3}.üAquesta prohibició de gir utilitza un tipus no estàndard de prohibició {0} per a l''etiqueta de la clau restriction (prohibició). Es recomana d''utilitzar només valors estàndards Si us plau, seleccioneu-ne un a l''editor bàsic.vAquesta prohibició de gir utilitza el node {0} com a membre amb el rol {1}.zAquesta prohibició de gir utilitza la relació {0} com a membre amb el rol {1}.Aquesta prohibició de gir utilitza la via {0} amb el rol from i amb el rol to. A una prohibició de gir, la via amb el rol from ha de ser diferent de la via que fa el rol to.A: Eina: {0}Prohibicions de girTipus:‡L''actualització d''aquesta prohibició de gir no pot ser enregistrada si els membres esborrats no s''eliminen.
Com voleu procedir?'Utilitzar les excepcions no estàndards$Utilitzar les excepcions estàndardsValor: Objectes via:SAvís: ha fallat la càrrega de la icona per la prohibició de gir de tipus ''{0}''hAvís: la preferència amb la clau ''{0}'' te un valor ''{1}'' no admés. S''assumeix el valor "grup a".Si, crear un conflicte i tancarSi, enregistrar malgrat totAmplia a4Amplia la zona de la prohibició de gir seleccionadaA:De:&múltiples objectes amb el rol ''{0}'' cap problemacap via amb el rol ''from''cap via amb el rol ''to''5si us plau seleccioneu un tipus de prohibició de girsi us plau seleccioneu una viaÿÿ|Encara hi ha un error o un avís per resoldre en aquesta prohibició de gir. Es recomana de resoldre primer aquest problema.†Encara hi ha un {0} errors i/o un avisos per resoldre en aquesta prohibició de gir. Es recomana de resoldre primer aquests problemes.pAquesta prohibició de gir es refereix a un objecte que ha estat esborrat fora d''aquest editor de prohibicions:sAquesta prohibició de gir es refereix a {0} objectes que han estat esborrats fora d''aquest editor de prohibicionsþ {0} avís {0} avisos