VNo ha estat possible de trobar un node únic on començar la descàrrega.No ha estat seleccionat cap node ni cap via
amb el seu final situat fora de la zona descarregada.
Seleccioneu un node al principi o al final d''una via o una via.<No hi ha més vies connectades per descarregar.HTNo hi ha cap via connectada al node ''{0}''. Cancel·lant.5No hi ha cap via connectada a descarregar
Tnamateix dins de la selecció ha estat trobat un node que podria estat duplicat.

El node seleccionat és ''{0}''
El node que podria estar duplicat és ''{1}''
Voleu fusionar el node duplicat amb el seleccionat i continuar la descàrrega?@Descarregar dades carogràfiques al final de la via seleccionadaLFacilita la descàrrega al llarg d''un gran conjunt de vies interconnectadesFusionar els nodes duplicats?3El node ''{0}'' és una unió entre més de 2 vies.Descarregar una viaoLes dades descarregades no són coherents. La via connectada ''{0}'' no fou trobada desrpés de la descàrrega.