FNemohu najít jedinečný uzel pro začátek stahování.Není vybrán ani uzel ani cesta s koncem mimo současně
staženou oblast.
Nejdřív vyberte uzel na začátku nebo na konci cesty nebo celou cestu.=Žádné další připojené cesty ke stažení.JK uzlu ''{0}'' nejsou připojeny žádné cesty. Přerušuji.8Nejsou žádné další připojené cesty ke stažení.
Byl ale nalezen potenciálně duplicitní uzel k právě vybranému.
Aktuálně vybraný uzel je ''{0}''
Potenciálně duplicitní uzel je ''{1}''
Spojit duplicitní uzly do aktuálně vybraného uzlu a pokračovat ve stahování?.Stáhnout mapová data na konci vybrané cesty4Snadné stahovaní velmi dlouhých propojených cestSloučit duplicitní uzly?LUzel ''{0}'' je spojovacím uzlem s více než dvěma připojenými cestami.Stažení cestbByla zjištěna nesourodost stažených dat. Dříve připojená cesta ''{0}'' stahování zmizela