\ Không tìm thấy một nút duy nhất để bắt đầu tải về từ.  Cả một node hay một chiều với một thiết bị đầu cuối bên ngoài của
hiện tạiKhu vực tải về được chọn.
Chọn một nút trên đầu hoặc cuối của một cách hayMột cách toàn bộ đầu tiên. K Không có cách kết nối nhiều hơn để tải về. N Không có cách kết nối với nút '' {0} ''. hủy bỏ. k Có aren''t cách kết nối xa hơn để tải về.
Một tiềm năngNút trùng lặp của nút đang được chọn đã được tìm thấy, mặc dù.
TheNút đang được chọn là '' {0} ''
Nút trùng lặp tiềm năng là'' {1} ''
Merge các nút trùng lặp vào nút đang chọnTiếp tục cách tải? Pdữ liệu Tải về bản đồ trên đến cuối con đường đã chọnODễ dàng tải về cùng một tập dài của cách kết nối với nhauHợp nhất nút trùng lặp?LNode '' {0} '' là một đường giao nhau với hơn 2 cách kết nối.Way dữ liệu downloader không thống nhất. Cách kết nối Trước khi '' {0} '' wasn''tPhát hiện sau khi tải về